Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 14 grudnia 2006 r. - Strasburg
 Projekt budżetu ogólnego na rok 2007 (wszystkie sekcje)
 Procedura uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów w dziedzinie transportu proponowanych przez Państwa Członkowskie (tekst ujednolicony) ***I
 Zniesienie kontroli przeprowadzanych na granicach Państw Członkowskich (transport drogowy i żegluga śródlądowa) (tekst ujednolicony) ***I
 Przekazywania danych statystycznych objętych zasadą poufności (wersja skodyfikowana)***I
 Przekazywanie danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku (tekst ujednolicony) ***I
 Wspólnotowe kryteria zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób zwierząt (tekst ujednolicony)*
 Umowa WE-Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *
 Działalność w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (porozumienie- WE/Australia, Kanada, Norwegia i Szwajcaria, Korea, Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki *
 Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru *
 Profilaktyka narkotykowa i informacje o narkotykach ***I
 Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych (2007-2013) ***I
 Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców ***I
 Konstrukcja podwójnokadłubowa lub równoważne rozwiązanie w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***I
 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich *
 Program szczegółowy „Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami” (2007-2013) *
 Skład ilościowy komisji
 Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn***II
 Prawa jazdy ***II
 Zmiana w art. 81 Regulaminu Parlamentu, Postanowienia wykonawcze
 Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (kwestorzy, prezydia komisji)
 Fundusz Granic Zewnętrznych ***I
 Fundusz Powrotu Imigrantów ***I
 Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***I
 Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ***I
 Prawa podstawowe i obywatelstwo (2007-20013) *
 Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (2007-2013) *
 Program szczegółowy „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości (2007-2013) *
 Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie) *
 Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja) *
 Wspieranie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego *
 Wizy na przekraczanie granic zewnętrznych państw członkowskich *
 Monitorowanie nagrody im. Sacharowa
 Ochrony danych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych
 Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii
 Biomasa i biopaliwa
 Sytuacja na Fidżi
 Udział sił ONZ w aktach wykorzystywania seksualnego w Liberii i na Haiti – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych i ich roli w odbudowie i procesie demokratycznym w krajach po zakończeniu konfliktu,
 Sytuacja w Birmie
 Konsekwencje podpisania konwencji haskiej w sprawie papierów wartościowych
Teksty (1367 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności