Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 13. detsember 2006 - Strasbourg
 Euroopa Kemikaalide Agentuur ***II
 Ohtlikke aineid käsitleva direktiivi 67/548/EMÜ muutmine (REACH) ***II
 Bulgaaria ja rumeenia keele lisamine Euroopa Ühenduste Kohtu menetluskeelte hulka *
 Bulgaaria ja rumeenia keele lisamine Esimese Astme Kohtu menetluskeelte hulka *
 Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta (2008) ***II
 Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus *
 Paranduseelarve nr 6/2006 projekt
 Liikmesriikide teatavate teleringhäälingut käsitlevate õigusnormide kooskõlastamine ***I
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine ***I
 Mootorsõidukite tüübikinnitus seoses heitmetega ja sõidukite remonditeabe kättesaadavus ***I
 Rahvusvaheline Iirimaa Fond (2007 - 2010) *
 Banaanisektor *
 Käibemaksukord raadio- ja televisiooniringhäälinguteenustele ja teatavatele elektroonilistele teenustele *
 Komisjoni 2007. aasta õigusloome- ja tööprogramm
 Euroopa Liidu ja Venemaa tippkohtumine
 Direktiivi 85/611/EMÜ rakendamine (avatud investeerimisfondid)
 Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed 2006-2007
 EL võime integreerida uued liikmesriigid
Tekstid (540 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika