Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 14 december 2006 - Strasbourg
 Förslag till allmän budget 2007, såsom ändrat av rådet (alla avsnitt)
 Förfarande för förhandsgranskning och samråd beträffande vissa lagar och andra författningar som medlemsstaterna planerar att utfärda inom transportområdet (kodifierad version) ***I
 Avskaffande av kontroller vid gränserna (vid transporter på väg och inre vattenvägar) (kodifierad version) ***I
 Utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter (kodifierad version) ***I
 Avlämnande av statistik från fisket i nordöstra Atlanten (kodifierad version) ***I
 Gemenskapskriterier för utrotning och övervakning av vissa djursjukdomar (kodifierad version) *
 Avtal EG-Paraguay om vissa luftfartsaspekter *
 Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området intelligenta tillverkningssystem (avtal EU/Australien, Kanada, Norge, Schweiz, Sydkorea, Japan och USA) *
 Den gemensamma organisationen av marknaden för socker (tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin till följd av utvidgningen) *
 Förebyggande av narkotikamissbruk och information (2007-2013) ***I
 "Civilrätt" (2207-2013) ***I
 Europeiska flyktingfonden ***I
 Krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov ***I
 Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare*
 Terrorism - förebyggande, beredskap och konsekvenshantering (2007-2013)*
 Utskottens sammansättning
 Europeiska jämställdhetsinstitutet ***II
 Körkort ***II
 Ändring av artikel 81 i parlamentets arbetsordning
 Ändring av arbetsordningen (kvestorer och utskottspresidium)
 Fonden för de yttre gränserna (2007-2013) ***I
 Europeiska återvändandefonden (2008-2013) ***I
 Läkemedel för pediatrisk användning ***I
 Europeiskt småmålsförfarande ***I
 "Grundläggande rättigheter och medborgarskap" (2007-2013) *
 "Straffrätt" (2007-2013) *
 Förebyggande och bekämpande av brott (2007-2013)*
 Utveckling av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (förordning) *
 Utvecklingen av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) (beslut)*
 Kärnsäkerhetsstöd *
 Visering för passering av de yttre gränserna *
 Uppföljning av Sakharovpriset
 Skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete
 Europeisk strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och trygg energiförsörjning
 Biomassa och biobränsle
 Fiji
 FN-styrkornas inblandning i sexuella övergrepp i Liberia och Haiti
 Situationen i Burma
 Haagkonventionen om värdepapper
Texter (1314 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy