Index 
Elfogadott szövegek
2006. november 16., Csütörtök - Strasbourg
Az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötése*
 A Gázai-övezetben kialakult helyzet
 A biológiai és toxinfegyverek (BTWC), repeszbombák és hagyományos fegyverek betiltásáról szóló egyezmény
 Az északi dimenzió keretébe foglalt balti-tengeri regionális stratégia
 Az európai biztonsági stratégia végrehajtása az EBVP keretében
 Öröklés és végrendeletek
 Nők a nemzetközi politikában
 Az emberkereskedelem elleni küzdelem
 Az európai ombudsman 2005. évi jelentése
 Fehér Könyv az európai kommunikációs politikáról
 Etiópia
 Banglades
 Irán

Az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötése*
PDF 192kWORD 32k
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről (COM(2006)0506 - C6-0334/2006 - 2006/0168(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2006)0506)(1),

–   tekintettel az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás tervezetére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0334/2006),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére, 83. cikkének (7) bekezdésére és 134. cikkére,

1.   jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Mauritániai Iszlám Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


A Gázai-övezetben kialakult helyzet
PDF 212kWORD 52k
Az Európai Parlament állásfoglalása a Gázai-övezetben kialakult helyzetről
P6_TA(2006)0492RC-B6-0588/2006

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Közel-Kelettel kapcsolatos korábbi állásfoglalásaira, különösen a palesztinai választások eredményéről és a kelet-jeruzsálemi helyzetről szóló 2006. február 2-i(1), a palesztin területeken kialakult humanitárius válságról és az EU szerepéről szóló 2006. június 1-jei(2), valamint a közel-keleti helyzetről szóló 2006. szeptember 7-i(3) állásfoglalásaira,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa 242. sz. (1967) és 338. sz. (1973) határozataira,

–   tekintettel a Kvartett 2003. április 30-i "útitervére",

–   tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2006. szeptember 15-i, október 16-17-i és november 13-i üléseinek következtetéseire,

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel 2006 júniusa óta Gázában az izraeli katonai műveletek több, mint 350 ember halálát okozták, köztük számos polgári lakosét is, és mivel a 2006. november 8-án Beit Hahun ellen végrehajtott izraeli támadás 19 palesztin áldozatot követelt, főként gyermekeket és nőket,

B.   rendkívüli aggodalommal figyelve azt a tényt, hogy a polgári infrastruktúra és a civil lakóépületek tömeges elpusztítása, a kórházak, klinikák és iskolák lerombolása, a vízhez, élelemhez és elektromos áramhoz való hozzájutás megtagadása, a mezőgazdasági területek elpusztítása, valamint a Gázai-övezet teljes blokádja következtében a humanitárius válság katasztrofális szintet ért el,

C.   mivel a közvetlenül polgári célpontok ellen irányuló, aránytalan mértékű vagy a polgári lakosság ellen indított válogatás nélküli támadások a nemzetközi jogban és a genfi egyezményekben lefektetett alapvető jogok nyilvánvaló megsértését jelentik,

D.   mivel Ehud Olmert izraeli miniszterelnök szomorúságát és sajnálatát fejezte ki az általa "technikai hibának" nevezett 2006. november 8-i eseményekért, valamint tekintettel az izraeli hadsereg döntésére, hogy belső vizsgálatot kezdeményez az ügyben,

E.   mivel egy állam önvédelemhez való joga önmagában nem indokolhatja az erő aránytalan és válogatás nélküli használatát, a nemzetközi humanitárius jog pedig szigorúan tiltja a polgári lakosság elleni támadásokat,

F.   mivel az új erőszakspirál fenyegeti a Palesztin Nemzeti Hatóság által az új palesztin nemzeti egységkormány felállítása érdekében tett erőfeszítéseket,

G.   mivel a nemzetközi közösség és az Európai Unió jelentős támogatást nyújt a Gázai-övezetben és Ciszjordániában kialakult humanitárius válság megoldása érdekében, különös tekintettel az ideiglenes nemzetközi mechanizmusra (TIM); még akkor is, ha ez a támogatás nem elégítheti ki a felmerülő összes szükségletet,

H.   mély aggodalommal figyeli, hogy milyen következményekkel jár Avigdor Lieberman izraeli miniszterelnök-helyettesé történő kinevezése,

I.   mivel a közel-keleti békefolyamat politikai és diplomáciai holtpontra jutott, jóllehet a béke és biztonság kialakításához az egész térségben az izraeli-palesztin konfliktus igazságos és hosszú távú megoldására van szükség,

J.   mivel az Európai Uniónak a Kvartett (amely magában foglalja az Egyesült Nemzetek Szervezetét, az Amerikai Egyesült Államokat és Oroszországot) tagjaként különleges felelőssége van az Európa szomszédságában található Közel-Kelet békéjének és biztonságának megteremtésében, és mivel a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) koordinálásának eszközeit és módszereit javítani kell, beleértve egy közös álláspont elfogadását a KKBP keretén belül az Európai Unióról szóló szerződés 15. és 16. cikke alapján,

1.   őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki a minapi beit hanuni bombázás által követelt áldozatok családjainak és minden más ártatlan áldozatnak;

2.   mély felháborodásának ad hangot a Beit Hanunban és a Gázai-övezetben végrehajtott izraeli katonai műveletek kapcsán, valamint elítéli az izraeli hadsereget az aránytalan fellépés miatt, ami aláássa a békefolyamat megindítására irányuló kísérleteket;

3.   felszólítja az izraeli kormányt, hogy haladéktalanul állítsa le a Gázai-övezetben zajló hadműveleteket, valamint ismételten hangsúlyozza, hogy az izraeli-palesztin konfliktusra nincs katonai megoldás;

4.   felszólítja a palesztin milíciákat, hogy hagyjanak fel az izraeli területek ellen indított rakétatámadásokkal, amelyek válogatás nélkül és szándékosan a polgári lakosság ellen irányulnak, valamint, hogy tartsák be a fegyverszünetet és tartózkodjanak a konfliktus további elmélyítésétől; és elítéli a legutóbbi sderot-i rakétatámadást, valamint ártatlan izraeli civilek megölését;

5.   mély aggodalmának ad hangot a jelenlegi válság lehetséges súlyos következményei miatt, ideértve a további katonai és terrortámadásokat, illetve a teljes régió törékeny politikai helyzetének aláaknázását is;

6.   tudomásul veszi, hogy az Egyesült Államok vétója nem teszi lehetővé egy, a Gázai-övezetben kialakult helyzetről szóló határozattervezet elfogadását az ENSZ Biztonsági Tanácsában, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nemzetközi közösség nem tanúsít erőteljes és világos magatartást a jelenlegi válsághelyzetben;

7.   felszólítja az Egyesült Államok kormányát, hogy értékelje át a Kvartettben és az izraeli-palesztin konfliktusban játszott szerepét, és szólaljon fel az erőszak megfékezése, valamint a felek közötti új, valódi párbeszéd érdekében;

8.   felszólítja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 15. cikkének megfelelően fogadjanak el közös álláspontot annak érdekében, hogy megfelelően lehessen értékelni a jelenlegi helyzetet, és tegyenek komoly kísérletet az erőszak megfékezésére és az érintett felek tárgyalóasztalhoz ültetésére;

9.   felkéri a Kvartettet, hogy sürgősen cselekedjen az érintett felekkel való és a felek közötti tárgyalások újrakezdése, valamint az "útiterv" teljes egészének végrehajtása érdekében; ismételten kinyilvánítja, hogy a közel-keleti konfliktus megoldása csak az útitervben meghatározott, szilárd és végleges békeszerződés révén, előzetes feltételek nélkül, két demokratikus, szuverén és életképes, a biztonságos és nemzetközileg elismert határok között békésen egymás mellett élő állam léte alapján lehetséges és, hogy a polgári lakosság folyamatos veszteségei elfogadhatatlanok;

10.   megismétli azon javaslatát, hogy nemzetközi erő Libanonban való jelenléte követendő példa lehetne a Gázai-övezetben és Ciszjordániában mindkét oldal civil lakosságának védelme érdekében; felkéri ugyanakkor a Tanácsot, hogy kezdeményezze nemzetközi katonai megfigyelők küldését a Gázai-övezetbe, és felhívja valamennyi felet egy ilyen javaslat támogatására és az azzal való teljes mértékű együttműködésre;

11.   felhívja a Tanácsot, hogy sürgősen hívja össze az EU-Izrael Társulási Tanácsot a Gázai-övezetben végrehajtott izraeli katonai műveleteket követően az Európai Unió álláspontjának kifejezése érdekében, különösen az EU-Palesztina társulási szerződés(4) 2. cikkének teljes körű tiszteletben tartását illetően;

12.   felhívja a Tanácsot, hogy az EU-Palesztina ideiglenes társulási szerződés(5) keretében forduljon az új palesztin nemzeti egységkormányhoz az erőszak és a biztonság kérdésével való szembesítés érdekében;

13.   hangsúlyozza, hogy az emberi jogokat teljes mértékben tiszteletben kell tartani, valamint, hogy azonnal véget kell vetni a nemzetközi humanitárius jog megsértésének a Gázai-övezetben és Ciszjordániában;

14.   támogatja az EU elnökségének nyilatkozatát, amely sürgeti az izraeli kormányt, hogy hagyjon fel minden provokatív tevékenységgel a palesztin területeken, ideértve a települések létesítését, a biztonsági fal építését, a válogatás nélküli katonai műveleteket és a palesztin otthonok lebontását;

15.   felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy nyújtsanak kiegészítő orvosi segítséget a palesztin kórházaknak, különösen a Gázai-övezetben;

16.   üdvözli a Palesztin Hatóság elnöke által a palesztin politikai pártok közötti nemzeti párbeszéd ösztönzésére elért megállapodást, valamint az új palesztin miniszterelnök kinevezését az új palesztin kormány megalakítása érdekében, amelynek a nemzetközi közösség tárgyalópartnereként kell fellépnie; úgy véli, hogy ez a Palesztin Hatóságnak nyújtott gazdasági segély visszaállításához vezethet;

17.   felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a nemzetközi közösséggel karöltve továbbra is nyújtsanak jelentős humanitárius segítséget a palesztin lakosságnak; kéri, hogy erősítsék meg az ideiglenes nemzetközi mechanizmust, valamint terjesszék ki időtartamát és bővítsék erőforrásait; felhívja az izraeli kormányt, hogy sürgősen folyósítsa a visszatartott palesztin adó- és vámbevételeket;

18.   felhívja Izraelt, hogy vessen véget a Gázai-övezet gazdasági blokádjának, könnyítse meg a palesztin területek, Izrael és a világ közti kereskedelmet, segítse elő a Gázai-övezet gazdasági fejlődését mind a palesztinok, mind az izraeliek javára, valamint a mozgásról és a bejutásról szóló megállapodással és az EU határsegély misszióval összhangban engedélyezze az emberek mozgását Rafahban, Karniban és más gázai határátkelőkön; felhívja az EU-t, hogy nézzen szembe az e megállapodás végrehajtásából adódó felelősségével;

19.   ismételten felszólít az izraeli letartóztatásban lévő palesztin miniszterek és jogalkotók, valamint az elrabolt izraeli katonák szabadon engedésére;

20.   felszólítja a Tanácsot, hogy tegyen meg mindent egy, az 1991-es madridi konferenciához hasonló nemzetközi békekonferencia összehívásáért a térség problémáira az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozataira épülő, átfogó, tartós és működőképes megoldás megtalálása érdekében, valamint úgy véli, hogy el kell utasítani bármely érintett fél egyoldalú megközelítését;

21.   alapvető fontosságúnak tartja az Arab Liga bevonását a kérdés rendezésébe; úgy véli, hogy a Liga által elfogadott 2002-es bejrúti terv és a genfi kezdeményezés fontos elemei a tárgyalásoknak, és kellőképpen támaszkodni kell rájuk;

22.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a KKBP főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a Palesztin Hatóság elnökének, a Palesztin Jogalkotó Tanácsnak, az izraeli kormánynak és a Knessetnek, az Egyesült Államok és az Orosz Föderáció kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Arab Liga főtitkárának.

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0041.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0237.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0348.
(4) HL L 147., 2000.6.21., 3. o.
(5) HL L 187., 1997.7.16., 1. o.


A biológiai és toxinfegyverek (BTWC), repeszbombák és hagyományos fegyverek betiltásáról szóló egyezmény
PDF 218kWORD 56k
Az Európai Parlament állásfoglalása a biológiai és toxinfegyverek (BTWC), repeszbombák és hagyományos fegyverek betiltásáról szóló egyezményről
P6_TA(2006)0493RC-B6-0585/2006

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a bizonyos hagyományos fegyverekről (CCW) szóló 1980. évi egyezmény harmadik felülvizsgálati konferenciájára, amelyet 2006. november 7–17. között rendeztek Genfben,

–   tekintettel az 1972. évi biológiai és toxinfegyverekről szóló egyezmény (BTWC) hatodik felülvizsgálati konferenciájára, amelyet 2006. november 20-a és december 8-a között rendeznek Genfben,

–   tekintettel a 2006. február 27-i, 2006/184/KKBP tanácsi közös fellépésre, amely a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégia(1) keretében támogatja a biológiai és toxinfegyverekről szóló egyezményt, amelynek célja a BTWC egyetemessé tételének elősegítése, valamint az abban részes államok általi végrehajtása támogatásának biztosítása azáltal, hogy a részes államok a BTWC-ből eredő nemzetközi kötelezettségeiket átültessék saját nemzeti jogszabályaikba és közigazgatási intézkedéseikbe,

–   tekintettel a közös fellépéssel párhuzamosan, a BTWC vonatkozásában elfogadott EU-s cselekvési tervre, amelyben a tagállamok vállalták, hogy a bizalomépítő intézkedések eredményeit benyújtják az ENSZ-nek, a tárgyban működő szakértők és laboratóriumok listáját pedig benyújtják az ENSZ főtitkárának, a vegyi- és biológiai fegyverek feltételezett használatával kapcsolatos vizsgálatok megkönnyítésére,

–   tekintettel a BTWC 2006. évi felülvizsgálati konferenciájához kapcsolódó 2006. március 20-i 2006/242/KKBP tanácsi közös álláspontra(2), amelynek célja a BTWC megerősítése és a hatodik felülvizsgálati konferencia sikerének előmozdítása,

–   tekintettel az Európai Tanács 2003. december 12-13-i ülése által elfogadott európai biztonsági stratégiára és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni EU-stratégiára és a Parlamentnek "A tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem: az Európai Parlament szerepe" c. 2005. november 17-i állásfoglalására(3),

–   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A.   mivel a BTWC, amelyet 1972 óta lehet aláírni és 1975-ben lépett hatályba, az első többoldalú leszerelési szerződés, amely fegyverek egy egész kategóriájának tilalmát tartalmazza, továbbá mivel jelenleg 155 állam részese és még 16 olyan állam van, amely aláírta de még nem ratifikálta az egyezményt,

B.   mivel a 2006. november 20-a és december 8-a között Genfben tartandó hatodik felülvizsgálati konferencia lesz az első alkalom az ötödik felülvizsgálati konferencia 2002. évi lezárása óta arra, hogy a részes államok megvizsgálják az egyezmény működését, és mivel a részes államoknak lehetőségük lesz arra, hogy megerősítsék elkötelezettségüket a biológiai fegyverek teljes tilalma iránt, valamint foglalkozzanak az egyezmény működésével kapcsolatos problémákkal és hiányosságokkal,

C.   mivel az ötödik felülvizsgálati konferencia kudarcba fulladt, nagyrészt annak köszönhetően, hogy az USA kormánya kivonult a jogilag kötelező erejű elkötelezettség-erősítő mechanizmus kialakítására irányuló tárgyalásokról,

D.   mivel az aláírók folyamatosan növekvő száma ellenére (2006. januárban a bevezető keretegyezmény vonatkozásában 100 tag), a CCW még messze nem egyetemes, és mivel az aláírók száma jelentősen alacsonyabb az egyezmény gyakorlati végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó öt jegyzőkönyv vonatkozásában,

1.   hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak a BTWC-rendszer sikerére való építést, a BTWC további erősítését és a hatodik felülvizsgálati konferencia sikeres kimenetelének elősegítését kell céljául kitűznie;

2.   üdvözli a Tanács és a Bizottság folyamatos diplomáciai törekvéseit a BTWC megerősítésére irányuló nemzetközi erőfeszítések folyamatos napirenden tartására, és elismeri az EU szerepét az önkéntes, jogilag nem kötelező vizsgálatok mint "bizalomépítő intézkedések" feltérképezésének, valamint a felülvizsgálati konferencia küszöbén a nemzeti jogszabályok erősítésének előmozdításában;

3.   ezért nagy jelentőséget tulajdonít a BTWC működése mélyreható és átfogó felülvizsgálatának az egyezmény további erősítését célzó intézkedések azonosítása, megvitatása és elfogadása érdekében;

4.   felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő minden állam BTWC-hez való csatlakozását, többek között azzal is, hogy felhívnak minden nem részes államot a BTWC-hez való haladéktalan csatlakozásra, és nyilatkozatot dolgoznak ki arról, hogy a biológiai és toxinfegyverek tilalma a nemzetközi jog egyetemesen kötelező eleme legyen;

5.   ezért arra ösztönzi az EU-t, hogy vesse fel ezt a kérdést transzatlanti fórumokon, különösen a NATO-ban, és győzze meg az USA kormányát arról, hogy egyoldalú álláspontjáról elmozdulva járuljon hozzá a többoldalú keret újbóli beindításához és továbbfejlesztéséhez;

6.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot a BTWC-ben meghatározott kötelezettségeknek való teljes megfelelés előmozdítására, valamint – ahol szükséges – a nemzeti végrehajtó intézkedések megerősítésére, beleértve a büntető jogszabályokat és a kórokozó mikroorganizmusok és a méreganyagok ellenőrzését a BTWC keretében;

7.   felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy járuljanak hozzá a részes államok megfelelésének ellenőrzésére irányuló intézkedések javításához, a jobb átláthatóságot a résztvevő államok közötti fokozott információcsere által elérni kívánó erőfeszítések előmozdításával, beleértve a földrajzi fedettséget és a bizalomépítő intézkedések mechanizmusának értékelésére és javítására irányuló intézkedések azonosítását;

8.   felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy támogassák az 1540 (2004) számú ENSZ biztonsági tanácsi határozatban foglalt kötelezettségeknek való megfelelést, különös tekintettel a biológiai vagy toxinfegyverek terrorizmus céljával való megszerzése vagy felhasználása veszélyének megszüntetésére, beleértve az olyan anyagokhoz, felszerelésekhez és ismeretekhez való lehetséges terrorista hozzáférést is, amelyek biológiai és toxinfegyverek fejlesztéséhez és gyártásához használhatók;

9.   felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a 2003 és 2005 közötti időszakban az ülésszakok közötti munkaprogram keretében eddig elvégzett munka, valamint különösen a biológiai és toxinfegyverek állítólagos használatának, illetve a gyanús járványok kitörésének hatásaira reagáló, azokat vizsgáló és enyhítő nemzetközi képességek javítására irányuló egyetértés és hatékony lépések megvitatását és támogatását célzó erőfeszítésekkel kapcsolatos további lépések megfontolását és az azokról szóló döntéseket; támogassák az embereket, állatokat és növényeket érintő fertőző betegségek megfigyelésére, feltárására, diagnosztizálására és legyőzésére irányuló nemzeti és nemzetközi intézményi törekvések és meglévő mechanizmusok erősítését és bővítését; támogassák a BTWC- hez kapcsolódó területen dolgozó tudósok magatartási kódexének tartalmát, életbe lépését és elfogadását, annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a BTWC- re, és segítsenek az érintett szereplőknek a jogi, szabályozási és hivatali kötelezettségüknek, valamint etikai elveiknek való megfelelésben;

10.   felhívja a Tanácsot és a tagállamokat, hogy támogassanak további ülésszakok közötti munkaprogramot a hatodik és hetedik felülvizsgálati konferencia közötti időszakban, a munkaprogram keretében elérendő további haladás konkrét területeinek és eljárásainak meghatározása, valamint annak előmozdítása érdekében, hogy a BTWC hetedik felülvizsgálati konferenciáját legkésőbb 2011-ben megtartsák;

11.   felhívja az EU-t és tagállamait, hogy tegyenek erőfeszítéseket a CCW gyújtófegyverekről szóló III. jegyzőkönyve alkalmazási körének kiterjesztésére a fehér foszfort tartalmazó lövedékek katonai és polgári célpontok elleni bevetésének megakadályozása és a (szegényített) urán robbanófejek használata beszüntetésének érdekében;

12.   üdvözli a tényt, hogy a CCW háborús robbanóanyag-maradványokról szóló V. jegyzőkönyve 2006. november 12-én hatályba lépett, és ezzel a kötelező erejű nemzetközi jog részévé vált; hangsúlyozza, hogy ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak a konfliktusok lezárása utáni polgári áldozatok csökkentése érdekében meg kell tisztítaniuk területeiket a fel nem robbant lőszerektől; hangsúlyozza továbbá, hogy a jegyzőkönyv kötelezi a robbanóanyagokért felelős feleket az eltávolításban való részvételre, abban az esetben is, ha az érintett terület nincsen az ellenőrzésük alatt; kiemeli, hogy a jegyzőkönyv a fel nem robbant lőszerek minden fajtájára vonatkozik, beleértve a repeszlövedékeket is;

13.   mindazonáltal meggyőződése, hogy több tagállamnak kellene aláírni a CCW-t és öt jegyzőkönyvét, és felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek meg mindent annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Unió tagállamai megfelelően aláírják és ratifikálják az V. jegyzőkönyvet, valamint hogy minden leszerelési támogatást kapó ország szintén aláírja és ratifikálja azt, abban az esetben is, ha még nem csatlakoztak a CCW-hez (pl. Libanon);

14.   felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy – a CCW szükség esetén az érintett fegyverrendszerekről szóló jegyzőkönyvek felállítására irányuló céljának szellemében és a kérdésről szóló konkrét egyezmény függvényében – követeljék a repeszlövedékek (repeszbombák) összes típusa gyártásának, felhalmozásának, szállításának és használatának egyértelmű megtiltásáról szóló, konkrét VI. jegyzőkönyv kidolgozását;

15.   ennek fényében különösen üdvözli egy több mint 30 államot tömörítő koalíció (köztük több EU-tagállam, beleértve Belgium, Svédország, Németország, Franciaország, Ausztria, Dánia, Spanyolország és a Cseh Köztársaság) pozitív válaszát Kofi Annan és Jan Egeland a CCW felülvizsgálati konferencia kezdetén azzal kapcsolatban tett felhívására, hogy a gyalogsági aknák ügyének mintájára haladéktalanul kezdődjenek tárgyalások a repeszgránátok világszintű tilalmáról szóló átfogó és hatékony egyezmény kidolgozására; felhívja az EU-t és minden tagállamát, hogy a lehető legaktívabban támogassák ezt a kezdeményezést;

16.   felhívja valamennyi tagállamot, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tegyenek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a BTCW és a CCW belátható időn belül a sikeres végrehajtásukat felügyelő állandó titkársággal rendelkezzen a vegyifegyver-tilalmi szervezet mintájára, amelyet ebből a célból a vegyi fegyverekről szóló egyezmény hozott létre;

17.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, a BTWC és a CCW részes államai parlamentjeinek és kormányainak, valamint az illetékes szakértő nem kormányzati szervezeteknek.

(1) HL L 65., 2006.3.7., 51. o.
(2) HL L 88., 2006.3.25., 65. o.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0439.


Az északi dimenzió keretébe foglalt balti-tengeri regionális stratégia
PDF 206kWORD 60k
Az Európai Parlament állásfoglalása az északi dimenzió keretébe foglalt balti-tengeri regionális stratégiáról (2006/2171(INI))
P6_TA(2006)0494A6-0367/2006

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az északi dimenzió jövőjéről szóló, 2005. november 16-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az északi dimenzióra vonatkozó, 2007-től érvényes politikáról szóló politikai nyilatkozat és keretdokumentum kidolgozására vonatkozó iránymutatásokra, amelyet az északi dimenzió tárgyában 2005. november 21-én Brüsszelben tartott miniszteri találkozó jóváhagyott,

–   tekintettel a Bizottságnak a 2006. június 2-i, az északi dimenzió cselekvési tervének végrehajtásáról szóló 2005. évi értékelő jelentésére (SEC(2006)0729),

–   tekintettel az északi dimenzió Európai Tanács által 2003. október 16-17-én Brüsszelben jóváhagyott második cselekvési tervére (2004–2006),

–   tekintettel a balti-tengeri államok 2006. június 8-án Reykjavíkban tartott hatodik csúcstalálkozójának elnöki következtetéseire,

–   tekintettel az EGT Tanácsadó Bizottságának az északi dimenzió politikájának jövőjéről szóló 2006. június 25-i állásfoglalására és jelentésére,

–   tekintettel a balti közös munkacsoport Európai Parlamentben végzett munkájára,

–   tekintettel a balti-tengeri régiót érintő európai stratégiára, amelyet az Európai Parlament balti közös munkacsoportja fogadott el,

–   tekintettel a balti-tengeri államok tanácsa és a balti-tengeri parlamenti konferencia munkájára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0367/2006),

A.   mivel az északi dimenzió tág keretet alkot, lefedve a teljes északi régiót – a balti-tengeri és a Barents-régiót, valamint az északi sarkvidéket – és az összes politikai területet, ideértve mind a kül-, mind a belpolitikát,

B.   mivel az északi dimenzió politikájában megvan a lehetőség arra, hogy segítse a gazdasági növekedést előmozdító regionális és határon átnyúló együttműködés elmélyítését és a közös kihívásokra adott együttes válaszok megtalálását, de eddig nem sikerült teljes mértékben kihasználni a benne rejlő lehetőségeket a régiót érintő különféle problémák kezelésében,

C.   mivel a balti-tengeri régió történelmileg a Nyugatot és a Keletet összekötő jelentős kapu, amelynek e szerepében az északi dimenzió új politikájának középpontjában kell állnia,

D.   mivel a Balti-tenger az Európai Unió 2004-es bővítése nyomán szinte belső tengerré, mare nostrummá vált, és mivel a balti-tengeri stratégia jelentős mértékben hozzájárulhat az északi dimenzió hatókörének és tevékenységeinek újraértékeléséhez a bővítés óta bekövetkezett változások fényében,

E.   mivel a balti-tengeri stratégia jelentősen hozzájárulhat a balti-tengeri régióban működő regionális testületek közötti koordináció javításához,

Ezen állásfoglalás célja

1.   ezen állásfoglalással az alábbiakat célozza:

   a) az északi dimenzió politikájának támogatása azáltal, hogy a balti-tengeri régiót az e politikán belül elsőbbséggel rendelkező egyik területként határozza meg, és ezáltal ösztönzi a regionális integráció elmélyítését a a balti-tengeri régióban, amely a szélesebb európai gazdasági és politikai térség életképes és dinamikus része; hangsúlyozza folyamatos támogatását az egyéb területeken, különösen a Barents-tengeri és az északi sarkköri régióban a partnerországokkal – tehát Norvégiával, Izlanddal és az Orosz Föderációval – együttműködésben folytatott munkával kapcsolatban;
   b) a balti-tengeri régió dinamikus gazdaságai által kínált lehetőségek lehető legjobb kihasználása és a régió szisztematikus felruházása egy olyan sajátos jelleggel, mely szerint a világ egyik legvonzóbb és legversenyképesebb térségeként legyen ismert;
   c) a Balti-tenger ökológiai állapota javításának támogatása, mivel ez jelenleg az egyik legszennyezettebb tengeri terület a világon; a szennyezés és az eutrofizáció csökkentése, valamint az olaj és más mérgező, illetve káros anyagok további tengerbe bocsátásának megakadályozása;

A fentiekből kiindulva az alábbiakat javasolja:

2.   sürgeti a Bizottságot, hogy az északi dimenzió belső pillérének megerősítése, a regionális együttműködés horizontálisan különböző szempontjainak figyelembevétele, a különböző regionális testületek és szervezetek közötti átfedések elkerülése és egymást kiegészítő együttes hatásának előmozdítása érdekében terjesszen elő az EU balti-tengeri stratégiájára irányuló javaslatot; felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy igazítsák ki közigazgatási szerveik hatásköreit annak érdekében, hogy ezek a szervek horizontális megközelítést alkalmazva dolgozhassák ki és hajthassák végre az északi dimenzió politikáját;

3.   támogatja a Balti Államok Tanácsának munkáját; az Európai Tanács nyári csúcstalálkozója előtt tartandó, évenként sorra kerülő balti-tengeri csúcstalálkozót javasol; támogatja a balti-tengeri parlamenti konferencia, a régió nemzeti parlamentjeinek elnökei között évenként sorra kerülő találkozók, és az északi dimenzió parlamenti fórumának munkáját;

4.   kiemeli, hogy a balti-tengeri stratégia az Európai Unió és tagállamai számára külön végrehajtandó intézkedéseket, és az Orosz Föderációval együttműködésben végrehajtandó intézkedéseket is tartalmaz;

5.   emlékeztet arra, hogy létre kell hozni az Európai Beruházási Bank teljes körűen működő regionális irodáját a balti-tengeri régióban;

6.   az átláthatóság és a következetesség érdekében külön költségvetési sor létrehozását kéri a balti-tengeri stratégia számára az EU költségvetésében, esetleg az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz keretében, kiegészítve az északi dimenziónak az Európai Unió, a tagállamok, harmadik országok, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az Európai Beruházási Bank, az Északi Beruházási Bank (Nordic Investment Bank) és mások általi finanszírozását; hangsúlyozza, hogy a stratégia számára valamennyi vonatkozó költségvetési sorból megfelelő finanszírozást kell biztosítani célkitűzései teljesítésének lehetővé tétele érdekében;

7.   megállapítja, hogy a Balti-tenger szennyezéséért az Orosz Föderációt és a tagállamokat egyaránt felelősség terheli; hangsúlyozza, hogy a régióra vonatkozó uniós mezőgazdasági és strukturális programok végrehajtásának egyik legfontosabb figyelembe veendő szempontja a tengeri környezet védelme, különösen az eutrofizáció csökkentése tekintetében; megelégedéssel nyugtázza, hogy a balti-tengeri régió legnagyobb része megkapta a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettől a különösen érzékeny tengeri terület státusát; javasolja az ökológiailag reprezentatív és értékes tengeri és part menti védett területek hálózatának létrehozását;

8.   rámutat arra, hogy egy nagyobb, szállítás, kutatás vagy kitermelés okozta olajkatasztrófa elpusztíthatja a Balti-tenger szinte teljes élővilágát; fokozottabb koordinációt és közös mechanizmust szorgalmaz e balesetek megelőzése és – amennyiben ilyen mégis bekövetkezne – hatásainak leküzdése érdekében; véleménye szerint az olajszállító tartályhajók besorolására vonatkozó normáknak figyelembe kell venniük a régióban uralkodó feltételeket, például a jég vastagságát a téli időszakban;

9.   hangsúlyozza a balti-tengeri régióban a halállomány védelmének és megerősítésének szükségességét; kéri a Bizottságot a Balti-tenger vizében az összes szaporodásra alkalmas folyó kihasználásával a természetes lazacállomány megtartását és megújítását célzó átfogó terv kidolgozására;

10.   hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a régió orosz energiától való függését és bátorítja a régióbeli tagállamokat, hogy vizsgálják meg egy közös energiapiac lehetőségét; felhívja a Bizottságot, a tagállamokat és a partnereket, hogy a régió bioenergia-forrásokban rejlő lehetőségeinek fényében támogassák az energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos közös projekteket, és ösztönözzék a biomassza, a nap-, a szél- és a vízenergia felhasználását; támogatja a balti-tengeri régió energiaügyi együttműködését;

11.   felhív az energiapolitika méltányosságra és megosztott felelősségre alapozott megközelítésű nemzeti szintű végrehajtására, oly módon, hogy az olyan stratégiai döntéseket, mint például új energiahálózatok létesítése, csak azon EU tagállambeli partnerekkel folytatott konzultációt követően lehessen meghozni, amelyekre ezek a döntések hatással lehetnek;

12.   hangsúlyozza, hogy a nemzetközi környezetvédelmi normák betartásának garantálása érdekében a megfelelő környezeti hatásvizsgálatokat minden energiával kapcsolatos infrastrukturális projekt esetén előfeltételül kell szabni; e tekintetben felhívja az Orosz Föderációt, hogy ratifikálja a határokon átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i Egyezményt;

13.   hangsúlyozza, hogy tiszteletben kell tartani a fenntartható fejlődés, a felelősségteljes kormányzás, az átláthatóság és a részvétel, a nemek közötti egyenlőség, a kisebbségek és az őshonos népek jogainak védelme nemzetközileg elismert elveit, továbbá hogy minden érintett félnek az EU lisszaboni stratégiájával összhangban egymást kölcsönösen erősítő gazdasági, foglalkoztatási és szociális politikákat kell elfogadnia;

14.   emlékeztet a Balti-tenger egyesítő szerepére a régióban; a régión belüli határátlépés (a tagállamok és az Orosz Föderáció közötti átkelést is beleértve) egyszerűsítésének elősegítésére tervezett "Határok nélküli Balti-tenger" néven új program beindítását javasolja; támogatja a balti-tengeri régiót a közép- és nyugat-európai tagállamokkal 2010-re összekötő "balti-tengeri autópálya" megépítését;

15.   úgy véli, hogy annak érdekében, hogy a tagállamok eleget tehessenek a Balti-tenger szennyezésének csökkentésében vállalt kötelezettségüknek, jogukban kell, hogy álljon az EU által javasoltaknál szigorúbb intézkedések fenntartása vagy bevezetése;

16.   elismeri a tengeri hajóforgalom megnövekedését, ami elsősorban az Orosz Föderáció erős gazdasági növekedésének köszönhető; a tengeri közlekedés biztonságát a régió egyik legsürgetőbb problémájának tekinti; javasolja, hogy a közös hajóforgalom-irányítási és információs rendszereket a Finn-öböl helyett fokozatosan terjesszék ki a Balti-tenger egészére; kiemeli a közös kötelezettségvállalás szükségességét annak érdekében, hogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet a Balti-tengert mielőbb különösen érzékeny tengeri területnek nyilvánítsa és ezzel összhangban többek között betiltsa az egyhéjazatú olajszállító tartályhajókkal történő szállítást;

17.   javasolja, hogy a skandináv háromszögbe tartozó transzeurópai hálózatot bővítsék ki oly módon, hogy az a teljes régiót lefedje, és hogy vonják be a transzeurópai hálózatok rendszerébe a Barents-folyosó és a Botniai-folyosó közútjait és vasútvonalait; felhív a "Rail Baltica" projekt végrehajtásáre; az egész régiót összekötő nagysebességű vasutat tart kívánatosnak;

18.   felhív a Via Baltica autópálya 2013-as kiépítésére a balti-tengeri régió és a közép- és nyugat-európai tagállamok összekötését célzó kiemelt projekt keretein belül; hangsúlyozza a projekt végrehajtását segítő az európai finanszírozás fontosságát;

19.   elismeri, hogy a régió nemzeti piacainak többsége viszonylag kicsi, ami sok esetben a verseny alacsony szintjéhez vezetett; rámutat a régióban fekvő tagállamok kivételes gazdasági egymásrautaltságára; szorgalmazza a négy alapszabadság (személyek, áruk, és tőke szabad mozgása, valamint a letelepedés szabadsága) teljes körű bevezetését az uniós tagállamok között fennállóval egyező módon;

20.   megállapítja, hogy az Európai Unió tagállamai által körbevett Kalinyingrádi Terület enkláve státusza a regionális hatóságok, az Orosz Föderáció és az Európai Unió közötti valódi együttműködésre hív fel; sürgeti az Orosz Föderációt és az Európai Uniót, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a Kalinyingrádi Területet a belső piachoz való jobb hozzáféréssel rendelkező, nyitottabb és kevésbé militarizált kísérleti régióvá fejlesszék; hangsúlyozza a balti-tengeri hajózás szabadsága teljes megvalósításának szükségességét, beleértve a Visztula-öblöt és a Kalinyingrádi-öblöt, valamint a Pilava-szoroson / Baltijszkij Prolivon keresztüli szabad átjutást;

21.   rámutat arra, hogy az Északi Dimenzió Közegészségügyi és Szociális Jóléti Partnerségének (NDPHS) a főbb betegségek elleni küzdelemben, valamint az egészséges és társadalmilag hasznos életmód ösztönzésében és támogatásában gyakorlatiasabbá kell válnia; felhívja az Orosz Föderációt és az EU-t, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a Kalinyingrádi Terület ténylegesen bevonható-e az NDPHS tevékenységébe;

22.   hangsúlyozza, a Kalinyingrádi Terület jelenleg is sok olyan társadalmi, gazdasági és környezeti problémával sújtott enkláve, mint a régióban található katonai bázisok és fegyverek okozta jelentős ökológiai kockázat, a súlyos egészségügyi kockázat, valamint a szervezett bűnözés és a kábítószerfüggőség magas szintje;

23.   felhívja a balti-tengeri régiót, hogy aktívan támogassák a művészet és távközlés új formáit célzó programokat, segítsék elő a multinacionális mobilitást és a kulturális cserére irányuló programokat;

24.   támogatja a régión belüli diákcserét; javasolja, hogy a régióban működő egyetemek alakítsanak hálózatokat, és állapodjanak meg a munkamegosztásról a nemzetközi szinten is versenyképes kiválósági központok kialakulásának elősegítése érdekében;

25.   aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a régió keleti határa jelentős mértékű szervezett bűnözés számára – különös aggodalomra okot adva az emberkereskedelem és a kábítószer-kereskedelem terén – szolgál átjáróként; szorgalmazza az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) megerősített részvételét és az e kérdésekben folytatott együttműködés elmélyítését uniós és kormányközi szinten egyaránt;

26.   hangsúlyozza a keleti határ ellenőrzésére tett erőfeszítések hatékonysága fokozásának szükségességét, különösen a meglévő infrastruktúra modernizálása és a jogszerű határátlépés ösztönzése tekintetében, és megfelelő források elkülönítését szorgalmazza az Európai Külső Határok Alapból;

o
o   o

27.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, az Orosz Föderáció kormányának, valamint a Balti Államok Tanácsa elnökségének.

(1) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0430.


Az európai biztonsági stratégia végrehajtása az EBVP keretében
PDF 350kWORD 121k
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai biztonsági stratégiának az EBVP-val összefüggésben történő végrehajtásáról (2006/2033(INI))
P6_TA(2006)0495A6-0366/2006

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Tanács által 2003. december 12-én elfogadott európai biztonsági stratégiára,

–   tekintettel a 2004. október 29-én Rómában aláírt, az európai Alkotmányt létrehozó Szerződésre,

–   tekintettel a 2005. június 16-17-i és 2005. december 15-16-i Európai Tanács elnökségi következtetéseire, különösen az EBVP-ről szóló elnökségi jelentésekre,

–   tekintettel az európai biztonsági stratégiáról szóló, 2005. április 14-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az EU-nak a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni, a Tanács által 2003. december 9-én elfogadott stratégiájára,

–   tekintettel Michel Barnier, volt európai biztos 2006. májusi, "Európai polgári védelmi egység: európai támogatás" című jelentésére,

–   tekintettel az Európai Védelmi Ügynökség irányító testületének 2005. szeptemberi következtetéseire;

–   tekintettel 2006. február 2-i állásfoglalására Tanács által az Európai Parlamentnek benyújtott, a KKBP főbb szempontjairól és alapvető választásairól szóló éves jelentésről, valamint az Európai Unió 2004-es éves költségvetésével kapcsolatos pénzügyi vonatkozásokról(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

–   tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A6-0366/2006),

Általános megfontolások

A.   mivel az európai biztonsági stratégia az átfogó közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) és európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) része, amelyekben az Európai Unió politikai – köztük a diplomáciai, gazdasági és fejlesztéspolitikai – cselekvési lehetőségeinek teljes palettája alkalmazásra kerülhet,

B.   mivel a közvéleménykutatások az utóbbi tíz évben folyamatosan magas egyetértést mértek, és megmutatták, hogy az uniós polgárok több, mint 60%-a az Európai Unió közös külpolitikáját, illetve több, mint 70%-uk az Európai Unió közös védelmi politikáját támogatja; mivel továbbá más közvéleménykutatások szerint a katonai kiadások növelése nem élvez támogatást,

C.   mivel a biztonság, valamint a tömegpusztító fegyverek elterjedése, illetve a nemzetközi terrorizmus az EU prioritásai közé tartozik; mivel közös válaszra és stratégiára van szükség az EBVP-ben,

D.   mivel erősíteni kell az Európai Unió által és a világszerte végzett fegyverkiviteli ellenőrzést,

1.   elismeri, hogy a görög elnökség kezdeményezésén alapuló, 2003. decemberi európai biztonsági stratégia kiváló elemzést tartalmaz a modern világot érő fenyegetésekről és megállapítja az EU külpolitikájának alapelveit; hangsúlyozza azonban, hogy ennek megvalósítását rendszeresen ellenőrizni kell annak érdekében, hogy válaszolni lehessen a geopolitikai fejleményekre;

2.   megjegyzi, hogy mint ahogy azt az európai biztonsági stratégia is megállapítja, a nemzetközi terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, a regionális konfliktusok, a széthullott országok és a szervezett bűnözés jelentik ma az Európai Unió és polgárai számára a legnagyobb fenyegetést; hangsúlyozza, hogy az európai biztonsági stratégiába stratégiai célként be kell iktatni a víz- és energiaforrásokért folytatott világméretű verseny erősödését, valamint a természeti katasztrófákat és az Európai Unió külső határainak biztosítását; aggodalommal tölti el az új fegyverkezési verseny perspektívája globális és regionális szinten, valamint a konvencionális fegyverek jelenleg zajló terjedése;

3.   elismeri, hogy a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelmet azonban nem lehet egyedül katonai eszközökkel folytatni, és hogy a terrorizmus megelőzése és leszorítása egy sor olyan nem katonai intézkedést követel meg, mint a titkosszolgálatok adatainak megosztása, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, amelyek esetében teljes intézményközi és pillérek közötti együttműködés szükséges, és hogy szükség van továbbá a demokratikus intézmények, infrastruktúrák és a civiltársadalom felépítésére a széthullott államokban, illetve azokban, amelyek ebbe az irányba tartanak; hangsúlyozza, hogy az Európai Unió egyik legfőbb hozzájárulása a nemzetközi terrorizmus megelőzéséhez azon kapacitása, hogy hatékonyan tud fellépni a demokratikus intézmények, a szociális és gazdasági infrastruktúra, a felelősségteljes kormányzás és a civil társadalom építése és újjáépítése során, illetve a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni sikeres küzdelemben;

4.   rámutat arra, hogy a KKBP feladata megvédeni az Unió polgárait ezektől a fenyegetésektől, hatékonyan védeni az EU jogos érdekeit és támogatni az ENSZ alapokmányának céljait azáltal, hogy globális felelős szereplőként jár el a világbéke és demokrácia érdekében; erőteljesen támogatja az európai biztonsági stratégia ötletét, amely szerint az e célkitűzések megvalósításának legjobb módja a hatékony multilateralizmus, amely nemzetközi intézményi keretet és a nemzetközi jogot jelenti;

5.   megismétli azon álláspontját, miszerint az EU-nak ezt a feladatot az EBVP-án keresztül elsősorban polgári és békés eszközökkel kell megvalósítania, illetve katonai eszközökkel csak abban az esetben, ha a tárgyalások valamennyi lehetőségét teljes mértékben kimerítették, és ha azok zsákutcának bizonyultak; e legitim feladatok végrehajtása során az elsődleges megfontolásnak az emberi jogok és a polgárok alapvető szabadságainak EU határain kívül történő tiszteletben tartása kell hogy legyen;

6.   úgy véli, hogy a geopolitikai kihívások jelentősen formálódtak az európai biztonsági stratégia 2003-as elfogadása óta, és ez legkésőbb 2008-ban annak felülvizsgálatát teszi szükségessé; úgy véli, hogy a stratégiát ötévente felül kell vizsgálni, és meg kell vitatni az Európai Parlamenten és a tagállamok parlamentjein belül;

7.   rámutat, hogy kiemelkedő fontosságú a nemzetközi közösség válságra adott reakciójának civil és katonai elemeinek hatékony összehangolása;

8.   sürgeti a tagállamokat, hogy támogassák az EBVP parlamenti dimenziójának megállapítását, amelynek során az intézményi és pénzügyi szintű fejlemények együtt járnak a parlamenti ellenőrzési jogok kiterjesztésével; emlékeztet arra, hogy az EBVP parlamenti megfigyelésének felelőssége megoszlik az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között a vonatkozó szerződések és alkotmányok szerinti hatásköreik és jogaik értelmében;

9.   kezdeményezéseket javasol az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti szorosabb kapcsolatok és intenzívebb információcsere kialakítása céljából az EBVP-vel kapcsolatos kérdések vonatkozásában annak érdekében, hogy strukturáltabb és rendszeresebb párbeszéd váljék lehetővé a parlamentek között;

10.   hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak olyan helyzetben kell lennie, hogy nagyban hozzájáruljon:

   a) saját maga megvédéséhez a biztonsága elleni bármely valós vagy egyértelmű fenyegetéssel szemben;
   b) biztosítsa a békét és a stabilitást elsősorban geopolitikai szomszédságában, és a világ más részein is az ENSZ alapokmány elveinek megfelelően;
   c) humanitárius beavatkozásokat és mentési műveleteket hajtson végre;
   d) konfliktusokat előzzön meg és kezeljen, segítse elő a demokráciát és az emberi jogok tiszteletben tartását;
   e) segítse elő a regionális és globális leszerelést;

11.   hangsúlyozza, hogy amennyiben valamely harmadik ország fegyveres erői támadást indítanak az Európai Unió területe ellen, továbbra is a NATO jelenti a kollektív védelem zálogát; de egyben azt is kiemeli, hogy az EU-nak szolidaritást kell tanúsítania és az ENSZ Alapokmányának 51. cikkével összhangban a megtámadott tagállam számára minden szükséges támogatást biztosítania kell; üdvözli, hogy a NATO egyre növekvő szerepet tud betölteni a nem saját területéhez tartozó műveletekben; és úgy véli továbbá, hogy a NATO megfelelő fórum a biztonsági kérdésekről folytatott transzatlanti párbeszéd számára is;

12.   elismeri, hogy a tagállamok fegyveres erőinek képességeit, valamint az EU számára történő rendelkezésre állásukat az befolyásolja, hogy a legtöbb tagállam mind az EU, mind a NATO tagja, és mindkét szervezet számára fegyveres erőket tartanak fenn; követeli ezért, hogy az Európai Unió folytassa a NATO-val fenntartott intenzív munkát, különösen a képességfejlesztés területén;

13.   hangsúlyozza az Európai Biztonsági Stratégia elválaszthatatlan részét képező "stratégiai anatómiát", vagyis azt a képességet, hogy az EU illetékességi körén belül más szereplőktől függetlenül tehessen lépéseket, ami interoperabilitást és fenntarthatóbb, megbízható, közös támogatáson és segítségen alapuló ellátási láncot követel meg, a feladatvégzés fölösleges megkettőzésének és a szűkös források optimálisnál alacsonyabb kihasználásának elkerülésével európai vagy tagállami szinten; óv a NATO és az EU, valamint a tagállamok és az EU erőfeszítései közötti szükségtelen átfedésektől;

14.   úgy véli, hogy az EBVP jelenleg csak korlátozott civil és katonai műveletre szolgáló forrással rendelkezik; ezért azt kéri, hogy az Európai Unió – globális szereplőként meglévő hitelessége kiépítése érdekében – saját kapacitását elsősorban földrajzi szomszédságára, és különösen a Balkánra összpontosítsa; ugyanakkor további lehetőségek kialakítását tervezi, hogy képessé tegye az EU-t arra, hogy a világ más részein is hozzájáruljon a konfliktusmegoldáshoz az ENSZ-alapokmány elveivel összhangban;

Integrált civil-katonai együttműködés

15.   üdvözli az Európai Unió azon kiemelt célkitűzését, amely a válságkezelés során történő civil és katonai együttműködés erősítésére irányul, valamint elismeri, hogy a civil válságkezelési képességek fejlesztése mindig is kiemelt jellemző volt, amely hozzáadott értéket képvisel az EBVP fejlesztése során, valamint a konfliktusmegelőzés, a humanitárius beavatkozás, a konfliktusokat követő újjáépítés és a béketeremtés kapcsán adott válaszok teljes palettáján keresztül; hangsúlyozza a szakosodott nemzetközi és helyi nem kormányzati szervezetek és hálózataik bevonásának szükségességét; sürgeti az EU-t, hogy továbbra is törekedjen a konfliktusmegelőzésre vonatkozó összehangolt politika végrehajtására a 2001. június 15-16-i göteborgi Európa Tanács következtetései szellemében;

16.   a közelmúltbeli 2008-as civil fő célkitűzés szerinti kísérletek arra ösztönzik, hogy orvosolja azt, hogy korábban hiányzott a hangsúly a civil kapacitások és képességek fejlesztése terén; a civil és katonai sejt és a műveleti központ potenciálja tovább ösztönzi arra, hogy fontos szerepet játsszon az EU azon megközelítésének kifejlesztésében, amely az integrált civil-katonai együttműködéssel és koordinációval kapcsolatos; azt az ajánlást teszi ezért, hogy a civil és katonai sejtet, valamint a műveleti központot minősítsék át a civil-katonai missziók végrehajtását szolgáló európai főhadiszállássá;

17.   elismeri, hogy mind a civil, mind a katonai válságkezelésben alapvető fontosságúak a műhold alapú és légi hírszerző rendszerek, az integrált kommunikációs rendszerek és a stratégiai tengeri és légi utánpótlás vonalak területén meglévő kulcsjelentőségű képességek; felszólít, hogy az Európai Védelmi Ügynökség a Bizottsággal együtt kezdeményezzen integrált kutatási és fejlesztési folyamatokat azokon a területeken, amelyek erősítik az integrált és összehangolt civil-katonai megfontolásokat, és különösen a műhold alapú és légi hírszerző rendszerek, az integrált kommunikációs rendszerek területén;

Válságkezelés

18.   üdvözli a globális riasztó és koordinációs rendszer létrehozását, amelyet a Bizottság az ENSZ-szel szoros együttműködésben finanszíroz; rámutat arra, hogy e rendszer jelentősen javíthatná az Európai Unió reakciós kapacitását;

19.   utal a Bizottság által létrehozott egészségügyi vészhelyzetek esetén végzett műveletekre szolgáló egység tevékenységére; hangsúlyozza ezen egység fontosságát tekintettel az információ- és adathalmazra, illetve azon képességére, hogy előrejelzéseket adjon az országos kiterjedésű és egyéb járványokról, illetve biológiai és vegyi fenyegetésekről is; ezért felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy hozza meg a szükséges rendelkezéseket, amelyek révén a Bizottságot bevonják az intézkedések koordinálásba az egészségügyi vészhelyzetek, valamint határokon átnyúló bioterrorista támadások esetén;

20.   üdvözli a Bizottság azon erőfeszítéseit, amelyek a katasztrófavédelmi közösségi eljárás kialakítására irányulnak, beleértve egy súlyos terrorista támadás esetét is; megjegyzi, hogy ez az eljárás elsősorban egy olyan adatbázisban szereplő információkon alapul, amely a segítségnyújtás céljából rendelkezésre álló nemzeti erőforrásokról tartalmaz adatokat; megjegyzi, hogy az ezen adatbázis időmegtakarító hatását, amely a szinergiákat is támogatja, lényegesen lehetne javítani, ha átvenné az EU katonai személyzete által létrehozott adatbázis tartalmát, amely a válságkezelésre rendelkezésre álló valamennyi erőforrás adatait tartalmazza; ezért felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy tartsa meg a szükséges tárgyalásokat, és fogadja el a szükséges intézkedéseket annak lehetővé tétele érdekében, hogy erre az átvételre sor kerülhessen;

21.   üdvözli a Tanács azon erőfeszítéseit, amelyek a számos, katasztrófa esetén rendelkezésre álló EBVP erőforrás gyors és hatékony telepítésének biztosítására irányulnak; ebben az összefüggésben hangsúlyozza, hogy sürgősen meg kellene szüntetni a stratégiai (légi) szállítási koordináció terén meglévő hiányosságokat; ezért sürgeti a tagállamokat, hogy a lehető leggyorsabban bocsássák rendelkezésre az e probléma megoldásához szükséges pénzügyi forrássokat; felszólítja továbbá a Tanácsot, hogy komolyan vizsgálja meg a Michel Barnier fent említett jelentésében foglalt javaslatokat, különös tekintettel a nem hivatalos Civil Biztonsági Tanács létrehozására, a válságok megelőzését szolgáló integrált európai megközelítésre, a meglévő nemzeti erőforrások összevonására, valamint az európai polgárok külföldi támogatását megvalósító európai konzulátusok felállítására; kéri továbbá a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e javaslatok fokozatos megvalósítása érdekében működjenek együtt;

22.   úgy véli, hogy az EBVP fejlődése hozzájárult a "szürke területek" kialakulásához a Tanács és a Bizottság hatáskörei tekintetében az elsősorban civil missziók teljesítésével kapcsolatban; azt várja, hogy a stabilitási eszköz elfogadása világosabb helyzethez vezet anélkül, hogy annak negatív hatása lenne a válságkezelés rugalmasságára, ami idáig a gyakorlatban megmutatkozott;

23.   üdvözli a 2008-as civil fő célkitűzéssel kapcsolatban megvalósított előrelépést, és különösen a civil reagálási csapatok és az integrált rendőri egységek használatára vonatkozó tervek fejlesztését; utal továbbá a szervezett bűnözés és az emberkereskedelemmel szemben folytatott küzdelemmel kapcsolatos szakértelem kialakulására; üdvözli ugyanakkor egy válságplatform felállítását a Bizottságnál, amely azt a célt tűzte maga elé, hogy felgyorsítsa a helyszíni EBVP missziók kezdeti szakaszát; felhívja a Tanácsot a Bizottságot, hogy hangolják össze erőfeszítéseiket, és ezért azt javasolja, hogy állítsanak össze képzési programot a missziók tervezésében közreműködő személyzet számára;

Nemzetbiztonság

24.   rámutat arra, hogy mindenfajta biztonságpolitika első számú feladata a saját terület védelme; elismeri, hogy amit az európai polgárok leginkább elvárnak az európai védelmi politikától, az az, hogy jelentősen hozzájáruljon saját személyes biztonságuk védelméhez, miközben tiszteletben tartja alapvető szabadságjogaikat;

25.   rámutat arra, hogy az EU-nak biztosítania kell saját külső határait, meg kell védenie létfontosságú infrastruktúráit, fel kell számolnia a nemzetközi terrorista finanszírozási hálózatokat és küzdenie kell a szervezett bűnözés ellen; e tekintetben felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszenek ki az Unió külső határainak integrált kezelését szolgáló rendszert, az emberi és az alapvető jogok, valamint a humanitárius jog tiszteletben tartásának korlátozása nélkül, különösen a menekültek és a menedékkérők tekintetében;

26.   rámutat arra, hogy az EU-nak:

   biztosítania kell az ipar és az egyéni fogyasztók számára az ellátás folyamatosságát, különösen a hidrokarbonátok esetén, ami magában foglalja a szárazföldi, légi, illetve vezetékes szállítás biztonságát;
   meg kell védenie magát az olyan internetes támadásokkal szemben, amelyek megbéníthatják a legfontosabb kommunikációs, pénzügyi és energiarendszereket;

Gyors reakciók az ENSZ alapokmánya alapján

27.   támogatja azt a tényt, hogy az európai biztonsági stratégia – miközben feltételezi, hogy az EU-nak az új fenyegetések fényében készen kell állnia arra, hogy a válság kitörése előtt cselekedjen, illetve megelőző intézkedéseket kell hoznia a konfliktusok és fenyegetések leküzdése érdekében – fenntartás nélkül az ENSZ alapokmányára, mint a nemzetközi kapcsolatok alapvető keretrendszerére támaszkodik;

Magatartási szabályok/Képzés

28.   határozottan üdvözli, hogy valamennyi EBVP műveletben részt vevő személyzet magatartását egy sor dokumentumban rögzített iránymutatás és általános magatartási szabály rendezi; üdvözli az ezen iránymutatásokban és az emberi jogi normák tiszteletben tartásának szabályaiban megjelenő első jeleket; ragaszkodik ahhoz, hogy e szabályoknak való megfelelés teljes mértékben kötelező legyen és a csapatok parancsnokai felelőséggel tartozzanak beosztottjaik fegyelméért és viselkedéséért, akár a háborús körülmények közötti extrém stresszhelyzetben is; kedvezőnek tekinti azon erőfeszítéseket is, amelyek célja, hogy biztosítsák, hogy a nemekre vonatkozó megfontolás a jövőben nagyobb figyelmet kap a különböző EBVP politikákban, programokban és a kezdeményezésekben;

29.   tudomásul veszi a Tanács azon erőfeszítéseit, amelyek arra vonatkoznak, hogy tovább fejlessze a célzott – stratégiai és működési – EBVP képzési programokat a diplomáciai, katonai és civil személyzet számára; azt várja, hogy az Európai Parlament szakértői számára lehetségessé válik a részvétel ezen programokban; támogatja azt a megközelítést, hogy alkossanak minimumszabályokat a helyszíni EBVP missziókat teljesítő személyzet képzésére, és felhívja a Tanácsot, hogy működjön együtt a Bizottsággal és a tagállamokkal valamennyi képzési intézkedés általánosítása érdekében minden szinten;

30.   úgy véli, hogy a katonák szükségtelen veszélynek vannak kitéve, amennyiben az irányítási struktúra, a felszerelés vagy a fegyverzet nem felel meg a műveletből fakadó követelményeknek; ezért különösen fontosnak véli, hogy ügyeljenek az EU irányítása alá tartozó egységek megfelelő felszerelésére;

31.   úgy véli, hogy a katonai képességek eredményes használata nem lesz lehetséges Európa bevetési kapacitásának jelentős fokozása nélkül, beleértve a légi és tengeri szállítást; ezzel kapcsolatban méltányolja a különböző országok erőfeszítéseit arra, hogy bővítsék légi közlekedésüket és kétéltű képességeiket, valamint a több repülőgép-anyahajó beszerzésére vonatkozó terveiket;

32.   megjegyzi, hogy többnemzeti műveletek során költségnövekedés és hatékonyságcsökkenés alakul ki azáltal, hogy a részt vevő egységek felszerelése és fegyverzete egymástól eltér, és gyakran nem kompatibilis egymással; ezért úgy véli, hogy az EU-nak intézkedéseket kell bevezetnie a felszerelés és a fegyverzet harmonizálására a többnemzeti műveletek forrásainak és hatékonyságának optimalizálása céljából;

Hírszerzés

33.   bírálatának ad hangot azon súlyos kérdés kapcsán, hogy különböznek egymástól a felállítás alatt álló harcoló egységek (battle groups) hozzáférési lehetőségei a légi és műholdas hírszerzési információkhoz, és sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Helios, SAR– Lupe és Cosmo-Skymed nemzeti műholdas hírszerző rendszerek nem állnak rendelkezésre közösen, valamennyi tagállam számára;

34.   e hiányosságok kiküszöbölése érdekében:

   a) nyomatékosan kéri, hogy a fejlesztés alatt álló csapatokat azonos vagy legalábbis kompatibilis hírszerzési és telekommunikációs felszereléssel lássák el;
   b) kéri, hogy a műholdas hírszerző rendszerek következő generációját egyesítsék egy olyan, a torrejóni műholdközpontot használó közös európai rendszerben, amelynek adatai katonai, rendőrségi és katasztrófakezelési célokra felhasználhatóak lennének;

35.   rámutat arra, hogy a NATO jelenleg az AGS (Airborne Ground Surveillance) légi támogatású hírszerzési rendszer kifejlesztésén dolgozik a már meglévő vagy fejlesztés alatt álló nemzeti rendszerek mellett; ragaszkodik ahhoz, hogy ezt a rendszert bocsássák az összes uniós tagállam rendelkezésére, különösen az EU harcoló egységek vonatkozásában;

36.   úgy véli, hogy a telekommunikáció terén fontos feladat, hogy a többnemzeti egységek irányítására közös rendszert fejlesszenek ki; ezért úgy véli, hogy a hadsereg, a rendőrség és a katasztrófavédelmi egységek készülékeinek azonos technikai normáknak kellene megfelelniük, mint ahogy az például Finnországban történik;

Határőrizet

37.   hangsúlyozza az EU külső határainak védelmére irányuló együttes képessége megerősítésének fontosságát; továbbra is komolyan aggódik a határőrizetben használt felszerelések kompatibilitásának hiánya és azok minősége miatt, és hangsúlyozza a helyzet orvoslását célzó új technológiák iránti igényt;

Szállítás

38.   úgy véli, hogy mivel a szállítás, különösen a stratégiai szállítás egy alapvető hiányosság az EU válságkezelő tevékenységében, nagy igény mutatkozna egy hagyományos polgári több módozatú szállításhoz hozzáférést biztosító önálló európai rendszer iránt, amely integrált civil-katonai megközelítést hoz létre és méretgazdaságosságot biztosít az összes európai szereplő számára a válságkezelés során mind az EBVP, mind a katasztrófa-elhárítás céljaira;

Az EBVP döntéshozatalában megmutatkozó gyengeségek

39.   úgy véli, hogy az EBVP-misszió végrehajtását célzó döntést megelőző politikai határozathozatali eljárásnak számos gyenge pontja van, ahogy az látható volt a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő misszió esetében; ezért felhívja a Tanácsot, hogy vizsgálja felül az eljárás különböző szakaszait, és adott esetben tegyen lépéseket e gyenge pontok kiküszöbölésére; ezzel kapcsolatosan emlékezteti a Tanácsot, és különösen annak Politikai és Biztonsági Bizottságát konzultációs kötelezettségére a Parlament felé;

40.   újra megerősíti a korlátlan részvételre vonatkozó követelését és a létező szerződésekben biztosított jogát arra, hogy évente, előzetesen konzultáljanak vele a KKBP jövőbeli aspektusairól és lehetőségeiről; nyomatékosan felhívja a Tanácsot, hogy nyíltabb és átláthatóbb módon tájékoztassa a Parlamentet a KKBP és az EBVP vonatkozásában; ezzel kapcsolatosan kifogásolja a Parlament hozzáférésére vonatkozó jelenlegi eljárást a Tanács "bizalmas dokumentumaihoz", amelyek az esetek többségében csak általános információkat tartalmaznak;

41.   megerősíti álláspontját, amely szerint a Parlament megfelelő előzetes értesítése és konzultációja nélkül nem indulhat az EU részvételével katonai misszió;

42.   kéri, hogy a katonai felszerelésre és fegyverzetre fordítandó kiadásokat a parlamenti ellenőrzés alatt álló költségvetésekben határozzák meg; éppen ezért úgy véli, hogy mellőzni kell az olyan párhuzamos költségvetéseket és mechanizmusokat, amelyek felett sem a nemzeti parlamentek, sem az Európai Parlament nem gyakorolhatnak hatékony felügyeletet;

43.   megjegyzi, hogy az Európai Unió költségvetésében több olyan cím is szerepel, amely védelmi szempontokat is felölel, mint például azok az előirányzatok, amelyek a válságkezelésre, a külső határok és a létfontosságú infrastruktúrák védelmére, a biztonsági kutatásokra és a Galileo és a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés (GMES) programok végrehajtására vonatkoznak;

44.   sürgeti különösen azt, hogy tovább növeljék a válságkezelő misszióra, a külső határok védelmére, a biztonsági kutatásokra és a Galileo számára rendelkezésre álló költségvetési eszközöket; hosszú távon a biztonsági kutatás területét hozzá kell igazítani a biztonsági kutatással foglalkozó magas szintű csoport (High-Level Group on Security Research) által meghatározott finanszírozási követelményekhez;

45.   kéri továbbá, hogy a katonai válságkezelési műveleteket az Európai Unió költségvetéséből finanszírozzák, és hogy erre a célra a tagállamok további uniós forrásokat tegyenek elérhetővé;

46.   kifogásolja azt, hogy az ATHENA és más, a tagállamok vagy akár az Európai Fejlesztési Alap által finanszírozott eseti mechanizmusok miatt az Európai Parlament nincs olyan helyzetben, hogy bármilyen költségvetési ellenőrzést hajtson végre az EBVP katonai műveletein; rámutat arra, hogy szükség van továbbá az olyan civil-katonai műveletek (mint például a rendőri missziók) átláthatóságára, amelyek az eseti intézkedések és a KKBP költségvetési finanszírozás közötti szürke zónába esnek;

47.   következésképp kéri, hogy vezessenek be új költségvetési módszert az EBVP kiadásai átláthatóságának növelése céljából, valamint az európai biztonsági stratégia céljainak teljesítéséhez szükséges katonai és civil képességek fejlesztésének támogatása érdekében:

   a) a 2007-től kezdődő és a kétéves időtartamot meg nem haladó kezdeti szakasz során a Tanács dolgozzon ki egy olyan költségvetési dokumentumot, amely tükrözi a tagállamoknak a 2008-as civil fő célkitűzés és a 2010-es katonai fő célkitűzés teljesítése érdekében tett kötelezettségvállalásait, a meglévő katalógusok alapján (a követelmények katalógusa, a haderő-katalógus, valamint az előrelépési katalógus);
   b) a második szakaszban a tagállamoknak egy olyan virtuális "költségvetéssel" kell elkötelezniük magukat az EBVP mellett, amellyel többéves alapon kötelezettséget vállalnak azokra a pénzeszközökre, amelyekre az EBVP műveleteihez szükséges személyzet és felszerelés finanszírozásához van szükség. Ez a dokumentum, bár jogilag nem kötelező érvényű, mindazonáltal az EU költségvetése mellett fontos politikai dokumentum lenne, és jelezné, hogy mennyit készek az egyes tagállamok az EBVP-ra fordítani. Meg kellene könnyítenie továbbá a tagállamok közötti tehermegosztást azáltal, hogy a katonai kiadások tekintetében nagyobb átláthatóságot biztosít, és azt az Európai Parlamentnek és a tagállamok parlamentjeinek közösen, évente meg kellene vitatnia.
   c) a KKBP és az EBVP költségvetésének racionalizálásáról szóló végső határozatoknak, beleértve a nemzeti költségek európai szintű elszámolását a biztonság és a védelem területén, az Unió 2008–2009-es időszakra tervezett felülvizsgált pénzügyi rendszerének részét kell képezniük;

Az európai védelmi felszerelések piaca és együttműködés a kutatás terén

48.   hangsúlyozza, hogy az európai biztonsági stratégia erős és független európai védelmi ipart, illetve önálló technológiakutatási és -fejlesztési kapacitásokat feltételez, amelyek biztosítják az EU és a tagállamok alapvető biztonsági érdekeinek megfelelő védelmét; a nyilvános vitából azt a következtetést vonja le, hogy az európai védelmi ipar versenyképességének fokozása és a szükséges védelmi képességeket biztosító, önálló ipari háttér létrehozása érdekében a védelemhez kapcsolódó termékek esetében az ágazat sajátosságait figyelembe vevő, belső piaci szabályok kellenek; hangsúlyozza, hogy az ilyen szabályoknak meg kell könnyíteniük a Közösségen belüli ipari együttműködést és kereskedelmet; emlékeztet arra, hogy az EK-Szerződés 296. cikkében meghatározott eltérés nincs hatással a közösségi intézmények azon kötelezettségére, hogy szabályozzák a védelemhez kapcsolódó berendezések és szolgáltatások belső piacának fejlődését, amennyiben az ilyen jogszabályok a tagállamok és az EU alapvető biztonsági érdekeit védik; úgy véli, hogy a védelem magas szintjét kell elérni;

49.   kíváncsian várja ezért a Bizottság 296. cikk alkalmazásáról szóló értelmező közleményét, a Bizottság védelmi közbeszerzésekről szóló egyedi irányelvre irányuló javaslatát és a védelemhez kapcsolódó termékek Közösségen belüli szállításának megkönnyítésére irányuló, kötelező erejű jogi eszköz létrehozását, amely a meglévő nemzeti exportengedélyek helyébe egy egyszerűsített közös rendszert léptetne; meggyőződése, hogy e rendszer védelmet biztosítana az EU és a tagállamok alapvető biztonsági érdekei számára azáltal, hogy az európai export politika alapelveit az Európai Unió fegyverkivitelről szóló magatartási kódexe alapján határozza meg;

50.   emlékeztet arra, hogy a kormányzati közbeszerzésekről szóló WTO-megállapodás elismeri a védelmi közbeszerzésekhez kapcsolódó alapvető biztonsági érdekek védelmének lehetőségét; hangsúlyozza, hogy az EU és a tagállamok érdekeinek védelme érdekében az elfogadandó közös szabályoknak elsőbbséget kellene biztosítaniuk a védelemhez kapcsolódó, európai eredetű termékek számára a harmadik országokból származókkal szemben, valamint maradéktalanul el kellene ismerniük a kereskedelmi kapcsolatok kölcsönösségét, illetve az európai szabadalmi tulajdonjoggal védett termékeket kellene támogatniuk;

51.   üdvözli az EVÜ védelmi beszerzések vonatkozásában kialakított magatartási kódexét, és felhívja az összes tagállamot a kódex aláírására; ragaszkodik ahhoz, hogy a kompenzáció és a méltányossági visszatérítés gyakorlatát szüntessék be; szükségesnek tartja az EVÜ munkájának fokozását az EBVP terén;

52.   elismeri az együttműködési kutatás fontosságát az európai ipar versenyképessége szempontjából; ezért a civil, biztonsági és védelmi vonatkozású európai kutatásokról folytatott hatékonyabb párbeszéd révén nagyobb összhangot követel meg a Bizottság és az EVÜ munkája között; hangsúlyozza, hogy az EU célkitűzéseinek a kettős felhasználású technológiákra és többfunkciós kapacitásokra, valamint a civil és a védelmi célú kutatás megosztottságának legyőzésére kellene irányulniuk; szükségesnek tartja (figyelembe véve a vállalati struktúrák sokféleségét ebben a szektorban, összehasonlítva a kutatás más területeivel), hogy kiigazítsák a kis- és középvállalkozások meghatározását az európai biztonsági kutatások területén;

53.   kéri, hogy az 1998. évi, a fegyverexportra vonatkozó magatartási kódex valamennyi tagállamban emelkedjen törvényi erőre, és hogy ezt hatékonyan alkalmazzák és hajtsák végre; úgy véli, hogy közös kritériumok alapján kellene eldönteni, hogy mely célországok felelnek meg a kódex előírásainak;

Tömegpusztító fegyverek/Irán

54.   felismeri, hogy nincs biztosíték annak a fáradozásnak a sikerére, hogy megállítsák Iránt a fegyverminőségű dúsított uránium előállításában; mindemellett úgy véli, hogy a három uniós nagyhatalom, az Egyesült Államok, Oroszország és Kína közös tárgyalási ajánlata a legígéretesebb utat jelenti; üdvözli az ajánlatot erősítő többoldalú megközelítést; örömmel nyugtázza Európa szerepét ennek létrehozásában; üdvözli az Egyesült Államok hajlandóságát az Iránnal folytatott ugyanilyen tárgyalásokon való részvételre; sajnálatát fejezi ki, hogy az EU főképviselője, az EU hármak és Irán közötti megbeszélések még mindig nem vezettek kielégítő eredményekre; ezért következtetésként elfogadja azt, hogy az üggyel az ENSZ Biztonsági Tanácsa szintjén kell foglalkozni; kiemeli, hogy a tárgyalásokat bármikor újrakezdhetik, feltéve, hogy az iráni fél részéről esély mutatkozik a tárgyalások sikeres lezárására; üdvözölné az USA hajlandóságát arra, hogy bekapcsolódjon az iráni tárgyalásokba;

Út a biztonsági és védelmi unió felé

55.   rámutat, hogy az EU úton van egy olyan további biztonsági és védelmi unióvá válás felé, amely magában foglalja mind a külső biztonságot, mind a belső biztonság különféle szempontjait, a terrorizmus összes formája ellen küzdelmet, valamint a természeti katasztrófák kezelését, és ennek elemei az alábbiak:

  a) a tagállamok kötelezettségvállalása, miszerint képesek:
   60 napon belül 60 000 katonát rendelkezésre bocsátani, és egy éven át békefenntartó és béketeremtő műveletekre fenntartani, ahogy azt az Európai Tanács helsinki ülésén elhatározták, valamint 13, gyors bevetésre felhasználható harcoló egységet felállítani, amelyből 2007-től kettő állandó készültségben lesz;
   civil válságkezelési képesség kialakítására a rendőrségi műveletek, a jogállam, a polgári közigazgatás és a polgári védelem területén, ahogy azt az Európai Tanács Santa Maria da Feirában tartott 2000. június 19–20-i ülésén elhatározták;
   b) egy európai irányítási struktúra, amely a Politikai és Biztonsági Bizottságból, a Katonai Bizottságból, katonai állományból (amelyek 2001 óta mind működnek) és egy civil és katonai sejtből áll létrehozandó műveleti központtal;
   c) a vicenzai központú Európai Csendőrség, amelyet a jövőbeli koszovói rendőri misszió céljaira fognak használni;
   d) az Európai Tanács által javasolt Európai Védelmi Ügynökség, amely 2004 óta működik;
   e) az Europol és az európai elfogatóparancs;
   f) a fegyverbeszerzés és a fegyverexport közös szabályai;
   g) az európai biztonsági kutatás, mint önálló tematikus prioritás a 7. kutatási keretprogramon belül;

56.   úgy véli, hogy ezt a folyamatot fokozni kell az alábbi elemekkel:

   a) közös védelmi piac létrehozása a teljesen egységes európai védelmi és technológiai ipari alap létrehozásának eszközeként, a tagállamok közötti kölcsönös függőség és szakosodás elve szerint;
   b) közös műholdas és légi hírszerzési rendszer és közös telekommunikációs normák, amelyek rendelkezésre állnak mind a hadsereg, mind a rendőrség és a katasztrófavédelmi szolgálatok számára;
   c) a Földközi-tengeren működő állandó európai haditengerészet – ezen belül egy parti őrség – felállítása a Földközi-tengeren az európai jelenlét demonstrálása és az EU válságkezelő potenciáljának erősítése érdekében ebben a biztonsági érdekei miatt elsődleges fontosságú régióban;
   d) olyan európai költségvetés, amely a biztonságnak nemcsak a civil, de a katonai oldalát is lefedi;
   e) európai külügyminiszter-helyettes, aki a biztonsági és a védelmi politikáért felel;
   f) rendszeresebbé kell tenni a védelmi miniszterek üléseit;
   g) a Michel Barnier fent említett jelentésében javasolt Európai Polgári Védelmi Erők, valamint az Európai Polgári Béke Hadtest és az Európai Béketeremtő Társulás;
   h) a katasztrófa-elhárítás, mentési műveletek és védelmi műveletek esetén rendelkezésre álló európai légi és vízi szállítási képesség (többmódozatú szállítás, amely egyesíti a legmegfelelőbb eszközöket);
   i) a tagállamok parlamentjei és az Európai Parlament általi megfelelő ellenőrzés;

57.   hangsúlyozza az európai Alkotmányt létrehozó szerződés fontosságát, amely jelentős haladást fog hozni a biztonsági és védelmi unió felé, különösen:

   a) az európai külügyminiszter tisztségén keresztül, aki egyben a Bizottság alelnöke is;
   b) a szolidaritási záradékon keresztül (olyan esetekre, amikor a tagállamot terrortámadás, természeti katasztrófa vagy ember által okozott katasztrófa éri);
   c) a tagállamok közötti kölcsönös segítség záradékán keresztül (arra az esetre, ha valamely tagállam területét fegyveres támadás éri);

o
o   o

58.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a tagállamok kormányának és parlamentjének, valamint az ENSZ, a NATO, az EBESZ, és az Európa Tanács főtitkárának.

(1) HL C 33. E, 2006.2.9., 580. o.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0037.


Öröklés és végrendeletek
PDF 362kWORD 71k
Állásfoglalás
Függelék
Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottságnak tett ajánlásokkal az öröklésről és végrendeletről (2005/2148(INI))
P6_TA(2006)0496A6-0359/2006

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság által 2005. március 1-jén az öröklésről és végrendeletről kiadott zöld könyvre (COM(2005)0065) és annak mellékletére (SEC(2005)0270),

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2005. október 26-i véleményére(1),

–   tekintettel az EK-Szerződés 192. cikkének (2) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 39. és 45. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A6-0359/2006),

A.   mivel a Deutsches Notarinstitut 2002-ben, a Bizottság megbízásából elkészített tanulmánya szerint az Európai Unió területén éves szinten 50 000 és 100 000 között van a nemzetközi vonatkozással bíró örökösödési ügyek száma,

B.   mivel a tíz új tagállam közelmúltban történt uniós csatlakozása és a közelgő bővítés folytán ez a szám elkerülhetetlenül növekedni fog,

C.   mivel jelenleg számottevő különbségek vannak az egyes tagállamok öröklésre és végrendeletre vonatkozó nemzetközi magánjogi és anyagi jogi rendszerei között,

D.   mivel amennyiben e különbségek esetenként nehézségeket és költségeket okozhatnak az örökség birtokbavétele során, ezzel az EK-Szerződés 39. és 43. cikkeiben idézett mozgás és letelepedés szabadságának, valamint a tulajdonhoz való jognak – a közösségi jog általános alapelvének – a gyakorlását akadályozhatják(2),

E.   mivel tanácsos lenne az öröklésre és végrendeletre vonatkozó nemzetközi magánjogi szabályokról egy közösségi jogi eszköz kidolgozása, amint arra felhív az 1998-as bécsi cselekvési terv(3), a Tanács és a Bizottság által 2000-ben elfogadott, a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok kölcsönös elismerése alapelvének végrehajtását célzó intézkedési program(4), az Európai Unióban a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése megerősítését célzó 2004. november 4-i hágai program és az Európai Unióban a szabadság, biztonság és a jog érvényesülése megerősítését célzó hágai program végrehajtásáról szóló tanácsi és bizottsági cselekvési terv(5),

F.   mivel az öröklés és végrendelet területén a jogalkotási kezdeményezések elfogadása megfelelne a közösségi jog céljainak, amely tiltja az állampolgárság szerinti megkülönböztetést, és elő kívánja segíteni állampolgárságtól függetlenül valamennyi olyan személy társadalmi beilleszkedését, akinek szokásos lakóhelye és fő érdekeltségi központja a tagállamok egyikének területén találhatók,

G.   mivel míg az öröklésre és végrendeletre vonatkozó tagállami anyagi jog harmonizálása nem tartozik az Európai Közösség hatáskörébe, addig az EK-Szerződés 65. cikke b) pontja alapján "a tagállamokban alkalmazandó kollíziós, illetve joghatóságra vonatkozó szabályok összeegyeztethetőségének előmozdítását" segítő intézkedések meghozatala közösségi hatáskörbe tartozik,

H.   mivel az öröklés és végrendelet tekintetében az EK-Szerződés 67. cikke (5) bekezdése második francia bekezdésének megfelelően a közösségi jogi aktust a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás szerint kell elfogadni,

I.   mivel az öröklés és végrendeletek területén nem lehet elvonatkoztatni a közrend bizonyos alapelveinek tiszteletben tartásától, amelyek határokat szabnak a végrendelkezési szabadságnak a végrendelkező családja vagy az ő jogán jogosult egyéb személyek javára;

1.   felhívja a Bizottságot, hogy 2007 folyamán nyújtson be jogalkotási javaslatot a Parlamentnek az EK-Szerződés 65. cikkének b) pontja és 67. cikke (5) bekezdésének második francia bekezdése értelmében az öröklés és végrendelet tárgyában, és hogy ezt a javaslatot intézményközi megbeszélések fényében és az alább megfogalmazott ajánlásokkal összhangban dolgozza ki;

2.   felszólítja a Bizottságot a 2007-2013-as polgári igazságügyi finanszírozási programról jelenleg folyó tanácskozásokkal összefüggésben, hogy írjon ki pályázatot a határokon átnyúló örökléssel és végrendeletekkel kapcsolatos információs kampányra, amelynek célcsoportja az e területen dolgozó gyakorló jogászok lennének;

3.   felszólítja a Bizottságot, hogy a 2007-2013-as polgári igazságügyi finanszírozási program keretein belül prioritásként jelölje meg a polgári joggal foglalkozó gyakorló jogászok hálózatának létrehozását a területen működő szakértők közötti kölcsönös bizalom és megértés kiépítése, valamint az információ megosztása és a legjobb gyakorlat kialakítása végett;

4.   rámutat arra, hogy az alább megfogalmazott ajánlások tiszteletben tartják a szubszidiaritás elvét és a polgárok alapvető jogait;

5.   úgy véli, hogy a kért javaslatnak nincs pénzügyi vonzata a közösségi költségvetés vonatkozásában;

6.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és az ahhoz mellékelt részletes ajánlásokat a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.

MELLÉKLET

RÉSZLETES AJÁNLÁSOK A JAVASLAT TARTALMÁRA VONATKOZÓLAG

1. ajánlás (az elfogadásra kerülő jogalkotási eszköz formájáról és minimum tartalmáról)

Az Európai Parlament úgy véli, hogy az elfogadandó jogalkotási aktusnak kimerítően kell szabályoznia a nemzetközi magánjogban az öröklést, és egyidejűleg

   a joghatóságra, az alkalmazandó jogra (kollíziós normákra), és a külföldi ítéletek és közokiratok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályok – kivéve a tagállamok anyagi és eljárásjogának – harmonizációjához kell vezetnie;
   létre kell hoznia az "európai öröklési bizonyítványt".

2. ajánlás (a joghatóság és az objektív kapcsoló elemek megállapításának kritériumai)

Az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy az elfogadandó jogalkotási aktusnak elviekben biztosítania kell, hogy a fórum és az alkalmazandó jog egyezzen, és így csökkenjen a külföldi jog alkalmazásának nehézsége.

Ennélfogva az Európai Parlament mind az elsődleges joghatóságot megalapozó kritériumként, objektív kapcsoló tényezőként a szokásos tartózkodási helyet tartja elfogadhatónak, ahol a szokásos tartózkodási hely az alábbiak egyikét jelenti:

   a) az elhunyt szokásos tartózkodási helye halálának időpontjában, amennyiben a halálát megelőzően is legalább két évig ez volt a szokásos tartózkodási helye, illetve ennek hiányában,
   b) az a hely, ahol halála időpontjában az elhunyt érdekeltségeinek fő központja volt.

3. ajánlás (a magánszemélyeknek biztosítandó választási szabadságról)

Az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy az elfogadandó jogalkotási aktusnak teret kell hagynia a magánszemélyek választási szabadságának, megengedve mindenekelőtt:

   az ügyben érintett feleknek, hogy bizonyos feltételek mellett kikössék a bírósági joghatóságot a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet(6) 23. és 24. cikke szerint;
   az örökhagyónak, hogy az öröklésről rendelkező törvény tekintetében választhasson saját nemzeti törvénye és e választás időpontjában szokásos tartózkodási helye szerinti ország törvénye között, amely választást a végrendelet záradékában rögzíteni kell.

4. ajánlás (a végrendelet alakisága tekintetében alkalmazandó jog)

Az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy az elfogadandó jogalkotási aktusnak a végrendeleti kikötések alakisága tekintetében alkalmazandó jogra vonatkozóan külön rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek szerint a kikötéseket érvényesnek kell tekinteni azt a végrendeletet, amelyet azon tagállam joga, ahol az örökhagyó rendelkezett, ahol rendelkezése illetve halála időpontjában szokásos tartózkodási helye volt, vagy amelynek rendelkezése illetve halála időpontjában állampolgára volt, érvényesnek tekint.

5. ajánlás (a jövőben megnyíló hagyatékokra vonatkozó megállapodások tekintetében alkalmazandó jog)

Az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy az elfogadandó jogalkotási aktusnak a jövőben megnyíló hagyatékokra vonatkozó megállapodások tekintetében alkalmazandó jogra vonatkozóan külön rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek szerint:

   a) amennyiben az egyetlen személy öröklését érinti, annak a tagállamnak a joga az irányadó, ahol a megállapodás aláírásának időpontjában ez a személy szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik;
   b) amennyiben az több személy öröklését érinti, azoknak a tagállamoknak a joga az irányadó, ahol a megállapodás aláírásának időpontjában ezek a személyek külön-külön szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek;

Az elfogadandó jogalkotási aktusnak a jövőben megnyíló hagyatékok tekintetében is némi teret kell hagynia választási szabadság számára, megengedve a feleknek, hogy egyetértésük kifejezett nyilatkozat esetén a megnyíló hagyatékot azon tagállam jogának vessék alá, ahol az öröklésben érintett személy vagy személyek a megállapodás aláírásának időpontjában szokásos tartózkodási hellyel vagy állampolgársággal rendelkeznek.

6. ajánlás (az alkalmazandó jog tekintetében felmerülő általános kérdések)

Az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy az elfogadandó jogalkotási aktusnak az alkalmazandó jog tekintetében felmerülő általános kérdéseket is szabályoznia kell.

Az Európai Parlament úgy véli, hogy:

   az elfogadandó jogalkotási aktus által kijelölt jognak a hagyaték természetétől és elhelyezkedésétől függetlenül képesnek kell lennie az öröklés teljes – az eljárás kezdetétől az örökség birtokbavételéig tartó – folyamatának szabályozására;
   az elfogadandó jogalkotási aktusnak mindenkivel szemben érvényesnek (erga omnesnek) kell lennie, vagyis abban az esetben is alkalmazandó kell hogy legyen, ha kijelölt jog egy harmadik állam joga;
   az öröklésra irányadó kollíziós szabályok közösségi rendszere és harmadik országok ilyen szabályai közötti koordináció érdekében az elfogadandó jogalkotási aktusnak szabályoznia kell a renvoi kérdését, és ki kell mondania, hogy amennyiben az adott örökösödési ügyre alkalmazandó jog egy harmadik állam joga, és e harmadik állam kollíziós szabályai egy tagállam, illetve egy olyan harmadik állam jogát jelölik ki irányadó jogként, amely a nemzetközi magánjogi rendszer szerint saját jogát is alkalmazhatja az adott ügyre, akkor az ügyben ennek a másik tagállamnak, illetve ennek a harmadik államnak a jogát kell alkalmazni;
   az elfogadandó jogalkotási aktusnak meg kell határoznia, hogy a külföldi jog alkalmazására kényszerülő hatóságok hogyan és miként tudnak annak tartalmáról megbizonyosodni, illetve ennek hiányában milyen jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésükre;
   az elfogadandó jogalkotási aktusnak az előkérdések elbírálását az öröklésre az öröklésre irányadó jog kollíziós szabályokáltal kijelölt jog kell alárendelnie, azzal a kikötéssel, hogy az csak azon eljárás tekintetében lesz követendő, amelyekben az előkérdés felmerülnek;
   az elfogadandó jogalkotási aktusnak rendelkeznie kell arról, hogy el lehessen tekinteni az alkalmazandó jog azon rendelkezéseitől, amelyeknek alkalmazása nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen a fórum közrendjével;
   az elfogadandó jogalkotási aktusnak rendelkeznie kell arról, hogy amennyiben egy állam az öröklést és a végrendelkezést szabályozó két vagy több, az állam különböző területi egységein alkalmazandó jog- vagy szabályozási rendszerrel rendelkezik, az egyes területi egységeket az öröklésre vonatkozó jog megállapításakor külön országnak kell tekinteni. Az elfogadandó jogalkotási aktusnak továbbá rendelkeznie kell arról, hogy az ilyen államok tekintetében
   a) az államban való szokásos tartózkodási helyre történő bármilyen hivatkozást a területi egységben való szokásos tartózkodási helyre való hivatkozásként kell értelmezni;
   b) az állampolgárságra történő bármilyen hivatkozást az adott állam joga által megjelölt területi egységre való hivatkozásként kell értelmezni. Amennyiben a nemzeti jog erről nem rendelkezik, a hivatkozást a személyhez legszorosabban kapcsolódó jogrendszerre való hivatkozásként kell értelmezni.

7. ajánlás (az európai öröklési bizonyítványról)

Az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy az elfogadandó jogalkotási aktusnak az örökösök és az örökhagyók által követendő, az örökség birtokbavételéhez szükséges eljárások egyszerűsítését kell célul kitűznie, különösösen azáltal, hogy:

   nemzetközi magánjogi szabályokat hoz létre, amelyek célja a jogrendszerek összehangolása az örökségek adminisztrációja, végrehajtása és átadása, valamint az örökösök azonosítása területén, rendelkezve arról, hogy: az öröklés ezen szempontjait – az egyes hagyatéki elemek természete és elhelyezkedése által megkívánt kivételektől eltekintve – az öröklésre vonatkozó jog szabályozza; ha ez a jog magában a jogszabályban megnevezett, vagy azzal összhangban megbízott hatóság beavatkozását írja elő, akkor annak hatáskörét az összes tagállam ismerje el; ha az alkalmazandó jog egy bizonyos tagállam joga, akkor e hatóságok hatásköre a hagyaték elhelyezkedésétől függetlenül terjedjen ki annak egészére akkor is, ha az alkalmazandó jog szerint a hatáskör az ingóságokra korlátozódik, kivéve, ha az örökhagyó ettől eltérően rendelkezik; az öröklésre alkalmazandó jog által előírt hatósági intézkedéseket az alkalmazandó jog szerinti azon tagállam bíróságain lehessen kérelmezni, amelynek joga az öröklésre irányadó, vagy amelynek területén az elhunyt halála időpontjában szokásos tartózkodási helye volt, illetve amelynek területén a hagyaték található;
   létrehozza az "európai öröklési bizonyítványt", amely kötelező érvénnyel meghatározza az alkalmazandó jogot, az örökség kedvezményezettjeit, a hagyatéki ügyek intézésével megbízott személyeket és azok hatáskörét, valamint az hagyatéki vagyon részét, és amelyet az egyes jogrendszerekben a hivatalos dokumentumok kiadására, illetve hitelesítésére felhatalmazott hatóság ad ki.

Ezt a bizonyítványt, amelyben megjelöli az öröklésre alkalmazandó jogot, az elfogadandó jogalkotási aktus által előírt minta szerint kell elkészíteni, és az kellő jogcímet teremt, amely alapján a hagyaték elhelyezkedése szerinti tagállam hatósági nyilvántartásába bejegyezhető a hagyatéki vagyon megszerzése, az adott tagállam nyilvántartásainak működésére vonatkozó szabályok és az ott nyilvántartott adatok joghatásának sérelme nélkül.

Az elfogadandó jogalkotási aktusnak biztosítania kell továbbá a bizonyítvány alapján a hagyatékkal rendelkező személlyel visszterhes szerződést kötő jóhiszemű harmadik személyek és az így szerzett javak védelmét, kivéve, ha a harmadik személy tudja, hogy a bizonyítványban szereplő adatok helytelenek, vagy az illetékes hatóság a bizonyítvány visszavonását, illetve kiigazítását rendelte el.

8. ajánlás (a fekvési hely jogáról és a kötelesrészről)

Az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy az elfogadandó jogalkotási aktusnak:

   biztosítania kell az öröklésre alkalmazandó jog összehangolását a hagyaték helye szerinti törvényi rendelkezésekkel, különösen ez utóbbinak a hagyatéki vagyon, illetve ahhoz kapcsolódó jogok átadásának formái, az örökség elfogadása illetve az arról való lemondás, valamint a vonatkozó közzétételi eljárások alkalmazása tekintetében;
   biztosítania kell, hogy az öröklésre alkalmazandó jog ne érintse azon állam jogszabályi rendelkezéseinek alkalmazását, ahol a hagyaték részét képező ingatlan, vállalkozás vagy egyéb külön kategóriába tartozó vagyontárgyak találhatók, és amelynek törvényei gazdasági, családi illetve szociális megfontolások alapján külön öröklési rendet írnak elő e javak tekintetében;
   el kell kerülnie, hogy az alkalmazandó jog megválasztásának lehetősége révén az öröklésre objektíve irányadó jogban foglalt, a hagyaték egy részét az elhunyt személy legközelebbi rokonai számára fenntartó alapelvek sérüljenek.

9. ajánlás (az öröklési vagyonkezelőkről)

Az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy a tulajdon kérdése a Szerződés 295. cikkének megfelelően a tagállamok hatáskörébe tartozik, és következésképpen kéri, hogy az elfogadandó jogalkotási aktus ne vonatkozzék a vagyonkezelőkre. Ugyanakkor az elfogadandó jogalkotási aktusnak elő kellene írnia, hogy a hagyatéki vagyonkezelés esetében az elfogadandó jogalkotási aktus által kijelölt jog alkalmazása nem akadályozza a vagyonkezelést szabályozó egyéb jog alkalmazását, valamint hogy annak a jognak a vagyonkezelésre történő alkalmazása nem akadályozza az elfogadandó jogalkotási aktusnak az öröklésre történő alkalmazását.

10. ajánlás (az exequaturról)

Az Európai Parlament a határozatok elismerése és végrehajtása tekintetében javasolja a Bizottságnak a 44/2001/EK rendelettel létrehozott rendszer alkalmazását, amely csak akkor teszi kötelezővé a végrehajthatóvá nyilvánítást, amikor a tagállam bírósága által kibocsátott bírósági határozat egy másik tagállamban képezi végrehajtási eljárás alapját.

Amennyiben egy határozatot hatósági nyilvántartásba kell venni, tekintettel a tagállamokban érvényesülő gyökeresen eltérő szabályozásra, rendelkezni kell arról, hogy a határozatot egy "megfelelőségi tanúsítvány" kísérje, amely szerint a határozat megfelel a végrehajtás szerinti tagállam közrendjének és kógens szabályainak, és a tanúsítványt az előírt minta alapján az illetékes helyi hatóság adja ki.

11. ajánlás (a közokiratokról)

Az Európai Parlament úgy ítéli meg, hogy hasonló módon kell szabályozni az öröklési közokiratok joghatásait, és azokat minden tagállamban el kell ismerni, azon tények bizonyítékok, illetve a kibocsátó hatóságok azon nyilatkozatai alapján, amelyek értelmében a közokirat az ő jelenlétükben készült, amennyiben a származási ország jogszabályai így rendelkeznek.

A 44/2001/EK rendelet 57. cikkében foglaltakkal összhangban a közokiratnak meg kell felelnie a származási tagállamban a hitelesség megállapításához szükséges feltételeknek, és a közokiratot nem lehet elismerni, amennyiben az nyilvánvalóan ellentétes lenne annak a tagállamnak a közrendjével, ahol az elismerést kérik.

Amennyiben a közokiratot hatósági nyilvántartásba kell venni, hasonlóan a bírósági határozatokkal kapcsolatban mondottakkal, rendelkezni kell arról, hogy a határozatot egy "megfelelőségi tanúsítvány" kísérje, amely szerint a határozat megfelel azon tagállam közrendjének és kógens szabályainak, ahol az elismerést kérik, és a tanúsítványt az előírt minta alapján az adott országban kiadásra illetékes hatóság adja ki.

12. ajánlás (az európai végrendelet-nyilvántartási hálózatról)

Az Európai Parlament reméli, hogy egy európai végrendelet-nyilvántartási hálózat a jelenleg létező nemzeti nyilvántartások összekapcsolása révén jön létre, és általa egyszerűbbé válik az elhunyt végső akaratának felderítése és megállapítása.

(1) HL C 28., 2006.2.3., 1. o.
(2) C-368/96. sz. Generics (Egyesült Királyság) és mások ügy, EBHT 1998, I-7967. o., 79. pont, továbbá az ott idézett joggyakorlat.
(3) HL C 19., 1999.1.23., 1. o.
(4) HL C 12., 2001.1.15., 1. o.
(5) HL C 198., 2005.8.12., 1. o.
(6) HL L 12., 2001.1.16., 1. o.


Nők a nemzetközi politikában
PDF 250kWORD 111k
Az Európai Parlament állásfoglalása a nők nemzetközi politikában elfoglalt helyzetéről (2006/2057(INI))
P6_TA(2006)0497A6-0362/2006

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az EK-szerződés 2. cikkében, 3. cikkének (2) bekezdésében, 13. cikkében, 137. cikke (1) bekezdésének i) pontjában, valamint a 141. cikkében lefektetett elvekre,

–   tekintettel az Európai Unió 2000-ben kihirdetett alapjogi chartájára(1), különösen annak 23. cikkére, amely kimondja, hogy "A férfiak és nők egyenlőségét minden területen, így a foglalkoztatás, a munkavégzés és a bérezés területén is biztosítani kell. Az egyenlőség elve nem akadályozza, hogy az alulreprezentált nem számára különleges előnyöket biztosító rendelkezéseket tartsanak fenn vagy hozzanak meg",

–   tekintettel az 1950. évi, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményre,

–   tekintettel az Európa Tanács ajánlásaira, különösen a nők és férfiak egyenjogúságáról szóló, 2006. június 8–9-i stockholmi 6. európai miniszteri konferencián elfogadott állásfoglalására és cselekvési tervére, és különösen a függelék nők és férfiak döntéshozatalban való kiegyensúlyozott részvételéről szóló függelék I. részének F. pontjára,

–   tekintettel a nők hatalomban való részvételéről szóló európai konferencián elfogadott 1992. évi athéni miniszteri nyilatkozatra, amely kimondta, hogy "a nők az emberiség potenciális tehetségének és képességeinek a felét képviselik, és döntéshozatali alulreprezentáltságuk veszteség a társadalom egészének",

–   tekintettel a nők és férfiak hatalomban való részvételéről szóló európai konferencián elfogadott, gondoskodó társadalmat, dinamikusan működő gazdaságot és európai jövőképet előirányzó 1999. évi párizsi miniszteri nyilatkozatra,

–   tekintettel a nők és férfiak esélyegyenlőségével foglalkozó parlamenti bizottságok hálózatának (NCEO) éves konferenciáján 2003. november 21-én Rómában elfogadott zárónyilatkozatra,

–   tekintettel a 2000 márciusában elfogadott, növekedést és munkahelyteremtést előirányzó lisszaboni stratégiára, különösen annak hangsúlyozására, hogy az esélyegyenlőség-orientált gazdaságpolitikák pozitívan hatnak majd az EU növekedését és versenyképességét célzó átfogó stratégiára,

–   tekintettel az 1995. március 27-i tanácsi állásfoglalásra(2), valamint a nők és férfiak döntéshozatali eljárásban való kiegyensúlyozott részvételéről szóló 1996. december 2-i 96/694/EK tanácsi ajánlásra(3),

–   tekintettel a fenti 96/694/EK tanácsi ajánlásról szóló bizottsági jelentésre vonatkozó, 2001. január 18-i állásfoglalására(4), valamint a nők döntéshozatalban való részvételére vonatkozó 2000. március 2-i állásfoglalására(5),

–   tekintettel a nemek közötti egyenlőségért felelős miniszterek 2005. február 4-én Luxembourgban tartott konferenciájának miniszteri nyilatkozatára,

–   tekintettel a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó bizottsági ütemtervre (2006–2010) (COM(2006)0092), és különösen a döntéshozatalban szerepet vállaló nők hálózatának támogatására irányuló javaslatára,

–   tekintettel az ENSZ által kiadott, 1948. évi Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel a nőkkel szemben alkalmazott megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló 1979. évi ENSZ-egyezményre (CEDAW), amely többek között kimondja, hogy a részes államoknak minden megfelelő intézkedést meg kell tenniük a politikai és közéletükben a nőkkel szemben tanúsított megkülönböztetés felszámolása érdekében,

–   tekintettel a CEDAW 1999-ben elfogadott fakultatív jegyzőkönyvére, amely kimondja, hogy a részes állam joghatósága alá tartozó egyén, illetve egyének csoportja, akinek saját állítása szerint sérült az egyezményben lefektetett bármely joga, panaszt nyújthat be,

–   felidézve, hogy a nők politikai jogairól szóló 1952. évi egyezmény kimondja, hogy a nők a férfiakkal egyenlők, minden megkülönböztetéstől mentesen minden választáson választójoggal bírnak, szabadon beválaszthatók minden nyilvános szavazás útján megválasztott, a nemzeti jog alapján felállított testületbe, továbbá jogosultak állami tisztség viselésére, illetve a nemzeti jog alapján létrehozott állami funkciók betöltésére,

–   felidézve a polgári és politikai jogok 1966. évi nemzetközi egyezségokmányát, különösen annak 25. cikkét, amely kimondja, hogy minden állampolgárnak joga és lehetősége van arra, hogy a közügyek vitelében közvetlenül vagy szabadon választott képviselő útján részt vegyen, illetve szavazzon, és őt is megválaszthassák valódi rendszeres választásokon,

–   tekintettel az 1995 szeptemberében Pekingben tartott 4. Nőügyi Világkonferenciára, a Pekingben elfogadott nyilatkozatra és cselekvési platformra, valamint az azt követő, az ENSZ Peking +5 és Peking +10 egymás után következő különleges ülésszakain 2000. június 9-én, valamint 2005. március 11-én jóváhagyott, a pekingi nyilatkozat és cselekvési platform megvalósítását célzó további intézkedésekről és kezdeményezésekről szóló záródokumentumokra,

–   tekintettel a milleniumi fejlesztési célokra (Millenium Development Goals - MDG), különösen a nemek közötti egyenlőség és a nők helyzetének előmozdítását – mint az éhezés, a szegénység és a betegség elleni küzdelem, valamint az oktatás és foglalkoztatás minden szintjén megvalósuló egyenlőség, az erőforrások feletti egyenlő rendelkezés, illetve a közéletben és politikai életben megvalósuló egyenlő képviselet alapfeltételét – célzó MDG3-ra,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 2000. október 31-i 1325(2000). sz. határozatára, különösen annak 1. bekezdésére, amely sürgeti a tagállamokat, hogy a nők számára minden döntéshozatali szinten biztosítsanak számottevőbb képviseletet a nemzeti, regionális és nemzetközi szervezetekben, illetve a konfliktusok megelőzését, kezelését és rendezését célzó mechanizmusokban, továbbá tekintettel az ENSZ BT 1325(2000). sz. határozatának 5. évfordulója alkalmából 2005. októberben elfogadott elnöki nyilatkozatra,

–   tekintettel a nők békés konfliktusrendezésben való részvételéről szóló 2000. november 30-i állásfoglalására(6),

–   tekintettel a nők fegyveres konfliktusokban kialakult helyzetéről, valamint a konfliktust követő helyzetben lévő országokban az újjáépítésben és a demokratikus folyamatban játszott szerepükről szóló 2006. június 1-i állásfoglalására(7),

–   tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanács 2005. május 23–24-i ülésén az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) tárgyában elfogadott következtetésekre, valamint az ENSZ BT 1325(2000). sz. határozatának EBVP keretében történő megvalósítására vonatkozó, az Európai Tanács által 2005. december 16-án jóváhagyott iránymutatások tervezetére,

–   emlékeztetve a norvég kormány határozatára, amely szerint törvényi úton 40%-os kvótát kell bevezetni a nők képviseletére a gazdasági társaságok irányító szerveiben,

–   tekintettel eljárási szabályzatának 45. cikkére,

–   tekintettel a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság jelentésére (A6-0362/2006),

A.   figyelembe véve, hogy az 1995-ös pekingi konferencia mérföldkövet jelentett a nemek közötti egyenlőség előmozdításában, a politikában való képviselet tekintetében,

B.   mivel a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvétele a politikai folyamatokban és a döntéshozatalban pontosabban tükrözi majd a társadalom összetételét, és alapvetően fontos az eljövendő nemzedékek és a demokratikus társadalmak megfelelő működése számára,

C.   mivel a felelősségteljes kormányzás magában foglalja az alapvető szabadságok iránti tiszteletet és a nők jogainak alapvető jogként való kezelését,

D.   mivel a nők helyzete a nemzetközi politikában elsősorban a nők nemzeti helyzetétől függ, illetve a nők helyzetének javítására irányuló stratégiát nemzeti szintre kell helyezni,

E.   mivel az a jelentős szerep, amelyet az Egyesült Nemzetek főtitkára játszik az ENSZ személyzeti politikáján keresztül, példát állít világszerte a nemek tekintetében kiegyensúlyozottabb politikai színtér érdekében,

F.   mivel az Egyesült Nemzetek jelenlegi 191 tagországa közül mindössze 47 aláírója és 115 részes a nők politikai jogairól szóló 1952. december 20-i egyezménynek, és mivel ennek eredményeképpen a nők számos országban nem gyakorolhatják teljes mértékben politikai jogaikat, és nem vehetnek részt a választásokon, illetve nem viselhetnek közhivatalt,

G.   mivel az Parlamentközi Unió szerint a 43 961 parlamenti (alsóházi és felsőházi) képviselő közül világszerte mindössze 16,4% nő (azaz 7 195); mivel a skandináv országokban a legmagasabb a női parlamenti képviselők száma (40%), amelyet az amerikai kontinens követ (19,6%) és Európa (EBESZ-országok, a skandináv országok kivételével) átlag 16,9%-kal, amely alig haladja meg Egyenlítői Afrikáét (16,4%), Ázsiáét (16,3%) a csendes-óceáni térségét (12%) és az arab államokét (8,3%),

H.   mivel ezek a százalékok alapvető demokratikus deficitet jeleznek mind európai, mind szélesebb nemzetközi szinten,

I.   mivel a legtöbb európai országban és a világszerte is fennálló de iure egyenlőség ellenére továbbra is de facto egyenlőtlenségek vannak a nők és férfiak között a hatalommegosztást, a felelősségeket, a gazdasági, társadalmi és kulturális erőforrásokhoz való hozzáférést illetően a nemi szerepek továbbélése és azoknak az egyenlőtlen családi feladatmegosztásra gyakorolt hatása, valamint a legtöbb nő számára a családi és szakmai élet összeegyeztetése miatt,

J.   mivel az elmúlt 30 év során bevezetett közösségi és nemzeti szabályozás ellenére a nemek között fennmaradó különbség a bérek tekintetében EU-szerte jelenleg is átlagosan 15% azonos értékű munka esetén,

K.   mivel ma több nőnek van egyetemi diplomája, mint férfinak,

L.   mivel a nemek tekintetében kiegyensúlyozott jelöltlisták bevezetésének követelménye nem lehet eredményes, ha valamennyi nő a lista végén szerepel, illetve mivel egy tökéletesen kiegyensúlyozott lista nem éri el a kívánt eredményt, amennyiben az adott országban a "nyílt listás" választási rendszert használják, amely lehetővé teszi a választók számára, hogy megváltoztassák a listán szereplő jelöltek sorrendjét,

M.   figyelembe véve azt a döntő szerepet, amelyet a politikai pártok játszanak a nők számának növelésében a politikában, illetve a nők politikai képviseletének növelésében különböző eszközökkel, emlékeztetve arra, hogy miközben egyre több politikai párt hivatkozik arra, hogy nemek tekintetében kiegyensúlyozott tagsággal rendelkezik, a politikai pártok felsőbb szintjei ezt ritkán tükrözik, hiszen világszerte a pártok vezetőinek mindössze 11%-a nő,

N.   megjegyezve, hogy egyéb eszközök széles tárháza áll rendelkezésre a nők politikai részvételének előmozdítására, ilyenek például a pozitív diszkriminációt megvalósító intézkedések, amelyek célja a nők jelenlétének és tevékenységének biztosítása a parlamentekben és más választott tisztségekben,

O.   hangsúlyozva, hogy azon országokban, amelyek konfliktus színterei voltak, és amelyekben az ENSZ alakította ki a választási rendszert és szervezte meg a választásokat, nagyobb valószínűséggel tölt be több nő választott közhivatalt, mivel az ENSZ a nemek kiegyensúlyozottabb képviseletét vezette be;

P.   figyelembe véve, hogy fontos a kiegyensúlyozott döntéshozatal kulturális elfogadását megváltoztatni figyelemfelhívó kampányokkal, és mivel a nemek egyensúlyának megvalósulása a politikában gyakran a közfelfogás megváltoztatását követeli meg,

Q.   tudatában lévén annak a ténynek, hogy a családi feladatok nők és férfiak közötti megosztása hatással van a nők teljes politikai részvételére,

R.   felismerve a nem kormányzati és önkéntes szervezetek kulcsszerepét az egész társadalom befolyásolásában, amely arra irányul, hogy a politikában elfogadott legyen a nemek közötti igazságosabb egyensúly,

S.   figyelembe véve, hogy az alulról jövő kezdeményezéseken keresztül a nők pozitívan hozzá tudnak járulni, és hozzá is járulnak a nemek közötti egyenlőség kérdésével, illetve lényeges társadalmi és politikai kérdésekkel kapcsolatos kulturális változásokhoz,

T.   figyelembe véve a korai nevelés és képzés fontosságát abban, hogy a nők kifejleszthessék a társadalomban és politikában való teljes értékű részvételhez szükséges tudást, képzettséget és magabiztosságot,

U.   figyelembe véve a nők hozzájárulását ahhoz, hogy fény derüljön a nők egyéni igényeire annak érdekében, hogy a jövőbeni politikák nemi szempontokat is magukban foglaljanak és egészében véve jobban szolgálják a demokráciát,

V.   hangsúlyozva, hogy a nők nemzetközi politikához való pozitív hozzájárulásának a nők általi elismerése lényeges egy nemek tekintetében kiegyensúlyozottabb politikai kultúra kialakításához, és emlékeztetve arra, hogy a 92 Nobel-díjra jelölt személy közül csak 12 volt nő,

1.   emlékeztet arra, hogy európai szinten – a fent említett 2000. március 2-i állásfoglalása révén – már megtörtént annak elismerése, hogy a két nem döntéshozatalban való kiegyensúlyozott részvétele a demokrácia elengedhetetlen feltétele;

2.   megállapítja, hogy a legutóbbi választási eredmények nyomán nők foglalhatták el a legmagasabb, állam- és kormányfői pozíciókat egyes tagállamokban és harmadik országokban;

3.   gratulál azoknak a kormányfőknek, akik objektív és megkülönböztetésmentes kritériumokat alkalmaztak kabinetjük tagjainak kiválasztásakor;

4.   mélységesen fájlalja, hogy a nagyszámú politikai nyilatkozat és ajánlás, világszerte elfogadott cselekvési program, valamint konkrét jogszabály nemzeti szinten történő bevezetése ellenére Európában és világszerte továbbra is fennáll az esélyegyenlőtlenség, a nemi alapú megkülönböztetés, valamint a nők alulreprezentáltsága a politikai életben; különösen megjegyzi, hogy az Európai Parlamentbe megválasztott nők százalékos aránya 58%-tól 0%-ig terjed az egyes tagállamok tekintetében (valamivel 30% fölötti átlaggal), és hogy a tagállamok nemzeti parlamentjeibe megválasztott nők százalékos aránya 45% és 9% között változik;

5.   felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a nők alacsony részvétele a döntéshozatali és irányító testületekben gyakran a családi és szakmai élet összeegyeztetésének nehézségeivel, a családi feladatok egyenlőtlen megosztásával, valamint a munka és a szakképzés terén megvalósuló hátrányos megkülönböztetéssel függ össze;

6.   hangsúlyozza, hogy a számokon túl inkább arra kell összpontosítani, miként befolyásolják a politikában aktív szerepet vállaló nők a kormányzás és konfliktusrendezés alakulását, illetve miként járulnak hozzá annak biztosításához, hogy a kormányzati reformok, az elszámoltathatóság, illetve a jogállamiság mind nemzeti, mind nemzetközi szinten kiemelt helyet foglaljanak el a politikai törekvésekben;

7.   hangsúlyozza, hogy a nők alacsony politikai részvétele értékes emberi potenciáltól fosztja meg az államokat;

8.   támogatja az Interparlamentáris Unió tevékenységét a nemek politikai színtéren való kiegyenlítettebb jelenléte érdekében;

9.   üdvözli azt a tényt, hogy a nők és férfiak egyenlő részvételének kérdése a döntéshozatali eljárások minden szintjén felvételre került a CEDAW 2006. évi munkaprogramjába, és érdeklődve várja annak megállapításait és ajánlásait, továbbá kéri, hogy a Bizottság és a Tanács elnöksége tájékoztassa a Parlamentet a CEDAW-tárgyalásokról;

10.   mélységesen fájlalja, hogy a kevés nő található az ENSZ-főtitkár különleges és személyes képviselői, valamint küldötti, illetve személyi és különleges tanácsadói funkcióiban, továbbá az ENSZ egészének egyéb magasabb szintű tisztségeiben;

11.   ösztönzi az ENSZ főtitkárát, hogy több nőt nevezzen ki a főtitkár különleges és személyes képviselője, valamint küldötti, illetve személyi és különleges tanácsadói posztokra, hangsúlyozza, hogy az ENSZ-tagállamoknak női jelöltek neveit is be kellene nyújtaniuk az általuk javasolt férfi jelöltek mellett, amikor az ENSZ-főtitkár a szóban forgó magas beosztások betöltését mérlegeli;

12.   ösztönzi az ENSZ BT delegációit a nők bevonására, valamint a nemek közötti egyenlőség biztosítására minden békefenntartó, konfliktusrendező vagy béketeremtő küldetésben, továbbá arra, hogy a konfliktus sújtotta területeken tett látogatásaik során lépjenek kapcsolatba a helyi női szervezetekkel;

13.   üdvözli a Tanács határozatát, miszerint egy kérdőívben igényel a tagállamoktól arra vonatkozó tájékoztatást, hogy milyen lépéseket tettek az ENSZ Biztonsági Tanács 1325(2000). sz. határozatának végrehajtása érdekében, továbbá felkéri a Tanácsot, hogy megállapításait ossza meg a Parlamenttel;

14.   erősen ösztönzi a női rendőrök, a civil és katonai tisztviselők bevonását az EU és az ENSZ békefenntartó misszióiba a helyi közösségek nőtagjaival, valamint általában a helyi közösségekkel folytatott kommunikáció javítása érdekében;

15.   sajnálja, hogy jelenleg az EU 14 különleges képviselői/személyi képviselői/ különleges küldötti vagy különleges koordinátori posztjából csak egyet tölt be nő(8); sürgeti a KKBP főképviselőjét, hogy nevezzen ki több nőt a főtitkár különleges képviselői, képviselői vagy különleges küldötti beosztásokra; felhívja a KKBP főképviselőjét, hogy kérje fel a tagállamokat, hogy a szóban forgó magas beosztások betöltésének mérlegelésekor női jelöltek neveit is nyújtsák be az általuk javasolt férfi jelöltek mellett;

16.   felhívja az EU közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőjét, a Bizottságot és minden tagállamot, hogy vegyen fel több női civil, katonai és rendőrségi tisztviselőt, illetve hogy minden EBVP-misszió középpontjába a nemek esélyegyenlőségi megfontolásai kerüljenek, amint azt a Kongói Demokratikus Köztársaságba küldött EUFOR-misszióban kezdeményezték;

17.   erősen ösztönzi az EBVP-missziók keretében kiküldött teljes személyzet nemhez kötött felkészítését, továbbá ösztönzi egy olyan esélyegyenlőségi eszköztár kiadását az EBVP-missziókban részt vevő teljes személyzet számára, amely a nemek közötti esélyegyenlőség hatásával foglalkozik a konfliktus alatti és utáni helyzetekben;

18.   üdvözli, hogy Barroso úr bizottsági elnöksége alatt emelkedett a női biztosok száma, mindazonáltal helyteleníti, hogy a biztosok szintjén egyelőre nem áll fenn teljes paritás, ami példaként szolgálhatna mind Európa, mind pedig a világ számára;

19.   üdvözli a Bizottság nemek közötti egyenlőségre vonatkozó új ütemtervét, különösen a döntéshozatalban részt vevő nők hálózatának előmozdítására irányuló határozatát;

20.   üdvözli a tényt, hogy létrejön a Nemek Közötti Esélyegyenlőség Intézete, amelynek kezdeményeznie kell a nők nemzetközi politikában való jelentősebb képviseletének előmozdítását;

21.   felhívja a Bizottságot, hogy rendszeres időközönként tájékoztassa az Európai Parlamentet az alapvető jogokért, a megkülönböztetésmentességért és az esélyegyenlőségért felelős biztosok csoportja tevékenységének helyzetéről;

22.   helyteleníti, hogy az EU 107 harmadik országbeli delegációján és irodájában jelenleg mindössze 7 nő áll a képviseletek élén, továbbá ösztönzi a Bizottságot, hogy nevezzen ki több nőt a külső delegációk vezető pozícióiba;

23.   felhívja a Bizottságot, hogy az EU külkapcsolati, együttműködési és fejlesztéspolitikai eszközeit használja fel a nők helyzetének előmozdítására a politikai életben, különösen a nők választóként vagy jelöltként való politikai részvétele, valamint a nemek közötti esélyegyenlőségi kérdések feltüntetése tekintetében a politikai pártok programjaiban a választási kampányok idején, illetve a más regionális szervezetekkel folytatott tárgyalások során, különös tekintettel a kapacitásnövelésre;

24.   felhívja a Bizottságot, hogy fokozottabban támogassa a nők politikai részvételét biztosító projekteket mind az Európai Unión belül, mind annak határain kívül, nevezetesen a fejlődő országokban;

25.   ajánlja, hogy illetékes bizottsága állandó és rendszeres együttműködést alakítson ki és támogasson a világ bármely részén tevékenykedő női parlamenti képviselők között; felhív források biztosítására annak érdekében, hogy sor kerülhessen az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés Női Fórumára, valamint hasonló fórumokra más olyan parlamenti közgyűlésekben, amelyekben az EU részt vesz, és közös kezdeményezések szülessenek;

26.   felhívja a tagállamokat és a Bizottságot adott esetben olyan képzési programok támogatására, amelyek érzékennyé teszik a polgárokat, különösen a fiatalokat a nők egyenjogúságát, illetve azon képességét illetően, hogy teljes mértékben, fiatal koruktól kezdve bekapcsolódjanak a politikai életbe;

27.   felhívja a leendő Nemek Közötti Esélyegyenlőség Intézetét, hogy rendszeresen tegyen jelentést az Európai Parlamentnek az általa végzett adatgyűjtésről, valamint a nemek egyenlő képviseletére vonatkozó nemzeti jogszabályok és a tagállamok nemek közötti esélyegyenlőség megvalósítására irányuló politikáinak hatásáról, illetve az európai és nemzeti politikai pártok legjobb gyakorlatairól;

28.   felhívja a leendő Nemek közötti Esélyegyenlőség Intézetét, hogy kövesse nyomon és értékelje a nők és férfiak politikában és közéletben való kiegyensúlyozott képviselete terén Európa-szerte elért előrehaladást a nyomon követéshez és értékeléshez használandó olyan mutatók kidolgozása és alkalmazása alapján, amelyek nemek szerint lebontott, összehasonlítható nemzetközi adatokon alapulnak, valamint tegyen közzé jelentéseket a nők döntéshozatali részvétele terén megtett intézkedésekről és előrehaladásról, és ezeket széles körben terjessze;

29.   felhívja a leendő Nemek közötti Esélyegyenlőség Intézetét, hogy tartson kapcsolatot olyan független szervekkel, mint a nemzeti szinten felállított, nemek közötti esélyegyenlőséget figyelő központokkal vagy különleges független közvetítő testületekkel annak érdekében, hogy figyelemmel kísérje a nők és férfiak politikai és közéletben való kiegyensúlyozott részvétele terén folytatott kormányzati politikákat;

30.   ösztönzi a leendő Nemek közötti Esélyegyenlőség Intézetét, hogy működjön együtt kutatóintézetekkel annak érdekében, hogy előmozdítsa azon akadályok tanulmányozását, amelyek a nők számára a magas szintű közhivatalokban történő kinevezésekhez és a politikai élethez való hozzáférést gátolják, beleértve a politikában részt vevő nőkkel kapcsolatos sztereotípiákra vonatkozó kutatásokat;

31.   ösztönzi a leendő Nemek közötti Esélyegyenlőség Intézetét, hogy tekintsen a számok mögé és végezzen tényleges méréseket arra vonatkozóan, hogy a nők hogyan befolyásolják a politika napirendjén szereplő kérdéseket mind nemzeti, mind nemzetközi szinten, különös tekintettel a jó kormányzás, az elszámoltathatóság és a jogállamiság előmozdítása tekintetében;

32.   elismeri, hogy a politikai képviselet hatékony megváltoztatásának fő előmozdítói az államok, továbbá arra ösztönöz minden államot, hogy tegyenek eleget az 1995 szeptemberében Pekingben, illetve a Peking +5 és Peking +10 üléseken jóváhagyott nyilatkozatban és cselekvési platformban vállalt kötelezettségeiknek, valamint a nemzetközi jog értelmében fennálló kötelezettségeiknek, különös tekintettel az ENSZ BT 1325(2000). sz. határozata, illetve a lisszaboni stratégia megvalósítására;

33.   felhívja a tagállamokat, hogy ösztönözzék a nőket arra, hogy magas funkciókra jelentkezzenek a nemzetközi színtéren, továbbá sürgeti a tagállamokat, hogy a nemzetközi tárgyalásokban és a szakpolitikák kidolgozásában, nevezetesen a nemzetközi szervezetekben vállalt magas funkciók betöltésének esetében női jelöltek nevét is adják meg a férfi jelöltek neve mellett;

34.   felhívja a Bizottságot, hogy elemezze és terjessze a legjobb gyakorlatokat a nemzetközi politika legmagasabb szintű funkcióiban való női részvételre irányuló nemzetközi és nemzeti intézkedések terén;

35.   felhívja a tagállamokat több nő diplomáciai pályára való csábítására, képzésére és kinevezésére, illetve a nemek közötti egyensúly előmozdítására az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez, valamint az egyéb nemzetközi találkozókra és konferenciákra delegált küldöttségeiben;

36.   felhívja az EU kormányait, hogy növeljék országuk közvéleményének tudatosságát azzal a céllal, hogy véget vessenek a nők nemzeti és nemzetközi szintű politikai folyamatokban való egyenlő szerepvállalásának képességére vonatkozó negatív társadalmi attitűdöknek; ösztönzi a tagállamokat a nemek közötti egyensúly célkitűzésének előmozdítására minden állami tisztség esetében

37.   felhívja a tagállamokat, hogy hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek a 2002. március 15–16-i barcelonai Európai Tanács következtetéseivel és a lisszaboni stratégiával összhangban a társadalmi, családi és szakmai élet összeegyeztetését célozzák, és ezzel teremtsenek olyan környezetet, amely lehetővé teszi a nők teljes részvételét a politikai életben;

38.   felhívja a tagállamokat, hogy fogadjanak el megfelelő jogi és/vagy igazgatási rendelkezéseket azzal a céllal, hogy támogassák a választott képviselőket a családjuk és a közfeladataik összeegyeztetésében, és különösen ösztönzi a parlamenteket és a helyi, valamint a regionális hatóságokat annak biztosítására, hogy a működési rendjük és a munkamódszereik lehetővé tegyék mindkét nem választott képviselői számára munkájuk és családi életük összeegyeztetését;

39.   felhívja a tagállamokat, hogy több olyan képzési lehetőséget kínáljanak a nők számára, amelyek révén a politikai karrierépítés megkönnyítéséhez szükséges képesítést megszerezhetik, és magas szintű pozíciót tölthetnek be;

40.   felhívja Európa-szerte a politikai pártokat, hogy törekedjenek a két nem kiegyensúlyozott képviseletére a jelöltlistáikon;

41.   ösztönzi a politikai pártokat Európa-szerte, hogy szüntessék meg a nők részvételét közvetlenül vagy közvetve akadályozó korlátokat a nők azon jogának biztosítása érdekében, hogy teljes mértékben, minden szinten és a férfiakkal egyenrangú felekként kapcsolódhassanak be a döntéshozatalba, minden belső politikai döntéshozó szervezetbe, jelölési eljárásba, illetve a pártok vezetésébe;

42.   ösztönzi az illetékes hatóságokat, hogy biztosítsanak politikai képzést – egyebek mellett a nyilvános beszéd terén – a politikában részt venni kívánó nőknek és férfiaknak;

43.   sürgeti a politikai pártokat, hogy megfelelően képesített női és férfi jelölteket egyaránt tüntessenek fel pártlistáikon a választás útján betöltött pozíciókra;

44.   ösztönzi a politikai pártokat, hogy bátorítsák a nőket a választásokon való részvételre és szavazásra, illetve pártprogramjaikban keltsék fel a figyelmet a nők egyedi szükségleteire és törekvéseire;

45.   ösztönzi parlamentközi küldöttségeit, valamint a bizottsági missziókat és delegációkat, hogy tevékenységeik keretében vegyék figyelembe a nemek közötti egyenlőségnek és a nők megfelelő képviseletének kérdését intézményi együttműködésük során;

46.   megerősíti a nemek közötti esélyegyenlőséget hangsúlyozó alapvető megközelítését és a nemek kiegyensúlyozott képviselete melletti elkötelezettségét valamennyi küldöttségben és misszióban, beleértve a választási megfigyelési missziókat is;

47.   ösztönzi az egyes képviselői által irányított választási megfigyelő küldöttségeket, hogy szenteljenek különleges figyelmet a nők részvételének a politikai kampányokban akár jelöltként, akár szavazóként;

48.   ösztönzi a fiatal nők civil társadalmi szervezetekben betöltött szerepének előmozdítását annak érdekében, hogy lehetővé váljon számukra az olyan tapasztalat, szakértelem és képességek megszerzése, amelyek kamatoztathatók a politikai részvétel során is;

49.   ösztönzi az olyan nem kormányzati szervezetek létrehozását, különösen a nők részvételét előmozdító nem kormányzati szervezetekét, amelyek képzést nyújtanak a vezetés, a döntéshozatal, a közszereplési képességek, az információs és kommunikációs technológiák felhasználása, az önbizalom-fejlesztés és a politikai kampány folytatása területén;

50.   ösztönzi a médiát, hogy ismerje fel a nők politikai folyamatokban való részvételének jelentőségét, tisztességes és kiegyensúlyozott módon tudósítson a férfi és női jelöltekről, és szenteljen figyelmet a pártok programjainak a nők igényei és jogai, illetve a demokratikus képviselete előmozdítására gyakorolt hatására;

51.   utasítja az elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a többi európai uniós intézménynek és szervnek, a tagállamok kormányának és parlamentjének, valamint az ENSZ tagjainak, illetve főtitkárának.

(1) HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
(2) HL C 168., 1995.7.4., 3.o.
(3) HL L 319., 1996.12.10., 11.o.
(4) HL C 262., 2001.9.18., 248.o.
(5) HL C 346., 2000.12.4., 82.o.
(6) HL C 228., 2001.8.13., 186. o.
(7) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0245.
(8) Annalisa Gianella, Javier Solanának a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásával foglalkozó személyi képviselője


Az emberkereskedelem elleni küzdelem
PDF 366kWORD 153k
Az Európai Parlament ajánlása a Tanácshoz az emberkereskedelem elleni küzdelemről – integrált megközelítés és cselekvési tervre irányuló javaslatok (2006/2078(INI))
P6_TA(2006)0498A6-0368/2006

Az Európai Parlament,

-   tekintettel a Barbara Kudrycka által a PPE-DE képviselőcsoportja nevében a Tanácshoz benyújtott ajánlásra irányuló javaslatra az emberkereskedelem elleni küzdelemről – integrált megközelítés és cselekvési tervre irányuló javaslatok (B6-0613/2005),

-   tekintettel az 1948-as Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, különösen annak 4. és 5. cikkére, amelyek hangsúlyozzák, hogy a rabszolga-kereskedés minden formája tilos,

-   tekintettel az ENSZ 4. Nőjogi Világkonferenciájának pekingi nyilatkozatára, az azt követő Peking+5-re és +10-re, valamint a 4. Nőjogi Világkonferencia cselekvési platformjának (Peking+10) nyomon követéséről szóló 2005. március 10-i állásfoglalására(1),

-   tekintettel az ENSZ 1989-es gyermekjogi egyezményére, különösen annak 1., 7., 32., 34. és 35. cikkére, valamint a 2000-ben elfogadott, a gyermekjogi egyezményhez kapcsolódó fakultatív jegyzőkönyvre a gyermekek eladása, a gyermekprostitúció és a gyermekpornográfia tárgyában, különösen annak 3. cikkére,

-   tekintettel az ENSZ 1979-ben kihirdetett, a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményére(2) (CEDAW), különösen annak 5. és 6. cikkére,

-   tekintettel a 2000-ben kihirdetett, az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, az emberkereskedelem, különösen a nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről szóló palermói jegyzőkönyvre,

-   tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 29. számú, a kényszermunka és a kötelező munkavégzés tilalmáról (1930), valamint az ILO 87. ülésén elfogadott 182. számú egyezményére a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására irányuló azonnali lépésekről (1999),

-   tekintettel az ILO alapvető munkahelyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozatának nyomon követéseként készített 2005. évi globális jelentésére ("Global Alliance Against Forced Labour" – Global Report Under the Follow-up to the ILO Declaration on Fundamental principles and Rights at Work 2005),

-   tekintettel az Egyesült Államok külügyminisztériumának "Összefüggés a prostitúció és a szexkereskedelem között" című 2004-es jelentésére(3),

-   tekintettel az emberi jogokról és a biomedicináról szóló 1997-es európai egyezményre és az emberi eredetű szervek és szövetek átültetéséről szóló 2002. évi kiegészítő jegyzőkönyv 22. cikkére,

-   tekintettel az Európa Tanács az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményére, amelyet a Miniszteri Bizottság 2005. május 3-án fogadott el,

-   tekintettel az Európa Tanács szervezett bűnözésről szóló 2005-ös helyzetjelentésére, amelynek középpontjában a gazdasági bűnözés fenyegetése állt (Organised Crime Situation Report 2005 – Focus on the threat of economic crime),

-   tekintettel az Európa Tanács 1611/2003 számú ajánlására az emberi szervekkel folytatott kereskedelemről Európában,

-   tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára(4), különösen annak 1.,3., 4., 5. és 6. cikkére,

-   tekintettel a 2002. szeptember 20-án "Az emberkereskedelem megelőzése és az emberkereskedelem elleni küzdelem – a XXI. század globális kihívása" címmel megrendezett európai konferencián elfogadott, az emberkereskedelem megelőzéséről és az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló brüsszeli nyilatkozatra,

-   tekintettel a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésének erősítéséről szóló hágai programra(5), amely felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy dolgozzon ki tervet az emberkereskedelem megakadályozására és az ellene való küzdelemre vonatkozó közös szabályok, legjobb gyakorlatok és mechanizmusok kidolgozására,

-   tekintettel a Tanács (Bel- és Igazságügy) 2006. április 27–28-i ülésének az emberkereskedelemről szóló következtetéseire(6),

-   tekintettel az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló, 2002. július 19-i 2002/629/IB tanácsi kerethatározatra(7),

-   tekintettel a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2003. december 22-i, 2004/68/IB tanácsi kerethatározatra(8),

-   tekintettel a harmadik országok emberkereskedelem áldozatává vált vagy az illegális bevándorlás megkönnyítésére irányuló cselekményektől érintett, a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködő állampolgárai részére kiállított tartózkodási engedélyről szóló, 2004. április 29-i 2004/81/EK tanácsi irányelvre(9),

-   tekintettel az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló, 2002. július 19-i tanácsi kerethatározat 10. cikke alapján a Tanács és az Európai Parlament részére benyújtott bizottsági jelentésre (COM(2006)0187),

-   tekintettel az EU-nak az emberkereskedelem elleni küzdelemre és annak megelőzésére vonatkozó legjobb gyakorlatokról, normákról és eljárásokról szóló tervére(10)("cselekvési terv"),

-   tekintettel a Bizottság "Az emberkereskedelem elleni küzdelem – integrált megközelítés és cselekvési tervjavaslat" című, 2005. október 18-i közleményére (COM(2005)0514),

-   tekintettel a szexuális kizsákmányolásnak könnyen áldozatul eső nőkkel és gyermekekkel való kereskedelem megelőzésére irányuló stratégiákról szóló, 2006. január 17-i állásfoglalására(11),

-   tekintettel a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek benyújtott 2000. május 19-i, "További erőfeszítések érdekében a nőkereskedelem elleni küzdelemben" című bizottsági közleményre(12),

-   tekintettel a Bizottság által 2003-ban felállított, emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport 2004. december 22-i jelentésére és ajánlásaira,

-   tekintettel a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem céljából létrehozott DAPHNE programokra(13),

-   tekintettel az Europol emberkereskedelemről szóló jelentéseire, különösen az EU-ban tapasztalható szervezett bűnözésről szóló 2005-ös jelentésére(14),

-   tekintettel az UNICEF az emberkereskedelem gyermekáldozatai jogainak védelméről szóló iránymutatásaira (2003) és az európai emberkereskedelem gyermekáldozatai jogainak védelmével kapcsolatos útmutató referenciáira (2009),

-   tekintettel eljárási szabályzata 114. cikke (3) bekezdésére, valamint eljárási szabályzata 94. cikkére,

-   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0368/2006),

A.   mivel az emberkereskedelem a rabszolgaság modern formája, súlyos bűn és az alapvető emberi jogok súlyos megsértése, továbbá mivel az embereket fenyegetésekkel, erőszakkal és megszégyenítéssel függőségi viszonyban tartja,

B.   mivel az emberkereskedelem olyan globális probléma, amely az országhatárokon belül és azokon átívelve is jelen van függetlenül attól, hogy az adott országból indul-e ki, vagy az adott ország tranzitországként vagy célországként szolgál-e, továbbá mivel az emberkereskedelem a nemzetközi szervezett bűnözés egyik legjövedelmezőbb formája,

C.   mivel az Európa Tanács szerint az emberkereskedelem a szervezett bűnözés harmadik legnagyobb bevételi forrása(15),

D.   mivel az emberkereskedelem visszaszorítására irányuló eddigi intézkedések nem hoztak eredményeket az áldozatok számának csökkenése terén; mivel éppen ellenkezőleg, a szervezett bűnözés más formáihoz viszonyítva az Unióban az emberkereskedelem a leggyorsabb ütemben növekvő bűnügyi tevékenység(16),

E.   mivel ezért szükséges, hogy világos és specifikus célok kerüljenek elfogadásra, mint például az emberkereskedelem áldozatai számának felére csökkentése a következő tíz év során, bár a legfontosabb célnak a bűncselekmények e fajtája azonnali teljes megszüntetésének kell lennie,

F.   mivel öt tagállam még mindig nem ratifikálta az ENSZ nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét, öt tagállam nem ratifikálta az ezt kiegészítő emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem megelőzéséről, felszámolásáról és büntetéséről szóló jegyzőkönyvet, tíz tagállam nem ratifikálta a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményhez kapcsolódó, a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló fakultatív jegyzőkönyvet és csak egyetlen tagállam ratifikálta az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményét,

G.   mivel az emberkereskedelem célja nemcsak a szexuális kizsákmányolás, de a munkaerő-kizsákmányolás, az illegális örökbefogadás, a házi kényszerszolgaság és a szervkereskedelem is, ami annyit jelent, hogy az emberkereskedelem elleni küzdelemnek messze túl kell lépnie a kényszerprostitúció elleni küzdelmen, és figyelembe kell vennie a kizsákmányolás és elnyomás valamennyi ezzel összefüggő formáját,

H.   mivel az emberkereskedelem nem feltétlenül nemhez kötött bűncselekmény, mivel a szexuális és munkaerő-kizsákmányolás áldozatai között férfiak, és különösen kisfiúk is megtalálhatók; mivel azonban az emberkereskedelem áldozatainak túlnyomó része mégis nő és lány,

I.   mivel a nők és a gyermekek különösen veszélyeztetettek és nagyobb a kockázata, hogy az emberkereskedelemnek áldozatul esnek,

J.   mivel az emberkereskedelem áldozatai – akik között sok a kiskorú – fizikai és pszichológiai erőszaknak és visszaéléseknek vannak kitéve, megfosztják őket méltóságuktól, személyes biztonságuktól, a szabad mozgáshoz és munkavállaláshoz való joguktól, rabszolgaságba kényszerítik és kínozzák, illetve egyéb embertelen és megalázó bánásmódban részesítik őket, továbbá az emberkereskedőkkel való kapcsolatuk gyakran kényszerített és nem kívánt függőségi viszonyt jelent,

K.   mivel annak ellenére, hogy az ENSZ gyermekjogi egyezménye kimondja, hogy közvetlenül születés után minden egyes gyermeket anyakönyvezni kell, az UNICEF szerint(17) a fejlődő világban – Kína kivételével – a születések több mint fele (több, mint 50 millió gyermek) esetében az anyakönyvezés elmarad; mivel ezek a láthatatlan gyermekek – az árvák és az utcagyerekek millióival együtt – vannak a leginkább kitéve az emberkereskedelem veszélyeinek, illetve annak, hogy jogszerűtlen örökbefogadás vagy az emberi szervekkel folytatott kereskedelem áldozataivá váljanak; mivel a konfliktusok, a katasztrófahelyzetek és a konfliktusokat, illetve katasztrófákat követően kialakuló helyzetek az emberkereskedelem tekintetében szintén a kizsákmányolás fokozottabb kockázatának teszik ki a gyermekeket,

L.   mivel az illegális bevándorlás okai különböznek az emberkereskedelem okaitól, és ezért a két problémát külön kell kezelni,

M.   mivel az Egyesült Államok külügyminisztériumának "Jelentés az emberkereskedelemről 2005" című dokumentuma szerint az emberkereskedelemnek évente áldozatul eső 600 000–800 000 fő megközelítőleg 80%-a asszony és fiatal lány,

N.   mivel a legtöbb áldozattá váló asszonyt és fiatal lányt különböző módokon zsákmányolják ki, elsősorban szexuálisan, amely az emberkereskedelem elsődleges célja, kényszermunkával, valamint a szervkereskedelem céljával,

O.   mivel a 2005. évi ILO jelentés(18) becslése szerint az emberkereskedelem áldozatainak 80%-a nő és fiatal lány; mivel a jelentés szerint az összes áldozat 40-50%-a gyermek; mivel a jelentésben az áll, hogy a kényszermunkát végző áldozatok 56%-a nő és fiatal lány; mivel 98%-a az emberkereskedelemnek áldozatul eső és szexuálisan kizsákmányoltaknak nő és fiatal lány,

P.   mivel a szexipar a kereslet–kínálat elve alapján működik; mivel a nemzetközi migrációs szervezet (IOM) 2003. évi jelentése elismerte, hogy "a növekvő fogyasztói kereslet kétségtelenül az egyik olyan tényező, amely hozzájárul a szexiparban a kényszermunka jelenségéhez",

Q.   mivel az ENSZ különelőadójának az emberkereskedelem áldozatainak – különösen ami a nőket és a gyermekeket illeti – emberi jogi aspektusairól szóló, "Integration of the human rights of women and a gender perspective" című jelentése kimondja, hogy "miközben a nők és a gyermekek jogai az emberkereskedelem számos formájában sérülnek, a szexkereskedelem az emberkereskedelem azon speciális formája, ahol a nők és a gyermekek emberi jogai éppen női és gyermeki mivoltukban sérülnek",

R.   mivel az EU munkaerőpiacához való hozzáférés bonyolult, sőt korlátozott és túlszabályozott, és miközben a munkaerő iránti kereslet nyilvánvaló, ez illegális bevándorlást, embercsempészetet és emberkereskedelmet eredményez,

S.   mivel a szolgáltatások nyújtása fontos politikai prioritás; mivel a közvélemény gyakran széles körben tolerálja a munkaerő kizsákmányolását,

T.   mivel az alacsony költségű, hivatalos papírokkal nem rendelkező, engedelmes munkavállalók iránti kereslet az EU-ban hozzájárul az illegális emberkereskedelemhez; mivel az ilyen munkaerő jelenléte leszorítja a költségeket, de az ára az emberi méltóság feladása és mivel aláássa a munkaügyi normákat, az egészségügyi és biztonsági intézkedéseket, a méltányos fizetést és a helyi és/vagy állami bevételeket, mivel adókat és szociális hozzájárulásokat nem fizetnek,

U.   mivel az emberkereskedelemből származó nagy nyereségeket gyakran pénzmosással legalizálják, ami a szervezett bűnözés más tevékenységeit teszi lehetővé, beleértve a vesztegetést és a csalást és mindennek következtében az elkövetők törvénytelen úton gazdasági, társadalmi sőt politikai hatalomra tesznek szert,

V.   mivel az emberkereskedelem fő mozgatóereje az áruba bocsátott emberek által nyújtott szolgáltatások iránti kereslet, például az olyan emberek igénye, akik nőket és gyermekeket vásárolnak vagy kívánnak vásárolni szexuális célokkal, amely a szegénységgel, a társadalmi kirekesztéssel, valamint a tisztességes munka lehetséges alternatíváinak hiányával párosul, és az emberkereskedelmet aligha lehet a kereslet csökkentésére irányuló politikai akarat és közös erőfeszítés megerősítése nélkül megszüntetni vagy akár csak lényegesen csökkenteni(19),

W.   mivel bizonyos származási országokban a fenntartható gazdasági és szociális kilátások hiánya, a nagymértékű munkanélküliség és a folyamatosan növekvő szegénység párosulva az Európában meglévő gazdasági és szociális fejlettségi szinttel hozzájárul azoknak a feltételeknek a kialakulásához, amelyek megkönnyítik a bűnszervezetek számára az emberkereskedelemből való profitszerzést,

X.   mivel a bűnüldözésnek az emberkereskedők és a közvetítők bűnelkövetővé nyilvánítása révén történő megerősítése az emberkereskedelem ellen folytatott küzdelem rendkívül fontos tényezője; mivel a bűnüldözésnek magában kellene foglalnia a bűncselekményből származó bevételek elkobzását is; mivel a munkaügyi ellenőrzések megerősítésére van szükség, beleértve a munkaerő-kizsákmányolás és az illegális munka büntetését; mivel a nemzeti munkaügyi felügyeletek hálózatának felállítása és a munkaerő-kizsákmányolásért kiszabható büntetések harmonizációja az ilyen jellegű bűncselekmények csökkenéséhez vezethet; mivel az emberkereskedelemmel kapcsolatos esetek hatékony kivizsgálásának és az azokkal kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatásának biztosítása érdekében hasznosnak bizonyulna különlegesen képzett és felszerelt egységek felállítása a nemzeti rendőrségeken és ügyészségeken belül,

Y.   mivel az áldozatok gyors azonosítása döntő fontosságú az emberkereskedelem elleni küzdelemben,

1.  A következő ajánlásokat címzi a Tanácsnak:

   Jogi keret és bűnüldözés
   a) az emberkereskedelem tekintetében egységes politikai megközelítést kell alkalmazni (amely kiterjed a migrációs, a nemekkel kapcsolatos, a foglalkoztatási, a szociális, a fejlesztési, a külső, a szomszédsági és a vízumpolitikára is) és azt következetesen bűncselekménynek kell minősíteni megfelelve legalább az EU jog által a 2002/629/IB kerethatározatban megszabott követelményeknek;
   b) felszólítja az Európai Közösséget, hogy írja alá és ratifikálja az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezményét amint lehetséges; sürgeti a Bizottságot, hogy további késedelem nélkül indítsa el a belső eljárást, ami lehetővé teszi az Európai Közösség számára, hogy aláírja és ratifikálja ezt az egyezményt; hasonlóképp felkéri a Tanácsot, hogy határozzon úgy, hogy aláírja és ratifikálja az egyezményt;
   c) a Bizottságnak és a tagállamoknak stratégiát kellene elfogadniuk a cselekvési terv végrehajtásáról;
   d) a Tanácsnak és a tagállamoknak a cselekvési terv végrehajtásakor meg kell erősíteniük az emberi jogokon alapuló, a nemek közötti esélyegyenlőségre és az áldozatokra összpontosító megközelítést;
   e) úgy véli, hogy az emberkereskedelemmel kapcsolatban az emberi jogokon alapuló megközelítésen túl megkülönböztetésmentes megközelítésre van szükség, valamint hogy ennek megfelelően az esélyegyenlőségre és megkülönböztetésmentességre történő hivatkozás alapvető fontosságú;
   f) a tagállamoknak, ha erre még nem került sor, ratifikálniuk kell és végre kell hajtaniuk az összes, a témához tartozó nemzetközi egyezményt, beleértve a transznacionális szervezett bűnözésről szóló ENSZ egyezményt, ennek az emberkereskedelem, különösen a nő- és gyermekkereskedelem megelőzéséről, felszámolásáról és büntetéséről szóló kiegészítő jegyzőkönyvét, valamint a migránsok szárazföldi, tengeri és légi úton történő csempészése elleni jegyzőkönyvet, a gyermek jogairól szóló ENSZ egyezmény fakultatív jegyzőkönyvét a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról, a valamennyi migráns munkavállaló és családjuk jogainak védelméről szóló ENSZ egyezményt, az Európa Tanács egyezményét az emberkereskedelem elleni fellépésről, az ILO egyezményeit és alapvető munkaügyi normáit, különös tekintettel a kényszermunkáról szóló 29-es számúra, a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és a megszüntetésükre irányuló cselekvésről szóló 182. számúra, valamint azokra, amelyek az egyesülési szabadságról, a munkaügyi felügyeletről és a foglalkoztatási hivatalokról szólnak;
   g) a tagállamoknak a lehető leghamarabb végre kell hajtaniuk a 2002/629/IB kerethatározatot és a 2004/81/EK irányelvet, és gondoskodniuk kell legalább arról, hogy az emberkereskedelem áldozatai – függetlenül attól, hogy együttműködnek-e az illetékes hatóságokkal a nyomozás során, illetve tanúként a büntetőjogi eljárásokban – rövid időre szóló tartózkodási engedélyekhez jussanak, beleértve az áldozatok számára biztosított mérlegelési/felépülési időszakot, amely nem lehet rövidebb 30 napnál, továbbá az áldozatok számára érthető nyelven rendelkezésre álló bírósági és közigazgatási eljárásokról szóló információkhoz és az ingyenes jogi segítségnyújtáshoz történő hozzáférést;
   h) a tagállamoknak az emberkereskedelem ellen folytatott küzdelem részeként teljes mértékben fel kell használniuk a bűncselekményből származó jövedelmek, vagyon és az elkövetéshez használt eszközök elkobzásáról szóló 2005. február 24-i 2005/212/IB tanácsi kerethatározatot(20) és különösen annak 3. cikkét;
   i) a tagállamoknak felelősséget kellene vállalniuk az emberkereskedelem áldozataiért úgy, hogy lehetőséget biztosítanak számukra, hogy segítséget kapjanak akár abban, hogy visszatérjenek származási országukba, amennyiben így kívánják, akár pedig abban hogy az Unióban maradhassanak(21); továbbá segíteni és ösztönözni kellene őket, hogy a vizsgálatok során, illetve büntetőjogi eljárásokban tanúként együttműködjenek az illetékes hatóságokkal;
   j) a tagállamoknak meg kellene vizsgálniuk azon informátorok ösztönzését, támogatását és védelmét szolgáló mechanizmusok bevezetését, akikre megtorlások várhatnak;
   k) a tagállamoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyekkel biztosítható, hogy az emberkereskedelem áldozatainak, különösen a gyermekeknek az azonosítását a bűnüldözési hatóságok képzett személyzete végezze, olyanok akiket kiképeztek az emberkereskedelem megelőzésére és világos különbséget tudnak tenni az embercsempészés és az emberkereskedelem között; a kormányhivataloknak iránymutatásokat kell kidolgozniuk annak érdekében, hogy a hivatalos papírokkal nem rendelkező migránsok kikérdezése során a megfelelő kérdéseket tegyék fel, amelyek alapján az emberkereskedelem áldozatai felismerhetők;
   l) a tagállamoknak a lehető legalacsonyabbra kell szorítaniuk a szervkereskedelem kockázatát Európában, ideértve a kereslet visszaszorítását, a szervadományozás hatékonyabb elősegítését, szigorú jogi szabályozás fenntartását az élő, nem családtag szervadományozók tekintetében, a nemzeti nyilvántartások és várólisták átláthatóságának biztosítását, a szabálytalanságokért való jogi felelősség megállapítását;
   m) a tagállamoknak javítaniuk kell az aktuális helyzet elemzésén azáltal, hogy egységes módszereket alkalmaznak és egymással összevethető adatokat gyűjtenek, elsősorban az emberkereskedelem útvonalaival és az áldozatok profiljával kapcsolatban a hatályos jegyzőkönyveknek és az adatvédelemről szóló közösségi szabályozásnak megfelelően;
   n) a tagállamoknak következetesen kell végrehajtaniuk a 2002/629/IB kerethatározat 4. cikkét annak biztosítása érdekében, hogy a javukra bármely olyan személy által elkövetett bűncselekményekért jogi személyeket is felelősségre lehessen vonni, aki akár egyedül, akár a jogi személy valamely szervének részeként vezető pozíciót tölt be az emberkereskedelemmel kapcsolatban álló vagy az emberkereskedelem áldozatainak szolgáltatásait igénybe vevő jogi személyben;
   o) a tagállamok olyan intézkedéseket fogadnak el, amelyek a személyek szexuális kizsákmányolás céljából való elrablását, szállítását, ideértve elhelyezésüket, tartásukat, vagy felügyeletük átruházását szabadságvesztéssel büntethető bűncselekménynek minősítik;
   p) úgy véli, hogy a jó vállalati gyakorlat, amelyhez hozzátartozik az, hogy az alvállalkozóknak végre kell hajtaniuk szerződéses és törvényi kötelezettségeiket (a szállítói lánc alkalmazkodása), fontos szerepet játszik a kereslet csökkentésében, továbbá a vállalatok és más szociális hivatalok döntő szerepet játszanak a hatályos munkaügyi és szociális jogszabályok alkalmazásának végrehajtásában, különösen abban, hogy a munkavállalók megkapják azokat a juttatásokat, amelyekre jogosultak; üdvözli az athéni nyilatkozatot, amelynek célja annak biztosítása, hogy a vállalatok ne tűrjék a kényszermunkát;
   q) úgy gondolja, hogy rendkívül súlyos büntetéssel kell sújtani azokat a vállalatokat, amelyekről kiderül, hogy emberkereskedelemből származó olcsó munkaerőt alkalmaztak, különösen akkor, ha a vállalatok rosszhiszeműen cselekedtek;
   r) a tagállamoknak meg kellene hozniuk a szükséges intézkedéseket, hogy az emberkereskedelemben bűnösnek talált jogi személyekre kiszabott büntetőjogi illetve közigazgatási bírságok magukban foglalják az emberkereskedelemből származó bevételek lefoglalását és elkobzását, amely bevételeket elsősorban az áldozatok anyagi, fizikai és pszichológiai tekintetben elszenvedett kárának megtérítésére fordítják;
   s) a tagállamoknak végre kellene hajtaniuk azokat a mechanizmusokat, amelyek – megelőző és tudatosságnövelő intézkedések, oktatással és képzéssel kapcsolatos fellépések, az áldozatok védelme és a nekik nyújtott segítség, valamint e fellépésekhez szükséges források értékelése révén – integrált megoldásokat nyújtanak annak érdekében, hogy a rendőrség kezelni tudja a nők és gyermekek szexuális kizsákmányolás céljával történő nemzetközi kereskedelmének problémáját;
   t) úgy véli, hogy a munkajoghoz kapcsolódó felügyeleti és végrehajtási mechanizmusokat minden tagállamban erősíteni kell; úgy véli, hogy a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy rendelkezzenek a megfelelő jogi kerettel, és hogy a szükséges mechanizmusok, képzések és a megfelelő technikai források is hozzáférhetők legyenek ahhoz, hogy a tagállamok teljesíthessék jogszabályi kötelezettségeiket felelősséggel felruházva a felügyeleti szervek hivatalnokait, továbbá ellátva őket információval és tudatosságnövelő képzésekkel annak érdekében, hogy felismerjék az emberkereskedelem áldozatait, akiket kizsákmányolnak; úgy véli, hogy a foglalkoztatással foglalkozó felügyelőségek transznacionális hálózata hasznosnak bizonyulna a legjobb gyakorlatok cseréjében és a kizsákmányolás elleni küzdelemben; a tagországoknak meg kellene erősíteniük ezen a téren az uniós szintű együttműködést és koordinációt;
   u) a tagállamoknak szigorúbban kell ellenőrizniük a munkaerő-közvetítő ügynökségeket, és az idénymunkára toborzó ügynökségeket; a Tanácsnak meg kell fontolnia a nemzeti munkaügyi felügyeletek hálózatba szervezését;
   v) a tagállamoknak támogatniuk kell a munkaközvetítő szolgálatokat a magánszféra munkaközvetítő irodáinak megfigyelésével, amelyeket gyakran házasságközvetítő vagy utazási irodáknak álcáznak, és amelyek visszaélésekre, és ennek következményeképp emberkereskedelemre adhatnak lehetőséget az alkalmazási eljárás során;
   w) a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a konzulátusaikon dolgozó személyzet kicserélje tapasztalatait és képzést kapjon arról, hogyan ismerheti fel azokat a vízumkérelmeket, amelyek esetében emberkereskedelemről van szó; a Tanácsnak és a Bizottságnak a lehető leghamarabb ki kellene fejlesztenie egy közös, a vízumokra vonatkozó információs rendszert;
   x) a Tanácsnak és a Bizottságnak az EU emberi koherens emberi és gyermekjogi politikájának további eszközeként az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló uniós iránymutatásokat kell kidolgoznia;
   Megelőzés és a kereslet visszaszorítása
   y) az emberkereskedelem megvitatását be kellene illeszteni az iskolai tananyagba és foglalkozni kell a társadalmi és nemi egyenlőtlenségek csökkentésével; az emberkereskedelem ellen folytatott küzdelem alapvető elemeként kellene elismerni a közvélemény figyelmének felhívását arra, hogy az emberkereskedelem elfogadhatatlan bűncselekmény; a tagállamoknak a gyermekkereskedelem megelőzése eszközeként támogatniuk kell a mindennapi élettel kapcsolatos ismeretek oktatásának bevezetését az összes iskolában;
   z) a Bizottságnak, Frattini biztos 2006. március 8-án megfogalmazott tervével összhangban, legkésőbb 2007-ben el kellene indítania egy tanulmány elkészítését, amelynek témája a különböző tagállamok prostitúcióról és a szexuális kizsákmányolás céljával történő emberkereskedelemről szóló jogszabályai közötti okozati összefüggés feltárása, valamint a tagállamok migrációval és emberkereskedelemmel kapcsolatos jogszabályai és politikái közötti okozati összefüggés feltárása; a tanulmány tudományos hitelének biztosítása érdekében összehasonlítható adatokon kell alapulnia; ezért szabványosított adatgyűjtési módszert kell tervezni és meg is kell valósítani amint lehet; ezt követően az eredményeket a szexuális kizsákmányolás céljával történő emberkereskedelem elleni küzdelem legjobban bevált gyakorlatainak végrehajtásához kellene felhasználni;
   aa) a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak támogatniuk kellene a kormányok, illetve a civil társadalom emberkereskedelem ellen irányuló kezdeményezéseit, különösen a gyakorlati jellegű tudatosságnövelő kampányokat;
   ab) a Bizottságnak értékelnie és terjesztenie kellene a kényszermunka, a szexuális kizsákmányolás érdekében vagy bármilyen más célból áruba bocsátott személyek által nyújtott szolgáltatások iránti, a tagállamokban jelentkező kereslet visszaszorítására irányuló bevált gyakorlatokat;
   ac) a tagállamoknak a bevált gyakorlatokon alapuló intézkedéseket kellene végrehajtaniuk a kereslet csökkentésére és az üzleti szektor, különösen az idegenforgalom és az internetszolgáltatók ösztönzésére, valamint más okokkal is foglalkozniuk kellene, mint például a marginalizációval és a foglalkoztatás és megfelelő munkahely tekintetében az egyenlő esélyek hiányával, hogy az emberkereskedelem megakadályozása érdekében dolgozzanak ki magatartási kódexet, és azt tartsák be;
   ad) a Bizottságnak március 25-ét 2007-től emberkereskedelem-ellenes nappá kellene nyilvánítania, megemlékezve a rabszolga-kereskedelem eltörléséről a világ számos országában;
   ae) a biztonságos migrációra irányuló jogi mechanizmusok javítását célzó intézkedéseket kellene hozni annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtsanak a biztonságos migrációval kapcsolatos lehetőségekről, és biztosítsák az eljárások átláthatóságát, mivel ez a legjobb módja az emberkereskedelem visszaszorításának;
   af) belpolitikáik, valamint szomszédsági, fejlesztési és segélyezési politikájuk kialakításakor a Bizottságnak és a tagállamoknak fontolóra kellene venniük olyan intézkedéseket, amelyek az emberkereskedelem származási országokban fennálló okait veszik célba, ideértve például a nemzeti gyermekvédelmi rendszerek megerősítését, a gyermekek anyakönyvezésének támogatását a törvénytelen örökbefogadások, a kényszerházasságok, a szervkereskedelem és a gyermekek bármilyen célú kizsákmányolása céljából folyó kereskedelme veszélyének csökkentése érdekében, beleértve szexuális kizsákmányolást is;
   ag) a Bizottságnak és a tagállamoknak kiemelt figyelmet kellene fordítaniuk arra, hogy megakadályozzák a modern információs és kommunikációs technológiák nő- és gyermekkereskedelemhez kapcsolódó nem helyénvaló alkalmazását, valamint elő kellene mozdítaniuk az ezen probléma ellen folytatott küzdelemhez szükséges valamennyi jogi és technológiai kezdeményezés tiszteletben tartását;
   ah) a Bizottságnak javaslatot kellene készítenie az ENSZ által kiadott magatartási kódexhez hasonló, az uniós intézmények és testületek tisztviselőire vonatkozó magatartási kódexről, különösen harmadik országokba történő kiküldetések esetére; a kódex nyíltan elítélné a szexuális szolgáltatások vásárlását, a szexuális kizsákmányolás más formáit és a nemi alapú erőszakot, és tartalmaznia kellene a szükséges szankciókat megsértése esetére; a kiküldetéseket megelőzően a tisztviselőknek részletes tájékoztatást kellene adni a magatartási kódex tartalmáról;
   ai) a Tanácsnak és a Bizottságnak a harmadik országokkal (különösen azokkal, amelyekből az emberkereskedelem legtöbb áldozata származik(22)) folytatott politikai párbeszédek során rendszeresen fel kellene vetnie az emberkereskedelem problémáját, hivatkozva az EU és ezen országok között megkötött megállapodások szerves részét képező emberi jogi záradékra;
   aj) a Bizottságnak és a tagállamoknak foglalkoznia kell az Unión és az egyes tagállamokon belüli emberkereskedelem kérdésével, és támogatnia kell a jelenség megértésének javítását célzó kutatást, valamint tájékoztatást kell nyújtania a hatékony politikai intézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról;
   ak) a Tanácsnak és a Bizottságnak az uniós emberi jogi politika keretében a harmadik országokkal folytatott párbeszédek keretében a szervkereskedelemmel kapcsolatos minden állításnak utána kellene járnia;
   Az áldozatok védelme
   al) a Bizottságnak és a tagállamoknak létre kellene hozniuk egy egységes európai számon hívható többnyelvű forródrótot, amely az áldozatoknak nyújtandó segítség első lépéseként szolgálna;
   am) a tagállamoknak fel kellene lépniük az emberkereskedelem ellen, miközben tiszteletben tartják a prostituáltakat és megakadályozzák ezek hátrányos megkülönböztetését vagy további marginalizációjukat és megbélyegzésüket, amely növeli az emberkereskedelemnek és az erőszak vagy a visszaélés más formáinak való kiszolgáltatottságukat;
   an) a Tanácsnak ösztönöznie kellene egy olyan európai internetes oldal létrehozását a nemzeti koordinátorokkal szoros együttműködésben, amely az eltűnt személyekkel kapcsolatos adatokat és képeket tartalmaz;
   ao) nemcsak a szexuális, hanem a munkaerő-kizsákmányolás, illetve az emberkereskedelem egyéb áldozatainak védelmét biztosító intézkedések is szükségesek;
   ap) a Bizottságnak és a tagállamoknak az áldozatok megsegítésére és védelmére vonatkozó európai standardokat és iránymutatásokat kellene létrehozniuk és végrehajtaniuk, amelyek a gyermekek jogainak védelmére vonatkozó különleges rendelkezéseket, és egy olyan tanúvédelmi mechanizmust foglalnak magukban, amely a segítségnyújtás szerves részeként névtelenséget biztosít az áldozatok számára, tekintet nélkül tanúskodási képességeikre vagy hajlandóságukra;
   aq) a tagállamoknak biztosítaniuk kellene a rövid és/vagy hosszú távú segítséghez történő hozzáférést az áldozatok részére; e támogatásba beleértendő többek között az elsődleges menedék, a későbbi lakhatáshoz jutás biztosításával, az orvosi ellátás és tanácsadás, a jogsegély, az áldozatok tájékoztatása jogaikról és az áldozatok tanúkként történő bevonása, a nyelvi és gyakorlati képzés, kulturális bevezető tanfolyamok, pénzügyi segítség, valamint segítségnyújtás a munkakeresésben, illetve a gyermekek számára törvényes gyám keresésében;
   ar) az emberkereskedelem áldozatainak nyújtott segítséget azok egyéni igényeihez kell igazítani, mivel az ilyen áldozatok nem alkotnak homogén csoportot; ebben az összefüggésben különös jelentősége van a nemek közötti egyenlőségnek, a gyermekek jogainak, az őslakosoknak és a kisebbségi csoportoknak, mivel az embercsempészet sok áldozata, illetve lehetséges áldozata nő, gyermek vagy etnikai és kisebbségi csoportokhoz tartozó személy, akik származási helyükön hátrányos megkülönböztetésnek lehettek kitéve;
   as) a tagállamoknak biztosítaniuk kellene az áldozatok számára az oktatási és képzési programokhoz, illetve a munkaerőpiachoz történő hozzáférést, valamint polgári, büntetőjogi és közigazgatási eljárások során jogaik védelmét és a jogorvoslati lehetőségekhez történő hozzáférést;
   at) az emberkereskedelem áldozatait nem kellene a származási országba visszaküldeni akkor, ha joggal feltételezhető, hogy ott további megbélyegzés, diszkrimináció vagy megtorlás veszélyének lennének kitéve, illetve újra az emberkereskedelem áldozatává válnának; hangsúlyozza a biztonságos visszatérést, a beilleszkedést és a társadalmi befogadást segítő, az áldozatoknak szóló programok fontosságát, amelyek teljes mértékben tiszteletben tartják az áldozatok jogát a biztonsághoz és a magánélethez, beleértve annak biztosítását is, hogy az egyes államok, amennyiben az áldozatok azonosítása megtörtént, felelősek a velük kapcsolatos kockázatelemzések elvégzéséért az áldozatok visszatérése előtt, alatt és után;
   au) jogalkotásukban és közigazgatási gyakorlatukban a tagállamoknak be kellene tartaniuk a "gyermek" fogalmának ENSZ általi meghatározását(23), azaz minden 18. életévét be nem töltött személy gyermeknek minősül; a gyermekkereskedelem problémájának tartós megoldásáról szóló döntést ezért vagy a gyermekek jólétéért jogilag felelős hatóságnak vagy olyan igazságügyi hatóságnak kell meghoznia, amelynek elsődleges feladata a gyermek legfőbb érdekeinek biztosítása a teljes döntéshozatali folyamat során; a magántulajdonú és állami szociális jóléti intézmények, a bíróságok, a közigazgatási hatóságok és jogalkotási szervek által végrehajtott, gyermekekkel kapcsolatos cselekvések során elsősorban a gyermekek legjobb érdekeit kell szem előtt tartani; a tagállamok biztosítják, hogy a saját vélemény kialakítására képes gyermekek rendelkezzenek a véleményük szabad kinyilvánításának jogával minden őket érintő ügyben, és hogy a gyermekek véleménye a koruknak és érettségüknek megfelelő súlyt kapjon;
   av) a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az emberkereskedelem áldozatául esett gyermekek mentesüljenek az olyan bűncselekmények miatt történő vádemelések vagy kiszabott szankciók alól, amelyeket azzal összefüggésben követtek el, hogy az emberkereskedelem áldozataivá váltak; általános szabályként a gyermekkorú áldozatokat nem szabad megfosztani a szabadságuktól akkor sem, ha a gyermek felügyelet nélkül vagy szüleitől távol van, sem pedig migrációs vagy tartózkodási státuszuk, vagy azok hiánya alapján;
   aw) a tagállamoknak biztosítaniuk kell az emberkereskedelem gyermekáldozatai vagy -szemtanúi jogait, különleges elbánást, segítséget és támogatást kell nyújtaniuk számukra a bűnügyi eljárásban való részvételből származó további szenvedések megelőzése érdekében, valamint azért hogy az eljárás során mindvégig tartsák tiszteletben emberi jogaikat, legjobb érdekeiket és emberi méltóságukat; a tagállamoknak emellett meg kell védeniük a gyermekeket a nyílt tárgyaláson való tanúvallomás hatásaitól (a 2001. március 15-i, a büntetőjogi eljárások során az áldozatok helyzetéről szóló 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 8. cikke (4) bekezdése(24));
   ax) a UNICEF említett iránymutatásainak és az emberkereskedelem gyermekáldozatai jogainak védelmével kapcsolatos útmutató referenciáinak megfelelően speciális védelmi intézkedéseket kell végrehajtani a származási és a célországban egyaránt, beleértve az utcai szociális munka bővítését, a családi segítségnyújtást, biztonsági háló kiépítését a gyermekek számára, a veszélyes migráció kockázataival kapcsolatos tájékoztatást, valamint a származási helyre a gyermek akaratának és érdekeinek megfelelő módon történő, kísérővel való visszatérést;
   ay) a törvénytelen örökbefogadások elkerülése érdekében a tagállamoknak teljes mértékben végre kellene hajtaniuk a gyermekeknek a nemzetközi örökbefogadások terén való védelméről és az ilyen ügyekben történő együttműködésről szóló hágai egyezményt;
   az) a tagállamoknak meg kellene erősíteniük a köz- és magánszféra közötti partneri kapcsolatokat az áldozatok védelme terén, ideértve tevékenységük fenntartható finanszírozását is;
   Az intézkedések összehangolása nemzeti és uniós szinten
   ba) a tagállamoknak emberkereskedelem-ellenes nemzeti koordinációs struktúrákat kellene létrehozniuk és ezeket meg kellene erősíteniük, valamint ezek nemzetközi hálózatba történő beépítésére kellene törekedniük;
   bb) hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az uniós intézményeknek és a tagállamoknak a nő- és lánykereskedelem elleni küzdelem kulcselemeként támogatniuk kellene a nemek szerint kidolgozott megelőzési stratégiákat, alkalmazniuk kellene a nemek közötti egyenlőség elveit és meg kellene szüntetniük a kizsákmányolás valamennyi formája iránti keresletet, beleértve a szexuális kizsákmányolást és a házi munkát végzők kizsákmányolását;
   bc) a Bizottságnak ösztönöznie és támogatnia kellene az emberkereskedelem elleni küzdelemhez kapcsolódó nemzeti tervek kidolgozását és végrehajtását;
   bd) a tagállamoknak biztosítaniuk kellene az emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyeket kivizsgáló különleges egységek pénzügyi támogatását;
   be) az emberkereskedelemtől érintett kiindulási, tranzit- és célországok koordinálása és együtműködése rendkívül fontos; a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak össze kellene hangolniuk emberkereskedelem-ellenes stratégiáikat annak érdekében, hogy kiegészítsék az ENSZ, az Európa Tanács, az EBESZ, a nemzetközi migrációs szervezet, a pekingi felülvizsgálati folyamat, a dél-európai stabilitási paktum és a G8-ak erőfeszítéseit;
   bf) a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak továbbra is támogatniuk kellene a regionális kezdeményezéseket, amelyek kiegészítik és serkentik az uniós szintű együttműködést, például az emberkereskedelem ellen küzdő észak-balti munkacsoportot, a délkelet-európai együttműködési kezdeményezést, a páneurópai budapesti folyamatot, az "5+5 párbeszéd"-et a nyugati földközi-tengeri országok között, a mediterrán átmenő migrációról szóló párbeszédet, az afrikai, közel-keleti és a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségének régiójában kidolgozott regionális cselekvési terveket;
   bg) a Bizottságnak és a Tanácsnak, miközben felismerik egy, az emberi szervekkel és szövetekkel való kereskedésről szóló külön jelentés elkészítésének szükségességét, az emberi szervekkel való kereskedelmet az emberkereskedelemre vonatkozó átfogó stratégiája részeként kellene tekinteniük kül- és belpolitikai szempontból egyaránt;
   bh) a Bizottságnak és szakértői csoportjának kezdeményeznie, támogatnia és értékelnie kellene az emberkereskedelem új irányaira , az emberkereskedelem és az olcsó munkaerő iránti igények, valamint az emberkereskedelem és a bevándorlás közötti kapcsolatokra vonatkozó kutatásokat, a meglévő emberkereskedelem-ellenes programok hatékonyságának értékelését célzó kutatásokat, beleértve azok hatását a gyermekek jogainak előmozdítására és érvényesítésére, különösen a cselekvési terv tükrében;
   bi) a Bizottságnak és a Tanácsnak figyelembe kell venni az embercsempészet áldozatai korai azonosításának fontosságát a közös vízuminformációs rendszer kidolgozásakor, ugyanakkor az embercsempészet elleni küzdelmet mind az egyes tagállamok, mind pedig az egész Unió határain belül kell folytatni;
   bj) a tagállamoknak az uniós szervek, úgymint az Europol, az Eurojust és a Frontex bevonásával meg kellene erősíteniük az emberkereskedelem elleni harcot az Unión belül;
   bk) a Bizottságnak, a Tanácsnak és a tagállamoknak az emberkereskedelem üldözése és az ellene folytatott küzdelem terén szükséges jogi harmonizáció tekintetében is meg kellene bizonyosodniuk a harmadik országokkal kötött megállapodásokban szereplő emberi jogi és demokráciazáradék alkalmazásáról;
   bl) a Pénzügyi Akció Munkacsoportnak, különösen pedig a Tipológiai Munkacsoportnak folytatni kellene az emberkereskedelemhez kapcsolódó pénzmosási módszerek feltárására irányuló munkát;
   bm) emberkereskedelem-ellenes európai hálózatot kellene létrehozni, amely a tagállamok és a Bizottság által kijelölt kapcsolattartó pontokból áll, ideértve a kormányzati és nem kormányzati hivatalokat, és amelyek feladata a megelőzés, az áldozatok segítése, a jogszabályok végrehajtása és rendőrségi és igazságügyi együttműködés;
   bn) a Bizottságnak és a német kormánynak össze kellene gyűjtenie és elemeznie kellene a kényszerprostitúcióval és a kizsákmányolásnak az emberkereskedelemhez kapcsolódó egyéb formáival kapcsolatban a 2006-os labdarúgó világbajnokság során szerzett információkat, és a tapasztalatokat meg kellene osztania a jövőbeli eseményeken alkalmazandó helyes gyakorlat kialakítása érdekében;
   bo) a Bizottságnak az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2002/629/IBB tanácsi kerethatározattal összefüggésben fel kell vetnie a sport ágazatban megvalósuló gyermekkereskedelem problémáját különös tekintettel azon esetekre, ahol a klubok nagyon fiatal gyermekeket szerződtetnek, hogy megkerüljék a saját nevelésű játékosokról szóló szabályt;
   bp) felszólítja a tagállamokat, hogy szorosan működjenek együtt olyan nem kormányzati szervezetekkel és egyesületekkel, amelyek a származási országokban, tranzit- és célországokban ezen a területen tevékenykednek, elsősorban úgy, hogy hosszú távon biztosítják tevékenységeik finanszírozását;
   bq) a Tanácsnak és a tagállamoknak ösztönözniük kellene a kiindulási országokban működő civil szervezetekkel való együttműködést, amelynek célja az adatgyűjtés, tevékenységek végrehajtása, szociális munkások képzése, illetve a tömegtájékoztatási eszközökkel végzett közös munka az emberkereskedelemmel kapcsolatos tudatosság növelése érdekében;

2.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, valamint tájékoztatásul a Bizottságnak, továbbá a tagállamok és a csatlakozó országok kormányainak.

(1) HL C 320. E, 2005.12.15., 247. o.
(2) http://www.un.org/Overview/rights.html.
(3) USA külügyminisztérium (2004), http://www.humantrafficking.org/countries/eap/united_states/news/2005_05/tip_factsheet_response.html,
(4) HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
(5) Az Európai Tanács által 2004. novemberében jóváhagyott hágai program.
(6) http://www.cosilium.europa.eu.
(7) HL L 203., 2002.8.1., 1. o.
(8) HL L 13., 2004.1.20., 44. o.
(9) HL L 261., 2004.8.6., 19. o.
(10) HL C 311., 2005.12.9., 1. o.
(11) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0005.
(12) HL C 59., 2001.2.23., 307. o.
(13) Az Európai Parlament és a Tanács 293/2000/EK határozata (2000. január 24.) a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem megelőző intézkedéseiről szóló közösségi cselekvési program (a Daphne program) (2000-2003) elfogadásáról (HL L 34., 2000.2.9., 1. o.) és az Európai Parlament és a Tanács 803/2004/EK határozata (2004. április 21.) a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzéséről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és veszélyeztetett csoportok védelméről szóló közösségi cselekvési program (a Daphne II program) (2004-2008) elfogadásáról (HL L 143., 2004.4.30., 1. o.).
(14) www.europol.eu.int
(15) Az Európa Tanács emberkereskedelem elleni fellépésről szóló egyezménye – Magyarázó jelentés, 2005.
(16) "Lost kids, lost futures" (Elveszett gyermekek, elveszett jövők) – Az EU válasza a gyermekkereskedelemre, 2004.
(17) The State of the World's Children 2006: Excluded and invisible (A világ gyermekeinek helyzete 2006: kirekesztve és láthatatlanul), UNICEF 2005.
(18) International Labour Organisation (2005), A global alliance against forced labour http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTSLIST?var_language=EN 
(19) Gabal, I.: Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu. A Cseh Köztársaság Belügyminisztériumának munkadokumentuma. Prága, 2006.
(20) HL L 68., 2005.3.15., 49. o.
(21) Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága PE 362.828 számú véleményének megfelelően.
(22) Lásd az Egyesült Államok emberkereskedelemről szóló, 2006. június 5-i minisztériumi jelentésében felsorolt országokat.
(23) A gyermek jogairól szóló ENSZ egyezmény, 1. cikk, 1989
(24) HL L 82., 2001.3.22., 1. o.


Az európai ombudsman 2005. évi jelentése
PDF 223kWORD 64k
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai ombudsman tevékenységéről szóló 2005-ös éves jelentésről (2006/2117(INI))
P6_TA(2006)0499A6-0309/2006

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az európai ombudsman tevékenységéről szóló 2005-ös éves jelentésre,

–   tekintettel az EK-Szerződés 195. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájának 43. cikkére,

–   tekintettel az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozatra(1),

–   tekintettel "Az európai ombudsmannak címzett közlemények elfogadására és továbbítására, továbbá a tisztviselők európai ombudsman előtt történő megjelenésének engedélyezésére vonatkozó felhatalmazás" című, 2005. október 5-i bizottsági közleményre (SEC(2005)1227),

–   tekintettel az európai ombudsman tevékenységére vonatkozó korábbi állásfoglalásaira, különösen az európai ombudsman által a Tanács jogalkotói minőségében tartott üléseinek nyilvánosságáról szóló 2395/2003/GG számú panasz ügyében az Európai Unió Tanácsához intézett ajánlástervezettel kapcsolatos különjelentéséről szóló, 2006. április 4-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 195. cikke (2) bekezdésének második és harmadik mondatára,

–   tekintettel a Petíciós Bizottság jelentésére (A6-0309/2006),

A.   mivel az európai ombudsman tevékenységéről szóló 2005-ös éves jelentést 2006. március 13-án hivatalosan benyújtották a Parlament elnökéhez, az ombudsman, Nikiforos Diamandouros pedig 2006. május 3-án a Petíciós Bizottság elé terjesztette jelentését,

B.   mivel 2000 december 7-én a nizzai Európai Tanács ünnepélyesen kihirdette az Európai Unió alapjogi chartáját, és mivel megvan a politikai akarat, hogy ez jogilag kötelező erejűvé váljon,

C.   mivel az alapjogi charta 41. cikke előírja, hogy "mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit az Unió intézményei, szervei és hivatalai részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék",

D.   mivel az EK-Szerződés 195. cikke és az alapjogi charta 43. cikke megállapítja, hogy "bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerint székhellyel rendelkező bármely természetes vagy jogi személy jogosult az európai ombudsmanhoz fordulni az Unió intézményeinek, szerveinek vagy hivatalainak – kivéve az igazságszolgáltatási hatáskörében eljáró Európai Unió Bíróságát – tevékenysége során felmerülő hivatali visszásságok esetén",

E.   mivel létfontosságú, hogy a közösségi intézmények és szervek rendelkezésére álljanak a szükséges költségvetési források annak érdekében, hogy teljesíthessék az arra vonatkozó kötelezettségüket, hogy a polgárok gyors és lényegi válaszokat kapjanak kérdéseikre, panaszaikra és petícióikra,

F.   mivel az ombudsman támogatta, hogy valamennyi közösségi intézmény és szerv közös megközelítést alkalmazzon a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatot és az erről szóló, 2001. szeptember 6-i parlamenti állásfoglalást illetően(3),

G.   mivel 2005-ben érkezett be az eddigi legtöbb panasz az európai ombudsmanhoz(4), és mivel az ombudsman 2005-ben a hozzá utalt összes ügy több mint 75%-ában nyújtott hathatós segítséget, ideértve az elfogadhatatlan panaszokat is, az ügyben vizsgálat megindításával, annak az illetékes szervhez történő utalásával vagy arra vonatkozó tanácsadással, hogy a probléma gyors és hatékony megoldása érdekében hova lehet fordulni;

H.   mivel azonban a beérkező panaszoknak még mindig csaknem 70%-a az ombudsman hatáskörén kívül esik, és ennek az esetek 93,7%-ában az az oka, hogy tartalmi szempontból nem tartoznak a hatáskörébe, mivel nem valamely közösségi intézményre, illetve közösségi szervre vonatkoznak,

I.   mivel az ombudsman és a Petíciós Bizottság tevékenységei egymást átfedhetik, különösen, amikor az ombudsman azt vizsgálja, hogy egy tagállam elleni jogsértési eljárás Bizottság általi lefolytatása megfelel-e az EK-jog és a helyes hivatali magatartás alapelveinek, illetve amikor a Petíciós Bizottság ugyanakkor a közösségi jognak az említett tagállam által ugyanabban a tárgyban történő megsértését állító petíciókat vizsgál,

J.   mivel az ombudsman 2005-ben összesen 627 vizsgálatot folytatott; és mivel a lezárt vizsgálatok eredménye azt mutatja, hogy 114 esetben nem lehetett hivatali visszásságot megállapítani; és mivel 89 esetet maga az intézmény vagy a szerv rendezett az ombudsmanhoz benyújtott panaszt követően, és 22 békés megoldásra tettek javaslatot;

K.   mivel az ombudsman vizsgálatai gyakran kedvező kimenetelűek a panaszosok számára, és segítenek a közigazgatás minőségének javításában azáltal, hogy az érintett intézmények és szervek megfelelő intézkedéseket fogadnak el és hajtanak végre,

L.   mivel az ombudsman 2005-ben három különjelentést nyújtott be a Parlamentnek; és mivel a különjelentések benyújtása a Parlament részére értékes lehetőséget biztosít az ombudsman számára, hogy a Parlament és annak Petíciós Bizottsága politikai támogatását kérje olyan polgárok ügyének rendezése érdekében, akiknek a jogait megsértették, illetve egyúttal előmozdítsa az európai közigazgatás színvonalának javulását,

M.   mivel az érintett a panaszok kivizsgálásai során a legtöbb esetben az átláthatóság hiányát kifogásolták; és mivel ez az Unió demokratikus elszámoltathatósága tekintetében fontos kérdés;

N.   mivel az ombudsman vizsgálatainak 68%-a a Bizottságra vonatkozik; és mivel a Bizottság 2005. október 4-én új belső szabályzatot fogadott el az ombudsman vizsgálataira való válaszadásra vonatkozóan,

O.   mivel az ombudsman ülések és közös rendezvények révén 2005-ben is folytatta a konstruktív munkakapcsolatok kiépítését a többi európai intézménnyel és szervvel; és mivel az ombudsman ugyanebben az évben az információcserék fokozásával és a legjobb gyakorlat megosztásával tovább folytatta az ombudsmanok európai hálózatának bővítését és tevékenységének élénkítését; és mivel a Petíciós Bizottság része ennek a hálózatnak;

P.   mivel az ombudsman intézménye 2005-ben ünnepelte tizedik évfordulóját; és mivel az ombudsman ezen évforduló alkalmából végzett kommunikációs tevékenységének célja az volt, hogy fokozza a polgárok tudatosságát és tájékozottságát a jogaikat, illetve ezek gyakorlásának módját, továbbá az ombudsman hatásköreit illetően,

1.   úgy ítéli meg, hogy az ombudsman továbbra is sikeres volt az intézményének a helyes igazgatás, illetve a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartása ösztönzésével kapcsolatos fokozottabb hatékonyságára vonatkozó célok elérésében;

2.   az ombudsmannak az Európai Unió döntéshozatali folyamatait és igazgatását illetően a nyitottság és az elszámoltathatóság fokozásában játszott szerepét fontosnak ítéli egy olyan Unió megteremtésében, ahol az Európai Unióról szóló szerződés 1. cikkének (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően "a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten" hozzák;

3.   üdvözölné a Parlament belső eljárásainak szigorúbbá tételét, hogy a jövőben gördülékenyebben folyhasson az ombudsman éves jelentésének feldolgozása a Petíciós Bizottságban;

4.   felhív arra, hogy minden közösségi intézmény és szerv rendelkezésére álljanak az annak biztosításához szükséges költségvetési források, hogy a polgárok gyors és lényegi válaszokat kapjanak kérdéseikre, panaszaikra és petícióikra;

5.   megismétli a korábbi állásfoglalásokban arra vonatkozóan kifejezett felhívását, hogy a fent említett, 2001. szeptember 6-i parlamenti állásfoglalás alapján valamennyi közösségi intézmény és szerv fogadjon el közös megközelítést a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatot illetően;

6.   egyetért az ombudsmannal abban, hogy annak rendje és módja, ahogy egy hivatal a jogos panaszokra reagál, kulcsfontosságú az intézmények és szervek emberközelisége fokának szempontjából, illetve, hogy még nagy tér áll rendelkezésre a javuláshoz;

7.   üdvözli, hogy a panaszosokat azokban az esetekben is tovább segítették, amikor a hivatali tevékenységben nem lehetett hivatali visszásságot megállapítani, a vizsgálatot pedig egyúttal felhasználták a hivatali tevékenység minőségének javítására;

8.   elégedettségének ad hangot az ombudsman nyilvánosság előtti megjelenését illetően, melynek célja a nyilvánosság információval való ellátása, és megállapítja, hogy a minőségi információ segíthet az olyan panaszok számának csökkentésében, melyek kívül esnek az ombudsman hatáskörén; felhívja ugyanakkor az ombudsmant, hogy a szubszidiaritás szempontjából legmegfelelőbb nemzeti és helyi szintű hálózat révén azonnal továbbítsa az olyan panaszokat, melyek nem tartoznak a hatáskörébe;

9.   üdvözli az ombudsman általánosságban konstruktív együttműködését a közösségi intézményekkel és szervekkel, és megerősíti őt külső ellenőrző mechanizmusként, továbbá az európai igazgatás folyamatos javításának értékes forrásaként betöltött szerepében;

10.   tudomásul veszi, hogy az ombudsman három különjelentést nyújtott be, melyek közül kettőt a Parlament már megvitatott, a harmadikjelentés megvitatása pedig a bírósági eljárás befejezését követően már elkezdődhet;

11.   meggyőződése, hogy az ombudsman 1994. március 9-i statútumának szükséges kiigazítását mielőbb el kell végezni, amint azt a Petíciós Bizottság a 2004-es ombudsmani jelentéssel kapcsolatos jelentésében már kérte; üdvözli, hogy az ombudsman a Parlament elnöke részére 2006. július 11-én egy ilyen kiigazításra vonatkozó érdemi javaslatot nyújtott be;

12.   méltányolja az ombudsman jó együttműködését a Petíciós Bizottsággal;

13.   hangsúlyozza azonban annak szükségességét, hogy az európai ombudsman szerepét világosan meghatározzák és a Petíciós Bizottságétól elhatárolják, és sürgeti az ombudsmant, hogy a polgárok további segítésére irányuló igyekezetében továbbra se lépje túl a hatáskörét;

14.   úgy ítéli meg azonban, hogy amennyiben az ombudsman és a Petíciós Bizottság a saját feladatán és hatáskörein belül eljárva egymást átfedő ügyeket vizsgál ki, úgymint az ombudsman a jogsértési eljárás Bizottság általi lefolytatásának módját, a Petíciós Bizottság pedig magát a feltételezett jogsértést, szoros együttműködés révén hasznos szinergiát érhetnek el;

15.   felhívja az európai ombudsmant vizsgálati jogkörének hivatalból történő gyakorlására, különös tekintettel valamennyi, akár az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) révén, akár közvetlenül egy európai intézmény vagy szerv – ideértve az ombudsman saját szolgálatait is – által lefolytatott személyzeti felvételi eljárás átláthatóságának és szabályszerű lefolytatásának biztosítására;

16.   üdvözli a Tanács jogalkotói minőségében tartott üléseinek nyilvánosságáról szóló különjelentést, és felhívja a Tanácsot, hogy kövesse az említett 2006. április 4-i állásfoglalását, és a jövőben minden alkalommal nyílt és a nyilvánosság számára hozzáférhető módon ülésezzen, amikor jogalkotói minőségében ül össze;

17.   a nagyobb átláthatóság iránti törekvések keretében felhívja a Tanács jövőbeli elnökségeit, hogy internetes oldalukat (a 2006. június 15–16-i brüsszeli Európai Tanács következtetéseinek I. mellékletével összhangban) lehetőleg az EU valamennyi hivatalos nyelvén bocsássák rendelkezésre annak érdekében, hogy ezáltal a lehető legtöbb polgár számára lehetővé tegyék, illetve megkönnyítsék a tevékenységeihez való hozzáférést;

18.   a nagyobb fokú emberközeliségre törekedve javasolja ezenkívül, hogy a http://europa.eu portál szolgáljon valamennyi uniós intézmény közös honlapjául annak érdekében, hogy a polgárok egy minél világosabb és egyszerűbb struktúrán keresztül jobb rálátást nyerjenek az Európai Unión belüli szervezeti felépítésre, a hatáskörök elosztására és a döntéshozatali folyamatokra, és elkerülhetők legyenek a párhuzamosan létező oldalakból származó szükségtelen zavarok;

19.   üdvözli a Bizottságon, mint az ombudsman vizsgálataira történő válaszadás fő érintettjén belüli új belső eljárások bevezetését, melyek során az egyes biztosok felelősséget vállalnak egyes ügyekért, és kéri a Bizottságot, hogy vezessen be hasonló eljárást a petíciók intézésére is;

20.   üdvözli az ombudsmanok európai hálózatát és az európai ombudsman által a tagállamok országos, regionális és helyi szintjén működő ombudsmanjaival és hasonló hatóságaival folytatott együttműködést, és szorgalmazza a bevált gyakorlatok cseréjének további fokozását;

21.   felhívja az ombudsmant, hogy rendszeresen tájékoztassa a Petíciós Bizottságot a tagállamokban végzett tevékenységeiről és a nemzeti ombudsmanokkal fenntartott kapcsolatairól;

22.   különösen üdvözli a speciális írásbeli eljárást, melynek révén a nemzeti vagy regionális ombudsmanok írásbeli választ kapnak a közösségi joggal és annak értelmezésével kapcsolatos kérdésekre, ami értékes hozzájárulást jelent a közösségi jog jobb átültetéséhez és alkalmazásához;

23.   arra buzdítja az európai ombudsmant, hogy továbbra is fektessen nagy súlyt a polgárok és ezáltal maguk a potenciális panaszosok számára szervezett rendezvényekre, mivel sok polgár és vállalkozás számára nyilvánvalóan még mindig átláthatatlan az európai, nemzeti és regionális szintek közötti hatásköri elhatárolás és döntéshozatali folyamat;

24.   elismeri az ombudsman arra irányuló fáradozásait, hogy növekedjen a polgárok tudatossága az ombudsmanhoz történő panaszbenyújtási jogukat illetően; ösztönzi azonban az ombudsmant a hatáskörén kívül eső panaszok nagy számára tekintettel, hogy fokozza erőfeszítéseit és rendszeresebben nyújtson egyértelmű információt az említett hatáskörről;

25.   üdvözli, hogy a média egyre nagyobb mértékben vesz részt az ombudsman munkájára vonatkozó ismeretterjesztésben;

26.   jóváhagyja az európai ombudsman által benyújtott 2005-ös éves jelentést, és különösen méltányolja a panaszoknak az alkalmazott eljárás, az állítólagos hivatali visszásság típusa, az érintett intézmény stb. szerinti részletes osztályozását;

27.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és a Petíciós Bizottság jelentését a Tanácsnak, a Bizottságnak, az európai ombudsmannak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint ombudsmanjainak vagy ennek megfelelő intézményeinek.

(1) HL L 113., 1994.5.4., 15. o. A 2002/262/EK, ESZAK, Euratom határozattal (HL L 92., 2002.4.9., 13. o.) módosított határozat.
(2) Elfogadott szövegek, P6_TA(2006)0121.
(3) HL C 72. E, 2002.3.21., 331. o.
(4) Összesen 3920, ami 5%-os növekedésnek felel meg az előző évhez képest. Mindazonáltal 335 panasz ugyanarra a témára vonatkozott, és így közös vizsgálat tárgyát képezte.


Fehér Könyv az európai kommunikációs politikáról
PDF 318kWORD 90k
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai kommunikációs politikáról szóló fehér könyvről (2006/2087(INI))
P6_TA(2006)0500A6-0365/2006

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az európai kommunikációs politikáról szóló fehér könyvről született bizottsági közleményre (COM(2006)0035),

–   tekintettel az EK-Szerződés II. részére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 195., 211. és 308. cikkére,

–   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 11., 41., 42. és 44. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–   tekintettel "Az Európára vonatkozó ismeretek Bizottság által történő terjesztésének javítására irányuló cselekvési terv" című bizottsági közleményre (SEC(2005)0985),

–   tekintettel "A Bizottság hozzájárulása az elméleti útkeresési szakasz munkájához, és azon túl: D-terv a demokrácia, a dialógus és a diszkusszió érdekében" című bizottsági közleményre (COM(2005)0494),

–   tekintettel az Európai Unió információs és kommunikációs politikáját érintő tevékenységekkel kapcsolatos új együttműködési keretről szóló bizottsági közleményről szóló, 2002. március 13-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel az Európai Unió információs és kommunikációs stratégiájáról szóló, 2003. április 10-i állásfoglalására(3),

–   tekintettel az Európai Unió információs és kommunikációs stratégiájának végrehajtásáról szóló, 2005. május 12-i állásfoglalására(4),

–   tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

–   tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, valamint az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A6-0365/2006),

A.   mivel a kommunikáció fontos eleme mind a képviseleti, mind a részvételi demokráciának,

B.   mivel emiatt az Európai Unió demokratikus összetevőinek egyik erőssége az intézményeket a polgárokkal összekapcsoló, európai szintű kommunikációs struktúrákhoz kapcsolódik,

C.   mivel az információhoz való jognak és a véleménynyilvánítás szabadságának a demokrácia központi elemeinek kell lenniük Európában, és a politikai rendszereknek ezeken kell alapulniuk európai és nemzeti szinten, valamint – amennyire csak lehetséges – az információt a nyilvánosság által hozzáférhetővé kell tenni,

D.   mivel az európai választásokból és népszavazásokból származó tapasztalatok bizonyították, hogy a tudatos és az EU-val kapcsolatos kérdések iránt érdeklődő személyek nagyobb valószínűséggel vesznek részt, míg az információval nem rendelkezők valószínűleg nem vesznek részt,

E.   mivel jelenleg nincs megállapodott európai közszféra, azonban igen élénk nemzeti közszférák léteznek; mivel e nemzeti közszférák számos variációt mutatnak a tekintetben, hogy milyen teret szentelnek az európai kérdéseknek, valamint hogy mi az információk tartalma,

F.   mivel fontos javulás lenne, ha a nemzeti közszférákban az európai kérdések kiemelkedőbb szerephez jutnának,

G.   mivel az európai közszféra megteremtése érdekében az első lépés a nemzeti szférák elszigeteltségének európai kommunikációs intézkedéssel történő legyőzése lenne; mivel ez szorosan kapcsolódik a páneurópai vagy legalábbis nemzetek közötti médiastruktúrákhoz,

H.   mivel egyértelműen bebizonyosodott, hogy a polgárok az európai kérdésekkel kapcsolatban alultájékozottak, amint azt az Eurobarometer keretében végzett különféle közvélemény-kutatások tükrözik,

I.   mivel a kommunikáció az átláthatóság, az egyszerűsített eljárások, a polgárság és a közös értékek kérdéséhez is kapcsolódik,

J.   rámutatva arra, hogy az európai kérdéseket és a közösségi jogszabályok "hozzáadott értékét" ritkán ismerik el a nemzeti viták során, és a nemzeti politikusok gyakran saját érdemüknek tulajdonítják az európai sikertörténeteket, viszont nem késlekednek kritizálni az EU-t olyan politikai kudarcokért, melyek nemzeti szinten jelentkeznek,

K.   mivel a 2006. június 16. és 17-i brüsszeli Európai Tanács újra napirendre tűzte az intézményi reform kérdését,

L.   mivel a mérlegelési időszak célja az, hogy az Unió demokratikusabb és hatékonyabb legyen, valamint helyreállítsa a kapcsolatot polgáraival,

Kommunikációs politika és az európai közszféra

1.   üdvözli a fehér könyv bemutatását, és egyetért a Bizottság azon szándékával, hogy a kommunikációs politikát saját jogú politikává alakítsa;

2.   szükségesnek tartja az EU és polgárai közötti kommunikáció javítását; ennél fogva támogatja az arra irányuló kísérletet, hogy jelentősen javítsák a polgárokkal folytatott kommunikáció megszervezésének módját; hangsúlyozza, hogy a jobb kommunikáció nem ellensúlyozza egyes politikák hiányosságait, de jobban érthetővé teheti a folytatott politikákat;

3.   üdvözli, hogy a Bizottság elismeri, miszerint minden kommunikáció elválaszthatatlan annak tartalmától, és olyan kétirányú folyamatnak kell lennie, amely többek között magában foglalja a polgárok meghallgatását, sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a fehér könyv elején meghatározott elveknek semmilyen gyakorlati kifejeződése nincsen; felhívja ezért a Bizottságot, hogy pontosítsa, milyen módon kívánja figyelembe venni a polgárok véleményét, és javasolja, hogy építse be más intézmények kezdeményezéseit, többek között a Parlament által elindítani tervezett "Agora"-t, a civil társadalom képviselőivel történő egyeztetést célzó fórumot;

4.   sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa az elsődlegesen a nemzeti, helyi és regionális médián keresztül felépített európai közszféra létrehozását, anélkül azonban, hogy szem elől tévesztené a minőségi nemzeti és regionális újságok és televíziós híradók szerepének fontosságát abban, hogy elegendő teret szentelnek az európai ügyeknek; és e célból kéri a tagállamokat, hogy megfelelő módon bátorítsák a nemzeti közszolgálati csatornákat a polgároknak az európai szinten folytatott politikákról való tájékoztatására;

5.   megjegyzi, hogy az európai kommunikációs politika céljának nem a nemzeti közszférákkal versengő kommunikációs szféra megteremtése, hanem inkább a nemzeti viták EU szinten zajló vitákkal történő szorosabb összehangolása kell, hogy legyen;

6.   sürgeti a Bizottságot, hogy a kommunikációs politika kialakításakor vegye figyelembe a fent említett 2005. május 12-i parlamenti állásfoglalásban szereplő konkrét javaslatokat;

A közös elvek meghatározása

7.   támogatja az EU és polgárai közötti olyan kétirányú kommunikáció létrehozásának elgondolását, ami szorosabban képes és hajlandó odafigyelni arra, amit a polgárok Európáról mondani kívánnak; rámutat azonban arra, hogy nem tűnik ésszerűnek az az elgondolás, amely szerint a polgárok váljanak a részvétel és a párbeszéd motorjává, mivel nem nekik kellene az információknak utánajárniuk, hanem az információknak kellene eljutniuk a polgárokhoz;

8.   nem tartja megfelelőnek, hogy a Parlamentet egy, az EU-s polgárokkal folytatott kommunikációját szabályozó magatartási kódexnek vessék alá;

9.   felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson be egy intézményközi megállapodásra vonatkozó javaslatot azon közös elvek meghatározása céljából, amelyek a kommunikáció terén szabályozhatnák az európai intézmények közötti együttműködést;

10.   sürgeti a Bizottságot, hogy az Európára vonatkozó információ és kommunikáció tekintetében tárja fel egy eredeti közösségi program elindításának lehetőségét annak érdekében, hogy javítsa az e területen meglévő intézményközi partnerségi mechanizmusokat; megállapítja, hogy amennyiben a Bizottság egy ennek megfelelő javaslatot terjeszt elő, a Parlament teljes egészében részt fog venni a program pontos tartalmának és hatályának meghatározásában és kidolgozásában;

11.   azon a véleményen van, hogy – az európai kommunikációs politika hatályának meghatározása érdekében – erőteljesebben kell hivatkozni az Alapjogi Chartában megfogalmazott elvekre és értékekre;

12.   emlékeztet arra, hogy az Alapjogi Charta már meghatározza a polgárok jogait a tájékoztatás terén, és hogy a minden esetleges új eszköznek tiszteletben kell tartania a Parlament mint választott testület előjogait, különösen az Unió valamennyi polgárával történő szabad kommunikációra vonatkozó jogait; felkéri az alkotmányos ügyekért felelős bizottságát, hogy vizsgálja meg az ilyen intézményközi eszköz lehetséges jellegét és tartalmát;

13.   hangsúlyozza az európai alkotmány fontosságát, amely az Uniót politikusabb és demokratikusabb jelleggel ruházná föl, és vonzóbbá tenné a polgárok szemében; emlékeztet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság politikai felelősségére e folyamat támogatását illetően;

A polgárok szerepének megerősítése

14.   üdvözli a Bizottság kifejezett óhaját, hogy Európa valamennyi szintre eljusson, vagyis, hogy az európai kérdések nemzeti, regionális és helyi szintre kerüljenek az üzenet decentralizálása érdekében; továbbá hangsúlyozza, hogy e kommunikációnak rendszeres jellegűnek kell lennie; üdvözli a Bizottság cselekvési tervét, és elvárja annak gyors végrehajtását;

15.   úgy ítéli meg, hogy egy olyan polgárokhoz közel álló európai adminisztráció kialakítása, amely képes segíteni a meglévő számos európai tájékoztatási pont munkáját, hozzájárulna az Uniót polgáraival összekötő közvetlen és jelentős kapcsok kiépítéséhez, különösen annak révén, hogy elősegíti a polgárok hozzáférését az őket érintő európai kezdeményezésekhez és programokhoz; úgy véli, hogy a Bizottság képviselői és az Európai Parlament tagállamokban működő képviseletei jelentős szerepet játszanak e tekintetben; ezzel kapcsolatban szükségesnek látja ez információs irodák tagállamokban végzett munkájának átfogó felülvizsgálatát és újragondolását, mivel tájékoztatási tevékenységük nem kelti fel a polgárok figyelmét és a számukra biztosított forrásokat sokkal hatékonyabban lehetne felhasználni; úgy véli tehát, hogy politikusabbnak és kevésbé bürokratikusnak kellene lenniük;

16.   örömmel fogadja a Bizottság által 2005 novemberében az átláthatóság terén indított kezdeményezést, amelyben hangsúlyozzák, hogy az átláthatóság terén a szigorú követelmények minden modern közigazgatás legitimitásának alkotóelemei; az európai polgároknak joguk van hatékony, felelős, és a szolgáltatásközpontú közintézményekhez;

17.   a régiókat és a városokat tartja az európai eszme polgárok közötti előmozdítása tekintetében leginkább megfelelő platformoknak, és felszólítja a Régiók Bizottságát, hogy vegyen részt a jövőbeli kommunikációs politika végrehajtásában;

18.   támogatja a nemzeti és regionális parlamentekben a vita kiterjesztését;

19.   ösztönzi a nemzeti parlamenteket, hogy fokozzák kormányaik ellenőrző szerepét a Tanácsban, így növelve a tudatosságot és ezáltal az EU intézményeinek demokratikus elszámoltathatóságát;

20.   hangsúlyozza, hogy a nemzeti parlamenteknek a döntéshozatali folyamat során már sokkal korábban és közelebbről kellene érdeklődniük az európai jogalkotási tervek iránt;

21.   felhívja a figyelmet az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján (Budapest, 2005. május 6-7.) született elnökségi következtetésekre, melyekben felkérték a nemzeti parlamenteket, hogy minden évben tartsanak vitát – lehetőleg a plenáris ülés során – a Bizottság éves jogalkotási és munkaprogramjáról;

22.   hangsúlyozza az Európa jövőjével foglalkozó parlamentközi fórumok összehívásának fontosságát, amelyek közül a második a római szerződések 50. évfordulója alkalmából ül össze; az európai kommunikációs politika keretében kéri, hogy vegyék figyelembe az európai népek képviselőinek szintjén folytatott megbeszéléseket;

23.   hangsúlyozza az európai integrációról szóló állampolgári nevelés jelentőségét; úgy ítéli meg, hogy az Európára vonatkozó minimális ismeret az Európai Unióval folytatott sikeres interaktív kommunikáció előfeltétele, és hozzájárulhat az európai polgárság érzéséhez;

24.   sajnálja, hogy visszavágták az erőteljes, sokszorozó hatással rendelkező olyan ágazati programokat, mint például a Leonardo da Vinci, a Socrates és az Erasmus, mivel ezek az európai dimenzióra helyezik a hangsúlyt és megkönnyítik a nemzetek közötti hálózatok létrehozását;

25.   azon a véleményen van, hogy a polgárok elérése érdekében fontos a jobb kommunikáció, továbbá a regionális és helyi intézményekkel való együttműködés révén rá kell mutatni az EU-s döntéseknek a mindennapi élettel kapcsolatos vonatkozására; javasolja, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt a polgárok rendszeres tájékoztatására az uniós részvétellel zajló releváns helyi és regionális beruházások tekintetében, egy közös európai terv előnyben részesítése céljából;

26.   úgy ítéli meg, hogy a vitának a fogyatékkal élő emberek, a kisebbségek, a nemzeti és helyi közönség, valamint a speciális célcsoportok egyedi igényeit és tevékenységeit is figyelembe kellene vennie; rámutat arra, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani a vonatkozó, valamint a regionális információk célközönséghez való továbbítására ily módon összekötve az európai kérdéseket a polgárok mindennapi életével;

27.   örömét fejezi ki a Bizottság egyes képviseletei és a nemzeti közigazgatások bizonyos kezdeményezései miatt, amelyek az Európai Unióról szóló tájékoztató kampányokban való együttműködésre irányulnak; rámutat arra, hogy egy ilyen együttműködés hozzájárulhatna a polgárok és az intézmények közötti közvetlenebb kapcsolatok létrehozásához;

28.   felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson konzultációt az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal a politika kialakításának korai fázisában; úgy ítéli meg, hogy a kulcsfontosságú javaslatokat ki kell egészíteni egy fejezettel, amely bemutatja, hogy milyen mértékben vették figyelembe a polgárok aggodalmait a javaslat kidolgozása során; rámutat arra, hogy világosabbá kell tenni a nyilvános konzultációk hatását az európai uniós döntéshozatali eljárásra;

29.   felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki dinamikus és érzékeny kommunikációs politikát, mely az elért végleges konszenzusról való beszámoló helyett a döntéshozatali eljárás különböző szakaszaiban elfogadott határozatok alakulására összpontosít; úgy ítéli meg, hogy az Unió kommunikációs politikájának célja az, hogy a polgárok világosan értsék az európai jogalkotást;

A média és az új technológiák felhasználása

30.   hangsúlyozza a média – mint közvetítő, véleményformáló és a polgárok felé üzenetet hordozó szerv – fontosságát a Bizottság által létrehozni kívánt európai közszférában; ebben az összefüggésben arra bátorítja a Bizottságot, hogy támogasson konkrét kezdeményezéseket, olyan európai kulturális és politikai kérdésekről tartandó vitafórumokat, ahol annak érdekében, hogy az európai polgárok nagy számban szólalhassanak fel és folytathassanak párbeszédet, a dokumentumok több nyelven állnának rendelkezésre;

31.   hangsúlyozza, hogy a működő, részvételi demokratikus rendszer alapja a tájékozott polgár;

32.   felkéri a Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb pontossággal határozza meg, hogy milyen szerepet kíván szánni a médiának, és hangsúlyozza, hogy ki kell dolgozni egy, a nemzeti, regionális és helyi médiát a kommunikációs politikába jobban bevonó rendszert, valamint tervbe kell venni az alternatív média kommunikációs hálózatként való igénybevételét is;

33.   az a véleménye, hogy meg kell erősíteni az európai politikai témákban regionális és helyi média közötti, határokon átnyúló együttműködést; úgy véli, hogy a média és újságírók közötti együttműködés az Európai Unióról szóló tájékoztatás ügyét szolgálja, továbbá felkéri a Bizottságot, hogy a költségvetés keretében hozzon létre egy "Európai alapot a (tényfeltáró) sajtó támogatására", olyan projektek segítésére, amelyeken belül több tagállamból származó újságírók együtt vizsgálnak meg részletekbe menően egy európai témát, és ültetik át azt különféle helyi és regionális helyzetekre;

34.   üdvözli az EU-hírügynökség létrehozásáról szóló javaslat visszavonását;

35.   azt ajánlja, hogy a Bizottság hagyományos és tömör nyelvezetet használjon a polgárokkal és a médiával folytatott kommunikáció során, valamint, hogy ezt a származási, illetve a lakóhely szerinti ország nyelvén tegye; úgy véli, hogy az EU-s szakzsargon ahelyett, hogy csökkentené, inkább növeli az EU-s intézmények és a polgárok közötti szakadékot;

36.   ajánlja, hogy az európai kommunikációs ügyekkel kapcsolatban az európai intézmények, különösen az Európai Parlament és a média között rendszeresen kerüljön sor eszmecserékre;

37.   abban látja általában a Bizottság és különösen a tagállamok felelősségét, hogy a megfelelően dokumentált vita alapjaként objektív, megbízható és pártatlan információt nyújtsanak az európai politikákról; e címen felkéri a tagállamokat, hogy jobban tájékoztassák a tagállamok tisztviselőit az európai szinten folytatott politikákról;

38.   üdvözli, hogy az új technológiák tekintetében a fehér könyv összhangban van a Parlamentnek az EU információs és kommunikációs stratégiájáról szóló legutóbbi jelentésével;

39.   üdvözli a Bizottságnak az új kommunikációs technológiák jobb kihasználására irányuló javaslatát, viszont intézkedéseket kér annak elkerülése érdekében, hogy a "digitális szakadék" tovább szűkítse a polgárok egy része számára az Unióval kapcsolatos információk hozzáférhetőségét; e tekintetben hangsúlyozza, hogy – egy globális megközelítésre irányuló törekvés mellett – ösztönözni kell a különböző intézmények egyedi kommunikációs eszközeinek, például az Európai Parlament "Web TV-jének" integrációját, az önállóság maradéktalan tiszteletben tartása mellett; hangsúlyozza ezenkívül, hogy szükség van a tömegkommunikáció hagyományos eszközei – pl. televízió – előnyeinek a kihasználására is;

Az európai közvélemény megértése

40.   felkéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet az általa végzett konzultáció értékeléséről;

41.   megkérdőjelezhetőnek tartja az európai közvéleménnyel foglalkozó megfigyelőközpont rövid időn belül történő létrehozását, és úgy ítéli meg, hogy egy ilyen feladat elvégzése előtt még koordináltabban kellene felhasználni a már rendelkezésre álló adatokat és forrásokat;

42.   megállapítja, hogy kommunikációs politika nem lehet kielégítő azon hiányosságok pontos ismerete nélkül, amelyek a polgárok Unióval kapcsolatos tájékozottságát jellemzik, legyen szó a közösségi fellépés tartalmáról vagy az annak megvalósítását lehetővé tevő intézményekről és eljárásokról; ennek megfelelően kéri, hogy az Eurobarométert működtető szervezeteket bízzák meg egy olyan specifikus és kimerítő közvélemény-kutatás végrehajtásával, amely lehetővé teszi az uniós polgárok tájékozottsági szintjének pontos és differenciált felmérését származási országuk, társadalmi-szakmai hovatartozásuk és politikai irányultságuk szerint;

Együttműködés

43.   felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki konkrét javaslatokat a kommunikációs politika végrehajtására vonatkozóan, továbbá mérje fel annak jogi és pénzügyi hatásait;

44.   úgy véli, hogy a tájékoztatási intézményközi csoport munkáját elemezni kell annak eldöntése érdekében, hogy lehet-e azon javítani;

45.   hangsúlyozza a páneurópai politikai pártok és választókerületeik uniós ügyekre vonatkozó párbeszédekben való szorosabb részvételének szükségességét;

46.   különleges jelentőséget tulajdonít a politikai pártok által a parlamenti demokrácia fenntartásában végzett tevékenységnek minden szinten; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a transznacionális politikai pártok potenciálja nincs eléggé kihasználva; sajnálja, hogy számos nemzeti politikai párt igen kevéssé hajlandó koherens és meggyőző módon felvállalni az európai dimenziót; sürgeti a politikai pártokat, hogy döntései során és választási kampányaik alkalmával vegyék figyelembe az európai kérdéseket, és tegyenek lépéseket abba az irányba, hogy Európa jövőjével kapcsolatban valódi politikai választási lehetőségek álljanak a polgárok előtt;

47.   hangsúlyozza, hogy a kommunikációs politikának figyelembe kell vennie az európai ügyek gyakran a nemzeti politikai napirendektől elszakadó sajátos "időzítését" és annak kialakítása nem lehet független az Európai Unió önálló menetrenddel rendelkező politikáitól és konkrét tevékenységeitől; úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak, a Tanácsnak és a Parlamentnek össze kell hangolniuk az európai közvéleményt várhatóan foglalkoztató nagy témák menetrendjét az ezekhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységeik összpontosítása érdekében;

48.   felkéri az intézményeket, hogy tanulmányozzák egy olyan második szintű együttműködési csoport létrehozásának lehetőségét, amelyben képviselettel rendelkeznének a különféle intézmények illetékes főigazgatóságai, és amelyben a Parlament bizottságainak képviselői üléseznének azzal a céllal, hogy összehangolják a tájékoztatási intézményközi munkacsoport által meghatározott irányok konkrét végrehajtási intézkedéseit;

49.   megismétli, hogy az Európai Uniót a polgárok – akiktől nem várható el, hogy tisztában legyenek az intézményi rendszer részleteivel – gyakorta egységként képzelik el azt, s ezért az egyes intézmények kommunikációját egy közös logikába kell integrálni, azok hatáskörének és önállóságának tiszteletben tartása mellett; e tekintetben ismételten felhív egy nagy éves intézményközi vitára a plenáris ülés keretében, az e politika céljairól és eszközeiről szóló közös nyilatkozat elfogadása érdekében;

50.   támogatja a közösen szervezett, az európai intézmények illetve a nemzeti és regionális intézmények közötti párbeszéd és nyilvános vita kialakítását; hangsúlyozza, hogy fontos volna a kommunikációt a nagy nyilvánosság előtt zajló kommunikációs eszközökre, például kulturális programokra (irodalmi vagy mozgókép-díjak) illetve sporteseményekre támaszkodó kezdeményezésekre építeni; megítélése szerint a kommunikációnak figyelembe kell vennie egy, a célközönségre – egyetemekre, helyi önkormányzatokra, szakmai szervezetekre – épülő stratégiai irányt;

51.   támogatja az ombudsman által az átláthatóság nagyobb mértékű hitelének elősegítésében nyújtott szerepének megerősítését;

52.   felhívja a figyelmet arra, hogy a PRINCE-program hagyományosan a Bizottság és a tagállamok közötti partnerségen alapul; az Európai Unió kommunikációs stratégiájáról szóló legutóbbi jelentésében a Parlament már hangsúlyozta a PRINCE-program prioritásainak meghatározásában való parlamenti részvétel szükségességét; ezért az a véleménye, hogy az Európai Parlament képviselőit teljesen be kellene vonni az e program keretében szervezett eseményekbe;

53.   az olyan meglévő finanszírozási programokra elkülönített előirányzatok növelését ajánlja, mint például az "Egész életen át tartó tanulás", az "Ifjúság", a "Európa a Polgárokért", a "Média" és a "Kultúra", az európai integráció megfelelőbb kommunikálása céljából, feltéve, hogy az egyedi programok céljait teljesen tiszteletben tartják;

54.   támogatja a jelenlegi PRINCE-progam öt költségvetési tételének egyetlen olyan programmal való felváltását, amelyet a kommunikációs főigazgatóság igazgat, mivel ez nagyobb rugalmasságot biztosítana és egy központi résztvevőt;

55.   hangsúlyozza, hogy a lehető legnagyobb láthatóságot kell biztosítani az Európai Unió által nyújtott pénzügyi támogatások terén, valamint következésképpen valamennyi olyan intézménynek, egyesületnek vagy tevékenységnek, amely valamely uniós programból támogatásban részesül, ezt kötelezően nyilvánosságra kellene hoznia;

56.   hangsúlyozza, hogy a sikeres kommunikáció érdekében alapvető fontosságú a tagállamok aktív részvétele, és ennél fogva felszólítja a tagállamokat, hogy találják meg az Európai Unió közös kommunikációs erőfeszítéseihez való hozzájárulás technikai és pénzügyi eszközeit;

57.   sürgeti a tagállamokat, hogy megfelelően és időben ültessék át a közösségi jogszabályokat annak biztosítása érdekében, hogy minden uniós polgár a közösségi jogszabályok által garantált ugyanazon jogokat élvezze; felhívja a Bizottságot, hogy aktívabban biztosítsa a közösségi jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazását; ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozzon együtt a tagállamok kormányaival az állampolgárok arról történő tájékoztatása érdekében, hogy milyen jogaik vannak az igazságszolgáltatás igénybevétele és a jogaik megsértése esetén;

58.   felhívja a Bizottságot, hogy jobban rangsorolja partnerségeit a kommunikáció terén, oly módon, hogy kiemelt kapcsolatokat alakít ki "transznacionális küldetésű" partnerekkel, köztük a felemelkedőben levő európai civil társadalom szervezeteivel, az európai politikai pártokkal és az újságírókkal; hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az uniós polgárság térségének erősítése érdekében be kell vonni az ifjúságot megcélzó tájékoztatási eszközöket is;

59.   hangsúlyozza, hogy – az európai társadalomban és a tagállamok között folyó viták függvényében – a fehér könyvben foglalt stratégiák és tartalmak módosítására és továbbfejlesztésére van szükség;

o
o   o

60.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.
(2) HL C 47. E, 2003.2.27., 400. o.
(3) HL C 64. E, 2004.3.12., 591.o.
(4) HL C 92. E, 2006.4.20., 403.o.


Etiópia
PDF 122kWORD 45k
Az Európai Parlament állásfoglalása Etiópiáról
P6_TA(2006)0501RC-B6-0596/2006

Az Európai Parlament,

–   tekintettel korábbi állásfoglalásaira a választásokat követő válságról és a komoly emberi jogsértésekről, különösen 2005. július 7-i állásfoglalására az emberi jogi helyzetről(1), 2005. október 13-i állásfoglalására az etiópiai helyzetről(2) és 2005. december 15-i állásfoglalására az etiópiai helyzetről és az új határkonfliktusról(3),

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkére,

A.   felháborodva két bizottsági tisztviselő azzal az érvvel történt letartóztatása és az országból való kiutasítása miatt, hogy megpróbáltak segíteni Yalemzewd Bekele asszonynak – aki Addisz Abebában a Bizottságnak dolgozó ügyvéd és emberi jogi aktivista – az ország elhagyásában,

B.   mivel a jelentések az ellenzéki politikusok, civil aktivisták, tanulók és más egyszerű állampolgárok folyamatos letartóztatásáról, zaklatásáról, önkényes fogva tartásáról, megalázásáról és megfélemlítéséről számolnak be,

C.   mivel Yalemzewd Bekele asszonyt 2006 október 27-én néhány napi magánzárkában történő fogva tartást követően az EU magas szintű fellépése nyomán szabadon engedték,

D.   mivel az etióp parlament 2005 novemberében létrehozott egy kormány által támogatott vizsgálóbizottságot, amelynek feladata a júniusi és novemberi vérengzések kivizsgálása,

E.   mivel az etióp kormány nyomást gyakorolt a vizsgálóbizottság tagjaira a vizsgálatok eredményeinek megváltoztatása érdekében, és közülük hárman – köztük az elnök és az alelnök – elhagyták az országot, miután visszautasították a kormány parancsát a végső jelentés megállapításainak megváltoztatására,

F.   mivel a vizsgálóbizottság ezen tagjainak sikerült elhagyniuk az országot a végleges jelentéssel és mivel e dokumentum messzemenően elítéli a kormány hozzáállását a válsághoz, melynek során a júniusi és novemberi tüntetéseket követően 193 ember életét vesztette,

G.   mivel ellenzékieknek, emberi jogi aktivistáknak és újságíróknak a 2005. júniusi és decemberi tüntetéseken történt tömeges letartóztatását követően 111 ellenzéki vezető, újságíró és emberi jogi aktivista továbbra is őrizetben van, és tárgyalásra vár olyan vádakkal, mint "alkotmánysértés", "fegyveres felkelés kezdeményezése, szervezése és vezetése" és "népirtás kísérlete",

H.   emlékeztetve, hogy a választásokat követően a politikai foglyok között olyan személyek vannak, mint Hailu Shawel, a CUD elnöke, Mesfin Woldemariam professzor, az Etióp Emberi Jogi Tanács (EHRCO) volt elnöke, Dr. Yacob Hailemariam, az ENSZ volt különleges megbízottja és a Ruandai Nemzetközi Büntetőbíróság volt ügyésze, Birtukan Mideksa asszony, volt bíró, Dr. Berhanu Nega, Addisz Abeba megválaszott polgármestere, Netsanet Demissie, a Szervezet a Társadalmi Igazságosságért Etiópiában szervezet igazgatója és Daniel Bekele, az ActionAid Ethiopia munkatársa,

I.   aggodalmát fejezve ki az Etióp Tanárszövetség tagjai, Wassihun Melese és Anteneh Getnet, nemrégiben történt letartóztatása, valamint amiatt, hogy e letartóztatások minden bizonnyal arra adott választ jelentenek, hogy az Etióp Tanárszövetség panasszal élt a működésébe történő kormányzati beavatkozás és vezetőinek megfélemlítése ellen,

J.   mivel Meles Zenawi miniszterelnök a Bizottság egyik meghívott vendége a 2006. november 13-tól 17-ig Brüsszelben rendezett Európai Fejlesztési Napokon,

K.   mivel Etiópia aláírója az AKCS-EU közötti Cotonou-i megállapodásnak, amelynek 9. és 96. cikke az AKCS-EU együttműködés alapvető elemeként határozza meg az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását,

1.   üdvözli az EU Yalemzewd Bekele asszony kiszabadítására irányuló erőfeszítéseit, és mély sajnálatát fejezi ki Björn Jonsson és Enrico Sborgi bizottsági tisztviselő urak, Etiópiából történt kiutasítása miatt;

2.   felszólítja az etióp kormányt, hogy módosítások nélkül és teljes egészében, haladéktalanul tegye közzé a vizsgálóbizottság végleges jelentését; kéri, hogy juttassák el a jelentést az illetékes bíróságokhoz, és nyomatékosan kéri ezen hatóságokat, hogy megfelelően vegyék figyelembe a jelentést a tisztességes bírósági eljárás biztosítása érdekében;

3.   felhívja az etióp hatóságokat, hogy tartózkodjanak a szakmai kötelezettségeiket teljesítő nemzeti vezetők, közöttük a bírák és az Etióp Tanárszövetség tagjai mindennemű megfélemlítésétől és zaklatásától;

4.   felhívja az etióp kormányt, hogy haladéktalanul és feltételek nélkül bocsásson szabadon minden politikai foglyot, akár újságírókról, szakszervezeti és emberi jogi aktivistákról vagy egyszerű állampolgárokról van is szó, és teljesítse kötelezettségeit az emberi jogok, a demokratikus elvek és a jogállamiság tiszteletben tartásával;

5.   felhívja az etióp kormányt, hogy hozza nyilvánosságra az ország egész területén fogva tartott személyek számát, engedélyezze a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának belépését az országba, és tegye lehetővé, hogy valamennyi fogva tartott személy találkozhasson a családtagjaival, megfelelő jogi tanácsadásban és egészsége fenntartásához szükséges orvosi ellátásban részesüljön;

6.   felhívja az etióp kormányt, hogy tartsa tiszteletben az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és az Afrikai Unió emberi jogokra és a népek jogaira vonatkozó chartáját, ideértve a békés gyülekezéshez való jogot és a szabad véleménynyilvánítás jogát és az igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét;

7.   mélyen sajnálja, hogy a Bizottság meghívta Meles Zenawi miniszterelnököt az Európai Fejlesztési Napokon való felszólalásra, ráadásul a kormányzással kapcsolatos kérdésekről, mert ez a lépés téves jelzéseket közvetíthet az Európai Uniónak az emberi jogok, a demokratikus elvek, a jogállamiság és a megfelelő kormányzás tiszteletben tartásával kapcsolatos politikáját illetően;

8.   kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy közelről kísérje figyelemmel az etiópiai helyzetet, és úgy véli, hogy a Cotonou-i megállapodás keretében folyó fejlesztési együttműködési programokat az emberi jogok tiszteletben tartásától és a megfelelő kormányzástól kellene függővé tenni, amint azt a 9. és 96. cikkek világosan meghatározzák;

9.   felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, tárja fel, milyen módon lehetne megszervezni egy inter-etiópiai, minden kérdésre kiterjedő dialógust, amelyben részt vennének a politikai pártok, a civil társadalom szervezetei és valamennyi érintett szereplő, a jelenlegi politikai válság tartós megoldásának kialakítása érdekében;

10.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az etióp kormánynak, az ENSZ főtitkárának és az Afrikai Uniónak elnökének.

(1) HL C 157. E, 2006.7.6., 495. o.
(2) HL C 233. E, 2006.9.28., 116. o.
(3) Elfogadott szövegek, P6_TA(2005)0535.


Banglades
PDF 204kWORD 49k
Az Európai Parlament állásfoglalása Bangladesről
P6_TA(2006)0502RC-B6-0595/2006

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bangladesről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2005. április 14-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az Európai Unió regionális igazgatói trojkájának 2006. január 23-25. között Dhakában tett látogatására;

–   tekintettel az elnökségnek az Európai Unió nevében 2006. március 16-án megfogalmazott nyilatkozatára, amely üdvözli két terrorista vezető bangladesi hatóságok által történő letartóztatását,

–   tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának Bangladesről szóló 2006. október 30-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Közösség és a Bangladesi Népköztársaság között létrejött együttműködési megállapodásra(2),

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

A.   üdvözli, hogy ügyvivő kormányt hoztak létre, amelyet megbíztak a következő bangladesi parlamenti választások előkészítésével, de aggodalommal telve jegyzi meg azonban, hogy a választási előkészületek semlegességének számos szükséges előfeltétele még nem teljesült,

B.   üdvözli azt a tényt, hogy Banglades az Európai Unió nagyon jelentős partnere, és, hogy előrelépések láthatóak a gazdasági teljesítménye terén; megjegyzi azonban, hogy az ország továbbra is súlyos politikai nehézségekkel, az általánosan elterjedt korrupcióval, a szegénységgel, az általános elégedetlenséggel, valamint az iszlám erőszakkal küzd,

C.   mivel a választási jegyzék összeállítását a hazai és nemzetközi megfigyelők súlyos kritikával illetik; mivel a Bizottság becslései szerint 13 millió érvénytelen nevet vettek fel a jegyzékbe,

D.   mivel 2006-ban három újságírót öltek meg és legalább másik 95 ellen követtek el támadásokat, illetve 55 tudósító vált megfélemlítés célpontjává iszlámellenesnek tekintett cikkei miatt; és mivel az év során több mint 70 újságírónak kellett a fenyegetések elől elmenekülnie az országból az "újságírók határok nélkül" szervezet bangladesi sajtószabadságról szóló jelentése szerint,

E.   tekintettel a bangladesi "Weekly Blitz" című újság szerkesztőjének Salah Uddin Shoaib Choudhury-nak a különösen sokkoló esetére, aki újságíróként fellépet a vallások közötti párbeszédért, valamint Izrael elismeréséért, s akit 2003 november 29-én letartóztattak, és a 2006. november 13-ára kitűzött, lázadás miatti tárgyaláson az a veszély fenyeget, hogy halálra ítélik,

F.   mivel az iszlám orientációjú félkatonai szervezetek által elkövetett erőszak az előző kormány által a hivatali idejének későbbi szakaszában tett erőfeszítések következtében csökkent,

G.   mivel Bangladesben a világi demokráciának hosszú hagyománya van, ideértve az emberi jogok tiszteletben tartását, a nők jogait, az igazságszolgáltatás függetlenségét és a sajtószabadságot,

H.   mivel az Európai Unió örömmel vette két állítólagos terrorista vezető őrizetbe vételét, és ezt jelentős lépésként könyveli el, ami bizonyítja Bangladesnek a terrorizmus elleni harc melletti elkötelezettségét,

I.   mivel 2006 tavaszán a kormány drasztikus intézkedéseket vezetett be az extrémizmus megfékezésére, azonban az iszlám csoportok a vallási kisebbségi közösségek tagjait továbbra is nyíltan támadják,

1.   sajnálatát fejezi ki a közelmúltbeli erőszakos cselekedetek miatt, és mélyen elítéli az újságírókkal, az NGO-k személyzetével, a szakszervezeti tagokkal és más személyekkel szemben alkalmazott erőszakos támadásokat, valamint a közeljövőben bekövetkező általános választásokhoz, illetve az átmeneti megállapodásokhoz kapcsolódó erőszakot;

2.   elismeri a választások jelentőségét és egy erős és döntésképes ügyvivő kormány létrehozására hív fel, amely fellép a bizonytalansággal szemben és bizalmat kelt a nemzetközi szabályoknak megfelelő szabad és tisztességes parlamenti választások iránt, az összes párt részvételével, illetve a tervezett időkereten belül;

3.   felhívja az Iajuddin Ahmed elnök vezette bangladesi ügyvivő kormányt, hogy tegyen mielőbbi lépéseket a választási bizottság újbóli felállításáért annak biztosítása érdekében, hogy a bizottság valóban semlegesen végezhesse munkáját;

4.   felhívja az ügyvivő kormányt, hogy teremtsen olyan légkört, amelyben valamennyi szavazó úgy érzi, valóban szabadon élhet választójogával, azaz fegyverezze le a vallási intolerancia jellemezte akciókban és propagandában részt vevő iszlám csoportok támogatóit;

5.   felhívja a választási bizottságot, hogy hazai és nemzetközi szakértőkkel együttműködve javítsa a szavazói jegyzék minőségét és pontosságát;

6.   felhívja a Bangladesi Nemzeti Pártot (BNP), az Awami Ligát (AL) és az összes többi politikai pártot, hogy egyezzenek meg a vitatott választási kérdésekben, kerüljék a politikai erőszakot és az instabilitást, és dolgozzanak ki olyan politikai programokat, amelyet javítják a népesség életszínvonalát;

7.   kéri Salah Uddin Shoaib Choudhury perének felülvizsgálatát és a felmentését, mivel az ő vád alá helyezése ellentmond valamennyi nemzetközi jogi normának és a sajtószabadság megsértését elítélő megállapodásnak;

8.   kéri a hatóságokat, hogy vessenek véget a büntetlenségnek és indítsanak eljárást a bangladesi újságírókat zaklatók és ellenük támadást elkövetők ellen;

9.   kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy figyelmesen kövessék az emberi jogok, a politika és a sajtószabadság helyzetét Bangladesben, és az Európai Unió és Banglades közötti együttműködés keretében dolgozzanak ki a sajtó- és a szólásszabadságot előmozdító programokat;

10.   kéri az ügyvivő kormányt, hogy garantálja a közszolgálati médiák egyensúlyát a választási kampány során;

11.   ismét megerősíti elkötelezettségét Banglades – az ország ősi kulturális hagyományaiba és művészeti örökségébe beágyazott, valamint a Parlament korábbi állásfoglalásai által is támogatott – egyedi vallási toleranciát és világi kormányzást hirdető hagyománya mellett;

12.   üdvözli, hogy a bíróságok a közelmúltban két iszlám aktivistát elítéltek egy keresztény hitre áttért ember meggyilkolása miatt, elítéli azonban a halálbüntetés kiszabását;

13.   üdvözli a Bizottság határozatát, miszerint uniós választás-megfigyelő küldöttséget indít a közelgő általános választások megfigyelésére és sürgeti, hogy mielőbb állítsanak fel egy rövid távú, parlamenti politikai választás-megfigyelő küldöttséget;

14.   felhívja a Bizottságot, hogy használja ki befolyását a többi adományozónál és a bangladesi kormánynál a jelen állásfoglalással összhangban lévő hatékony intézkedések elfogadása érdekében;

15.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a bangladesi ügyvivő kormánynak, a bangladesi választási bizottságnak és az ENSZ főtitkárának.

(1) HL C 33. E, 2006.2.9., 594. o.
(2) HL L 118., 2001.4.27., 48. o.


Irán
PDF 222kWORD 73k
Az Európai Parlament állásfoglalása Iránról
P6_TA(2006)0503RC-B6-0597/2006

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Iránról, nevezetesen az emberi jogokról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–   tekintettel az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, valamint a Gyermekjogi Egyezményre, melyeknek Irán részes fele,

–   tekintettel az EU és Irán közötti emberi jogi párbeszédre,

–   tekintettel a Tanács által 2006. október 17-én elfogadott 8. EU emberi jogi éves jelentésére (2006),

–   tekintettel az EU soros elnökségének 2005. december 20-i, az EU és Irán közötti emberi jogi párbeszédről szóló nyilatkozatára,

–   tekintettel a Tanács 2006. április 10–11-i, május 15–16-i és július 17-i következtetéseire, a szólásszabadságról szóló 2006. július 26-i tanácsi nyilatkozatra, az emberi jogok iráni helyzetéről szóló 2006. május 5-i tanácsi nyilatkozatra, az Akbar Muhammadi haláláról és Manoucher Muhammadi bebörtönzéséről szóló 2006. augusztus 24-i tanácsi nyilatkozatra és a sajtószabadságról szóló 2006. október 5-i tanácsi nyilatkozatra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére,

Általános helyzet

A.   mivel az elmúlt évben – nevezetesen a 2005. júniusi elnökválasztás óta – annak ellenére romlott a polgári jogok és politikai szabadságjogok gyakorlásával kapcsolatos helyzet Iránban, hogy az iráni hatóságok többször is kinyilvánították elkötelezettségüket az egyetemes értékek előmozdítása mellett,

B.   mivel Irán e területen a nemzetközi megállapodások keretében kötelezettséget vállalt az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok előmozdítására és védelmére,

Politikai foglyok

C.   mivel az iráni hatóságok bejelentették, hogy egy bírósági jelentés részletes bizonyítékokkal szolgált az emberi jogok megsértéséről, közte a börtönökben és büntetőintézetekben lévő elítéltek és fogva tartottak kínzásáról és bántalmazásáról, ugyanakkor elismeri, hogy intézkedések történtek a probléma megoldására,

D.   mivel mindezek ellenére a fogva tartottak kínzása és bántalmazása, a magánzárka, a titkolt fogva tartás, a kegyetlen, embertelen és megalázó büntetések alkalmazása, valamint az állami alkalmazásban álló személyek büntetlensége továbbra is elterjedt jelenségnek számít,

E.   aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Zahra Kazemi, Akbar Gandzsi és Abdulfatah Szultáni ingyenes jogi védelmét ellátó, a 2003-as Nobel-békedíjas Sirín Ebadi által alapított Emberi Jogi Jogvédelmi Központot Ahmedinedzsad elnök 2006 augusztusában illegális szervezetnek nyilvánította, a belügyminiszter pedig bűnvádi eljárással fenyegette meg azokat, akik folytatják a szervezet tevékenységét,

Fiatalkorú elkövetők elleni eljárások

F.   súlyos aggodalmát fejezi ki a fiatalkorú elkövetőkkel szemben alkalmazott kivégzésekről és halálos ítéletekről szóló, egyre szaporodó jelentések miatt, és megjegyzi, hogy a világon Iránban végzik ki a legtöbb fiatalkorút,

Kisebbségi jogok

G.   mivel az iráni alkotmány biztosít bizonyos kisebbségi jogokat, például a nemzeti nyelv használatának jogát, de ezekkel a jogokkal a gyakorlatban gyakran nem lehet élni; mivel az elmúlt hónapokban kisebbségi csoportok tüntetéseket szerveztek a fent említett jogok biztosítását követelve, amelynek következtében a résztvevők közül sokakat bebörtönöztek,

H.   mivel 2006 májusában az egyik állami tulajdonú napilapban a legnagyobb lélekszámú iráni kisebbséget, az azerieket nyíltan sértő képregény jelent meg; mivel Milun Kothari, a megfelelő lakhatásért felelős ENSZ különmegbízott szerint a többi kisebbség, például a kurdok, valamint az arab többségű Huzisztán tartomány székhelye, Ahvaz környékén élők továbbra is hátrányos megkülönböztetésben és zaklatásban részesülnek, többek között kitelepítik őket falvaikból, egyeseket pedig börtönben tartanak vagy halálra ítélnek,

Vallásszabadság

I.   mivel az iráni jog az iszlámon kívül csak a zoroasztrizmust, a kereszténységet és a zsidó vallást ismeri el, az el nem ismert vallások pedig – például a bahái vagy a szúfizmus – hátrányos megkülönböztetéstől és erőszakos elnyomástól szenvednek; mivel a bahái hívők nem gyakorolhatják vallásukat, és vallásuk okán meg vannak fosztva összes polgárjoguktól, pl. tulajdonhoz, felsőoktatáshoz való jog,

J.   mivel – ahogy azt a híveivel együtt 2006 októberében letartóztatott és máig fogva tartott – Szajed Burudzserdi ajatollah esete is mutatja, még az iráni teokratikus berendezkedést ellenző egyházi személyek sincsenek biztonságban,

Sajtószabadság

K.   különös aggodalmát fejezi ki az újságírók, internetes újságírók és bloggerek önkényes letartóztatásáról és az őket érő fenyegetésekről szóló egyre szaporodó jelentésekre; mivel ez év eleje óta 16 újságírót tartóztattak le, és ezzel Irán a legrosszabb országok közé tartozik az újságírók elleni eljárások és a sajtószabadság korlátozása tekintetében, amely kiterjed tulajdonképpen az összes kritikus hangú napilap és internetes magazin megszüntetésére, amellyel kapcsolatban az újságírók családtagjai zaklatására, rájuk vonatkozó utazási tilalom bevezetésére és parabolaantennák elkobzására is sor került,

L.   mivel jelentések szerint az iráni hatóságok egyre intenzívebben szűrik az internetes oldalakat és néhány tucat internetes publikációhoz, valamint politikai, társadalmi és kulturális webloghoz akadályozzák a hozzáférést; mivel az internet szabad használatának korlátozásával az iráni hatóságok az iráni közvélemény egyetlen olyan eszközét veszik el, amelynek segítségével cenzúrázatlan információkhoz juthat,

A nők jogai

M.   mivel Irán továbbra sem írta alá a nők elleni diszkrimináció valamennyi formájának eltörléséről szóló ENSZ nemzetközi egyezményt,

N.   mivel a jogi reformokat és a nők elleni diszkrimináció megszüntetését követelő tüntetést szétverték, a résztvevőket pedig letartóztatták, noha később szabadon engedték őket,

Egyéb jogok megsértése

O.   mivel Mahmúd Ahmedinedzsad elnök 2006 szeptemberében nyíltan felszólított az egyetemek liberális és világi tanároktól való megtisztítására, mivel az iráni kormány egyre inkább elzárja az egyetemi hallgatókat egyetemi tanulmányaik folytatásától annak ellenére, hogy versenyfelvételi vizsgákat tettek le, és mivel a bíróságok tavaly számos diákot ítéltek börtönre, bírság befizetésére vagy korbácsolásra,

P.   mivel időnként még mindig börtönöznek be embereket szexuális vádakkal, többek között nem házas személyek és homoszexuálisok közötti kölcsönös megegyezésen alapuló szexuális aktusok miatt,

Q.  Q mivel Irán 2005-ben 282 bejelentett halálos ítélettel – amelyek közül 111-et 2005 októbere és 2006 szeptembere között hajtottak végre – a világon a második legtöbb kivégzésért felelős, továbbá rendkívüli módon aggódik amiatt, hogy a 2002 decemberében életbe léptetett moratórium ellenére még mindig ítélnek megkövezés általi halálra embereket, különösen nőket helytelen szexuális viselkedés miatt,

R.   tekintettel az Iráni Iszlám Köztársaság főbírájának 2004. áprilisi nyilatkozatára, amely szerint a kínzást be kell tiltani és az iráni parlamentnek az Őrök Tanácsa által 2004 májusában jóváhagyott ezt követő jogszabályreformjára,

S.   mivel 2006 decemberében választások lesznek a Szakértők Gyűlésében, annak a klerikális intézménynek az egyik pillérjében , amely kiválasztja és felügyeli a legfelsőbb vezető munkáját, valamint a tanácsi választásokat; mivel a tanácsi választások esetében arról érkezett jelentés, hogy Rej és Semirant választókerületekben bizonyos jelöltektől megtagadták a nyilvántartásba vételt, a Gyűlésbe való választás esetében a reformpártiak a választások bojkottjával fenyegettek, ha nem engednek regisztrálni minden jelöltet,

T.   rendkívüli módon aggódik az igazságszolgáltatás adminisztrációjában a nemzetközi normáknak való teljes megfelelés hiánya, a megfelelő jogi eljárás garanciáinak hiánya, valamint a nemzetközileg elismert jogi biztosítékok tiszteletben tartásának hiánya miatt,

Nemzetközi kötelezettségek megsértése

U.   mivel Irán nem egyezett bele a 2002-ben elindított EU–Irán emberi jogi párbeszéd következő fordulójába, amelyen annak 2004. június 14–15-i 4. fordulója után Irán többé nem vett részt az EU tavalyi és ez évi többszörös, az 5. fordulóhoz dátumok előterjesztésére irányuló erőfeszítései ellenére,

V.   mivel az EU Iránnal ápolt kapcsolatai háromszintű megközelítésen alapultak, azt egy kereskedelmi és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások, a politikai párbeszéd és az emberi jogi párbeszéd jellemezte, és mivel a politikai párbeszédet felfüggesztették Irán nukleáris programjával kapcsolatos jelenlegi álláspontja miatt,

Általános helyzet

1.   súlyos aggodalmának ad hangot az emberi jogok helyzetének Ahmedinedzsad elnök 2005 júniusi hivatalba lépése óta bekövetkezett romlása miatt Iránban;

2.   felszólítja Iránt, hogy minden személynek biztosítsa polgári jogai és politikai szabadsága gyakorlásának jogát, és reméli, hogy az iráni hatóságok teljesíteni fogják az egyetemes értékek előmozdítására vonatkozó kötelezettségüket, amire Iránt az általa ratifikált nemzetközi egyezmények is kötelezik;

Politikai foglyok

3.   felszólítja az iráni hatóságokat, hogy gyorsítsák fel az értelmiségiek és politika aktivisták gyanús halálával és meggyilkolásával kapcsolatos nyomozást, hogy az állítólagos elkövetőket állítsák az igazságszolgáltatás elé, és feltétel nélkül biztosítsanak megfelelő orvosi segítséget a rossz egészségben szenvedő foglyoknak;

4.   felszólítja az iráni hatóságokat, hogy feltétel nélkül engedjék szabadon az összes lelkiismereti foglyot, név szerint Kejvan Anszárit, Kejvan Rafíit, Heirollah Derahsandit, Abolfadl Dzsaahandart és Korus Zaímot;

5.   ebben az összefüggésben üdvözli a korábbi parlamenti képviselő, Sajed Ali Akbar Múszávi-Hoini közelmúltbeli szabadon engedését, valamint Ramin Dzsahanbeglo és Akbar Gandzsi korábbi szabadon bocsátását; elvárja, hogy Gandzsi úr, aki októberben meghívást kapott az Európai Parlamentbe, szabadon és akadálymentesen haza tudjon térni Iránba;

Fiatalkorú elkövetők elítélése

6.   elborzad attól, hogy még mindig előfordul, hogy fiatalkorúakat végeznek ki és megkövezésre ítélnek embereket, és hogy a kormány biztosítékai ellenére legalább két esetben hajtottak végre megkövezést kiszabó büntetést;

7.   határozottan elítéli magát a halbüntetést, külön elítéli a fiatal- és kiskorúak esetében hozott és végrehajtott halálbüntetéseket és felszólítja az iráni hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a kiskorúakra vonatkozó, nemzetközileg elismert olyan jogi biztosítékokat, mint például az ENSZ gyermekjogi egyezménye;

Kisebbségi jogok

8.   felszólítja a hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a hivatalosan elismert vagy más vallási kisebbségekhez tartozó személyekkel kapcsolatos nemzetközileg elismert jogi biztosítékokat; elítéli a kisebbségi jogok jelenlegi semmibe vételét és követeli, hogy a kisebbségek gyakorolhassák az iráni alkotmány és a nemzetközi jog által biztosított összes jogaikat; felszólítja ezenkívül a hatóságokat, hogy szüntessék meg a vallási vagy etnikai háttérre alapuló diszkrimináció minden formáját, valamint az olyan kisebbségekhez tartozókét, mint a kurdok, azerik, arabok és beludzsok;

9.   továbbra is aggódik Szaleh Kamráni ügyvéd sorsa miatt, aki egy azeri törököt védett egy jogi esetben és 2006. június 14-én eltűnt; felszólítja az iráni hatóságokat, hogy azonnal állítsák meg a következők küszöbön álló kivégzését: Arabs Abdullah Szuleymáni, Abdulreza Szanaváti Zergáni, Kászem Szalamát, Mohammad Dzsáb Púr, Abdulamír Fardzsallah Dzsáb, Alireza Aszakreh, Madzsed Albogubais, KHalaf Derhab Khudajravi, Malek Banitamím, Szaíd Szaki és Abdullah Al-Mansúri;

Sajtószabadság

10.   emlékezteti Irán kormányát a Polgári és Politikai Jogok, valamint a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya aláírójaként vállalt, az emberi jogok, különösen a vélemény szabadsága jogának védelmére vonatkozó kötelezettségeire, és felszólítja az összes bebörtönzött újságíró és blogger, köztük Motdzsaba Szaminedzád, Ahmad Raza Siri, Arash Szigarchi és Masúd Basztáni szabadon bocsátására;

11.   elítéli a cyber-újságírók és bloggerek letartóztatását és bebörtönzését, valamint számos online kiadvány, blog és internetoldal párhuzamos cenzúráját, mivel ezek az iráni nép legkevésbé cenzúrázott hírforrásai; szintén elítéli az újságírók letartóztatásának önkényes hullámát, valamint a súlyos korlátozást és különösen a média bezártságát Iránban;

12.   felszólítja az iráni parlamentet, hogy az iráni sajtótörvényt és büntető törvénykönyvet úgy módosítsák, hogy összhangba kerüljön a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával, nevezetesen pedig töröljék el az összes olyan büntetőjogi rendelkezést, amelyek a vélemény békés kinyilvánításával foglalkozik, beleértve a sajtót;

Vallásszabadság

13.   felszólítja az iráni hatóságokat, hogy a vallási alapú megkülönböztetés minden formájának felszámolása érdekében szűntessék meg a bahái vallás gyakorlásának de facto tilalmát;

14.   aggodalmát fejezi ki a két ügyvéd, Farsid Jadolláhi és Omid Behrúzi letartóztatása miatt, akik a Qom városában élő szúfik védelméért kaptak börtönbüntetést; aggodalmát fejezi ki továbbá Szajad Hosszein Kazemejni Borudzserdi ajatollah biztonsága miatt, aki éveken át szót emelt a vallás és az állam politikai alapjának szétválasztásáért, és akit ismételten letartóztattak, a jelentések szerint több mint 400 követőjével együtt;

A nők jogai

15.   a bizonyos előrelépés ellenére aggodalmát fejezi ki a nők elleni, a jogszabályokban és a gyakorlatban továbbra is folytatódó hátrányos megkülönböztetés miatt; elítéli a nők elleni erőszak és hátrányos megkülönböztetés alkalmazását Iránban, ami továbbra is komoly problémát jelent; elítéli továbbá az iráni biztonsági erők által azon nőkkel szemben alkalmazott erőszakot, akik idén 2006. március 8-án a nemzetközi nőnap megünneplésére gyűltek össze; ezen túlmenően elítéli, hogy az iráni biztonsági erők 2006. június 12-én erőszakos módon feloszlatták az iraki nők jogi diszkriminációja ellen szót emelő nők és férfiak demonstrációját;

16.   sürgeti Iránt, hogy írja alá a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló egyezményt, és ezen túlmenően azt kéri, hogy a nők jogi szempontból számított nagykorúságát változtassák 18 évre;

Egyéb jogok megsértése

17.   határozottan elítéli Ahmedinedzsad elnöknek az egyetemeknek a liberális és világi egyetemi tanároktól való megtisztítására vonatkozó felhívását és arra szólít fel, hogy tegyék lehetővé minden eltávolított személy visszatérését a katedrákhoz az oktatási szabadság alapvető jogának megfelelően;

18.   mély sajnálatát fejezi ki Akbar Mahdavi Mohammadi aktivista egyetemi hallgató, és Valiollah Fejz politikai fogoly éhségsztrájk miatt bekövetkezett halála miatt és felszólít Manoucher Mohammadi szabadon bocsátására; kéri, hogy a hallgatókat békés politikai tevékenységük miatt ne zárják ki a felsőoktatásból;

19.   követeli, hogy a nem házas felnőtt személyek közötti kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolat ne vezessen bűnvádi eljáráshoz; követeli továbbá, hogy senkit ne börtönözzenek be vagy végezzenek ki szexuális irányultsága miatt;

20.   felszólítja az iráni hatóságokat, hogy szolgáltassanak bizonyítékot arra, hogy végrehajtják a megkövezésre vonatkozóan általuk kinyilatkoztatott moratóriumot, és a kihirdetetteknek megfelelően kéri a kínzás tilalmának azonnali és szigorú végrehajtását, amelyet az iráni parlament elfogadott és az Őrök Tanácsa jóváhagyott; ezen túlmenően követeli, hogy reformálják meg az iráni iszlám büntetőtörvénykönyvet úgy, hogy töröljék el a megkövezést;

21.   mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a közelgő választások jelöltjei most sem regisztráltathatták magukat, és hogy a reformpártiak bojkottálni fogják a választásokat a választási jelöltlisták felállításának antidemokratikus eljárásai miatt;

22.   felszólítja az iráni hatóságokat, hogy tegyenek erőfeszítéseket a megfelelő törvényi eljárások teljes alkalmazására és a méltányos és átlátható bírósági eljárások érdekében azért, hogy biztosítsák a védelemhez való jog tiszteletben tartását és az ítéletek igazságosságát a bíróságok valamennyi fajtája esetén;

Európai kezdeményezések

23.   felkéri Iránt, hogy kezdje újra az EU–Irán emberi jogi párbeszédet az Európai Unióval, továbbá felkéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy szorosan kövessék nyomon Irán fejlődését, és hogy az emberi jogokkal való visszaélés konkrét eseteit az EU–Irán gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlődésének alapvető feltételének tekintsék;

24.   felkéri a Bizottságot, hogy az Európai Parlamenttel való szoros együttműködésben ténylegesen alkalmazza a demokrácia és emberi jogok új eszközét a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása, például a cenzúzáratlan média támogatása érdekében;

25.   felkéri a Tanácsot, hogy tanulmányozza, milyen módon lehetne bevonni a Parlamentet a terrorizmus elleni harc specifikus intézkedéseinek alkalmazásáról szóló 2001. december 27-i 2001/931/KKBP tanácsi közös álláspont(1) rendszeres frissítésébe, a 2001 utáni események figyelembe vételével;

26.   üdvözli a madzslisz küldöttségének októberben az Európai Parlamentnél tett látogatását, és reményét fejezi ki, hogy e gyümölcsöző eszmecserék és a jelen állásfoglalás folyamatos párbeszéd tárgyát fogja képezni, ami Irán és az Európai Unió fokozatos közeledéséhez fog vezetni az ENSZ Alapokmányába és egyezményeibe is belefoglalt közös értékek alapján;

o
o   o

27.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének, a tagállamok parlamentjeinek, az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárának, az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának, Irán állami legfelső bírósága elnökének és az Iráni Iszlám Köztársaság kormányának és parlamentjének.

(1) HL L 344., 2001.12.28., 93. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat