Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0080/2007

Dezbateri :

PV 14/03/2007 - 9
CRE 14/03/2007 - 9

Voturi :

PV 15/03/2007 - 5.4
CRE 15/03/2007 - 5.4

Texte adoptate :


Texte adoptate
PDF 214kWORD 70k
Joi, 15 martie 2007 - Strasbourg
Relaţiile euro-mediteraneene
P6_TA(2007)0075RC-B6-0080/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2007 privind relaţiile euro-mediteraneene

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind preparativele pentru Conferinţa miniştrilor afacerilor externe din regiunea euro-mediteraneană de la Tampere, (COM(2006)0620),

–   având în vedere concluziile celei de-a opta Conferinţe euro-mediteraneene a miniştrilor afacerilor externe de la Tampere din 27-28 noiembrie 2006 (a opta conferinţă euro-mediteraneană),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind consolidarea politicii europene de vecinătate (PEV), (COM(2006)0726),

–   având în vedere concluziile Reuniunii euro-mediteraneene la nivel înalt, desfăşurate cu ocazia celei de-a zecea aniversări a parteneriatului euro-mediteranean care a avut loc la Barcelona la 27-28 noiembrie 2005,

–   având în vedere rezultatele Conferinţei ministeriale euro-mediteraneene pentru comerţ, care a avut loc la Marrakech la 24 martie 2006,

–   având în vedere declaraţia finală a Forumului civil care a avut loc la Marrakech între 4 şi 7 noiembrie 2006,

–   având în vedere Conferinţa euro-africană de la Rabat din 10-11 iulie 2006 şi Conferinţa de la Tripoli din 22-23 noiembrie 2006 privind migraţia şi dezvoltarea,

–   având în vedere programul Preşedinţiei în exerciţiu a Consiliului,

–   având în vedere concluziile Consiliului European din 8-9 martie 2007,

–   având în vedere articolul 103 alineatul 2 din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât importanţa strategică pe care o au regiunea mediteraneană şi Orientul Apropiat pentru UE şi necesitatea unei politici mediteraneene solidare pentru a face faţă nenumăratelor provocări comune, precum şi pentru a realiza obiectivele care vizează definitivarea unei zone de pace, stabilitate şi prosperitate comună,

B.   întrucât şefii de stat şi de guvern au adoptat, la 28 noiembrie 2005, un program de lucru pe cinci ani care vizează reanimarea Procesului de la Barcelona,

C.   întrucât nu poate exista dezvoltare durabilă fără pace, stabilitate, solidaritate şi fără exercitarea unei bune guvernări şi întrucât dezvoltarea durabilă trebuie să se situeze în centrul parteneriatului euro-mediteranean,

D.   întrucât agravarea conflictului israelo-palestinian în decursul ultimilor ani a condus la o deteriorare gravă a situaţiei umanitare în Fâşia Gaza şi în Cisiordania cu consecinţe negative grave asupra securităţii în întreaga regiune,

E.   întrucât decizia celei de-a opta Conferinţe euro-mediteraneene de a organiza o conferinţă în 2007 privind respectarea drepturilor omului în cadrul luptei împotriva terorismului în conformitate cu dreptul internaţional, ca măsură de aplicare a codului de conduită Euromed adoptat cu ocazia reuniunii la nivel înalt de la Barcelona din noiembrie 2005,

F.   întrucât UE nu dispune încă de o politică comună de imigrare şi întrucât sunt în vigoare dispoziţii naţionale diferite în fiecare stat membru,

G.   întrucât imigrarea clandestină conduce la exploatare, muncă forţată şi trafic de fiinţe umane,

H.   subliniind faptul că integrarea femeii în viaţa economică şi socială este un element esenţial pentru evoluţia societăţilor,

I.   constatând efectele negative ale problemei datoriei şi deficitului comercial faţă de UE asupra dezvoltării majorităţii ţărilor de la sud de Marea Mediterană,

J.   ţinând seama de comunicarea menţionată Comisiei privind consolidarea PEV, care conţine în special propuneri destinate ameliorării sensibile a impactului politicii de parteneriat, găsirii unor noi posibilităţi de aprofundare a relaţiilor comune, consolidării dialogului politic şi intensificării integrării ţărilor partenere în politicile UE,

K.   întrucât pachetul financiar bugetar alocat de către UE ţărilor care se află la sud şi la est de Marea Mediterană pentru perioada 2007-2013 trebuie menţinut astfel încât să fie în conformitate cu importanţa comercială, economică şi strategică a acestei regiuni în relaţiile sale cu UE,

L.   subliniind faptul că avantajele enorme pe care le aduce tuturor partenerilor crearea unei pieţe euro-mediteraneene a energiei complet interconectate şi integrate prin extinderea şi integrarea pieţelor energetice din regiunea euro-mediteraneană şi subsahariană şi finalizarea proiectelor de infrastructură energetică necesare,

M.   întrucât s-ar putea dovedi utilă stabilirea unei legături între obiectivele politicii euro-mediteraneene şi, în special, dimensiunea economică şi financiară şi obiectivele relaţiilor UE cu ţările membre ale Consiliului de cooperare al Golfului,

N.   întrucât transformarea Forumului parlamentar euro-mediteranean într-o Adunare Parlamentară Euro-Mediteraneană (APEM), ce dispune de trei comisii, consolidează dimensiunea parlamentară a procesului euro-mediteranean, ce poartă, de acum înainte, o responsabilitate democratică sporită; întrucât acest nou organism ar trebui să intensifice dialogul general dintre cele două regiuni,

1.   consideră că ar fi bine să se consolideze dimensiunea politică a vecinătăţii către sud, având în vedere complexitatea sporită a relaţiilor cu regiunea Mediteranei, în care Procesul de la Barcelona a reprezentat o etapă semnificativă; constată că suntem încă departe de atingerea obiectivelor cu care s-a lansat această politică în scopul creării unor relaţii stabile, bazate pe valori comune şi partajate cu noii vecini ai Europei extinse;

2.   consideră că dezvoltarea PEV nu se poate limita la actualizarea acordurilor de asociere şi de cooperare cu fiecare dintre ţările implicate punând accentul doar pe dimensiunea bilaterală şi invită toţi partenerii să relanseze şi să actualizeze obiectivele strategice şi politice ale Procesului de la Barcelona, inclusiv crearea de reţele de cooperare şi promovarea integrării regionale nord-sud şi sud-sud;

3.   salută propunerea Comisiei de a conferi PEV o dimensiune tematică, de a continua aprofundarea acordurilor comerciale şi de a consolida sprijinul pentru reformele care ameliorează mediul de reglementare şi climatul de investiţii;

4.   solicită Comisiei şi ţărilor partenere să concretizeze mai multe aspecte ale raportului dintre PEV şi parteneriatul euro-mediteranean prin adăugarea de noi acorduri şi programe multilaterale în domeniul energiei şi al transporturilor şi prin consolidarea celor deja existente; subliniază în special vulnerabilitatea regiunii euro-mediteraneene în ceea ce priveşte mediul mai precis schimbările climatice şi solicită Comisiei, în acest sens, să propună un plan de acţiune privind energiile regenerabile pentru această regiune;

5.   reafirmă necesitatea relansării procesului de pace din Orientul Apropiat ţinându-se totodată seama de gravitatea situaţiei pe plan politic şi umanitar şi atrage atenţia asupra limitelor Mecanismului Internaţional Temporar; consideră că relansarea negocierilor bazate pe foaia de parcurs nu ar fi suficientă dacă nu s-ar ţine seama şi de alte propuneri, cum ar fi Planul Arab din 2002 şi participarea la negocieri a tuturor părţilor interesate din regiune; susţine perspectiva unei conferinţe internaţionale care să conducă la o soluţionare regională şi definitivă a conflictului;

6.   urmăreşte cu interes anunţul care ar trebui să conducă la formarea unui nou guvern palestinian de coaliţie şi salută iniţiativa saudită materializată prin acordul semnat la Mecca la 8 februarie 2007;

7.   reafirmă faptul că singura cale de soluţionare a conflictului din Orientul Apropriat este negocierea unui acord de pace ferm şi definitiv, astfel cum este prevăzut în foaia de parcurs, şi anume fără condiţii prealabile, bazat pe existenţa a două state democratice, suverane şi viabile care trăiesc în pace unul lângă altul, în interiorul unor frontiere internaţionale sigure şi recunoscute;

8.   îşi reafirmă preocuparea în ceea ce priveşte gravitatea distrugerii sistematice a resurselor naturale şi a potenţialului uman, generată de diferitele conflicte actuale; solicită, în acest sens, o mai mare concentrare a măsurilor politice şi economice, în cadrul parteneriatului euro-mediteranean şi programului de lucru pe cinci ani, pentru a-i face faţă;

9.   insistă asupra importanţei dialogului între culturi şi religii, reafirmând necesitatea respectării valorilor comune şi a dezvoltării statului de drept, a democraţiei şi a drepturilor omului; reaminteşte guvernelor euro-mediteraneene angajamentele pe care şi le-au asumat în cadrul declaraţiei de la Barcelona din 1995, în ceea ce priveşte respectarea diversităţii, a credinţelor şi culturilor altor popoare, precum şi în materie de promovare a toleranţei şi a respectării libertăţilor fundamentale, inclusiv a libertăţii de exprimare;

10.   consideră că niciun act de terorism nu se justifică, indiferent de circumstanţe, şi nu se poate justifica prin urmărirea unor obiective politice sau religioase şi că lupta împotriva terorismului nu justifică stigmatizarea niciunei culturi, civilizaţii sau religii în special; solicită tuturor ţărilor să se conformeze obligaţiei lor juridice de a respecta drepturile omului şi dreptul internaţional în lupta împotriva terorismului;

11.   solicită Comisiei să facă tot posibilul să înfiinţeze comitete pentru "democraţie-drepturile omului" cu toate statele semnatare ale planurilor de acţiune din cadrul PEV şi solicită ţărilor partenere să îşi respecte angajamentele în domeniu, în special în cazuri individuale; îşi reiterează apelul către toate părţile contractante la acordurile de asociere euro-mediteraneene, pentru ca acestea să traducă clauza referitoare la drepturile omului, într-un program de acţiune pentru consolidarea şi promovarea respectării drepturilor omului şi punerea în aplicare a unui mecanism care să evalueze, în mod regulat, respectarea articolului 2 din acordurile de asociere, pentru ca a le face mai eficiente şi mai constrângătoare;

12.   insistă asupra necesităţii de a aborda problema drepturilor femeii în cadrul dialogului euro-mediteranean şi subliniază importanţa pe care o au reformele legislative în promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei; subliniază că este important ca femeile să participe la viaţa politică, economică şi socială şi să fie prezente în mass-media; solicită ca accesul femeilor la educaţie şi la îngrijirea medicală să se îmbunătăţească, în special în ţările partenere din sud; subliniază, pe de altă parte, necesitatea de a sprijini organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale în apărarea drepturilor femeii şi în punerea în aplicare a planului de acţiune destinat femeilor, adoptat de cea de-a opta Conferinţă euro-mediteraneană;

13.   reafirmă importanţa unei politici sociale, creatoare de locuri de muncă, în special pentru tineri, prin instaurarea unui climat favorabil creşterii investiţiilor străine directe şi încurajarea tinerilor de a înfiinţa noi întreprinderi la nivel local, prin punerea la dispoziţie a instrumentelor adecvate, precum microcreditele;

14.   consideră că o politică de formare şi de educaţie rămâne esenţială pentru dezvoltarea ţărilor din sudul Mării Mediterane, lupta împotriva sărăciei şi o deplină integrare a tinerilor; solicită dezvoltarea schimburilor culturale, universitare şi ştiinţifice în zona euro-mediteraneană;

15.   solicită instituţiilor UE şi celor din ţările mediteraneene partenere să se asigure că principiile lor strategie, politice şi economice ţin seama de obiectivele strategiei de la Lisabona şi strategiei de la Göteborg în domeniul dezvoltării durabile şi de obiectivele strategiei mediteraneene pentru dezvoltare durabilă, având, de asemenea, în vedere necesitatea reducerii inegalităţilor şi a discrepanţelor dintre cele două ţărmuri ale Mediteranei;

16.   solicită Consiliului şi Comisiei, precum şi guvernelor ţărilor partenere să acorde o importanţă majoră problemelor de mediu şi, în special, să facă faţă consecinţelor concentraţiei urbane şi activităţilor industriale şi comerciale care se desfăşoară pe cele două coaste ale Mediteranei;

17.   solicită Comisiei şi statelor membre să promoveze respectarea drepturilor sociale şi sindicale în punerea în aplicare a ajutorului său financiar şi tehnic în ţările partenere; solicită Comisiei să pună în aplicare un program regional în vederea construirii unui spaţiu social şi euro-mediteranean, bazat pe dialogul social între toţi partenerii care au ca obiectiv prioritar ocuparea forţei de muncă; se declară în favoarea elaborării unor coduri de conduită pentru locuri de muncă decente şi o responsabilitate socială a întreprinderilor euro-mediteraneene;

18.   solicită ca strategia europeană din regiune să dezvolte investiţii majore în domeniul politicilor şi resurselor financiare la nivel regional şi intraregional al parteneriatului care constituie valoarea adăugată a acestei strategii; invită Comisia, astfel cum s-a decis în cadrul bugetului UE adoptat pentru anul 2007, să menţină, în elaborarea documentelor de strategie din domeniu şi a programelor asociate, ansamblul resurselor disponibile pentru acţiunile regionale şi multilaterale la nivelul atins în perioada 2000-2006, ţinând seama de faptul că, conform Comisiei, acest nivel a atins 20% din suma totală;

19.   insistă asupra necesităţii unei politici europene comune în domeniul imigraţiei şi azilului şi a consolidării gestionării fluxurilor migratorii, în mod integral şi echilibrat, în avantajul populaţiilor din regiunea mediteraneană; insistă, într-un spirit de parteneriat şi pe baza programului de lucru pe cinci ani de la Barcelona, asupra importanţei de a deschide efectiv canalele de imigraţie legală, luptând, în acelaşi timp, împotriva imigraţiei clandestine şi de a proteja drepturile fundamentale ale imigranţilor şi ale solicitanţilor de azil; invită la lupta împotriva exploatării şi traficului de fiinţe umane; invită statele membre ale procesului de la Barcelona, şi, în special, statele membre ale UE, să ratifice cât mai curând posibil Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile lucrătorilor migranţi;

20.   solicită o mărire a pachetului financiar alocat Agenţia Europeană pentru gestionarea cooperării operaţionale la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) şi proiectelor legate de o politică de imigraţie în Mediterană, precum şi consolidarea capacităţilor sale de a impune respectarea drepturilor omului;

21.   reaminteşte că, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, statele europene nu pot, în niciun caz, să trimită o persoană într-un stat în care riscă să fie supusă unor acte de tortură sau unor tratamente dure, degradante sau inumane, inclusiv pedepsei cu moartea, fără să fi obţinut în prealabil asigurări pe cale diplomatică din partea ţării de origine;

22.   invită statele membre ale UE şi partenerii lor mediteraneeni să efectueze studiile necesare transformării facilităţii euro-mediteraneene de investiţie şi de parteneriat într-o Bancă euro-mediteraneană de dezvoltare, ţinând seama de importanţa pe care o are această bancă pentru încurajarea sectorului privat şi dezvoltarea investiţiilor din această regiune;

23.   invită Consiliul şi Comisia să iniţieze o propunere de verificare a posibilităţii unei cooperări, în special în domeniul financiar şi economic, între toate statele partenere şi ţările membre în Consiliul de cooperare al Golfului;

24.   invită Consiliul, Comisia şi statele partenere să conlucreze, în continuare, în vederea unei integrări treptate a pieţelor energetice euro-mediteraneene, pentru îndeplinirea programelor energetice de interes comun şi pentru dezvoltarea surselor de energie durabile, în acord cu planurile şi programele naţionale şi comunităţile locale;

25.   subliniază necesitatea de a consolida cooperarea pentru securitatea aprovizionării cu energie în regiunea euro-mediteraneană, prin măsuri care vizează diversificarea resurselor energetice interne, în special la nivel local şi regional, promovarea eficienţei energetice, în special la nivelul descentralizat al metodelor de conservare, dezvoltarea noilor tehnologii fără risc pentru populaţie şi pentru mediu, activităţi în domeniul cercetării şi dezvoltării, precum şi prin consolidarea oportunităţilor financiare pentru proiectele energetice durabile;

26.   reafirmă necesitatea de a impulsiona procesul de parteneriat, în special prin relansarea APEM, ca un cadru democratic al acţiunii parlamentare; această adunare trebuie să dispună de mijloacele şi structurile administrative necesare pentru a i se garanta vizibilitatea şi pentru a asigura buna funcţionare; salută reuniunea primei Adunări a tinerilor de la Mediterană;

27.   solicită Consiliului să rezerve APEM un rol activ printre invitaţii la reuniunile şi conferinţele ministeriale Euromed;

28.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Biroului APEM, parlamentelor şi guvernelor tuturor statelor membre şi ţărilor din cadrul parteneriatului euro-mediteranean.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate