Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2502(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0032/2007

Debatai :

PV 31/01/2007 - 14
PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 14
CRE 31/01/2007 - 15

Balsavimas :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0018

Priimti tekstai
PDF 210kWORD 44k
Ketvirtadienis, 2007 m. vasario 1 d. - Briuselis
Moratoriumas dėl mirties bausmės
P6_TA(2007)0018RC-B6-0032/2007

Europos Parlamento rezoliucija dėl moratoriumo dėl mirties bausmės

Europos Parlamentas,

‐   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo, ypač į 2003 m. spalio 23 d.(1), 1999 m. gegužės 6 d.(2) ir 1998 m. birželio 18 d.(3) rezoliucijas,

‐   atsižvelgdamas į įvairių JT organų, taip pat JT Žmogaus teisių komiteto, priimtas rezoliucijas dėl mirties bausmės moratoriumo,

‐   atsižvelgdamas į ES pareiškimus, kuriais pritariama visuotiniam mirties bausmės moratoriumui, ypač į 2006 m. gruodžio 19 d. JT Generalinėje Asamblėjoje padarytą pareiškimą dėl mirties bausmės uždraudimo, kurį pasirašė 85 visų geografinių vietovių šalys,

‐   atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 29 d. Bendrųjų reikalų tarybos priimtas ES politikos gaires trečiosioms šalims dėl mirties bausmės,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį straipsnį,

A.   kadangi mirties bausmė yra žiaurus ir nežmoniškas bausmės būdas, pažeidžiantis teisę į gyvybę,

B.   kadangi mirties bausmės panaikinimas yra viena pagrindinių Europos Sąjungos vertybių ir yra vienas iš reikalavimų ES narystės siekiančioms šalims;

C.   kadangi yra giliai susirūpinęs dėl to, kad dar ir šiuo metu kelių dešimčių pasaulio šalių nacionaliniuose teisės aktuose numatyta arba vėl sugrąžinta mirties bausmė ir dėl to kiekvienais metais mirtimi gali būti nubausti tūkstančiai žmonių,

D.   kadangi, nepaisant to, toliau daroma pažanga siekiant mirties bausmės panaikinimo visame pasaulyje; kadangi reikia džiaugtis tuo, jog Liberijoje, Meksikoje, Filipinuose ir Moldovoje pastaraisiais metais buvo visiškai panaikinta mirties bausmė, ir tuo, jog Peru kongresas atmetė teisės akto projektą dėl mirties bausmės už teroristinius nusikaltimus įtraukimo į teisės aktus;

E.   kadangi, remdamasi ES gairėmis trečiųjų šalių atžvilgiu dėl mirties bausmės, ES nusprendė dirbti tarptautinėse organizacijose siekdama, kad mirties bausmė būtų panaikinta,

F.   kadangi 2007 m. sausio 9 d. Italijos vyriausybė ir Europos Taryba nusprendė dirbti drauge, kad galėtų užtikrinti kuo didesnę paramą JT Generalinės Asamblėjos pateiktai iniciatyvai dėl mirties bausmės moratoriumo visame pasaulyje siekiant visiškai panaikinti mirties bausmę,

G.   kadangi 2006 m. liepos 27 d. Italijos Atstovų rūmai vienbalsiai patvirtino pasiūlymą, kuriuo Italijos vyriausybė raginama, pasikonsultavus su ES šalimis partnerėmis, tačiau nereikalaujant vienbalsio ES valstybių narių pritarimo, kitos JT Generalinės Asamblėjos sesijos metu pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo, siekiant ilgainiui visiškai panaikinti mirties bausmę visame pasaulyje; ir kadangi 2007 m. sausio 22 d. Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų taryba nusprendė, kad per sesiją Niujorke ES pirmininkaujanti Vokietija patikrins, kokios yra galimybės ir būdai atnaujinti diskusijas ir svarstymus dėl pasiūlymo dėl visuotinio mirties bausmės moratoriumo,

H.   smerkdamas tai, kad Saddamui Husseinui buvo įvykdytas mirties nuosprendis ir kad žiniasklaida išplatino egzekucijos pakariant įvykdymo vaizdus ir smerkdamas jos įvykdymo būdą,

1.   dar kartą pabrėžia savo nuolatinę poziciją dėl nepritarimo mirties bausmei visais atvejais ir visomis aplinkybėmis ir dar kartą išreiškia savo įsitikinimą, kad mirties bausmės panaikinimas prisidės prie žmogaus orumo stiprinimo ir pažangios žmogaus teisių plėtros;

2.   ragina, kad per dabartinę JT Generalinės Asamblėjos sesiją priėmus atitinkamą deklaraciją siekiant visuotinio mirties bausmės panaikinimo būtų nedelsiant ir besąlygiškai paskelbtas pasaulinis mirties bausmių vykdymo moratoriumas, o šios deklaracijos faktinį įgyvendinimą turėtų prižiūrėti JT Generalinis Sekretorius;

3.   ragina ES pirmininkaujančią šalį skubiai imtis atitinkamų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad rezoliucija, kurioje raginama apskelbti visuotinį mirties bausmės moratoriumą, būtų nedelsiant pateikta per dabartinę JT Generalinės Asamblėjos sesiją; ragina ES pirmininkaujančią šalį ir Komisiją pranešti Europos Parlamentui apie rezultatus, pasiektus per dabartinę JT Generalinės Asamblėjos sesiją visuotinio mirties bausmės moratoriumo paskelbimo klausimu;

4.   ragina ES institucijas ir valstybes nares dėti visas politines ir diplomatines pastangas, kad būtų užtikrinta kuo didesnė parama šiai rezoliucijai per dabartinę JT Generalinės Asamblėjos sesiją;

5.   tvirtai remia Italijos Atstovų rūmų ir vyriausybės iniciatyvą, kuriai pritaria ES Taryba, Komisija ir Europos Taryba;

6.   aktyviai ragina visas ES valstybes nares nedelsiant ratifikuoti Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto antrąjį neprivalomą protokolą dėl visiško mirties bausmės panaikinimo;

7.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, JT Generaliniam Sekretoriui, JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui ir visoms JT šalims narėms.

(1) OL C 82 E, 2004 4 1, p. 609.
(2) OL C 279, 1999 10 1, p. 421.
(3) OL C 210, 1998 7 6, p. 207.

Teisinė informacija - Privatumo politika