Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 14. november 2006 - Strasbourg
 Pravila za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in uvedba nekaterih shem podpor za kmete ter sprememba Uredbe o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) *
 Sporazum med ES in Kanado o visokošolskem izobraževanju, poklicnem usposabljanju in mladini *
 Sporazum med ES in ZDA o visokem šolstvu ter poklicnem izobraževanju in usposabljanju *
 Sistemi socialne varnosti za zaposlene in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti ***I
 Ribogojstvo: tuje in lokalno neprisotne vrste *
 Skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva *
 Sprememba Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah *
 Oprostitev davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga s strani oseb, ki potujejo iz tretjih držav *
 Tretji prispevek Skupnosti za Sklad za zaščitno zgradbo černobilskega reaktorja *
 Konvencija Združenih narodov proti korupciji *
 Podpora za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja *
 Zahteva za zaščito imunitete Gabriela Albertinija
 Zahteva za zaščito imunitete Gabriela Albertinija
 Zahteva za zaščito poslanske imunitete Gérarda Oneste
 Ukrepi Skupnosti na področju politike morskega okolja ***I
 Merilne naprave, ki vsebujejo živo srebro ***I
 Vodenje zračnega prometa (SESAR) *
 Letno poročilo za leto 2006 o območju eura
 Tematska strategija za morsko okolje
 Hipotekarni krediti
Besedila (307 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov