Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2533(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0118/2007

Teksty złożone :

B6-0118/2007

Debaty :

PV 14/03/2007 - 18
CRE 14/03/2007 - 18

Głosowanie :

PV 15/03/2007 - 5.10
CRE 15/03/2007 - 5.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0081

Teksty przyjęte
PDF 114kWORD 34k
Czwartek, 15 marca 2007 r. - Strasburg
Osoby zaginione na Cyprze
P6_TA(2007)0081B6-0118/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie osób zaginionych na Cyprze

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 1995 r.(1) w sprawie problemu osób zaginionych na Cyprze,

–   uwzględniając odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa i Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie Cypru oraz inicjatywy międzynarodowe podjęte w celu zbadania losu osób zaginionych na Cyprze,

–   uwzględniając wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 maja 2001 r.(2) dotyczący osób zaginionych na Cyprze,

–   uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.   mając na uwadze, że problem osób zaginionych (Grecy cypryjscy, Turcy cypryjscy, Grecy, Turcy i inni) to kwestia wyłącznie humanitarna, związana z prawem rodzin do informacji o losie bliskich,

B.   mając na uwadze, że głębokie dramaty i cierpienia rodzin osób zaginionych, od dziesięcioleci niemających informacji o losie bliskich, nie mogą trwać nadal i muszą się wreszcie zakończyć,

C.   mając na uwadze, że pod egidą Sekretarza Generalnego ONZ reaktywowano Komitet ds. Osób Zaginionych na Cyprze oraz dokonano postępów w sprawie ekshumacji i identyfikacji szczątków, choć postępy te są powolne,

D.   mając na uwadze, że Parlament Europejski z uznaniem obserwuje konstruktywną współpracę między Grekami cypryjskimi i Turkami cypryjskimi, członkami Komitetu ds. Osób Zaginionych,

1.   wzywa zainteresowane strony do szczerej i uczciwej współpracy na rzecz szybkiego zakończenia odpowiednich dochodzeń w sprawie losu wszystkich osób zaginionych na Cyprze oraz do pełnego wdrożenia wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 10 maja 2001 r.;

2.   wzywa zainteresowane strony i wszystkie osoby posiadające lub mogące posiadać jakiekolwiek informacje lub dowody, płynące z wiedzy osobistej, archiwów, relacji z konfliktów lub rejestrów z miejsc przetrzymywania, do ich bezzwłocznego przekazania Komitetowi ds. Osób Zaginionych;

3.   wzywa Radę i Komisję do aktywnego zajęcia się tym problemem, między innymi poprzez dostarczenie finansowego wsparcia Komitetowi ds. Osób Zaginionych i podjęcia we współpracy z Sekretarzem Generalnym ONZ wszelkich działań niezbędnych, aby spowodować wykonanie wspomnianego wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz odpowiednich rezolucji ONZ i Parlamentu Europejskiego;

4.   wzywa do skierowania problemu do swojej właściwej komisji, tak aby w ścisłej współpracy z Komisją śledziła ona rozwój wypadków w tej sprawie; wzywa do zwrócenia się z prośbą do tej komisji o składanie okresowych sprawozdań, przy czym pierwsze z nich powinno zostać złożone w terminie sześciu miesięcy;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Sekretarzowi Generalnemu ONZ oraz rządom Cypru, Turcji, Grecji i Wielkiej Brytanii.

(1) Dz.U. C 109 z 1.5.1995, str. 166.
(2) Cypr przeciwko Turcji, 25781/94, EHCR 2001-IV.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności