Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2525(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0077/2007

Iesniegtie teksti :

B6-0077/2007

Debates :

PV 13/03/2007 - 7
CRE 13/03/2007 - 7

Balsojumi :

PV 14/03/2007 - 5.7
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0071

Pieņemtie teksti
PDF 294kWORD 53k
Trešdiena, 2007. gada 14. marts - Strasbūra
ES-ASV gaisa satiksmes nolīgums
P6_TA(2007)0071B6-0077/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. marta rezolūcija par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Amerikas Savienoto Valstu, no otras puses, gaisa satiksmes nolīguma noslēgšanu

Eiropas Parlaments,

‐   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumam Padomes sanāksmē par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Amerikas Savienoto Valstu, no otras puses, gaisa satiksmes nolīguma noslēgšanu (COM(2006)0169), (2005. gada nolīguma projekts),

‐   ņemot vērā jaunā nolīguma projekta tekstu, par kuru ES un ASV delegācijas vienojās 2007. gada 2. martā Briselē ("2007. gada 2. marta nolīguma projekts"),

‐   ņemot vērā tā 2006. gada 17. janvāra rezolūciju par Kopienas aviācijas ārējās politikas programmas attīstīšanu(1),

‐   ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropas Kopienu Tiesa ir atzinusi, ka atsevišķi divpusējie gaisa satiksmes nolīgumi, ko dalībvalstis noslēgušas ar ASV, ir pretrunā ES tiesību principiem un līdz ar to ES un ASV gaisa satiksmes nolīgums ir labākais veids, kā panākt atbilstību ES tiesībām;

B.   tā kā ES un ASV gaisa satiksmes tirgus kopā veido 60% no pasaules gaisa satiksmes tirgus, no ES un ASV gaisa satiksmes nolīguma ieguvēji būs patērētāji abos Atlantijas okeāna krastos un tas var kļūt par paraugu turpmākai starptautiska mēroga liberalizācijai un likumdošanas konverģencei;

C.   tā kā Padome uzskatīja, ka nolīguma projekts, par kura tekstu tika panākta vienošanās 2005. gada novembrī, nenodrošinās pietiekami līdzsvarotas iespējas abām pusēm, ja ASV nenodrošinās ES aviopārvadātājiem labākas iespējas piekļūt ASV iekšējam tirgum ar investīcijām un līdzdalību ASV aviokompānijās;

D.   tā kā ASV Transporta departamenta reakcija izpaudās kā Paziņojums par noteikumu izstrādes priekšlikumu, kurā bija iekļauta mīkstināta interpretācija noteikumiem, kas paredz, ka ASV aviopārvadātājiem ir jābūt ASV pilsoņu kontrolē, taču pēc daudzu sabiedrības, tostarp ASV kongresmeņu komentāru izskatīšanas 2006. gada decembrī nolēma atsaukt šo paziņojumu;

E.   tā kā ir sācies jauns sarunu posms, kura pamatā ir 2007. gada 2. marta Briselē panāktais nolīguma projekts;

F.   tā kā, noslēdzot šādus nolīgumus, sevišķi svarīga ir likumdošanas konverģence, jo īpaši attiecībā uz noteikumiem par drošumu, drošību, vidi un darbinieku sociālajām tiesībām;

Vispārējie principi

1.   atzīst, ka ES un ASV gaisa satiksmes nolīgums ir nozīmīgs gan pats par sevi, gan kā piemērs turpmākiem nolīgumiem;

2.   tādēļ atzinīgi vērtē 2007. gada 2. marta nolīguma projektu, kas ir ievērojams solis uz integrētu transatlantisko gaisa satiksmes tirgu, no kura labumu gūs patērētāji;

3.   dotu priekšroku nevis pakāpeniskai regulācijai un pagaidu nolīgumiem, bet tādam līdzsvarotam vispārējam nolīgumam, kas aptver visus ar tirgus atvēršanu un likumdošanas konverģenci saistītos aspektus;

4.   tādēļ atzinīgi vērtē 2007. gada 2. marta nolīguma projekta 21. pantu, kurā ir iekļauta darba kārtība un precīzs otrā posma nolīguma sarunu grafiks, kā arī noteikumi, kas ļauj pusēm apturēt pirmā posma nolīgumā minēto tiesību izmantošanu, ja 30 mēnešus pēc tam, kad sāktas sarunas par otrā posma nolīgumu, nav panākta vienošanās par šo nolīgumu;

5.   aicina Transporta ministrus savā 2007. gada 22. un 23. marta sanāksmē atbalstīt 2007. gada 2. marta nolīguma projektu;

Tirgus atvēršana

6.   uzsver, ka jaunajam ES un ASV nolīgumam ir jābūt līdzsvarotam attiecībā uz tirgus pieejamību, tostarp tādiem aspektiem kā kabotāža, tiesības veikt uzņēmējdarbību, īpašumtiesības, faktiskā pārraudzība un valsts atbalsts;

7.   tādēļ atzinīgi vērtē inter alia 2007. gada 2. marta nolīguma projekta klauzulas, kas attiecas uz īpašumtiesībām, investīcijām un kontroli (4. pielikums), komercpilnvarojumiem un zīmoliem (5. pielikums), kā arī "Fly America" programmas atvēršanu ES pārvadātājiem;

8.   tomēr pauž nožēlu, ka nav panākta virzība kabotāžas jautājumā un ka arī ar paplašināto īpašumtiesību klauzulu ES pārvadātājiem vēl aizvien ir ierobežotas iespējas īstenot efektīvu kontroli pār ASV aviokompānijām;

9.   uzsver, ka valsts subsidētas aviosabiedrības var kropļot konkurenci un aicina abas puses pēc iespējas atturēties no aviosabiedrību subsidēšanas, taču tajā pašā laikā atzinīgi vērtē procedūru, saskaņā ar kuru puses var sniegt viena otrai informāciju un apspriest kādas puses īstenotos pasākumus;

Likumdošanas konverģence

10.   atzīmē, ka 2007. gada 2. marta nolīguma projektā tikai daļēji ir paredzēta likumdošanas konverģences panākšana un šis uzdevums uzticēts galvenokārt apvienotajai komitejai, kas tiks izveidota atbilstīgi nolīguma projektam;

11.   turklāt atzīmē, ka 2007. gada 2. marta nolīguma projektā likumdošanas konverģence ir paredzēta galvenokārt tiktāl, ciktāl tā attiecas uz drošuma un drošības noteikumiem, tikai nedaudz pieskaroties vides un sociālajiem aspektiem;

Drošums un drošība

12.   atzinīgi vērtē par gaisa satiksmes drošību atbildīgo ES un ASV iestāžu sadarbību ES un ASV federālajā, dalībvalstu, ka arī atsevišķu dalībvalstu līmenī;

13.   atzīmē, ka prasībām neatbilstošo pārvadātāju sarakstam Eiropā un ASV sistēmai, ar kuras palīdzību uzrauga pārvadātāja atbilstību prasībām, ir liela nozīme un aicina abas puses apmainīties ar informāciju par pārvadātāju atbilstību prasībām;

14.   atzīmē, ka drošības prasības gaisa pārvadājumu jomā ir ļoti svarīgas, taču neatbalsta pārlieku stingrus vai nesaskaņotus pasākumus, kas nav balstīti uz pienācīgu riska novērtējumu;

15.   aicina Komisiju un ASV pārskatīt to, cik efektīvi ir kopš 2001. gada ieviestie papildu drošības pasākumi, lai drošības pārbaužu ķēdē novērstu pārklāšanos un trūkumus;

16.   uzsver, ka, apmainoties ar pasažieru personas datiem, būtu jāievēro ES un ASV pilsoņu tiesības uz privāto dzīvi atbilstīgi kritērijiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta 2003. gada 13. marta(2) un 2006. gada 7. septembra(3) rezolūcijās; līdz ar to uzsver, ka pēc iespējas ātrāk jāvienojas par starptautiskiem datu un privātuma aizsardzības standartiem;

17.   atbalsta "vienas pieturas drošības sistēmu", proti, to, ka pasažierus un bagāžu nepārbauda katrā pārsēšanās punktā, bet tikai ceļojuma sākumā;

Vide

18.   atzīst, ka gaisa satiksmes nozarei ir raksturīgi vairāki vidi negatīvi ietekmējoši faktori, proti, tā rada troksni un līdzīgi kā citas transporta nozares sekmē klimata pārmaiņas, un ka līdz ar gaisa satiksmes attīstību palielināsies šo negatīvo faktoru ietekme;

19.   atzīmē, ka tā vietā, lai uzsvērtu vides aizsardzības nepieciešamību gaisa satiksmes nozarē, 2007. gada 2. marta nolīguma projekta 15. panta noteikumos uzsvērtas galvenokārt iespējamās negatīvās vides aizsardzības pasākumu sekas un aicināts mīkstināt tos;

20.   tādēļ uzsver, ka gan ES, gan ASV ir jāīsteno efektīvi pasākumi, lai samazinātu gaisa satiksmes nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, neatsakoties nedz no likumdošanas, nedz finansiāliem, nedz kādiem citiem instrumentiem, kas paredzēti šī mērķa sasniegšanai;

21.   atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu iekļaut gaisa satiksmes nozari Eiropas emisiju tirdzniecības sistēmā, lai samazinātu gaisa satiksmes nozares ietekmi uz klimata pārmaiņām; norāda, ka jau sākumposmā būs vajadzīgas sarunas ar ASV, lai līdz 2012. gadam iekļautu transatlantisko gaisa satiksmi Eiropas emisiju tirdzniecības sistēmā, līdz ar to noteiktajā laikā iekļaujot šajā sistēmā gaisa pārvadājumu nozari;

22.   aicina abas puses apmainīties ar labas prakses piemēriem trokšņa samazināšanas jomā, ņemot vērā atšķirības vietējos apstākļos;

23.   atzinīgi vērtē 2007. gada 2. marta nolīguma projektam pievienotā apspriežu memoranda 34. un 35. punktu, kurā ASV un ES ir vienojušās sadarboties Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas un G8 ietvaros, lai samazinātu gaisa satiksmes radīto troksni un emisijas; atzinīgi vērtē atbildīgo ASV un ES iestāžu ieceri veicināt tehnisko sadarbību tādās jomā kā klimata zinātne, izpēte un tehnoloģiju izstrāde, efektīva degvielas izmantošana un gaisa satiksmes radīto emisiju samazināšana;

Sociālā politika

24.   aicina ASV un ES gaisa pārvadājumu nozarē iesaistītās puses uzsākt pastāvīgu dialogu par sociālajiem standartiem, lai sekmētu savstarpēju saprašanos un līdzvērtīgas konkurences apstākļu izveidi, tajā pašā laikā nodrošinot augstu sociālās aizsardzības līmeni;

25.   līdz ar to mudina Komisiju aicināt, lai jaunajos līgumos ieviestu atsauces uz attiecīgajiem starptautiskajiem tiesību aktiem sociālo tiesību jomā, jo īpaši Starptautiskās Darba organizācijas pamatkonvencijās ietvertajiem darba standartiem (SDO 1930.-1999. g.), ESAO pamatnostādnēm daudznacionālajiem uzņēmumiem (1976. g., pārskatītas 2000. g.) un 1980. gada Romas Konvenciju par līgumsaistībām piemērojamo likumu;

26.   prasa, lai uz dalībvalstīs darbā pieņemtajiem un/vai strādājošajiem darbiniekiem attiecinātu ES sociālās jomas tiesību aktus, jo īpaši direktīvas par darbinieku informēšanu un uzklausīšanu (2002/14/EK, 98/59/EK un 80/987/EEK), direktīvu par civilās aviācijas mobilo darba ņēmēju darba laika organizēšanu (2000/79/EK) un direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (96/71/EK);

Sarunu vešana

27.   aicina Komisiju nodrošināt, ka Eiropas Parlaments un visas ieinteresētās puses ir pilnībā informētas ar tām apspriežas gan pirms sarunām, gan to norises otrā posma gaitā;

28.   atzinīgi vērtē ieceri par regulāru Eiropas Parlamenta deputātu un ASV kongresmeņu sanāksmju rīkošanu, lai apspriestu ar ES un ASV gaisa pārvadājumu nolīgumu saistītos jautājumus;

o
o   o

29.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām, parlamentiem un ASV Kongresam.

(1) OV C 287 E, 24.11.2006., 84. lpp.
(2) OV C 61 E, 10.3.2004., 381. lpp.
(3) OV C 305 E, 14.12.2006., 250. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika