Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 30. listopadu 2006 - Brusel
 Harmonizace technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví ***I
 Technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby ***I
 Dohoda mezi Evropským společenstvím a Kapverdskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu *
 Poskytnutí záruky Společenství na ztráty Evropské investiční banky z úvěrů a záruk na projekty mimo Společenství *
 Oprava článku 139 jednacího řádu - Přechodné ustanovení o jazycích
 Agentura Evropské unie pro základní práva *
 Agentura pro základní práva, činnosti v oblastech uvedených v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii *
 Přistoupení Bulharska
 Přistoupení Rumunska
 Sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) ***II
 Pravidla pro účast na sedmém rámcovém programu ES ***I
 Uvádění pyrotechnických výrobků na trh ***I
 Evropský systém integrované statistiky sociální ochrany (ESISSO) ***I
 Pravidla pro účast na sedmém rámcovém programu ESAE *
 Specifický program "Lidé" 2007 až 2013 (sedmý rámcový program ES  pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace) *
 Specifický program "Myšlenky" (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 2007 až 2013) *
 Specifický program Kapacity (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace 2007 až 2013)*
 Specifický program "Spolupráce" 2007 až 2013 (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace) *
 Specifický program, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí (sedmý rámcový program ES pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace, 2007 až 2013) *
 Specifický program, který má provést Společné výzkumné středisko prostřednictvím přímých akcí (sedmý rámcový program Euratom pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie, 2007 až 2011) *
 Specifický program Evropského společenství pro atomovou energii (sedmý rámcový program pro výzkum a odbornou přípravu, 2007 až 2011) *
 Prostor svobody, bezpečnosti a práva
 AIDS
 Situace zdravotně postižených osob
 Čas zařadit vyšší rychlost - zavedení nového partnerství pro zaměstnanost a růst
Texty (1241 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí