Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2006. december 13., Szerda - Strasbourg
 Az Európai Vegyianyag-ügynökség ***II
 A veszélyes vegyi anyagokról szóló 67/548/EGK tanácsi irányelv módosítása (REACH) ***II
 A bolgár és a román nyelv beillesztése az Európai Közösségek Bíróságának eljárási nyelvei közé *
 A bolgár és a román nyelv beillesztése az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának eljárási nyelvei közé *
 A kultúrák közötti párbeszéd európai éve (2008) ***II
 Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet *
 6/2006. sz. költségvetésmódosítás
 A tagállamok televíziós műsorsugárzással kapcsolatos egyes intézkedéseinek koordinációja ***I
 Az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap létrehozása ***I
 A gépjárművek emisszió tekintetében történő típusjóváhagyása és a járműjavítási információk elérhetősége ***I
 Az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulás(2007–2010) *
 A banánágazat *
 A rádióműsor- és televízióműsor-terjesztési szolgáltatásokra és egyes elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandó hozzáadottérték-adóval kapcsolatos rendelkezések *
 A 2007-re szóló jogalkotási és munkaprogram
 EU–Oroszország csúcstalálkozó
 Az ÁÉKBV III. irányelv végrehajtása
 Bővítési stratégia és alapvető kihívások 2006–2007
 Az Európai Unió új tagállamok integrálására való képességének intézményi vonatkozásai
Szövegek (620 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat