Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0156(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0004/2007

Teksty złożone :

A6-0004/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2007 - 5.1
CRE 14/03/2007 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0065

Teksty przyjęte
PDF 274kWORD 73k
Środa, 14 marca 2007 r. - Strasburg
Statystyki z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***I
P6_TA(2007)0065A6-0004/2007
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej (COM(2005)0375 – C6-0279/2005 – 2005/0156(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0375)(1),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 285 ust. 1 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C6-0279/2005),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0004/2007),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.   zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 marca 2007 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 311/76 w sprawie w sprawie zestawienia statystyk dotyczących pracowników cudzoziemców
P6_TC1-COD(2005)0156

(Zważywszy że zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy Parlamentem i Radą, stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (WE) nr 862/2007.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności