Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0080/2007

Разисквания :

PV 14/03/2007 - 9
CRE 14/03/2007 - 9

Гласувания :

PV 15/03/2007 - 5.4
CRE 15/03/2007 - 5.4

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 286kWORD 70k
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
Евро-средиземноморски отношения
P6_TA(2007)0075RC-B6-0080/2007

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2007 г. относно Евро - средиземноморските отношения

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно подготовката на Срещата на външните министри от Европа и Средиземноморието в Тампере (COM (2006) 0620),

–   като взе предвид заключенията на Осмата конференция на външните министри от Европа и Средиземноморието, проведена в Тампере на 27 и 28 ноември 2006 г. (8- ма Евро-средиземноморска конференция),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно засилването на политиката за добросъседство (COM (2006)0726),

–   като взе предвид заключенията от Евро-средиземноморската среща на върха по повод Десета годишнина на Евро-средиземноморското партньорство, състояла се на 27 - 28 ноември 2005 г.,

–   като взе предвид резултатите от Евро-средиземноморската среща на министрите по въпросите на търговията, състояла се в Маракеш на 24 март 2006 г.,

–   като взе предвид окончателното изявление на Гражданския форум, състоял се в Маракеш от 4 до 7 ноември 2006 г.,

–   като взе предвид Евро-африканската конференция, проведена в Рабат на 10 и 11 юли 2006 г., и Конференцията от 23 и 23 ноември 2006 г. в Триполи, по въпросите на миграцията и развитието,

–   като взе предвид програмата на Германското председателство,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет, състоял се на 8 и 9 март 2007 г.,

–   като взе предвид член 113, параграф 2, от своя правилник,

А.   като има предвид стратегическото значение, което средиземноморският регион и Близкият изток придобива за ЕС, както и необходимостта от солидарна средиземноморска политика, за борба с общите предизвикателства, както и за осъществяване на целите за установяване на зона на мир, стабилност и споделено благоденствие;

Б.   като има предвид, че държавните и правителствените глави приеха на 28 ноември 2005 г. петгодишна програма за съживяване на Барселонския процес;

В.   като взе предвид, че не може да има дълготрайно развитие без наличие на мир, стабилност, солидарност и без упражняване на добро управление, и че дълготрайното развитие трябва да стои в ядрото на Евро-средиземноморското партньорство;

Г.   като има предвид задълбочаването на израело-палестинския конфликт през последните години, което доведе до сериозно влошаване на хуманитарното положение в ивицата Газа и западния бряг на река Йордан, с изразени отрицателни последици за сигурността в целия регион;

Д.   като има предвид решението, взето на 8-мата Евро-средиземноморска конференция, за организиране през 2007 г. на среща във връзка със спазването на човешките права в рамките на борбата срещу тероризма, съгласно международното право, в качеството на мярка по прилагане на Кодекса за поведение "Евромед", приет по време на срещата на върха в Барселона през ноември 2005 г.;

Е.   като има предвид, че Европейският съюз още няма обща имиграционна политика и факта, че във всяка държава-членка господстват различни национални разпоредби;

Ж.   като има предвид, че незаконната имиграция може да доведе до експлоатация на хората, насилствен труд и трафик на хора;

З.   като подчертава, че интеграцията на жените в икономическия и социален живот е съществен елемент за еволюцията на обществата;

И.   като установява отрицателното въздействие на проблема с дълга и търговския дефицит по отношение на ЕС върху развитието на по-голямата част на южно-средиземноморските държави;

Й.   като взема предвид горепосоченото съобщение на Комисията във връзка със заздравяването на Европейската политика за добросъседство, което съдържа предложения за значително подобряване на последиците от политиката за партньорство, за разкриване на нови възможности за задълбочаване на взаимоотношенията, за укрепване на политическия диалог и за засилване на интеграцията на страните партньорки в политиките на ЕС;

К.   като има предвид, че бюджетният пакет, който се присъжда от ЕС на държавите от Южното и Източното Средиземноморие за периода 2007-2013 г. трябва да се поддържа в съответствие с търговската, икономическата и стратегическата тежест на този регион в неговите отношения с ЕС;

Л.   като подчертава огромните предимства, които предлага за всички партньори създаването на Евро-средиземноморски пазар на енергията, който е изцяло взаимосвързан и интегриран чрез разширяване и интегриране в енергийните пазари на Евро-средиземноморския регион и региона на страните от Африка на юг от Сахара и изпълнението на проектите за необходимата енергийна инфраструктура;

М.   като има предвид, че би било полезно да се установи връзка между целите на Евро-средиземноморската политика, а именно икономическото и финансово измерение и тези на отношенията на ЕС с държавите-членки на Съвета за сътрудничество в Залива;

Н.   като има предвид, че преобразуването на Парламентарния форум на Евро-средиземноморските държави в Евро-средиземноморската парламентарна асамблея, разполагаща с три комисии, укрепва парламентарното измерение на Евро-средиземноморския процес, на който се възлага вече по-голяма демократична отговорност; като има предвид, че тази нова инстанция трябва да засили общия диалог между двата региона;

1.  Счита, че е уместно да се заздрави политическото измерение на добросъседството на юг като се има предвид все по-сложните взаимоотношения със средиземноморския регион, за които Барселонския процес е представлявал значителен етап; констатира, че целите на този политика за установяване на дълготрайни взаимоотношения на база на общи ценности, споделяни с новите съседи на разширена Европа още далеч не са достигнати;

2.  Счита, че развитието на Европейската политика за добросъседство не може да се ограничи в актуализиране на споразуменията за присъединяване и сътрудничество с всяка една от засегнатите страни, като се постави акцент единствено на двустранното измерение, и приканва всички партньори да поставят отново на дневен ред и да актуализират всички политически и стратегически цели на Барселонския процес, в това число създаването на мрежи за сътрудничество и насърчаване на регионалната интеграция "север-юг" и "юг-юг";

3.  Приветства предложението на Комисията да придаде тематично измерение на Европейската политика за добросъседство, да продължава задълбочаването на търговските споразумения и да засили подкрепата на реформите, които подобряват подзаконовата обстановка и инвестиционния климат;

4.  Изисква от Комисията и страните партньорки да определят по-ясно отношението между Европейската политика за добросъседство и Евро-средиземноморското партньорство, като добавят нови споразумения и многостранни програми във връзка с енергията и транспорта и като заздравят вече съществуващите; подчертава по-специално уязвимостта на Евро-средиземноморския регион от гледна точка на околната среда и по-конкретно във връзка с климатичните промени и иска, в този контекст, Комисията да предложи план за действие относно възобновяемите източници на енергия за този регион;

5.  Отново изразява необходимостта да се възобновят действията по мирния процес в Близкия Изток, като се отчете сериозността на ситуацията в политически и хуманитарен аспект, и привлича вниманието върху ограничените възможности на временния международен механизъм; счита, че възобновяването на преговорите, основаващи се на пътната карта не би било достатъчно, без да се отчетат други предложения като Арабския план от 2002 г. и участието на всички страни от региона в преговорите; подкрепя перспективата за международна среща, която да направи възможно намирането на регионално и окончателно решение на конфликта;

6.  Проследява с интерес съобщението, което трябва да доведе до образуване на ново палестинско коалиционно правителство и приветства инициативата, подета от Саудитска арабия със споразумението, подписано на 8 февруари 2007 г. в Мека;

7.  Отново заявява, че конфликтът в Близкия изток може да бъде разрешен единствено чрез окончателно и твърдо споразумение за мир, каквото е предвидено от пътната карта, без предварителни условия, въз основа на съществуване на две демократични държави, които са суверенни и жизнеспособни, живеещи в мирни съседски отношения, в рамките на сигурни и признати международни граници;

8.  Потвърждава загрижеността си относно сериозността на системното разрушаване на природните ресурси и на човешкия потенциал, предизвикани от различни конфликти в действие; изисква по-голяма мобилизация на политическите и икономически мерки в рамките на евро-средиземноморското партньорството и петгодишната програмата за действие, за да се противопостави на гореизложеното;

9.  Подчертава значението на диалога между културите и религиите, като потвърждава необходимостта от зачитане на общите ценности и развитието на правовата държава, демокрацията и правата на човека; припомня на всички евро-средиземноморски правителства за ангажимента им съгласно Декларацията от Барселона 1995 г., относно принципа на зачитане на многообразието, на другите вероизповедания и култури, насърчаване на толерантността и на принципа на зачитане на основните свободи, включително на свободата на изразяване;

10.  Счита, че нито един терористичен акт не е оправдан при никакви обстоятелства и не би могъл да бъде оправдан от преследването на политически или религиозни цели и, че борбата срещу тероризма не би могла да оправдае заклеймяването на нито една култура, по-специално на нито една цивилизация или религия; изисква всички държави да приемат правното задължение да зачитат правата на човека и международното хуманитарно право в борбата срещу тероризма;

11.  Изисква Комисията да направи всичко възможно за създаването на комитети "демокрация-права на човека" с всички страни, подписали плана за действие на европейската политика за добросъседство и изисква от страните-партньори за спазват ангажиментите си в тази област, по-специално на частните случаи приканва отново всички договарящи страни по Евро-средиземноморските споразумения за асоцииране, да преведат клаузата за правата на човека в програма за действие, за да се повиши и насърчи зачитането на правата на човека и да се създаде механизъм за постоянна оценка на спазването на член 2 от споразуменията за асоцииране, за да станат те по-ефективни и по-обвързващи;

12.  Подчертава необходимостта от повдигане на въпроса за правата на жените в рамките на Евро-средиземноморския диалог и подчертава значението на законодателните реформи в подкрепа на равенството на половете; подчертава значението на участието на жените в политическия, икономически и социален живот, както и в средствата за масова информация; приканва за подобряване на достъпа на жените до образованието и здравеопазването, по-специално в южните страни на партньорството; подчертава също необходимостта от подкрепа, както на правителствените, така и на неправителствените организации за насърчаване на правата на жените и за осъществяването на плана за действие за жените, приет на 8-та Евро-средиземноморска конференция;

13.  Подчертава значението на една социална политика, създаваща трудова заетост, особено за младите хора, по-специално за създаване то на благоприятен климат за увеличаване на чуждите преки инвестиции и насърчаването на младите хора да създават нови предприятия на местно ниво, като се предоставят подходящи инструменти, каквито са микрокредитите;

14.  Счита, че политиката на подготовка и образование остава важна за развитието на страните от южното крайбрежие на Средиземноморието, в борбата против бедността и за цялостното интегриране на младите хора (ново); призовава към развитие на културния, междууниверситетския и научен обмен в евро-средиземноморската зона;

15.  Изисква институциите на ЕС и тези на средиземноморските страни-партньори да се уверят, че техните стратегически, политически и икономически принципи вземат под внимание целите на Лисабонската стратегия и на стратегията от Гьотеборг относно устойчивото развитие и тези на средиземноморската стратегия относно устойчивото развитие, като се отчита също необходимото намаляване на неравенствата и несходствата между двата бряга на Средиземно море;

16.  Изисква Съветът и Комисията, както и правителствата на страните-партньори да отдадат особено важно значение на екологичните проблеми, по-специално да се противопоставят на последиците от градското съсредоточаване и на промишлените и търговски дейности по крайбрежието на двата бряга на Средиземноморието;

17.  Изисква Комисията и държавите-членки да насърчават зачитането на социалните и синдикални права при осъществяването на финансовата им и техническа помощ за страните-партньори; изисква Комисията да осъществи регионална програма за създаването на социално и евро-средиземноморско пространство, основаващо се на социален диалог между всички партньори, които имат като приоритетна цел трудовата заетост; подкрепя създаването на кодекси за поведение за достойни условия на труд и за социална отговорност на евро-средиземноморските предприятия;

18.  Изисква европейската стратегия да развие в региона важни инвестиции, в рамките на политическите и финансови ресурси в регионалното и междурегионалното измерение на партньорството, което представлява добавената стойност на тази стратегия; приканва Комисията, съгласно приетия бюджет на ЕС за 2007 г., да се увери, че когато се изготвят съответните стратегически документи и свързаните с това програми, се запазва цялата стойност на ресурсите за регионални и многостранни дейности на нивото, което беше постигнато за периода 2000-2006 г.; като се вземе предвид, че според Комисията, това ниво е достигнало 20% от общата стойност;

19.  Подчертава необходимостта от обща европейска имиграционна политика и политика за искане на убежище и от засилването на управлението на миграционните потоци, по подробен и балансиран начин, който е полезен за народите от средиземноморския регион; подчертава значението на отварянето на ефективни канали за легална имиграция, борейки се едновременно с това срещу нелегалната имиграция и на защитата на основните права на имигрантите и на кандидатстващите за убежище, в дух на партньорството и въз основа на 5-годишната работна програма; приканва за борба срещу експлоатацията и трафика на хора; Приканва държавите-членки от Барселонския процес и по-специално тези от ЕС, да подпишат в най-скоро време Конвенцията на ООН за правата на работниците-мигранти;

20.  Настоятелно приканва за увеличаване на финансирането на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници (FRONTEX) и на свързаните проекти с имиграционната политика в Средиземноморието и за увеличаване на възможностите й да наложи спазването на правата на човека;

21.  Припомня, че според съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, европейските страни не могат по никакъв начин да върнат лице в държава, където то рискува да бъде подложено на мъчения или жестоки, унизителни или нечовешки отношения, включително на смъртно наказание, без да се получили дипломатически гаранции от страна на държавата по произход;

22.  Приканва държавите-членки на ЕС и средиземноморските им партньори да направят необходимите проучвания относно преобразуването на Механизма за евро-средиземноморски инвестиции и партньорство в Евро-средиземноморска банка за развитие, като се има предвид значението на тази банка за насърчаване на частния сектор и развитието на инвестициите в областта;

23.  Приканва Съвета и Комисията да лансират предложение с цел да се провери възможността за сътрудничество, по-специално във финансовата и икономическа област между всички страни-партньори и държавите-членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив;

24.  Приканва Съвета, Комисията и страните-партньори да продължат да работят за постепенна интеграция на енергийните евро-средиземноморски пазари, за осъществяването на енергийните програми от взаимен интерес и за развитието на устойчивите източници на енергия, в съответствие с националните планове и програми и местните общности;

25.  Подчертава необходимостта от утвърждаване на сътрудничеството за безопасност на енергийна доставка в средиземноморския регион, чрез мерки, които касаят многообразието на вътрешните енергийни ресурси, по-специално на местно и регионално ниво, за насърчаване на енергийната ефикасност, по-специално на децентрализирано равнище на методите на опазване, за развитието на нови технологии, безопасни за населението и околната следа, на дейности за научно изследване и развитие, както и чрез увеличаване на финансовите възможности за устойчивите енергийни проекти;

26.  Подчертава отново необходимостта да се даде нов тласък на процеса за партньорство, по-специално посредством съживявяне на Евро-средиземноморска парламентарна асамблея (ЕСПА) като демократична рамка на парламентарната дейност; тази асамблея следва да разполага със средства и необходимите административни структури, за да се гарантира нейната прозрачност и да се осигури доброто й функциониране; приветства заседанието на първата асамблея на младите хора от Средиземноморието;

27.  Изисква Съветът да отдели активно място на ЕСПА сред поканените на заседанията и министерските конференции на Евромед;

28.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на Бюрото на APEM, на парламентите и правителствата на всички държави-членки и на страните от Евро-средиземноморското партньорството.

Правна информация - Политика за поверителност