Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2540(RSO)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0100/2007

Ingivna texter :

B6-0100/2007

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/03/2007 - 5.2

Antagna texter :

P6_TA(2007)0066

Antagna texter
PDF 108kWORD 31k
Onsdagen den 14 mars 2007 - Strasbourg
De interparlamentariska delegationernas antal och antal ledamöter
P6_TA(2007)0066B6-0100/2007

Europaparlamentets beslut av den 14 mars 2007 om de interparlamentariska delegationernas antal och antal ledamöter

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av artikel 188 i arbetsordningen,

–   med beaktande av sitt beslut av den 10 mars 2004 om antalet interparlamentariska delegationer, delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna och delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna(1).

–   med beaktande av sitt beslut av den 14 september 2004 om antalet ledamöter i de interparlamentariska delegationerna, delegationerna till de blandade parlamentariska utskotten och de gemensamma parlamentarikerkommittéerna(2),

1.  Europaparlamentet beslutar att ändra antalet ledamöter i de interparlamentariska delegationerna enligt följande:

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydösteuropa 25 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Vitryssland 19 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Israel 25 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med det

palestinska lagstiftande rådet 25 ledamöter

Delegationerna för förbindelserna med Maghrebländerna och

Arabiska Maghrebunionen (inbegripet Libyen) 25 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna 23 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Gulfstaterna

(inbegripet Jemen) 19 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Iran 21 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 42 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Kanada 22 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika 26 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med länderna i

Andinska gemenskapen 20 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Mercosur 28 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Japan 28 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Kina 39 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien

och Sydostasiatiska nationers förbund (ASEAN) 22 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön 17 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland 24 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 17 ledamöter

2.  Europaparlamentet beslutar att dela upp delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien och Sydasiatiska organisationen för regionalt samarbete (SAARC) i tre delegationer och att fastställa antalet ledamöter i de enskilda delegationerna enligt följande:

Delegationen för förbindelserna med Sydasien 20 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Indien 22 ledamöter

Delegationen för förbindelserna med Afghanistan 16 ledamöter

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för information översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 102 E, 28.4.2004, s. 635.
(2) EUT C 140 E, 9.6.2005, s. 49.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy