Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/0035(AVC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0473/2006

Predkladané texty :

A6-0473/2006

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/02/2007 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0011

Prijaté texty
PDF 195kWORD 34k
Štvrtok, 1. februára 2007 - Brusel
Ochrana cestujúcich proti nezabezpečenej batožine ***
P6_TA(2007)0011A6-0473/2006

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o stanovisku Spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie spojených národov o schvaľovaní oddeľovacích systémov na ochranu cestujúcich proti nezabezpečenej batožine, ktoré sa nedodávajú ako originálna výbava (11523/2006 – C6-0346/2006 – 2006/0035(AVC))

(Postup súhlasu)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (11523/2006)(1),

–   so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada podala v súlade s článkom 4 ods. 2 druhou zarážkou rozhodnutia Rady 97/836/ES(2) (C6-0346/2006),

–   so zreteľom na článok 75 ods. 1 a článok 43 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A6-0473/2006),

1.   súhlasí s návrhom rozhodnutia Rady;

2.   poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Rozhodnutie Rady 97/836/ES z 27. novembra 1997 vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k Dohode Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov, ktorá sa týka prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, vybavenia a častí, ktoré môžu byť namontované a/alebo použité na kolesových vozidlách, a podmienok pre vzájomné uznávanie schválení udelených na základe týchto predpisov (Revidovaná dohoda z roku 1958) (Ú. v. ES L 346, 17.12.1997, s. 78).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia