Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2502(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0032/2007

Keskustelut :

PV 31/01/2007 - 14
PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 14
CRE 31/01/2007 - 15

Äänestykset :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0018

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 40k
Torstai 1. helmikuuta 2007 - Bryssel
Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkääminen
P6_TA(2007)0018RC-B6-0032/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma aloitteesta kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmalliseksi keskeyttämiseksi

Euroopan parlamentti, joka

‐   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallisesta keskeyttämisestä ja erityisesti 23. lokakuuta 2003(1), 6. toukokuuta 1999(2) ja 18. kesäkuuta 1998(3) antamansa päätöslauselmat,

‐   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien eri elinten, myös sen ihmisoikeustoimikunnan, antamat päätöslauselmat kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä,

‐   ottaa huomioon EU:n julkilausumat kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallisen keskeyttämisen tukemiseksi ja YK:n yleiskokoukselle 19. joulukuuta 2006 esitetyn julkilausuman kuolemanrangaistuksen lakkauttamisesta, jonka on allekirjoittanut 85 maata ympäri maailman,

‐   ottaa huomioon 29. kesäkuuta 1998 yleisten asioiden neuvoston hyväksymät suuntaviivat Euroopan unionin politiikalle suhteissa kolmansiin maihin kuolemanrangaistukseen liittyvissä kysymyksissä,

‐   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että kuolemanrangaistus on julma ja epäinhimillinen rangaistus ja rikkoo oikeutta elämään,

B.   ottaa huomioon, että kuolemanrangaistuksen lakkauttaminen on Euroopan unionin perusarvo ja edellytys EU:n jäsenvaltioiksi pyrkiville maille,

C.   on syvästi huolissaan, että yhä nykyisin kymmenien maailman maiden laeissa säädetään kuolemanrangaistuksesta tai se on otettu uudelleen käyttöön ja että tuhansia ihmisiä teloitetaan vuosittain,

D.   toteaa, että samalla kehitys kohti kuolemanrangaistuksen lakkauttamista koko maailmassa jatkuu; pitää myönteisenä kuolemanrangaistuksen lakkauttamista viime vuosina kokonaan Liberiassa, Meksikossa, Filippiineillä ja Moldovassa sekä sitä, että Perun kongressi hylkäsi lakiesityksen kuolemanrangaistuksen käyttöönottamista terrorismiin liittyvien rikosten osalta,

E.   ottaa huomioon hyväksytyt EU:n politiikan suuntaviivat, jotka koskevat suhteita yhteisön ulkopuolisiin maihin kuolemanrangaistuksiin liittyvissä kysymyksissä, ja joiden mukaisesti unioni sitoutuu työskentelemään kansainvälisissä elimissä kuolemanrangaistuksen lopullisen lakkauttamisen puolesta,

F.   ottaa huomioon Italian hallituksen ja Euroopan neuvoston 9. tammikuuta 2007 tekemän päätöksen työskennellä yhdessä mahdollisimman laajan tuen kokoamiseksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen nykyiselle aloitteelle, joka koskee kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallista keskeyttämistä tavoitteena kuolemanrangaistuksen lopullinen lakkauttaminen,

G.   ottaa huomioon, että Italian parlamentti hyväksyi 27. heinäkuuta 2006 yksimielisesti päätöslauselman, jossa pyydetään Italian hallitusta esittämään seuraavassa YK:n yleiskokouksessa muita EU:n jäsenvaltioita kuultuaan – kuitenkin niin, että ei tarvitse soveltaa yksimielisyysperiaatetta – päätöslauselmaesityksen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmallisen keskeyttämisen puolesta pyrkimyksenä lakkauttaa kuolemanrangaistus kaikkialla maailmassa; ottaa huomioon, että Euroopan unionin yleisten asioiden neuvostossa sovittiin 22. tammikuuta 2007, että puheenjohtajavaltio Saksa tutkii New Yorkissa mahdollisuuksia ja keinoja käynnistää uudelleen keskustelu ehdotuksesta kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmalliseksi keskeyttämiseksi,

H.   tuomitsee Saddam Husseinin teloittamisen ja hänen hirttämisensä hyväksikäytön tiedotusvälineissä, ja valittaa tapaa, jolla se suoritettiin,

1.   toistaa vastustaneensa kuolemanrangaistusta jo pitkään kaikissa tapauksissa ja olosuhteissa ja toteaa jälleen olevansa vakuuttunut siitä, että kuolemanrangaistuksen lakkauttaminen edistää ihmisarvon entistä parempaa huomioonottamista ja ihmisoikeuksien asteittaista kehitystä;

2.   kehottaa keskeyttämään välittömästi ja ehdoitta kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon kaikkialla maailmassa, tavoitteena kuolemanrangaistuksen yleismaailmallinen lakkauttaminen, asiasta annettavalla YK:n nykyisen yleiskokouksen päätöslauselmalla, jonka konkreettista noudattamista YK:n pääsihteerin olisi voitava valvoa;

3.   kehottaa EU:n puheenjohtajavaltiota ryhtymään välittömästi asianmukaisiin toimiin, jotta varmistetaan tällaisen päätöslauselman esittäminen pikaisesti YK:n nykyiselle yleiskokoukselle; kehottaa EU:n puheenjohtajavaltiota ja komissiota tiedottamaan parlamentille YK:n nykyisen yleiskokouksen tuloksista kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon yleismaailmalliseen keskeyttämiseen liittyvissä kysymyksissä;

4.   kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tekemään poliittisesti ja diplomaattisesti kaikkensa, jotta tämän päätöslauselman läpimeno YK:n nykyisessä yleiskokouksessa varmistetaan;

5.   tukee vahvasti Italian parlamentin ja hallituksen aloitetta, jota EU:n neuvosto, komissio ja Euroopan neuvosto kannattavat;

6.   kehottaa painokkaasti kaikkia EU:n jäsenvaltioita ratifioimaan viipymättä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toisen valinnaisen pöytäkirjan, jolla pyritään kuolemanrangaistuksen täydelliseen lakkauttamiseen;

7.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, YK:n pääsihteerille, YK:n yleiskokouksen puheenjohtajalle ja kaikille YK:n jäsenvaltioille.

(1) EUVL C 82 E, 1.4.2004, s. 609.
(2) EYVL C 279, 1.10.1999, s. 421.
(3) EYVL C 210, 6.7.1998, s. 207.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö