Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2533(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0118/2007

Předložené texty :

B6-0118/2007

Rozpravy :

PV 14/03/2007 - 18
CRE 14/03/2007 - 18

Hlasování :

PV 15/03/2007 - 5.10
CRE 15/03/2007 - 5.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0081

Přijaté texty
PDF 202kWORD 40k
Čtvrtek, 15. března 2007 - Štrasburk
Pohřešované osoby na Kypru
P6_TA(2007)0081B6-0118/2007

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2007 o pohřešovaných osobách na Kypru

Evropský parlament,

-   s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 1995(1) o problému pohřešovaných osob na Kypru,

-   s ohledem na příslušná usnesení Rady bezpečnosti a Valného shromáždění Organizace spojených národů o Kypru a na mezinárodní iniciativy usilující o vyšetření osudu pohřešovaných osob na Kypru,

-   s ohledem na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. května 2001(2) týkající se pohřešovaných osob na Kypru,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

A.   vzhledem k tomu, že se v případu pohřešovaných osob (kyperští Řekové, kyperští Turci, Řekové, Turci a další osoby) jedná výlučně o humanitární problém, který se odvozuje z práva příbuzných těchto pohřešovaných osob na informace o jejich osudu,

B.   vzhledem k tomu, že rodiny pohřešovaných osob, které již několik desetiletí neznají jejich osud, nemohou déle snášet hlubokou bolest a utrpení a že je třeba jejich situaci definitivně vyřešit,

C.   vzhledem k tomu, že pod záštitou generálního tajemníka OSN byla na Kypru obnovena činnost Výboru pro pohřešované osoby a že se navzdory pomalému tempu pokročilo v exhumaci a identifikaci tělesných ostatků,

D.   vzhledem k tomu, že Evropský parlament vítá konstruktivní spolupráci mezi kyperskými Řeky a kyperskými Turky, kteří jsou členy Výboru pro pohřešované osoby,

1.   vyzývá dotčené strany ke skutečné a čestné spolupráci v zájmu rychlého uzavření nezbytného vyšetřování, pokud jde o osud všech pohřešovaných osob na Kypru, a k plnému provedení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ze dne 10. května 2001;

2.   vyzývá dotčené strany a všechny, kdo mají nebo mohou získat jakékoliv informace či svědectví na základě osobních poznatků, nebo informace pocházející z archivů, ze zpráv z bojiště nebo ze záznamů vedených na místech zadržování, aby je neprodleně poskytli Výboru pro pohřešované osoby;

3.   vyzývá Radu a Komisi, aby se tímto problémem aktivně zabývaly, mimo jiné poskytnutím finanční pomoci Výboru pro pohřešované osoby, a aby ve spolupráci s generálním tajemníkem Organizace spojených národů podnikly všechny nezbytné kroky k tomu, aby byl proveden výše uvedený rozsudek Evropského soudu pro lidská práva a příslušná usnesení Organizace spojených národů a Evropského parlamentu;

4.   vyzývá, aby byla tato záležitost předána příslušnému výboru, jehož úkolem bude sledovat v úzké spolupráci s Komisí vývoj tohoto problému; vyzývá, aby byl výbor požádán o předkládání pravidelných zpráv s tím, že první zprávu předloží do šesti měsíců;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a vládám Kypru, Turecka, Řecka a Spojeného království.

(1) Úř. věst. C 109, 1.5.1995, s. 166.
(2) Kypr v. Turecko [GC], č. 25781/94, ECHR 2001-IV.

Právní upozornění - Ochrana soukromí