Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 30 november 2006 - Brussel
 Harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart ***I
 Vaststelling van de technische voorschriften voor binnenvaartschepen ***I
 Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG-Kaapverdië *
 Verlening van een garantie van de Gemeenschap voor verliezen van de Europese Investeringsbank op leningen en garanties voor projecten buiten de Gemeenschap *
 Wijziging van artikel 139 van het Reglement, overgangsbepaling met betrekking tot de taalregeling
 Oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten *
 Bureau voor de grondrechten (Activiteiten bedoeld in titel VI van het EU-Verdrag) *
 Toetreding van Bulgarije
 Toetreding van Roemenië
 Zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013) ***II
 Regels voor de deelname aan het zevende kaderprogramma van de EG (2007-2013), verspreiding van de onderzoeksresultaten ***I
 Pyrotechnische artikelen ***I
 Europees systeem van geïntegreerde statistieken voor de sociale bescherming (ESSOBS) ***I
 Regels voor deelname aan het zevende kaderprogramma van de EGAE (2007-2011), verspreiding van de onderzoeksresultaten *
 Specifiek programma "Mensen" (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) *
 Specifiek programma "Ideeën" (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) *
 Specifiek programma "Capaciteiten" (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) *
 Specifiek programma "Samenwerking" (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) *
 Specifiek programma dat door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek door middel van eigen acties moet worden uitgevoerd (7e kaderprogramma voor OTOD, 2007-2013) *
 Specifiek programma dat door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek door middel van eigen acties moet worden uitgevoerd (7e kaderprogramma voor nucleair onderzoek en opleiding, 2007-2011) *
 Specifiek programma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (7e kaderprogramma voor onderzoek en opleiding, 2007-2011) *
 Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
 AIDS
 Situatie van personen met een handicap in de uitgebreide Europese Unie: Europees Actieplan 2006-2007
 Tijd voor een hogere versnelling: Een Europa van ondernemerschap en groei tot stand brengen
Teksten (1269 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid