Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/0156(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0477/2006

Pateikti tekstai :

A6-0477/2006

Debatai :

PV 31/01/2007 - 25
CRE 31/01/2007 - 25

Balsavimas :

PV 01/02/2007 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0017

Priimti tekstai
PDF 278kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2007 m. vasario 1 d. - Briuselis
EB ir Gabono partnerystė žuvininkystės sektoriuje *
P6_TA(2007)0017A6-0477/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Gabono Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento (COM(2006)0454)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 300 straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0303/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį ir 83 straipsnio 7 dalį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto bei Vystymosi komiteto nuomones (A6-0477/2006),

1.   pritaria pasiūlymui dėl Tarybos reglamento su pakeitimais ir pritaria susitarimo sudarymui;

2.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių ir Gabono Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a) ES finansinis įnašas bus naudojamas pakrantėse gyvenančių ir nuo žvejybos priklausančių bendruomenių vystymuisi ir mažų vietos žuvų šaldymo ir apdirbimo įmonių kūrimui remti;
Pakeitimas 2
3 a straipsnis (naujas)
3a straipsnis
Paskutiniais protokolo taikymo metais ir prieš sudarant bet kokį naują susitarimą ar tęsiant prie šio reglamento pridėto susitarimo taikymo laikotarpį, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai susitarimo taikymo ir jo įgyvendinimo sąlygų ataskaitą.
Pakeitimas 3
3 b straipsnis (naujas)
3b straipsnis
Komisija kasmet informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie protokolo 7 straipsnyje numatytos daugiametės sektorinės programos įgyvendinimo rezultatus.
Pakeitimas 4
3 c straipsnis (naujas)
3c straipsnis
Remdamasi 3a straipsnyje minima Komisijos teikiama ataskaita ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, Taryba, jei reikia, suteikia Komisijai įgaliojimą derėtis dėl naujo protokolo patvirtinimo.
Pakeitimas 5
3 d straipsnis (naujas)
3d straipsnis
Komisija kasmet įvertina, ar valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal susitarimą, laikėsi reikalavimo pateikti ataskaitas.

(1) Dar neskelbta OL.

Teisinė informacija - Privatumo politika