Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2006. gada 13. decembris - Strasbūra
 Eiropas Ķimikāliju aģentūra ***II
 Direktīvas 67/548/EEK attiecībā uz bīstamām vielām (REACH) grozīšana ***II
 Bulgāru un rumāņu valodas iekļaušana Eiropas Kopienu Tiesas reglamentā minētajā tiesvedības valodu sarakstā *
 Bulgāru un rumāņu valodas iekļaušana tiesvedības valodās, kas noteiktas Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas reglamentā *
 Eiropas starpkultūru dialoga gads (2008) ***II
 Finanšu regula, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam *
 Budžeta grozījuma projekts 6/2006
 Televīzijas raidījumu veidošanas un apraides noteikumu koordinēšana ***I
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidošana ***I
 Tipa apstiprinājums mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisiju un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta informācijai ***I
 Finanšu iemaksas Starptautiskajā Īrijas fondā (2007.–2010. g.) *
 Banānu nozare *
 Noteikumi par PVN radio un televīzijas apraides un citiem pakalpojumiem *
 Komisijas likumdošanas un darba programma 2007. gadam
 ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksme
 Direktīvas 85/611/EEK (PVKIU) ieviešana
 Paplašināšanas stratēģija un galvenie uzdevumi 2006.–2007. gadā
 Eiropas Savienības spējas integrēt jaunas dalībvalstis institucionālie aspekti
Teksti (570 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika