Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2502(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0032/2007

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 14
PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 14
CRE 31/01/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0018

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 261kWORD 41k
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες
Δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή
P6_TA(2007)0018RC-B6-0032/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία για παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής, και ιδίως τα ψηφίσματά του της 23ης Οκτωβρίου 2003(1), της 6ης Μαΐου 1999(2) και της 18ης Ιουνίου 1998(3),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής, τα οποία ενέκριναν διάφορα όργανα του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΕΕ υπέρ της παγκόσμιας κατάργησης της θανατικής ποινής, και τη δήλωση σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής που πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2006 στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η οποία υπεγράφη από 85 χώρες από όλες τις γεωγραφικές ομάδες,

–   έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική της ΕΕ έναντι των τρίτων χωρών όσον αφορά τη θανατική ποινή που θεσπίστηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 29ης Ιουνίου 1998,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή αποτελεί σκληρή και απάνθρωπη τιμωρία και παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής είναι θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί προϋπόθεση για τις χώρες που επιδιώκουν ένταξη στην ΕΕ,

Γ.   εκφράζοντας τη βαθειά του ανησυχία διότι σε δεκάδες χώρες σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να υπάρχουν, ή έχουν επαναφερθεί, εθνικοί νόμοι που προβλέπουν τη θανατική ποινή επιτρέποντας την εκτέλεση χιλιάδων ανθρώπων κάθε χρόνο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ταυτόχρονα συνεχίζεται η πρόοδος προς την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής και ότι θα πρέπει να χαιρετισθεί η ολοκληρωτική κατάργηση της θανατικής ποινής στη Λιβερία, το Μεξικό, τις Φιλιππίνες και τη Μολδαβία τα τελευταία χρόνια, καθώς και η απόρριψη, από το Κογκρέσο του Περού, του νομοσχεδίου σχετικά με την εισαγωγή της θανατικής ποινής για τρομοκρατικά εγκλήματα,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των "κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών σχετικά με τη θανατική ποινή", αποφάσισε να εργασθεί εντός των διεθνών οργάνων για την κατάργηση της θανατικής ποινής,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Ιανουαρίου 2007, η Ιταλική Κυβέρνηση και το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισαν να συνεργασθούν ώστε να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη για την πρωτοβουλία της τρέχουσας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για μια παγκόσμια κατάργηση των εκτελέσεων, με στόχο την πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Ιουλίου 2006, η Ιταλική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα το οποίο καλεί την ιταλική κυβέρνηση να παρουσιάσει στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ύστερα από διαβούλευση με τους εταίρους στην ΕΕ, αλλά χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η ομόφωνη έγκριση, πρόταση ψηφίσματος υπέρ μιας παγκόσμιας κατάργησης της θανατικής ποινής, με προοπτική την πλήρη κατάργησή της σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιανουαρίου 2007, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε να εξετάσει η γερμανική προεδρία της ΕΕ στη Νέα Υόρκη τις δυνατότητες και τους πρακτικούς όρους για να επαναρχίσει η συζήτηση και να εξεταστεί η πρόταση για παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής,

Η.   καταδικάζοντας την εκτέλεση του Σαντάμ Χουσεΐν και την εκμετάλλευση του απαγχονισμού του από τα ΜΜΕ, και εκφράζοντας τη λύπη του για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε,

1.   επαναλαμβάνει τη μόνιμη θέση του εναντίον της θανατικής ποινής σε κάθε περίπτωση και με οποιεσδήποτε συνθήκες και εκφράζει για μια ακόμη φορά την πεποίθησή του ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και στη προοδευτική ανάπτυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

2.   ζητεί την άμεση και άνευ όρων επιβολή διεθνούς κατάργησης των θανατικών εκτελέσεων με στόχο την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής, με σχετικό ψήφισμα της τρέχουσας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, κατάργηση την εφαρμογή της οποίας πρέπει να μπορεί να ελέγχει στην πράξη ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών·

3.   καλεί την Προεδρία της ΕΕ να αναλάβει ταχεία δράση για να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω ψήφισμα θα υποβληθεί επειγόντως στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την προεδρία της ΕΕ και την Επιτροπή να τηρούν ενήμερο το Κοινοβούλιο όσιο αφορά τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν στην τρέχουσα Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε σχέση με την παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής·

4.   ζητεί επιμόνως από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια στον πολιτικό και τον διπλωματικό τομέα έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ευδοκίμηση του ψηφίσματος αυτού στην τρέχουσα Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών·

5.   υποστηρίζει ένθερμα την πρωτοβουλία της Βουλής των Αντιπροσώπων και της κυβέρνησης της Ιταλίας, η οποία έχει επίσης την στήριξη του Συμβουλίου της ΕΕ, της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης·

6.   ενθαρρύνει έντονα όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που αποβλέπει στην πλήρη κατάργηση της θανατικής ποινής·

7.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, την Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ.

(1) ΕΕ C 82 Ε, 1.4.2004, σ. 609.
(2) ΕΕ C 279, 1.10.1999, σ. 421.
(3) ΕΕ C 210, 6.7.1998, σ. 207.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου