Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 14 november 2006 - Straatsburg
 Regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het GLB en steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) *
 Overeenkomst EG/Canada inzake samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, beroepsopleiding en jongeren *
 Overeenkomst EG/VS inzake samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en beroepsopleiding *
 Toepassing van socialezekerheidsregelingen op werknemers, zelfstandigen en hun gezinsleden die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen ***I
 Gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur *
 Gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur *
 Wijziging op het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden *
 Vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde en accijnzen op goederen die door uit derde landen komende reizigers worden ingevoerd *
 Derde financiële bijdrage van de Gemeenschap aan de EBWO ten behoeve van het Fonds Inkapseling Tsjernobyl *
 VN-Verdrag tegen corruptie *
 Steun voor plattelandsontwikkeling uit het ELFPO *
 Verzoek om verdediging van de immuniteit van Gabriele Albertini
 Verzoek om verdediging van de immuniteit van Gabriele Albertini
 Verzoek om verdediging van de immuniteit van Gérard Onesta
 EU-beleid mariene milieu ***I
 Kwikhoudende meettoestellen ***I
 Gemeenschappelijke onderneming voor een Europees luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) *
 Jaarlijks verslag 2006 over de eurozone
 Thematische strategie inzake het mariene milieu
 Hypothecair krediet in de EU
Teksten (344 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid