Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2533(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0118/2007

Внесени текстове :

B6-0118/2007

Разисквания :

PV 14/03/2007 - 18
CRE 14/03/2007 - 18

Гласувания :

PV 15/03/2007 - 5.10
CRE 15/03/2007 - 5.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0081

Приети текстове
PDF 268kWORD 36k
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
Безследно изчезналите в Кипър
P6_TA(2007)0081B6-0118/2007

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2007 г. за безследно изчезналите лица в Кипър

Европейският парламент,

–   като взе предвид своята резолюция от 6 април 1995 г.(1) относно проблема за безследно изчезналите лица в Кипър,

–   като взе предвид съответните резолюции на Съвета за сигурност и Общото събрание на ООН относно Кипър, както и международните инициативи във връзка с разкриване на истината относно участта, постигнала безследно изчезналите лица в Кипър,

–   като взе предвид решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 10 май 2001 г. (2) относно безследно изчезналите лица в Кипър,

–   като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.   като има предвид, че проблемът за безследно изчезналите лица (от кипърско-гръцки, кипърско-турски, гръцки, турски и друг произход) е преди всички хуманитарен и произтича от правото на близките на безследно изчезналите лица да узнаят участта им;

Б.   като има предвид, че агонията и непоносимото страдание на семействата на безследно изчезналите лица, които от десетилетия не знаят нищо за участта им, не могат да продължават и трябва да бъдат преустановени;

В.   като има предвид, че дейността на Комисията за безследно изчезналите лица (КБИЛ) в Кипър бе възобновена под егидата на Генералния секретар на ООН като бе отбелязан макар и бавен напредък в работата по ексхумация и идентифициране на останки;

Г.   като има предвид, че Европейският парламент приветства конструктивното сътрудничество между членовете на КБИЛ от кипърско-гръцка и кипърско-турска страна;

1.  Призовава засегнатите страни към искрено и откровено сътрудничество с оглед бързото приключване на въпросните разследвания относно съдбата на всички безследно изчезнали лица в Кипър и пълното прилагане на горепосоченото решение на ЕСПЧ от 10 май 2001 г.;

2.  Призовава всички заинтересовани страни страни, както и всички които имат, или чието положение им позволява да имат, достъп до каквато и да било информация или доказателства, основаващи се на лични сведения, архиви, полеви доклади или регистри на центровете за задържане, да ги предоставят незабавно на КБИЛ;

3.  Призовава Съвета и Комисията към активна съпричастност към този проблем, като окажат, наред с останалото, финансово съдействие на КБИЛ, както и да предприемат всички необходими стъпки, в сътрудничество с Генералния секретар на ООН, за прилагане на горепосоченото решение на ЕСПЧ и съответните резолюции на ООН и Европейския парламент;

4.  Призовава проблемът да бъде отнесен за разглеждане до съответната парламентарна комисия с оглед на това тя да проследява, в тясно сътрудничество с Комисията, неговото развитие, както и да докладва периодично по него на Парламента, като първият доклад следва да бъде представен в срок от шест месеца;

5.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Генералния секретар на ООН, както и на правителствата на Кипър, Турция, Гърция и Обединеното кралство.

(1) ОВ С 109 от 1.5.1995 г., стр. 166.
(2) Кипър с/у Турция [GC], № 25781/94, ECHR 2001-IV.

Правна информация - Политика за поверителност