Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 14 november 2006 - Strasbourg
 System för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) *
 Avtal EG-Kanada om samarbete inom högre utbildning, yrkesinriktad utbildning och ungdomsfrågor *
 Avtal mellan EG och Förenta staterna inom området för högre utbildning och yrkesinriktad utbildning *
 Systemen för social trygghet när anställda eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen ***I
 Vattenbruk: främmande och lokalt frånvarande arter *
 Den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter *
 Ändring av konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor *
 Befrielse från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer *
 Tredje gemenskapsbidraget till förmån för fonden för inkapsling av Tjernobylreaktorn *
 FN:s konvention mot korruption *
 Stöd för landsbygdsutveckling från EJFLU *
 Fastställelse av parlamentarisk immunitet för Gabriele Albertini
 Fastställelse av parlamentarisk immunitet för Gabriele Albertini
 Fastställande av parlamentarisk immunitet för Gérard Onesta
 Gemenskapens politik för havsmiljön ***I
 Gemenskapens politik för havsmiljön ***I
 Gemensamt företag för det europeiska flygledningssystemet (SESAR) *
 Årsrapport 2006 om euroområdet
 En temainriktad strategi för den marina miljön
 Hypotekslån
Texter (328 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy