Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 13. joulukuuta 2006 - Strasbourg
 Euroopan kemikaalivirasto ***II
 Vaarallisista aineista annetun direktiivin 67/548/ETY muuttaminen (REACH) ***II
 Bulgarian ja romanian lisääminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeudenkäyntikieliin *
 Bulgarian ja romanian lisääminen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntikieliin *
 Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi (2008) ***II
 Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus *
 Lisätalousarvio nro 6/2006 *
 Jäsenvaltioiden tiettyjen televisiolähetyksiä koskevien säännösten koordinointi ***I
 Euroopan globalisaatiorahaston perustaminen ***I
 Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä niiltä osin kuin se koskee päästöjä ja ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta ***I
 Rahoitustuki Irlannin kansainväliselle rahastolle (2007–2010) *
 Banaaniala *
 Radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja tiettyjen muiden palvelujen alv-järjestelyt *
 Komission lainsäädäntö- ja työohjelma vuodeksi 2007
 EU–Venäjä-huippukokous
 Yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin 85/611/ETY (UCITS III) täytäntöönpano
 Laajentumisstrategia ja tärkeimmät haasteet 2006–2007
 Euroopan unionin valmius integroida uusia jäsenvaltioita: institutionaaliset näkökohdat
Tekstit (579 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö