Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 30. november 2006 - Brüssel
 Tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamine tsiviillennunduses ***I
 Siseveelaevade tehnilised nõuded ***I
 EÜ ja Cabo Verde Vabariigi vaheline partnerlusleping kalandussektoris *
 Ühenduse tagatis Euroopa Investeerimispangale *
 Kodukorra artikli 139 uus sõnastus
 Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti asutamine *
 Põhiõiguste Amet - Euroopa Liidu lepingu VI jaotisega seotud tegevus *
 Bulgaaria ühinemine Euroopa Liiduga
 Rumeenia ühinemine Euroopa Liiduga
 Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm (2007–2013) ***II
 EÜ seitsmendas raamprogrammis (2007-2013) osalemise eeskirjad ***I
 Pürotehniliste esemete turuletoomine ***I
 Ühtne sotsiaalse kaitse statistika Euroopa süsteem (ESSPROS) ***I
 Euratomi seitsmendas raamprogrammis osalemise eeskirjad, uurimistulemuste levitamine *
 Eriprogramm "Inimesed" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007 - 2013) *
 Eriprogramm "Ideed" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007-2013) *
 Eriprogramm "Võimekus" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduste ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007-2013) *
 Eriprogramm "Koostöö" (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007-2013) *
 Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatav eriprogramm (teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmes raamprogramm 2007-2013) *
 Teadusuuringute Ühiskeskuse otsemeetmete kaudu rakendatav eriprogramm (tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmes raamprogramm, 2007-2011) *
 Euroopa Aatomienergiaühenduse eriprogramm (tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmes raamprogramm, 2007-2011) *
 Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala
 AIDS
 Puuetega inimeste olukord laienenud Euroopa Liidus
 On aeg tõsta tempot – kasvava majandusega ja ettevõtliku Euroopa loomine
Tekstid (1164 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika