Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2006 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras
 Bendrosios tiesioginės paramos schemos pagal BŽŪP ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) parama kaimo plėtrai *
 EB ir Kanados susitarimas dėl bendradarbiavimo aukštojo mokslo, mokymo ir jaunimo srityse *
 EB ir JAV susitarimas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo srityje *
 Socialinės apsaugos sistemos, taikomos darbuotojams ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje ***I
 Svetimų ir vietovėje nerandamų rūšių naudojimas akvakultūrai *
 Bendras žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimas *
 Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais dalinis pakeitimas *
 Keliaujančiųjų iš trečiųjų šalių asmenų atleidimas nuo pridėtinės vertės ir akcizo mokesčių *
 Trečias Bendrijos įnašas į Černobylio apsaugos fondą *
 Jungtinių Tautų kovos su korupcija konvencija *
 EŽŪFKP parama kaimo plėtrai *
 Prašymas ginti Gabriele Albertini parlamentinį imunitetą
 Prašymas ginti Gabriele Albertini parlamentinį imunitetą
 Prašymas ginti Gérard Onesta imunitetą ir privilegijas
 Bendrijos jūrų aplinkos politika ***I
 Matavimo prietaisai, turintys gyvsidabrio ***I
 Bendra Europos oro eismo valdymo sistemos įmonė (SESAR) *
 2006 m. metinis pranešimas apie euro zoną
 Teminė jūrų aplinkos strategija
 Hipotekiniai kreditai
Tekstai (323 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika