Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0041(AVC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0472/2006

Ingediende teksten :

A6-0472/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/02/2007 - 7.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0012

Aangenomen teksten
PDF 193kWORD 31k
Donderdag 1 februari 2007 - Brussel
Goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft ***
P6_TA(2007)0012A6-0472/2006

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft (11522/2006 – C6-0347/2006 – 2006/0041(AVC))

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien de ontwerpverordening van de Raad (11522/2006)(1),

–   gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 4, lid 2, tweede streepje van Besluit 97/836/EG van de Raad(2) (C6-0347/2006),

–   gelet op artikel 75, lid 1 en artikel 43, lid 1van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A6-0472/2006),

1.   stemt in met het voorstel voor een verordening van de Raad;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Nog niet in PB gepubliceerd.
(2) Besluit 97/836/EG van de Raad van 27 november 1997 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de overeenkomst van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties betreffende het aannemen van eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen, uitrustingsstukken en onderdelen die kunnen worden aangebracht en/of gebruikt op wielvoertuigen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen verleend op basis van deze eisen ("Herziene overeenkomst van 1958") (PB L 346 van 17.12.1997, blz. 78).

Juridische mededeling - Privacybeleid