Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0141(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0470/2006

Ingediende teksten :

A6-0470/2006

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/02/2007 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2007)0013

Aangenomen teksten
PDF 190kWORD 30k
Donderdag 1 februari 2007 - Brussel
Overeenkomst EG/Korea voor wetenschappelijke en technologische samenwerking *
P6_TA(2007)0013A6-0470/2006

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea (COM(2006)0422 – C6-0438/2006 – 2006/0141(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2006)0422)(1),

–   gezien de ontwerpovereenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek Korea,

–   gelet op artikel 170 en artikel 300, lid 2, eerste alinea van het EG-Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG-Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0438/2006),

–   gelet op artikel 51, artikel 83, lid 7 en artikel 43, lid 1 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0470/2006),

1.   hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Korea.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.

Juridische mededeling - Privacybeleid