Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2502(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0032/2007

Rozpravy :

PV 31/01/2007 - 14
PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 14
CRE 31/01/2007 - 15

Hlasovanie :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0018

Prijaté texty
PDF 205kWORD 42k
Štvrtok, 1. februára 2007 - Brusel
Moratórium na trest smrti
P6_TA(2007)0018RC-B6-0032/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o iniciatíve v prospech všeobecného moratória na trest smrti

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o všeobecnom moratóriu na trest smrti, najmä na uznesenia z 23. októbra 2003(1), 6. mája 1999(2) a 18. júna 1998(3),

–   so zreteľom na rezolúcie o moratóriu na trest smrti, ktoré prijali viaceré orgány OSN vrátane Komisie OSN pre ľudské práva,

–   so zreteľom na vyhlásenia EÚ na podporu všeobecného moratória na trest smrti a vyhlásenie o zrušení trestu smrti predložené 19. decembra 2006 na Valnom zhromaždení OSN, ktoré podpísalo 85 krajín zo všetkých geografických skupín,

–   so zreteľom na usmernenia pre politiku EÚ vo vzťahu k tretím krajinám s ohľadom na trest smrti, ktoré prijala Rada pre všeobecné záležitosti 29. júna 1998,

–   so zreteľom na článok 103 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.   keďže trest smrti je krutým a neľudským trestom a porušením práva na život,

B.   keďže zrušenie trestu smrti je základnou hodnotou Európskej únie a požaduje sa od krajín, ktoré sa snažia získať členstvo v EÚ,

C.   hlboko znepokojený skutočnosťou, že v mnohých krajinách sveta ešte stále existujú alebo boli opätovne zavedené vnútroštátne právne predpisy, ktoré umožňujú trest smrti a popravy tisícov ľudí každý rok,

D.   keďže zároveň pokračuje trend celosvetového zrušenia trestu smrti; keďže je potrebné privítať skutočnosť, že Libéria, Mexiko, Filipíny a Moldavsko v minulých rokoch úplne zrušili trest smrti a že peruánsky kongres zamietol návrh zákona o zavedení trestu smrti za zločiny terorizmu,

E.   keďže EÚ rozhodla v rámci svojich usmernení o politike EÚ vo vzťahu k tretím krajinám s ohľadom na trest smrti, vyvíjať prostredníctvom medzinárodných orgánov úsilie o zrušenie trestu smrti,

F.   keďže talianska vláda a Rada Európy sa 9. januára 2007 rozhodli spolupracovať s cieľom získať čo najväčšiu podporu pre súčasnú iniciatívu Valného zhromaždenia OSN za celosvetové moratórium na popravy, s cieľom úplného zrušenia trestu smrti,

G.   keďže 27. júla 2006 talianska snemovňa poslancov jednomyseľne prijala uznesenie, v ktorom žiada taliansku vládu, aby po konzultácii s partnermi z EÚ, avšak bez toho, aby bolo potrebné jednomyseľné schválenie, predložila nasledujúcemu Valnému zhromaždeniu OSN návrh rezolúcie o všeobecnom moratóriu na trest smrti, s cieľom dosiahnuť úplné zrušenie trestu smrti vo svete; a keďže 22. januára 2007 sa Rada Európskej únie pre všeobecné záležitosti dohodla na tom, že nemecké predsedníctvo EÚ preskúma v New Yorku možnosti a postupy opätovného otvorenia diskusie a rokovania o návrhu všeobecného moratória na trest smrti,

H.   odsudzuje popravu Saddáma Husajna a mediálne zneužitie jeho popravy obesením a odsudzuje spôsob jej vykonania,

1.   opätovne zdôrazňuje svoje dlhodobé stanovisko k trestu smrti vo všetkých prípadoch a za každých okolností a znovu vyjadruje svoje presvedčenie, že zrušenie trestu smrti prispieva k pozdvihnutiu ľudskej dôstojnosti a postupnému rozvoju ľudských práv;

2.   vyzýva, aby sa príslušnou rezolúciou súčasného Valného zhromaždenia OSN okamžite a bezpodmienečne, s cieľom celosvetového zrušenia trestu smrti, zaviedlo celosvetové moratórium na popravy, pričom generálny tajomník OSN by mal mať možnosť dohliadať na jej skutočné uplatňovanie;

3.   žiada predsedníctvo EÚ, aby naliehavo prijalo primerané opatrenia na zabezpečenie toho, že sa takáto rezolúcia urýchlene predloží Valnému zhromaždeniu OSN; žiada predsedníctvo EÚ a Komisiu, aby Európsky parlament informovali o výsledkoch, ktoré sa dosiahli na súčasnom Valnom zhromaždení OSN v otázke všeobecného moratória na trest smrti;

4.   žiada inštitúcie EÚ a členské štáty, aby na politickej a diplomatickej úrovni urobili všetko pre zabezpečenie úspechu tejto rezolúcie v rámci súčasného Valného zhromaždenia OSN;

5.   silne podporuje iniciatívu talianskej poslaneckej snemovne a vlády, ktorú podporuje Rada Európskej únie, Komisia a Rada Európy;

6.   dôrazne vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby bezodkladne ratifikovali Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach (ICCPR), ktorého cieľom je úplné zrušenie trestu smrti;

7.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, generálnemu tajomníkovi OSN, predsedovi Valného zhromaždenia OSN a všetkým členským štátom OSN.

(1) Ú. v. EÚ C 82 E, 1.4.2004, s. 609.
(2) Ú. v. EÚ C 279, 1.10.1999, s. 421.
(3) Ú. v. ES C 210, 6.7.1998, s. 207.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia