Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2533(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0118/2007

Ingivna texter :

B6-0118/2007

Debatter :

PV 14/03/2007 - 18
CRE 14/03/2007 - 18

Omröstningar :

PV 15/03/2007 - 5.10
CRE 15/03/2007 - 5.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2007)0081

Antagna texter
PDF 109kWORD 34k
Torsdagen den 15 mars 2007 - Strasbourg
Saknade personer i Cypern
P6_TA(2007)0081B6-0118/2007

Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2007 om saknade personer på Cypern

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sin resolution av den 6 april 1995(1) om de saknade efter den cypriotiska tragedin,

–   med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd och generalförsamling om Cypern och de internationella initiativ som tagits för att utreda vad som har hänt med de saknade personerna på Cypern,

–   med beaktande av avgörandet från Europadomstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen) den 10 maj 2001(2) beträffande saknade personer på Cypern,

–   med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Problemet med de saknade personerna (grekcyprioter, turkcyprioter, greker, turkar och andra) är uteslutande ett humanitärt problem som är kopplat till de anhörigas rätt att få veta vad som har hänt dessa personer.

B.  Den stora sorg och det lidande som de saknade personernas familjer har fått utstå till följd av ovissheten om deras öde i årtionden kan inte fortsätta, utan måste nu få ett slut.

C.  Cyperns kommitté för saknade personer har på nytt aktiverats under överinseende av FN:s generalsekreterare, och framsteg har gjorts, om än långsamma, på området för gravöppningar och identifiering av kvarlevor.

D.  Det konstruktiva samarbetet mellan de grekcypriotiska och turkcypriotiska medlemmarna av kommittén för saknade personer är mycket glädjande.

1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda parterna att samarbeta på ett uppriktigt och ärligt sätt för att snabbt slutföra nödvändiga utredningar om vad som hänt de personer som saknas på Cypern, och att till fullo verkställa avgörandet från Europadomstolen den 10 maj 2001.

2.  Europaparlamentet uppmanar de berörda parterna och alla de som har eller kan få tillgång till uppgifter eller bevis från personlig kunskap, arkiv, rapporter från slagfält eller register från interneringsanläggningar, att utan ytterligare dröjsmål ställa dessa uppgifter till förfogande för kommittén för saknade personer.

3.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att aktivt arbeta för att lösa detta problem, genom att bland annat bevilja finansiellt stöd till kommittén för saknade personer och vidta alla nödvändiga åtgärder i samarbete med FN:s generalsekreterare för att verkställa det ovannämnda avgörandet från Europadomstolen och relevanta resolutioner från FN och Europaparlamentet.

4.  Europaparlamentet begär att problemet hänskjuts till det relevanta parlamentsutskottet för att detta i nära samarbete med kommissionen skall följa upp hur situationen utvecklas. Parlamentet anhåller om att utskottet skall anmodas att regelbundet avlägga periodiska rapporter, varav den första inom sex månader.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, FN:s generalsekreterare och till regeringarna i Cypern, Turkiet, Grekland och Förenade kungariket.

(1) EGT C 109, 1.5.1995, s. 166.
(2) Cypern v. Turkiet [GC], nr 25781/94, ECHR 2001-IV.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy