Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2006 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
 Europos cheminių medžiagų agentūra ***II
 Direktyvos 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų dalinis pakeitimas (REACH) ***II
 Bulgarų ir rumunų kalbų įtraukimas į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo procedūrų kalbų sąrašą *
 Bulgarų ir rumunų kalbų įtraukimas į Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo procedūrų kalbų sąrašą *
 Europos kultūrų dialogo metai (2008 m.) ***II
 Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas Finansinis reglamentas *
 Taisomojo biudžeto Nr. 6/2006 projektas
 Valstybių narių tam tikrų nuostatų dėl televizijos transliacijos koordinavimas ***I
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondo įsteigimas ***I
 Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimas atsižvelgiant į išmetamų teršalų kiekį ir prieiga prie transporto priemonių remonto informacijos ***I
 Finansinė parama Tarptautiniam Airijos fondui (2007–2010 m.) *
 Bananų sektorius *
 PVM priemonių, taikomų radijo ir televizijos transliacijų paslaugoms ir tam tikroms elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms, taikymo laikotarpis *
 2007 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programa
 Rusijos ir Europos Sąjungos aukščiausio lygio susitikimas
 Direktyvos 85/611/EEB įgyvendinimas (Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai)
 Plėtros strategija ir pagrindiniai iššūkiai 2006 - 2007 m.
 Europos Sąjungos pajėgumų integruoti naujas valstybes nares instituciniai aspektai
Tekstai (561 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika