Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2533(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0118/2007

Esitatud tekstid :

B6-0118/2007

Arutelud :

PV 14/03/2007 - 18
CRE 14/03/2007 - 18

Hääletused :

PV 15/03/2007 - 5.10
CRE 15/03/2007 - 5.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2007)0081

Vastuvõetud tekstid
PDF 107kWORD 36k
Neljapäev, 15. märts 2007 - Strasbourg
Teadmata kadunud isikud Küprosel
P6_TA(2007)0081B6-0118/2007

Euroopa Parlamendi 15. märtsi 2007. aasta resolutsioon Küprosel teadmata kadunud isikute kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma 6. aprilli 1995. aasta resolutsiooni(1) Küprosel teadmata kadunud isikute probleemi kohta;

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu ja Peaassamblee asjaomaseid resolutsioone Küprose kohta ning rahvusvahelisi algatusi Küprosel teadmata kadunud isikute saatuse uurimiseks;

–   võttes arvesse Euroopa Inimõiguste Kohtu 10. mai 2001. aasta otsust(2) Küprosel teadmata kadunud isikute kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.   arvestades, et teadmata kadunud isikute (Küprose kreeklased, Küprose türklased, kreeklased, türklased jt) probleem on üksnes humanitaarküsimus, mis tuleneb teadmata kadunud isikute sugulaste õigusest saada teada nende saatuse kohta;

B.   arvestades, et teadmata kadunud isikute saatuse osas aastakümneid teadmatuses elanud perekondade suur piin ja kannatused ei saa jätkuda ning peavad lõpuks lõppema;

C.   arvestades, et Küprosel teadmata kadunud isikute komitee (CMP) on ÜRO peasekretäri egiidi all uuesti tegutsema hakanud ja säilmete väljakaevamise ning identifitseerimise osas on toimunud edasiminek, kuigi see on aeglane;

D.   arvestades, et Euroopa Parlament avaldab heakskiitu CMP Küprose kreeka ja türgi liikmete konstruktiivsele koostööle,

1.   kutsub asjaga seotud pooli üles tegema siirast ja ausat koostööd kõikide Küprosel teadmata kadunud isikute saatuse nõuetekohase uurimise kiireks lõpetamiseks ning viima täielikult täide Euroopa Inimõiguste Kohtu 10. mai 2001. aasta asjaomast otsust;

2.   kutsub asjaomaseid pooli ja kõiki, kellel on või on võimalus saada isiklikele teadmistele, arhiividele, lahinguvälja aruannetele või kinnipidamiskohtade andmetele tuginedes mis tahes teavet või tõendeid, esitama need edasise viivituseta CMP-le;

3.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles aktiivselt selle probleemiga tegelema, andes muu hulgas CMP-le rahalist abi ja astudes koostöös ÜRO peasekretäriga kõik vajalikud sammud, et viia täide Euroopa Inimõiguste Kohtu eespoolnimetatud otsus ja asjaomased ÜRO ning Euroopa Parlamendi resolutsioonid;

4.   kutsub edastama probleemi asjaomasele parlamendikomisjonile eesmärgiga jälgida komisjoniga tihedat koostööd tehes selles küsimuses toimuvaid arenguid; teeb ettepaneku, et sellele parlamendikomisjonile tehakse ülesandeks anda korrapäraselt aru, esitades esimese aruande kuue kuu jooksul;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile ja Küprose, Türgi, Kreeka ning Ühendkuningriigi valitsustele.

(1) EÜT C 109, 1.5.1995, lk 166.
(2) Küpros v. Türgi [GC], kohtuasi nr 25781/94, EIÕK 2001-IV.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika