Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/2531(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B6-0119/2007

Iesniegtie teksti :

B6-0119/2007

Debates :

PV 13/03/2007 - 19
CRE 13/03/2007 - 19

Balsojumi :

PV 15/03/2007 - 5.3
CRE 15/03/2007 - 5.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2007)0074

Pieņemtie teksti
PDF 201kWORD 42k
Ceturtdiena, 2007. gada 15. marts - Strasbūra
Nelegālas putnu medības Maltā
P6_TA(2007)0074B6-0119/2007

Eiropas Parlamenta 2007. gada 15. marta rezolūcija par migrējošo putnu pavasara medībām un ķeršanu ar lamatām Maltā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Petīciju Nr. 794/2004, Petīciju Nr. 334/2005 un Petīciju Nr. 886/2005,

–   ņemot vērā Petīciju komitejas ziņojumu par faktu atklāšanas misiju Maltā no 2006. gada 9. līdz 12. maijam,

–   ņemot vērā 1979. gada 2. aprīļa Padomes Direktīvu 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību(1), ("Putnu Direktīva"),

–   ņemot vērā 1992. gada 21. maija Padomes Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību(2), ("Dzīvotņu Direktīva")

–   ņemot vērā EK līguma 10., 226. un 242. pantu,

–   ņemot vērā mutisko jautājumu B6-0015/2007,

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā Eiropas Parlaments ir saņēmis vairākas petīcijas pret migrējošo putnu pavasara medībām un ķeršanu ar lamatām Maltā, tostarp petīciju no Beļģijas Karaliskās dzīvnieku aizsardzības biedrības, kuru ir parakstījuši 300 000 cilvēku Eiropā un no kuriem vairāk nekā 4000 ir no Maltas; tā kā 2007. gada februārī 115 000 cilvēki Eiropā, galvenokārt no AK, Maltas varas iestādēm iesniedza petīciju, protestējot pret pavasara medībām;

B.   tā kā Petīciju komiteja ir pārbaudījusi petīcijās izteiktās sūdzības un saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu nosūtīja uz Maltu delegāciju faktu pārbaudei uz vietas;

C.   tā kā ziņojumā par misiju faktu atklāšanai Maltā ir secināts, ka, lai gan Maltas varas iestādes, kuras ir atbildīgas par valsts tiesību aktu piemērošanu atbilstoši Kopienas tiesību aktiem, ir veikušas noteiktus pasākumus, vairāku migrējošo putnu populāciju ilgtspējību un izdzīvošanu joprojām nopietni apdraud nelegālas un nekontrolētas putnu medības un ķeršana ar lamatām, kad pavasarī migrējošie putni lido pāri Maltai;

D.   tā kā Petīciju komitejas ziņojumā par misiju faktu atklāšanai Maltā ir paustas bažas arī par to, vai Malta ievēro Putnu Direktīvu un Dzīvotņu Direktīvu un par aizsargāto sugu nelegālu medīšanu un nekontrolētu ķeršanu, jo īpaši attiecībā uz aizsargāto sugu putnu ķeršanu ar lamatām un nelegālu medīšanu, it īpaši plēsējputnu;

E.   tā kā mednieki Maltā aizstāv pavasara medības un ķeršanu ar lamatām kā kultūras tradīciju daļu; tā kā pilsētu attīstības dēļ pēdējos gados ir ievērojami samazinājušās migrējošo putnu atpūtas vietas un tā kā medības efektivitāti ir sekmējuši jauni medību paņēmieni un medību ieroči, tādējādi nelabvēlīgi ietekmējot migrējošo putnu populācijas un izraisot tikai šajā vietā sastopamu putnu, piemēram, medību piekūna un plīvurpūces, izskaušanu;

F.   tā kā pēc aptaujas rezultātiem ir redzams, ka Maltas iedzīvotāju vairākums ir pret pašreizējo medību praksi;

G.   tā kā Maltas varas iestādes ir izlēmušas no 2007. gada 10. aprīļa līdz 20. maijam atklāt izzūdošo sugu putnu ‐ parasto ūbeļu un paipalu pavasara medību sezonu un no 2007. gada 26. marta līdz 20. maijam atklāt sezonu ķeršanai ar lamatām;

H.   tā kā Malta ir viena no galvenajām vietām, kuru pārlido putni, kas migrē starp Eiropu un Āfriku; tā kā nesenajā pētījumā ir fakti par daudziem reti sastopamiem vai apdraudētiem putniem, kurus medī 35 valstīs – galvenokārt Eiropas valstīs un 19 valstīs ķer ar lamatām;

I.   tā kā Komisija pārbauda, vai Malta ir transponējusi Putnu Direktīvu saskaņā ar Direktīvas prasībām un vai šo tiesību aktu pareizi piemēro, un pret Maltu ir uzsākusi pārkāpuma procedūru par to, ka nav pilnībā ievērots Direktīvas 9. pants;

J.   tā kā Komisija ir ieteikusi Maltas varas iestādēm šogad neatļaut pavasara medības un ir paziņojusi, ja Malta atļaus pavasara medības 2007. gadā, Komisija pārbaudīs arī 2004., 2005. un 2006. gada pavasarī atļautās medības un Maltai nosūtīs argumentu atzinumu par šo lietu;

K.   tā kā dalībvalstīm ir saistības pilnībā sadarboties ar Komisiju, kad tā rīkojas saskaņā ar EK līguma 226. pantā noteiktajām pilnvarām, ievērojot EK līguma 10. pantā izklāstīto sadarbības labā ticībā principu;

1.   atzīmē ziņojumu par Petīciju komitejas misiju faktu atklāšanai, kuras laikā no 2006. gada 9. līdz 12. maijam notika faktu pārbaude uz vietas, un atbalsta ziņojumā paustos ieteikumus;

2.   pievienojas bažām, kas paustas ziņojumā par misiju faktu atklāšanai, it īpaši, attiecībā uz migrējošo putnu, kuri atpūšas pēc lidojuma, pavasara medību atļaušanu, ķeršanu ar lamatām un aizsargāto sugu nelegālu medīšanu, tostarp teritorijās, kas aizsargātas ar Kopienas tiesību aktiem;

3.   nosoda visu veidu nelegālas medības visās dalībvalstīs;

4.   aicina Maltas varas iestādes un Komisiju publicēt savas nostājas attiecībā uz šo jautājumu;

5.   atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu pārbaudīt Maltas tiesību aktu atbilstību un to piemērošanu Putnu Direktīvai un mudina Komisiju divkāršot centienus, lai pārliecinātu Maltas varas iestādes pilnībā ievērot Kopienas tiesību aktus;

6.   aicina Maltas varas iestādes pilnībā ievērot ES direktīvu par savvaļas putniem, attiecīgos Kopienas tiesību aktus un Pievienošanās līguma noteikumus, kuru ir parakstījusi Maltas valdība;

7.   atzinīgi vērtē Maltas varas iestāžu lēmumu risināt pārkāpumu gadījumus, palielinot soda naudu līdz maksimālajai summai 14 000 eiro un nosakot ieslodzījuma termiņu līdz pat diviem gadiem, kā arī medību licences anulēšanu atkārtota pārkāpuma gadījumā;

8.   atzinīgi vērtē Maltas varas iestāžu lēmumu aizliegt žubīšu ķeršanu ar lamatām un pavasara laikā putnu medības jūrā;

9.   atgādina par EK līguma 10. pantā minēto sadarbības labā ticībā principu, saskaņā ar kuru dalībvalstis ir vienojušās pilnībā sadarboties ar Kopienas iestādēm;

10.   piezīmē, ka sadarbības labā ticībā princips ir jo īpaši svarīgs, kad Komisija rīkojas kā līgumu sargātāja iestāde un pārbauda kā dalībvalstis ievēro Kopienas tiesību aktus saskaņā ar EK līguma 226. pantu;

11.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Maltas valdībai un parlamentam.

(1) OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp.
(2) OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika