Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2007/2505(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0021/2007

Predložena besedila :

B6-0021/2007

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/02/2007 - 7.6
CRE 01/02/2007 - 7.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0016

Sprejeta besedila
PDF 287kWORD 57k
Četrtek, 1. februar 2007 - Bruselj
Človekove pravice Dalitov v Indiji
P6_TA(2007)0016B6-0021/2007

Resolucija Evropskega parlamenta o položaju človekovih pravic Dalitov v Indiji

Evropski Parlament,

–   ob upoštevanju zaslišanja, ki ga je njegov Odbor za razvoj pripravil dne 18. decembra 2006,

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. septembra 2006 o gospodarskih in trgovinskih odnosih EU z Indijo(1) in letnih resolucij Parlamenta o človekovih pravicah iz let 2000, 2002, 2003 in 2005,

–   ob upoštevanju splošnega priporočila XXIX (diskriminacija na podlagi porekla), ki ga je sprejel odbor Združenih narodov za odpravo rasne diskriminacije dne 22. avgusta 2002, in 48 ukrepov, ki jih morajo sprejeti države podpisnice,

–   ob upoštevanju študije, ki jo je izvedla podkomisija Združenih narodov za spodbujanje in zaščito človekovih pravic, v kateri je ponujen osnutek načel in smernic za izkoreninjenje "diskriminacije na podlagi dela in porekla", ter predhodnega poročila, ki so ga izdali posebni poročevalci o diskriminaciji na podlagi dela in porekla,

–   ob upoštevanju različnih določb v indijski ustavi za zaščito in spodbujanje pravic dalitov, ki zadevajo vsaj 167 milijonov ljudi in vključujejo odpravo nedotakljivosti, prepoved razlikovanja na podlagi kaste, enake možnosti pri zaposlovanju v javnih službah ter s spodbujevalnimi ukrepi na področju izobraževanja, zaposlovanja in politike prek rezervacij v državnih institucijah in političnih predstavniških teles, ob upoštevanju številnih zakonodajnih ukrepov, ki narekujejo odpravo nekaterih najhujših oblik nedotakljivosti in kastnega razlikovanja, vključno z zasužnjevanjem zaradi dolgov, čiščenjem greznic in grozodejstvi nad daliti,

–   ob upoštevanju nacionalne komisije za človekove pravice, nacionalne in državne komisije za posebne kaste in nacionalne komisije Safai Karamčari, ki se ukvarja s problemom čiščenja greznic,

–   ob upoštevanju členov 91 in 90(4) svojega Poslovnika,

A.   ob upoštevanju, da je Indija največja delujoča demokracija na svetu, kjer je vsak državljan pred volilno skrinjico enak, da je bil nekdanji indijski predsednik in voditelj države dalit in da so daliti službovali tudi kot ministri; ob upoštevanju, da obstajajo hindujske miselne šole, ki odklanjajo kastno razlikovanje in izključevanje kot odstopanje od vere,

B.   ker so daliti in podobne skupine tudi v Nepalu, Pakistanu in Bangladešu,

C.   ker je indijska nacionalna komisija za človekove pravice obvestila, da je izvajanje zakona o posebnih kastah in posebnih plemenih (preprečevanje grozodejstev) še vedno nezadovoljivo in ker je objavila številna priporočila za reševanje tega problema,

D.   ker kljub sedemindvajsetim uradno priznanim grozodejstvom, ki se izvajajo nad daliti vsak dan, policisti pogosto preprečijo dalitom vstop v policijske postaje, ne želijo zapisati primerov, ki jih prijavijo, ter nad daliti redno izvajajo mučenje, ne da bi za to bili kaznovani;

E.   ker kljub temu, da daliti kriminalnih dejanj iz strahu, da se jim bodo vodilne kaste maščevale, ne prijavijo, uradna policijska statistika iz zadnjih petih let kaže, da je vsak teden umorjenih 13 dalitov, vsak teden je v ognju uničenih pet njihovih domov ali njihovo imetje, vsak teden jih je 6 ugrabljenih ali nasilno odpeljanih, vsak dan so 3 dalitke posiljene, vsak dan je 11 dalitov pretepenih in vsakih osemnajst minut je nad dalitom izveden zločin(2),

F.   ker je novejša študija o nedotakljivosti v Indiji(3), ki je zajela 565 vasi v 11 zveznih državah, pokazala, da javni zdravstveni uslužbenci ne želijo obiskovati domov dalitov v 33 % vasi, v 27,6 % vasi je dalitom preprečen vstop v policijsko postajo, v 37,8 % državnih šol morajo dalitski otroci pri jedi sedeti ločeno, v 23,5 % vasi daliti ne prejemajo pošte na dom in v 48,4 % vasi daliti nimajo dostopa do vodnih virov zaradi kastnega ločevanja in nedotakljivosti,

G.   ker je polovica dalitskih otrok v Indiji podhranjenih, 21 % jih ima kritično nezadostno težo in 12 % jih umre preden dopolnijo pet let(4),

H.   ker sta zaradi nedotakljivosti v šolah osip in stopnja nepismenosti med dalitskimi otroki veliko večja kot pri drugem prebivalstvu, vrzel v pismenosti med dalitskimi in nedalitskimi otroki pa se skoraj ni spremenila, odkar je Indija postala samostojna, in je delež pismenih dalitk na indijskem podeželju le 37,8 %(5),

I.   ker se dalitke, ki so poleg "plemenskih" žensk najrevnejše od revnih v Indiji, na vseh življenjskih področjih soočajo z dvojnim razlikovanjem, na podlagi kaste in spola; izpostavljene so hudim kršitvam fizične integritete, vključno z nekaznovano spolno zlorabo s strani vodilnih kast; so družbeno izključene in gospodarsko izkoriščane,

J.   ker je nacionalna komisija za posebne kaste ugotovila, da je za dobrobit in razvoj dalitov v okviru posebnega vladnega načrta za posebne kaste namenjenih in porabljenih občutno premalo sredstev,

K.   ker so daliti podvrženi zasužnjevanju zaradi dolgov in prisilnemu delu ter diskriminaciji na vrsti trgov, vključno s trgom dela, stanovanjskim trgom, potrošniškim trgom ter kapitalskim in kreditnim trgom; prejemajo nižje plačilo in imajo daljši delovni čas, plač ne prejemajo pravočasno ter jih verbalno ali fizično zlorabljajo,

1.   pozdravlja različne določbe v indijski ustavi za zaščito in spodbujanje pravic dalitov, obenem pa opaža, da je kljub tem določbam izvajanje zakonov, ki ščitijo pravice dalitov, še vedno zelo pomanjkljivo in je zaradi grozodejstev nad njimi, nedotakljivosti, nepismenosti, neenakih možnosti, čiščenja greznic, prenizkega plačila, zasužnjevanja zaradi dolgov, dela otrok in tega, da ne smejo posedovati zemlje, življenje indijskih dalitov še naprej težko;

2.   izraža zaskrbljenost ob majhnem številu obsodb za storilce takšnih kaznivih dejanj in poziva indijsko vlado, naj izboljša svoj kazenskopravni sistem, da bi olajšala vlaganje obtožb proti storilcem kaznivih dejanj, zagrešenih proti dalitom, povečala število obsodb proti tem storilcem in občutno zmanjšala trajanje sodnih postopkov; indijsko vlado poziva tudi, naj sprejme posebne ukrepe za zaščito dalitk;

3.   pozdravlja nedavno prepoved zaposlovanja otrok kot služabnikov in kot delavcev v obcestnih gostiščih, restavracijah, čajnicah idr. in poziva indijsko vlado, naj sprejme nadaljnje ukrepe za popolno prepoved vseh oblik dela otrok;

4.   poziva indijsko vlado, naj sprejme nujne ukrepe, da bi dalitom zagotovila enako dostopnost policijskih postaj in vseh drugih javnih ustanov in zmogljivosti, tudi tistih, ki so povezane z indijsko strukturo demokracije, kot so lokalne skupščine pančajat in volilne kabine;

5.   pozdravlja davčno politiko, ki ji indijska komisija za načrtovanje in različna ministrstva sledijo pri dodeljevanju proračunskih sredstev za dobrobit in razvoj dalitov, in poziva vlado Indije, naj zagotovi celovito in časovno določeno izvajanje vseh političnih in proračunskih ukrepov za dobrobit in razvoj dalitov, tudi polno izvajanje posebnega načrta za posebne kaste;

6.   poziva indijsko vlado, naj se za učinkovito odpravljanje kastnega razlikovanja še bolj poveže s pristojnimi telesi Združenih narodov za človekove pravice, tudi z odborom za odpravo rasnega razlikovanja in posebnimi poročevalci Združenih narodov, določenih za oblikovanje načel in smernic za odpravo razlikovanja na podlagi dela in porekla;

7.   poziva indijsko vlado, naj ratificira konvencijo Združenih narodov proti mučenju in drugemu krutemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju in naj sprejme preprečevalne ukrepe, s katerimi bi zmanjšala tveganje dalitov, da bodo izkusili mučenje, poziva jo, in kazenske ukrepe za pregon policistov, ki mučijo dalite, ter vzpostavi neodvisen pritožbeni mehanizem za žrtve mučenja, ki bo dalitom dostopen;

8.   z zaskrbljenostjo opaža pomanjkanje tehtnega sodelovanja EU z indijsko vlado pri obsežnem problemu kastnega razlikovanja, zlasti na srečanjih na vrhu med EU in Indijo;

9.   poziva Svet in Komisijo, naj izpostavita vprašanje kastnega razlikovanja med vrhom EU-Indija in na drugih srečanjih kot del vseh političnih pogovorov in pogovorov o človekovih pravicah, civilni družbi, razvoju in trgovini in naj obvestita ustrezne odbore o napredku in izidu takih pogovorov;

10.   poziva evropske člane skupnega akcijskega odbora, naj vzpostavijo dialog o problemu kastnega razlikovanja pri razpravah odbora o demokraciji in človekovih pravicah, socialni in zaposlovalni politiki ter razvojnem sodelovanju;

11.   ponovno poudarja, da pričakuje, da bodo razvojni programi EU v Indiji vključevali posebne ukrepe, ki bodo manjšinam, na primer dalitom in adivazijem, ter drugim odrinjenim skupinam, plemenom in kastam omogočili zmanjšati razlike med njimi in drugim prebivalstvom v zvezi z doseganjem razvojnih ciljev tisočletja;

12.   opozarja na svojo zahtevo, naj Svet in Komisija namenita prednost podpiranju enakih možnosti pri zaposlovanju v zasebnih družbah s sedežem v EU in spodbujanju takih podjetij, naj izvajajo "Ambedkarjeva načela" (zaposlovanje in dodatna načela o gospodarski in socialni izključenosti za pomoč tujim vlagateljem v južni Aziji pri obravnavanju kastnega razlikovanja);

13.   pozdravlja zavezanost EU razvijanju načel in smernic za odpravo razlikovanja na podlagi dela in porekla, ki jih je oblikovala podkomisija Združenih narodov za pospeševanje in varstvo človekovih pravic, in poziva Komisijo in Svet, naj to delo še naprej podpirata;

14.   naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic, indijskemu predsedniku, vladi in parlamentu, generalnemu sekretarju Združenih narodov, pa tudi vodilnim v podkomisiji Združenih narodov za pospeševanje in varstvo človekovih pravic, Mednarodni organizaciji dela, Unicefu, Svetovni banki in Mednarodnemu denarnemu skladu.

(1) Sprejeta besedila, P6_TA(2006)0388.
(2) Izhaja iz podatkov v Crime in India 2005 (Zločini v Indiji 2005), http://ncrb.nic.in/crime2005/home.htm in http://ncrb.nic.in/crime2005/cii-2005/CHAP7.pdf.
(3) Z naslovom Untouchability in Rural India (Nedotakljivost na indijskem podeželju) so jo objavili Shah, Mander, Thorat, Deshpande in Baviskar, Sage Publications, Indija 2006.
(4) Nacionalna raziskava o zdravstvenem stanju družin, ki jo je naročilo indijsko ministrstvo za zdravje in dobrobit družin, 1998-99 (zadnja razpoložljiva raziskava), str. 11, http://www.nfhsindia.org/data/india/indch6.pdf.
(5) Popis v Indiji leta 2001.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov