Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/0156(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0477/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0477/2006

Keskustelut :

PV 31/01/2007 - 25
CRE 31/01/2007 - 25

Äänestykset :

PV 01/02/2007 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0017

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 45k
Torstai 1. helmikuuta 2007 - Bryssel
EY:n ja Gabonin välinen kalastuskumppanuussopimus*
P6_TA(2007)0017A6-0477/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2006)0454)(1),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0303/2006),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot (A6-0477/2006),

1.   hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Gabonin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

Komission teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a) EY:n taloudellista korvausta on käytettävä kalataloudesta riippuvaisten rannikkoyhteisöjen kehittämiseen sekä pienten paikallisten kalanpakastus- ja kalanjalostusyritysten perustamiseen.
Tarkistus 2
3 a artikla (uusi)
3 a artikla
Komission on annettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus sopimuksen soveltamisesta ja sen toimeenpanoa koskevista olosuhteista pöytäkirjan soveltamiskauden viimeisen vuoden aikana ja ennen kuin uusi sopimus tehdään tai ennen kuin tähän asetukseen liitetyn sopimuksen soveltamiskautta jatketaan.
Tarkistus 3
3 b artikla (uusi)
3 b artikla
Komissio raportoi vuosittain Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjan 7 artiklan tarkoittaman monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista.
Tarkistus 4
3 c artikla (uusi)
3 c artikla
Neuvosto myöntää tarvittaessa komissiolle neuvotteluvaltuudet uuden pöytäkirjan hyväksymiseksi komission toimittaman, 3 a artiklassa tarkoitetun kertomuksen perusteella ja kuultuaan ensin Euroopan parlamenttia.
Tarkistus 5
3 d artikla (uusi)
3 d artikla
Komissio arvioi vuosittain, ovatko jäsenvaltiot, joiden alukset kalastavat tämän sopimuksen nojalla, noudattaneet ilmoittamisvaatimuksia.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö