Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/2531(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B6-0119/2007

Texte depuse :

B6-0119/2007

Dezbateri :

PV 13/03/2007 - 19
CRE 13/03/2007 - 19

Voturi :

PV 15/03/2007 - 5.3
CRE 15/03/2007 - 5.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2007)0074

Texte adoptate
PDF 201kWORD 53k
Joi, 15 martie 2007 - Strasbourg
Vânătoarea ilegală a păsărilor în Malta
P6_TA(2007)0074B6-0119/2007

Propunere de rezoluţie a Parlamentului European din 15 martie 2007 privind vânătoarea de primăvară şi vânătoarea la capcană a păsărilor migratoare în Malta

Parlamentul European,

–   având în vedere petiţia 794/2004, petiţia 334/2005 şi petiţia 886/2005,

–   având în vedere Raportul misiunii de informare a Comisiei pentru petiţii efectuate în Malta între 9 şi 12 mai 2006,

–   având în vedere Directiva 79/409/CEE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice(1) ("Directiva privind păsările"),

–   având în vedere Directiva 92/43/CEE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică(2) ("Directiva privind habitatele"),

–   având în vedere articolele 10, 226 şi 242 din Tratatul CE,

–   având în vedere întrebarea orală B6-0015/2007,

–   având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât Parlamentul European a primit diverse petiţii împotriva practicii de vânătoare de primăvară şi de vânătoare la capcană a păsărilor migratoare din Malta, inclusiv o petiţie de la Societatea Regală Belgiană pentru Protecţia Păsărilor, semnată de 300 000 de europeni, dintre care mai bine de 4 000 sunt din Malta; întrucât în februarie 2007, 115 000 de oameni în Europa, în special din Regatul Unit, au transmis guvernului maltez o petiţie de protest împotriva vânătorii de primăvară;

B.   întrucât Comisia pentru petiţii a examinat acuzaţiile formulate în petiţii şi a trimis în Malta o delegaţie în conformitate cu articolul 192 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European pentru a se informa asupra situaţiei faptice in situ;

C.   întrucât concluzia raportului misiunii de informare a fost că, deşi autorităţile malteze responsabile au făcut unele eforturi pentru a armoniza legislaţia naţională şi normele sale de aplicare cu legislaţia comunitară, durabilitatea şi supravieţuirea populaţiilor mai multor specii de păsări migratoare este încă serios ameninţată de vânătoarea şi vânătoarea cu capcane ilegală şi neselectivă în perioada în care păsările aparţinând acelor specii trec prin Malta în timpul migraţiei de primăvară;

D.   întrucât raportul misiunii de informare ridică de asemenea semne de întrebare privind respectarea în Malta atât a Directivei privind păsările cât şi a Directivei privind habitatele, precum şi privind vânătoarea ilegală a speciilor protejate şi vânătoarea cu capcane, în special a păsărilor de pradă;

E.   întrucât vânătoarea de primăvară şi vânătoarea la capcană sunt apărate de vânătorii maltezi, care susţin că fac parte din tradiţia lor culturală; întrucât, totuşi, spaţiul de odihnă pentru păsările migratoare a scăzut considerabil în ultimii ani datorită dezvoltării urbane şi întrucât apariţia de noi metode şi arme a făcut vânătoarea mai eficientă, astfel afectând mai mult populaţiile de păsări migratoare şi ducând la extincţia la nivel local a unor specii de păsări cum ar fi şoimul pelerin (Falco peregrinus) şi striga (Tyto alba);

F.   întrucât sondajele de opinie par a demonstra faptul că cea mai mare parte a societăţii malteze este împotriva practicilor curente în domeniul vânătorii;

G.   întrucât guvernul maltez a decis să deschidă între 10 aprilie şi 20 mai 2007 un sezon de vânătoare de primăvară pentru turturică şi pentru prepeliţă, ambele fiind specii cu populaţia în declin, precum şi sezoane de vânătoare la capcană între 26 martie şi 20 mai anul curent;

H.   întrucât Malta este unul dintre principalele puncte de escală pentru păsările care migrează între Europa şi Africa; întrucât un studiu recent prezintă dovezi în sensul faptului că în 35 de ţări, majoritatea state europene, se împuşcă păsări, dintre care multe fac parte din specii rare sau pe cale de dispariţie, iar în 19 ţări se vânează păsări la capcană;

I.   întrucât Comisia Europeană investighează dacă legislaţia prin care Malta a transpus Directiva privind păsările respectă cerinţele directivei respective şi dacă este corect aplicată şi întrucât Comisia a deschis împotriva Maltei o procedură privind încălcarea articolului 9 din directiva respectivă;

J.   întrucât Comisia a recomandat ca Guvernul Maltei să nu permită vânătoarea de primăvară în acest an şi a afirmat că, în cazul în care vânătoarea de primăvară este autorizată în 2007, Comisia intenţionează să examineze, în cadrul aceluiaşi dosar, vânătoarea de primăvară permisă şi în 2004, 2005 şi 2006 şi să transmită Maltei un aviz motivat pe acest subiect;

K.   întrucât obligaţia statelor membre de a coopera pe deplin cu Comisia, atunci când aceasta acţionează în cadrul puterilor conferite acesteia în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE, decurge din principiul cooperării loiale prevăzut la articolul 10 din Tratatul CE;

1.   ia notă de raportul misiunii de informare a Comisiei pentru petiţii care s-a informat asupra situaţiei faptice in situ între 9 şi 12 mai 2006 şi sprijină recomandările formulate în raport;

2.   împărtăşeşte preocupările formulate în raportul misiunii de informare, în special în ceea ce priveşte autorizarea acordată pentru vânătoarea de primăvară a păsărilor migratoare care fac popas, şi vânarea ilegală şi vânătoarea cu capcane a speciilor protejate, inclusiv în zone protejate de legislaţia comunitară;

3.   condamnă toate tipurile de vânătoare ilegală din toate statele membre;

4.   invită guvernul maltez şi Comisia să-şi publice în întregime poziţiile tehnice pe această temă;

5.   salută decizia Comisiei de a cerceta dacă normele de drept intern şi normele lor de aplicare prin care Malta a transpus Directiva privind păsările sunt în conformitate cu cerinţele directivei respective şi îndeamnă cu insistenţă Comisia să facă eforturi suplimentare pentru a convinge autorităţile malteze să respecte în întregime legislaţia comunitară;

6.   de asemenea, invită guvernul maltez să respecte în întregime Directiva privind păsările sălbatice, legislaţia comunitară aplicabilă, precum şi dispoziţiile Tratatului de aderare semnat de guvernul maltez;

7.   salută decizia guvernului maltez de a aborda cazurile de abuz folosind soluţii care includ, inter alia, creşterea amenzilor la un nivel maxim de 14 000 EUR şi sancţionarea cu doi ani de închisoare şi revocarea permanentă a autorizaţiei de vânătoare în caz de recidivă;

8.   de asemenea, salută decizia guvernului maltez de a interzice capturarea cintezoilor şi vânarea păsărilor din larg pe durata primăverii;

9.   reaminteşte principiul cooperării loiale prevăzut la articolul 10 din Tratatul CE, în conformitate cu care statele membre au acceptat să coopereze pe deplin cu instituţiile comunitare;

10.   remarcă faptul că principiul cooperării loiale capătă o importanţă specială în momentul în care Comisia acţionează în capacitatea sa de "gardian al tratatelor" şi cercetează respectarea legislaţiei comunitare de către statele membre, în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE;

11.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei şi guvernului şi parlamentului maltez.

(1) JO L 103, 25.4.1979, p.1.
(2) JO L 206, 22.7.1992, p.7.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate