Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2006. gada 14. novembris - Strasbūra
 Tiešā atbalsta shēmas saskaņā ar KLP un atbalsts lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) *
 EK un Kanādas nolīgums par sadarbību augstākās izglītības, apmācības un jaunatnes jomā *
 EK un ASV nolīgums augstākās izglītības un profesionālās izglītības jomā *
 Sociālās drošības sistēmas darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā ***I
 Akvakultūra: svešzemju sugas un sugas, kas atrodas ārpus to dabiskās izplatības areāla *
 Zivsaimniecības un akvakultūras produktu tirgu kopīga organizācija *
 Grozījums Konvencijā par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem *
 Atbrīvojums no pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa precēm, kuras ieved personas, kas ieceļo no trešām valstīm *
 Kopienas trešais ieguldījums Černobiļas reaktora pārseguma fondā *
 ANO Pretkorupcijas konvencija *
 Atbalsts lauku attīstībai no (ELFLA) *
 Pieprasījums aizstāvēt Gabriele Albertini imunitāti un privilēģijas
 Pieprasījums aizstāvēt Gabriele Albertini imunitāti un privilēģijas
 Pieprasījums aizstāvēt Gérard Onesta imunitāti un privilēģijas
 Kopienas rīcība jūras vides politikas jomā ***I
 Dzīvsudrabu saturošas mērierīces ***I
 Kopuzņēmuma izveide Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmas īstenošanai (SESAR) *
 2006. gada pārskats par euro zonu
 Jūras vides tematiskā stratēģija
 Hipotekārais kredīts
Teksti (337 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika