Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 13 december 2006 - Strasbourg
 En europeisk kemikaliemyndighet ***II
 Ändring av direktiv 67/548/EEG om farliga kemikalier (REACH) ***II
 Införande av bulgariska och rumänska bland rättegångsspråken i Europeiska gemenskapernas domstol *
 Införande av bulgariska och rumänska bland rättegångsspråken i Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt *
 Europeiska året för interkulturell dialog (2008) ***II
 Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget *
 Förslag till ändringsbudget nr 6/2006
 Samordning av vissa bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller sändningsverksamhet för television ***I
 Inrättande av en europeisk fond för justering för globaliseringseffekter ***I
 Typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp och om tillgång till reparationsinformation ***I
 Finansiella bidrag till Internationella fonden för Irland (2007–2010) *
 Banansektorn *
 Momsordningen för radio- och televisionssändningar och andra tjänster *
 Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2007
 Toppmötet mellan EU och Ryssland
 Genomförande av direktiv 85/611/EEG (företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper)
 Strategi för utvidgningsprocessen och de största utmaningarna 2006-2007
 De institutionella aspekterna av Europeiska unionens kapacitet att integrera nya medlemsstater
Texter (584 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy