Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2533(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0118/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0118/2007

Keskustelut :

PV 14/03/2007 - 18
CRE 14/03/2007 - 18

Äänestykset :

PV 15/03/2007 - 5.10
CRE 15/03/2007 - 5.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0081

Hyväksytyt tekstit
PDF 104kWORD 34k
Torstai 15. maaliskuuta 2007 - Strasbourg
Kyproksella kateissa olevat henkilöt
P6_TA(2007)0081B6-0118/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma 15. maaliskuuta 2007 Kyproksella kateissa olevista henkilöistä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 6. huhtikuuta 1995 antamansa päätöslauselman Kyproksen murhenäytelmässä kadonneista henkilöistä(1),

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen antamat päätöslauselmat Kyproksesta ja kansainväliset aloitteet Kyproksella kateissa olevien henkilöiden kohtalon tutkimiseksi,

–   ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 10. toukokuuta 2001 antaman tuomion(2), joka koskee Kyproksella kateissa olevia henkilöitä,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.   katsoo, että kateissa olevien (kyproksenkreikkalaisten, kyproksenturkkilaisten, kreikkalaisten, turkkilaisten ja muiden) henkilöiden ongelma on yksinomaan humanitaarinen ongelma, joka aiheutuu kateissa olevien henkilöiden sukulaisten oikeudesta saada tietoa näiden henkilöiden kohtalosta,

B.   katsoo, että kateissa olevien henkilöiden perheiden, jotka eivät ole saaneet tietoa näiden henkilöiden kohtalosta vuosikymmenien ajan, suuri tuska ja kärsimykset eivät voi jatkua vaan niiden on viimeinkin loputtava,

C.   ottaa huomioon, että Kyproksen kateissa olevien henkilöiden komitean (CMP) toiminta on käynnistetty uudelleen Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin alaisuudessa ja jäännösten esiin kaivamisen ja tunnistamisen suhteen on saavutettu edistystä, vaikkakin hidasta,

D.   on erittäin tyytyväinen CMP:n kyproksenkreikkalaisten ja kyproksenturkkilaisten jäsenten väliseen rakentavaan yhteistyöhön,

1.   kehottaa asianomaisia osapuolia toimimaan avoimessa ja rehellisessä yhteistyössä kaikkien Kyproksella kateissa olevien henkilöiden kohtaloa koskevien asianmukaisten tutkimusten saattamiseksi nopeasti päätökseen ja panemaan täysimääräisesti täytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 10. toukokuuta 2001 antaman tuomion;

2.   kehottaa osapuolia ja kaikkia tahoja, joilla on tai jotka voivat saada henkilökohtaisia tai arkistoihin tai taistelukenttätietoihin tai vankiloiden asiakirjoihin perustuvia tietoja tai todisteita, toimittamaan ne viipymättä CMP:lle;

3.   kehottaa neuvostoa ja komissiota osallistumaan aktiivisesti tämän ongelman ratkaisuun esimerkiksi myöntämällä rahoitustukea CMP:lle ja ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin kanssa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen edellä mainitun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion sekä Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan parlamentin asiaa koskevien päätöslauselmien täytäntöönpanemiseksi;

4.   pyytää, että ongelma välitetään käsiteltäväksi parlamentin asiasta vastaavaan valiokuntaan tämän kysymyksen edistymisen seuraamiseksi tiiviissä yhteistyössä komission kanssa, ja esittää, että valiokuntaa pyydetään raportoimaan parlamentille määräajoin siten, että ensimmäinen kertomus toimitetaan kuuden kuukauden kuluessa;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä Kyproksen, Turkin, Kreikan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille.

(1) EYVL C 109, 1.5.1995, s. 166.
(2) Kypros vastaan Turkki [GC], no. 25781/94, ECHR 2001-IV.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö