Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/0156(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0477/2006

Indgivne tekster :

A6-0477/2006

Forhandlinger :

PV 31/01/2007 - 25
CRE 31/01/2007 - 25

Afstemninger :

PV 01/02/2007 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2007)0017

Vedtagne tekster
PDF 17kWORD 46k
Torsdag den 1. februar 2007 - Bruxelles
Fiskeripartnerskabsaftale EF/Gabon *
P6_TA(2007)0017A6-0477/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2006)0454)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 2, første afsnit,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0303/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

-   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udviklingsudvalget (A6-0477/2006),

1.   godkender forslaget til Rådets forordning som ændret og godkender indgåelsen af aftalen;

2.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Gabonesiske Republiks regeringer og parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 2 a (ny)
(2a) Fællesskabets finansielle modydelse vil blive anvendt til udvikling til fordel for kystbefolkninger, der er afhængige af fiskeri, samt til oprettelse af mindre lokale fryse- og forarbejdningsvirksomheder.
Ændring 2
Artikel 3 a (ny)
Artikel 3a
I løbet af det sidste år inden udløbet af protokollens gyldighedsperiode, og inden der indgås en ny aftale eller sker en forlængelse af gyldighedsperioden for den aftale, der er knyttet til denne forordning, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af og gennemførelsesbetingelserne for aftalen.
Ændring 3
Artikel 3 b (ny)
Artikel 3b
Kommissionen aflægger én gang om året beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af det flerårige sektorprogram, der er beskrevet i protokollens artikel 7.
Ændring 4
Artikel 3 c (ny)
Artikel 3c
På grundlag af den rapport, Kommissionen forelægger i henhold til artikel 3a og efter høring af Europa-Parlamentet giver Rådet om fornødent Kommissionen et forhandlingsmandat med henblik på vedtagelse af en ny protokol.
Ændring 5
Artikel 3 d (ny)
Artikel 3d
Kommissionen evaluerer årligt, om de medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til aftalen, har opfyldt kravene om fangstrapportering.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik