Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 13. december 2006 - Strasbourg
 Reach, kemikalieagentur og miljøgifte ***II
 Ændring af direktiv 67/548/EØF om farlige stoffer (Reach) ***II
 Bulgarsk og rumænsk som processprog ved Domstolen *
 Bulgarsk og rumænsk som processprog ved Retten i Første Instans *
 Det europæiske år for interkulturel dialog (2008) ***II
 Finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget *
 Ændringsbudget nr. 6/2006
 Tv-radiospredningsvirksomhed ***I
 Globaliseringsfonden ***I
 Typegodkendelse af motorkøretøjer ***I
 Den Internationale Fond for Irland (2007-2010) *
 Banansektoren *
 Merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester *
 Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007
 Topmøde Rusland/Den Europæiske Union
 Investeringsinstitutter
 Udvidelsesstrategien
 EU's kapacitet til at integrere nye medlemsstater
Tekster (559 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik