Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2676(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0024/2007

Συζήτηση :

PV 17/01/2007 - 7
CRE 17/01/2007 - 7

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2007 - 9.7
CRE 18/01/2007 - 9.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0007

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 283kWORD 49k
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2007 - Στρασβούργο
Καταδίκη σε θάνατο ιατρικού προσωπικού στη Λιβύη
P6_TA(2007)0007RC-B6-0024/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταδίκη σε θάνατο και τη φυλάκιση πέντε βουλγάρων νοσοκόμων και ενός παλαιστινίου γιατρού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις Ετήσιες Εκθέσεις της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ιδιαίτερα εκείνες για τα έτη 2005 και 2006,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως την παράγραφο 25 του ψηφίσματός του της 30ής Νοεμβρίου 2006(1), την παράγραφο 32 του ψηφίσματός του της 15ης Δεκεμβρίου 2005(2) και την παράγραφο 39 του ψηφίσματός του της 13ης Απριλίου 2005(3),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων της 11ης Οκτωβρίου 2004 στο πλαίσιο των οποίων εκφράζεται βαθιά ανησυχία για τη δυσχερή θέση του κρατούμενου ιατρικού προσωπικού, την απόφασή του να παράσχει βοήθεια στις υγειονομικές υπηρεσίες της Λιβύης, τη δήλωση της Προεδρίας της ΕΕ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου της Λιβύης να καταδικαστούν σε θάνατο οι πέντε βουλγάρες νοσοκόμες και ο παλαιστίνιος γιατρός, τη δήλωση της Επιτρόπου Ferrero-Waldner σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου της Λιβύης της 19ης Δεκεμβρίου 2006 στην υπόθεση της Βεγγάζης και τις δηλώσεις του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2006 και της 20ής Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της Μεσογείου του Δεκεμβρίου 2005 και Δεκεμβρίου 2006,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της ΕΕ σε σχέση με τρίτες χώρες για τη θανατική ποινή,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Φεβρουαρίου 1999 οι αρχές της Λιβύης συνέλαβαν ορισμένα βουλγαρικής υπηκοότητας μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου "Al-Fatih" της Βεγγάζης και ότι στις 7 Φεβρουαρίου 2000 άρχισε η δίκη έξι βουλγάρων πολιτών, ενός Παλαιστινίου και 9 Λίβυων ενώπιον του Λαϊκού Δικαστηρίου της Λιβύης με την κατηγορία της εκ προθέσεως μόλυνσης εκατοντάδων παιδιών με τον ιό HIV,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Μαΐου 2004 το δικαστήριο καταδίκασε πέντε βουλγάρες νοσοκόμες και έναν παλαιστίνιο γιατρό σε θάνατο δια τουφεκισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Δεκεμβρίου 2005 το Ανώτατο Δικαστήριο της Λιβύης εξέδωσε την ετυμηγορία του σχετικά με την έφεση που είχε ασκηθεί στη θανατική ποινή και διέταξε τη διεξαγωγή νέας δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα δίκη που άρχισε στις 11 Μαΐου 2006 επικύρωσε τις θανατικές ποινές στις 19 Δεκεμβρίου 2006,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται ισχυρές ενδείξεις για βασανιστήρια στη φυλακή σε βάρος των κατηγορουμένων προκειμένου να αποσπαστούν ψευδείς ομολογίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν επίσης διαπραχθεί άλλες καταφανείς παραβιάσεις των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003, κατόπιν αιτήματος των αρχών της Λιβύης, διάσημοι διεθνείς εμπειρογνώμονες για το HIV/AIDS συνέταξαν έκθεση που κατέληξε κατηγορηματικά στο συμπέρασμα ότι η εξάπλωση του ιού HIV οφειλόταν σε μόλυνση εντός του νοσοκομείου που είχε αρχίσει πριν από την άφιξη των κατηγορουμένων στη Λιβύη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες δημοσιεύσεις παρέχουν ισχυρά επιστημονικά τεκμήρια σχετικά με την προέλευση και τη χρονική στιγμή της μόλυνσης στη Βεγγάζη· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα ισχυρά στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της αθωότητας των κατηγορουμένων αγνοήθηκαν και δεν ελήφθησαν υπόψη,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2004 η ΕΕ ξεκίνησε ένα "Σχέδιο Δράσης HIV για τη Βεγγάζη", που περιλαμβάνει τεχνική και ιατρική βοήθεια στα παιδιά που μολύνθηκαν και στις πληγείσες οικογένειες, καθώς και υποστήριξη στις αρχές της Λιβύης για την καταπολέμηση του HIV/AIDS· λαμβάνοντας υπόψη ότι EUR 2 500 000 από τον κοινοτικό προϋπολογισμό έχουν προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση του σχεδίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή αυτού του Σχεδίου Δράσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με την υποστήριξη της Επιτροπής και των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά παιδιά που έχουν μολυνθεί έχουν νοσηλευθεί σε νοσοκομεία των κρατών μελών,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2006 ιδρύθηκε ένα Διεθνές Ταμείο για τη Βεγγάζη ως μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη των τοπικών ιατρικών υποδομών στη Βεγγάζη, να βελτιώσει τη θεραπεία των ασθενών και να παράσχει βοήθεια στις πληγείσες οικογένειες,

1.   καταδικάζει την απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου της Λιβύης της 19ης Δεκεμβρίου 2006 που επανεξέτασε την υπόθεση και καταδίκασε σε θάνατο τις πέντε βουλγάρες νοσοκόμες, Kristiana Vulcheva, Nasya Nenova, Valentina Siropulo, Valya Chervenyashka, Snezhana Dimitrova και ένα παλαιστίνιο γιατρό, τον Ashraf al-Haiui, που έχουν ήδη περάσει οκτώ χρόνια στη φυλακή σε σχέση με την υπόθεση HIV/AIDS στο νοσοκομείο της Βεγγάζης το 1999·

2.   επαναλαμβάνει τη ριζική αντίθεσή του στη θανατική ποινή και υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θεωρεί ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στην προοδευτική ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ταυτόχρονα ότι η ΕΕ έχει πλέον προχωρήσει πέρα από αυτή τη δέσμευση και τώρα τάσσεται υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής σε τρίτες χώρες·

3.   επαναλαμβάνει τη σοβαρή του ανησυχία σχετικά με τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η δίωξη των κατηγορουμένων, τη μεταχείρισή τους ενώ ήσαν υπό κράτηση και τις μεγάλες καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία·

4.   υπογραμμίζει ότι από τον Ιανουάριο του 2007 η δίκη της Βεγγάζης αφορά άμεσα πέντε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.   καλεί τις ενδιαφερόμενες λιβυκές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αναθεώρηση και την ακύρωση της θανατικής ποινής και να ανοίξουν το δρόμο για την ταχεία επίλυση της υπόθεσης σε ανθρωπιστική βάση, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη συνέχιση της κοινής πολιτικής δέσμευσης με τη Λιβύη·

6.   καλεί τον συνταγματάρχη Al Qadhafi να ασκήσει τις εξουσίες που διαθέτει και να ελευθερώσει επειγόντως τα κρατούμενα μέλη του ιατρικού προσωπικού·

7.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προβούν σε ενέργειες έναντι της κυβέρνησης της Λιβύης προκειμένου να ελευθερωθούν σύντομα τα κρατούμενα μέλη του ιατρικού προσωπικού·

8.   εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στα θύματα της μόλυνσης από HIV/AIDS στη Βεγγάζη και επισημαίνει τα μέτρα που ελήφθησαν από τη διεθνή κοινότητα για την παροχή βοηθείας στα προσβληθέντα με τον ιό παιδιά·

9.   καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης HIV και την υποστήριξη του Διεθνούς Ταμείου Βεγγάζης προκειμένου να ανακουφιστούν τα παιδιά που έχουν μολυνθεί και οι οικογένειές τους και να βοηθηθούν οι αρχές της Λιβύης στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διάδοσης του ιού HIV στη χώρα·

10.   υπογραμμίζει την απόφασή του να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υπόθεση και καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να τηρούν ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για οποιεσδήποτε εξελίξεις·

11.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν, εάν δεν υπάρξει θετική διευθέτηση της υπόθεσης, το ενδεχόμενο αναθεώρησης της κοινής πολιτικής δέσμευσης με τη Λιβύη σε όλους τους σχετικούς τομείς όπως η Ένωση το κρίνει σκόπιμο·

12.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, την Γενική Λαϊκή Επιτροπή και την Γενική Λαϊκή Συνέλευση της Λιβύης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0511.
(2) EE C 286 E, 23.11.2006, σ. 511.
(3) EE C 33 E, 9.2.2006, σ. 404.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου