Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0041(AVC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0472/2006

Indgivne tekster :

A6-0472/2006

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 01/02/2007 - 7.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0012

Vedtagne tekster
PDF 8kWORD 34k
Torsdag den 1. februar 2007 - Bruxelles
Godkendelse af synsfelt i motorkøretøjer ***
P6_TA(2007)0012A6-0472/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om udkast til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om godkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår førerens fremadrettede synsfelt (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC))

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (11522/2006)(1),

-   der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 4, stk. 2, andet afsnit, i Rådets afgørelse 97/836/EF(2) (C6-0347/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 75, stk. 1, og artikel 43, stk. 1,

-   der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A6-0472/2006),

1.   afgiver samstemmende udtalelse om forslag til Rådets afgørelse;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("Overenskomst af 1958 som revideret") (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik