Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 13. december 2006 - Strasbourg
 Evropska agencija za kemikalije ***II
 Sprememba Direktive 67/548/EGS o nevarnih snoveh (REACH) ***II
 Vključitev bolgarščine in romunščine med jezike postopkov Sodišča Evropskih Skupnosti *
 Vključitev bolgarščine in romunščine med jezike postopka Sodišča prve stopnje *
 Evropsko leto medkulturnega dialoga (2008) ***II
 Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti *
 Predlog spremembe proračuna št. 6/2006
 Usklajevanje nekaterih predpisov držav članic o razširjanju televizijskih programov ***I
 Ustanovitev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji ***I
 Homologacija motornih vozil glede na emisije in dostop do informacij za popravilo vozil ***I
 Finančni prispevki Skupnosti v Mednarodni sklad za Irsko (2007-2010) *
 Sektor banan *
 Ureditev DDV za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za druge storitve *
 Zakonodajni in delovni programu Komisije za leto 2007
 Vrh EU-Rusija
 Izvajanje KNPVP
 Širitvena strategija in njeni glavni izzivi 2006-2007
 Institucionalni vidiki zmožnosti Evropske unije za vključevanje novih držav članic
Besedila (527 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov