Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2531(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0119/2007

Předložené texty :

B6-0119/2007

Rozpravy :

PV 13/03/2007 - 19
CRE 13/03/2007 - 19

Hlasování :

PV 15/03/2007 - 5.3
CRE 15/03/2007 - 5.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0074

Přijaté texty
PDF 207kWORD 46k
Čtvrtek, 15. března 2007 - Štrasburk
Nezákonný lov ptáků na Maltě
P6_TA(2007)0074B6-0119/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2007 o nezákonném jarním lovu ptáků na Maltě

Evropský parlament,

-   s ohledem na petici 794/2004, petici 334/2005 a petici 886/2005,

-   s ohledem na zprávu zjišťovací cesty delegace Petičního výboru na Maltu ve dnech 9.–12. května 2006,

-   s ohledem na směrnici Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků(1) (směrnice o ptácích),

-   s ohledem na směrnici Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin(2) (směrnice o stanovištích),

-   s ohledem na články 10, 226 a 242 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení B6-0015/2007,

-   s ohledem na článek 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament obdržel několik peticí proti praxi jarního lovu a odchytu stěhovavých ptáků na Maltě, včetně petice Belgické královské společnosti na ochranu ptáků, kterou podepsalo 300 000 signatářů v Evropě, z nichž bylo více než 4 000 z Malty; vzhledem k tomu, že 115 000 signatářů z Evropy, především ze Spojeného království, podepsalo v únoru 2007 petice maltské vládě na protest proti jarnímu lovu,

B.   vzhledem k tomu, že Petiční výbor přezkoumal obvinění vznesená v této petici a v souladu s čl. 192 odst. 3 jednacího řádu Evropského parlamentu vyslal na Maltu delegaci, aby na místě zjistila, jaká je skutečná situace,

C.   vzhledem k tomu, že zpráva z vyšetřovací mise dospěla k závěru, že přestože byla vyvinuta jistá snaha ze strany odpovědných maltských úřadů, jež se snaží uvést vnitrostátní právní předpisy a jejich uplatňování do souladu s právními předpisy Společenství, udržitelnost a přežití populace několika druhů stěhovavých ptáků jsou dosud vážně ohroženy nezákonným lovem a bezohledným odchytem v době jarní migrace, kdy tito ptáci přelétávají Maltu,

D.   vzhledem k tomu, že zpráva z vyšetřovací mise Petičního výboru rovněž vyslovila znepokojení nad dodržováním směrnic o ptácích a o stanovištích ze strany Malty nad nezákonným lovem a odchytem chráněných druhů např. dravců,

E.   vzhledem k tomu, že jarní lov a odchyt brání maltští lovci jako součást své kulturní tradice; vzhledem k tomu, že místa odpočinku, která mají stěhovaví ptáci k dispozici se však v posledních letech v důsledku rozvoje měst značně redukovala a vzhledem k tomu, že nové metody lovu a zbraně způsobují, že lov je daleko účinnější a tedy ničivější pro populaci stěhovavých ptáků a způsobuje místní vyhubení ptáků, jako jsou sokol stěhovavý a sova pálená,

F.   vzhledem k tomu, že průzkumy veřejného mínění ukazují, že velká většina maltské společnosti je proti současné lovecké praxi,

G.   vzhledem k tomu, že maltská vláda rozhodla povolit od 10. dubna do 20. května 2007 jarní sezónu lovu na hrdličku divokou a křepelku, což jsou oba ohrožené druhy, a sezónu odchytu od 26. března do 20. května 2007,

H.   vzhledem k tomu, že Malta je jedním z hlavních míst, kudy létají ptáci migrující mezi Evropou a Afrikou; vzhledem k tomu, že nedávná studie obsahuje důkazy o tom, že ptáci, z nichž mnozí jsou vzácní nebo ohrožení, se střílejí v 35 zemích, většinou evropských státech, a odchytávají se v 19 zemích,

I.   vzhledem k tomu, že Komise vyšetřuje, zda Malta provádí směrnici o ptácích v souladu s požadavky této směrnice a zda se právní předpisy správně uplatňují, a zahájila proti Maltě řízení pro neplnění povinností z důvodu nedodržování článku 9 této směrnice,

J.   vzhledem k tomu, že Komise doporučila, že by maltská vláda letos neměla povolovat jarní lov, a konstatovala, že pokud bude jarní lov v roce 2007 povolen, Komise zamýšlí vyšetřovat jako společnou věc jarní lov povolený také v roce 2004, 2005 a 2006 a odeslat v této věci Maltě odůvodněné stanovisko,

K.   vzhledem k tomu, že povinnost členských států plně spolupracovat s Komisí, když jedná v rámci pravomocí podle článku 226 Smlouvy o ES, vyplývá ze zásady spolupráce v dobré víře stanovené v článku 10 Smlouvy o ES,

1.   bere na vědomí zprávu z vyšetřovací mise Petičního výboru, během níž se ve dnech 9.–12. května 2006 na místě zkoumaly skutečnosti, a podpoří doporučení učiněná v této zprávě;

2.   sdílí znepokojení vyslovené ve zprávě z vyšetřovací mise, zejména vzhledem k povolení jarního lovu odpočívajících stěhovavých ptáků a k nezákonnému lovu a odchytu chráněných druhů včetně oblastí chráněných právními předpisy Společenství;

3.   odsuzuje všechny druhy nezákonného lovu v členských státech;

4.   vyzývá maltskou vládu a Evropskou komisi, aby zveřejnily svůj úplný odborný názor v této věci;

5.   vítá rozhodnutí Komise vyšetřovat, nakolik jsou maltské právní předpisy a jejich uplatňování v souladu se směrnicí o ptácích, a naléhavě vyzývá Komisi, aby zdvojnásobila své úsilí přimět maltské úřady k plnému dodržování právních předpisů Společenství;

6.   vyzývá maltskou vládu, aby plně dodržovala směrnici EU o ptácích, příslušné právní předpisy Společenství a podmínky Smlouvy o přistoupení podepsané maltskou vládou;

7.   vítá rozhodnutí maltské vlády řešit případy zneužívání tím, že budou mimo jiné zvýšeny pokuty na maximální částku 14 000 EUR, zavedeny tresty odnětí svobody až na dva roky a recidivistům trvale odebrány lovecké licence;

8.   vítá rozhodnutí maltské vlády zakázat odchyt pěnkav a jarní lov ptáků na moři;

9.   připomíná zásadu spolupráce v dobré víře stanovenou v článku 10 Smlouvy o ES, podle níž se členské státy dohodly plně spolupracovat s orgány Společenství;

10.   upozorňuje, že zásada spolupráce v dobré víře má zvláště velký význam, jestliže Komise jedná ve své funkci "strážce smluv" a vyšetřuje dodržování právních předpisů Společenství členským státem v souladu s článkem 226 Smlouvy o ES;

11.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a maltskému parlamentu a vládě.

(1) Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1.
(2) Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.

Právní upozornění - Ochrana soukromí