Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2531(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0119/2007

Pateikti tekstai :

B6-0119/2007

Debatai :

PV 13/03/2007 - 19
CRE 13/03/2007 - 19

Balsavimas :

PV 15/03/2007 - 5.3
CRE 15/03/2007 - 5.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0074

Priimti tekstai
PDF 202kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2007 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Neteisėta paukščių medžioklė Maltoje
P6_TA(2007)0074B6-0119/2007

2007 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl neteisėtos paukščių medžioklės Maltoje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į peticijas 794/2004, 334/2005 ir 886/2005,

–   atsižvelgdamas į Peticijų komiteto 2006 m. gegužės 9–12 d. tiriamosios misijos Maltoje ataskaitą,

–   atsižvelgdamas į 1979 m. balandžio 2 d. direktyvą 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos(1) (Paukščių direktyva),

–   atsižvelgdamas į 1992 m. gegužės 21 d. direktyvą 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos(2) (Buveinių direktyva),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 10, 226 ir 242 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B6-0015/2007,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.   kadangi Europos Parlamentas gavo keletą peticijų, kuriose pasisakoma prieš pavasarinę migruojančių paukščių medžioklę ir gaudymą spąstais Maltoje, įskaitant Belgijos karališkosios paukščių apsaugos draugijos peticiją, kurią pasirašė 300 000 Europos gyventojų, iš kurių daugiau nei 4000 yra Maltos gyventojai; kadangi 115 000 Europos gyventojų, ypač Jungtinės Karalystės gyventojai, 2007 m. vasario mėn. Maltos vyriausybei įteikė peticiją protestuodami prieš pavasarinę medžioklę,

B.   kadangi Peticijų komitetas išnagrinėjo peticijose pateiktus kaltinimus ir, vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalimi, išsiuntė į Maltą delegaciją, kad ši ištirtų padėtį vietoje,

C.   kadangi tos tiriamosios misijos ataskaitoje pateikiama išvada, kad nors atsakingos Maltos institucijos, siekdamos nacionalinius teisės aktus ir jų taikymą suderinti su Bendrijos teisės aktais, ėmėsi tam tikrų veiksmų, kai kurių migruojančių rūšių paukščių populiacijų tvarumui ir išlikimui vis dar gresia didelis pavojus dėl nelegalios ir beatodairiškos medžioklės ir gaudymo spąstais tų rūšių paukščiams pavasarinės migracijos metu skrendant per Maltą,

D.   kadangi tiriamosios misijos ataskaitoje taip pat išreiškiamas nerimas dėl to, kad Maltoje nesilaikoma Paukščių direktyvos bei Buveinių direktyvos ir dėl saugomų rūšių, ypač plėšriųjų paukščių, kuriems visame pasaulyje gresia pavojus išnykti, medžioklės ir beatodairiško gaudymo spąstais,

E.   kadangi Maltos medžiotojai kaip savo kultūrinės tradicijos dalį gina pavasarinę medžioklę ir gaudymą spąstais; tačiau kadangi migruojančių paukščių poilsiui tinkama zona pastaraisiais metais ypač sumažėjo dėl miestų plėtros ir kadangi dėl naujų medžioklės būdų ir technikos medžioklė tapo veiksmingesnė ir taip daroma žala migruojančių paukščių populiacijoms ir tam tikrose vietose išnaikinami tokie paukščiai kaip sakalas keleivis ir liepsnotoji pelėda,

F.   kadangi nuomonės apklausų rezultatai rodo, kad didžioji dalis Maltos visuomenės pasisako prieš dabartinius medžioklės metodus,

G.   kadangi Maltos vyriausybė nusprendė paprastojo purplelio ir putpelės, kurie priklauso nykstančioms rūšims, pavasario medžioklės sezoną pradėti 2007 m. balandžio 10 d. ir baigti gegužės 20 d., o gaudymo spąstais sezoną pradėti 2007 m. kovo 26 d. ir baigti gegužės 20 d.,

H.   kadangi Maltos teritorija yra vienas iš pagrindinių tarp Europos ir Afrikos migruojančių paukščių kelio susiaurėjimų; kadangi neseniai atliktame tyrime pateikiami įrodymai, kad daugelis retų arba nykstančių rūšių paukščių šaudomi 35 šalyse, daugiausia Europos valstybėse, ir gaudomi spąstais 19 šalių,

I.   kadangi Komisija tiria ar Maltos atliktas Paukščių direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę atitinka direktyvos reikalavimams ir ar teisės aktai yra taikomi tinkamai, bei iškėlė Maltai bylą dėl to, kad nesilaikoma Direktyvos 9 straipsnio,

J.   kadangi Komisija rekomendavo Maltos vyriausybei šiais metais neleisti pavasarinės medžioklės ir pareiškė, kad jeigu 2007 m. bus leista medžioti, Komisija ketina kartu išnagrinėti ir 2004 m., 2005 m. ir 2006 m. suteiktus leidimus pavasarinei medžioklei ir šiuo klausimu pateikti Maltai pagrįstą nuomonę,

K.   kadangi valstybių narių įsipareigojimą visiškai bendradarbiauti su Komisija, kai ji veikia pagal savo įgaliojimus, nustatytus EB sutarties 226 straipsnyje, lemia geros valios bendradarbiavimo principas, nustatytas EB sutarties 10 straipsnyje,

1.   atkreipia dėmesį į Peticijų komiteto tiriamosios misijos, kurios metu 2006 m. gegužės 9–12 d. buvo tiriama padėtis vietoje, ataskaitą ir remia šioje ataskaitoje pateikiamas rekomendacijas;

2.   pritaria nerimui, kuris išdėstytas tiriamosios misijos ataskaitoje, ypač kai tai susiję su leidimų išdavimu besiilsinčių migruojančių paukščių pavasarinei medžioklei ir saugomų rūšių nelegaliai medžioklei ir gaudymui spąstais, įskaitant ir tose srityse, kurios saugomos pagal Bendrijos teisę;

3.   smerkia visas nelegalios medžioklės rūšis visose valstybėse narėse;

4.   ragina Maltos vyriausybę ir Komisiją paskelbti savo išsamią formalią poziciją šiuo klausimu;

5.   pritaria Komisijos sprendimui ištirti Maltos teisės aktų ir jų taikymo atitikimą Paukščių direktyvai ir primygtinai reikalauja Komisijos sustiprinti savo pastangas įtikinant Maltos institucijas visiškai laikytis Bendrijos teisės;

6.   ragina Maltos vyriausybę visiškai laikytis ES Laukinių paukščių direktyvos, atitinkamų Bendrijos teisės aktų ir Stojimo sutarties, kurią pasirašė Maltos vyriausybė, nuostatų;

7.   pritaria Maltos vyriausybės sprendimui reaguoti į piktnaudžiavimo atvejus, inter alia, didinant baudas iki maksimalios 14.000 EUR dydžio sumos ir numatant įkalinimo terminus iki dvejų metų, o pakartotinai nusikalstantiems asmenims visam laikui panaikinant medžioklės leidimus;

8.   pritaria Maltos vyriausybės sprendimui uždrausti pavasarinį kikilių gaudymą spąstais ir paukščių medžioklę jūroje;

9.   primena apie geros valios bendradarbiavimo principą, kuris minimas EB sutarties 10 straipsnyje, pagal kurį valstybės narės susitarė visapusiškai bendradarbiauti su Bendrijos institucijomis;

10.   atkreipia dėmesį, kad geros valios bendradarbiavimo principas yra ypač svarbus Komisijai veikiant kaip "sutarčių sergėtojai" bei nagrinėjant kaip valstybės narės, vadovaudamosi EB sutarties 226 straipsniu, laikosi Bendrijos teisės;

11.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Maltos vyriausybei bei Parlamentui.

(1) OL L 103, 1979 4 25, p. 1.
(2) OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

Teisinė informacija - Privatumo politika