Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 16 november 2006 - Straatsburg
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EG en Mauritanië *
 Situatie in Gaza
 Biologische en toxinewapens (BTWC), clusterbommen en conventionele wapens (CWC)
 Een strategie voor het Baltische Zeegebied in het kader van de noordelijke dimensie
 De tenuitvoerlegging van de Europese veiligheidsstrategie in de context van het EVDB
 Erfopvolging en testamenten
 Vrouwen in de internationale politiek
 Bestrijding van mensenhandel - Geïntegreerde aanpak en voorstellen voor een actieplan
 Jaarverslag van de Europese ombudsman in (2005)
 Witboek inzake een Europees communicatiebeleid
 Ethiopië
 Bangladesh
 Iran
Teksten (285 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid