Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0101/2007

Разисквания :

PV 15/03/2007 - 11.1
CRE 15/03/2007 - 11.1

Гласувания :

PV 15/03/2007 - 12.1
CRE 15/03/2007 - 12.1

Приети текстове :


Приети текстове
PDF 284kWORD 45k
Четвъртък, 15 март 2007 г. - Страсбург
Гватемала
P6_TA(2007)0084RC-B6-0101/2007

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2007 г. относно Гватемала

Европейският парламент,

-   като взе предвид своите предходни резолюции относно Гватемала, и по-специално резолюциите от 18 май 2000 г.(1), 14 юни 2001 г.(2), 11 април 2002 г.(3), 10 април 2003 г.(4), 7 юли 2005 г.(5) и 26 октомври 2006 г. относно съдебното преследване срещу Rios Montt(6),

-   като взе предвид споразумението между правителството на Гватемала и Организацията на обединените нации за създаване на международна комисия срещу безнаказаността в Гватемала (CICIG) , прието на 12 декември 2006 г.,

-   като взе предвид своят твърд и траен ангажимент да гарантира спазването на мирните споразумения и правата на човека в Гватемала,

-   като взе предвид Политическия диалог и Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и републики Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, от друга, прието на 15 декември 2003 г.,

-   като взе предвид позицията, изразена от Централноамериканския парламент относно убийствата на трима членове на Централноамериканския парламент,

-   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че на 19 февруари 2007 г. трима членове на Централноамериканския парламент, салвадорците Eduardo D'Aubuisson, William Pichinte и Ramón González Rivas, както и техният шофьор Gerardo Ramírez, бяха брутално убити, докато пътуваха към пленарното заседание на Централноамериканския парламент и техните обгорени и изоставени трупове бяха намерени близо до град Гватемала;

Б.   като има предвид, че предполагаемите извършители на тези престъпления (Luis Arturo Herrera López, José Estuardo López, José Adolfo Gutiérrez и Marvin Escobar Méndez), които са заемали отговорни длъжности в криминалния отдел на Дирекция на полицията на Гватемала, впоследствие убити при все още неизяснени странни обстоятелства в строго охранявания затвор, където са били държани;

В.   като има предвид, че са налице подозрения, че тези убийства съставляват опит да се попречи на разследванията за откриване на подбудителите на убийството на членовете на PARLACEN;

Г.   като има предвид, че телевизионните журналисти, които отразиха убийството на четиримата полицейски служители, са получили заплахи за убийство след излъчването на репортажа им;

Д.   като има предвид, че според експерти по правата на човека всяка година в Гватемала се извършват няколко хиляди убийства, но арести се извършват само в 2% от случаите; като има предвид също и убийствата в началото на 2007 г. на профсъюзни деятели (като Pedro Zamora в Puerto Quetzal), селски водачи и техните семейства, и това че очевидци на разследвани убийства, както и процесуални представители на жертвите на геноцид и представители на различни организации за правата на човека, са станали жертви на заплахи, нахлувания с взлом и обири по домовете;

Е.   като има предвид признанието на вицепрезидента Eduardo Stein за това, колко трудна е борбата с организираната престъпност, когато тя се е загнездила дълбоко в самите публични институции; като има предвид, че този случай подчертава степента на проникване на организираната престъпност в гватемалската полиция, засилващата се атмосфера на безнаказаност и влошаването на обществената сигурност, и това показва необходимостта от поемане на политическа отговорност;

1.  Изцяло осъжда всички извършени убийства и изразява съболезнования на роднините на пострадалите;

2.  Очаква гватемалското правителство да гарантира пълна независимост, свобода и сигурност на гватемалските съдебни органи при разследването на тези престъпления; призовава политическите, съдебните и полицейските органи в Гватемала и Ел Салвадор да оказват пълно сътрудничество при разследването на случаите;

3.  Настоятелно призовава парламента на Гватемала да ратифицира създаването на CICIG;

4.  Призовава Европейския съюз и правителството на Гватемала да свикат консултативната група с държавите донори с оглед оказване на подкрепа за прилагането на CICIG и насърчаване на провеждането на национален диалог срещу безнаказаността;

5.  Настоятелно призовава Парламента на Гватемала да ратифицира Статута на Международния наказателен съд, приет на 17 юли 1998 г. и да адаптира националното законодателство съобразно задълженията, произтичащи от Римския статут и съответното международно право;

6.  Призовава правителството на Гватемала да приеме мерки за защита на представителите на съдебната система, на пострадалите от престъпления срещу човечеството, които търсят справедливост, на активистите в областта на защитата на правата на човека и на свидетелите, които могат да спомогнат за напредването на съдебните процеси;

7.  Приветства въведеното от правителството преструктуриране и прочистване на силите за сигурност;

8.  Изразява подкрепата си за народа и властите на Гватемала в продължаването на усилията им да отстояват принципите на правовата държава и да подпомагат икономическото, социалното и политическото развитие, което ще способства за постигането на мир и национално помирение;

9.  Настоятелно призовава Комисията да засили в стратегията за сътрудничество с Гватемала за периода 2007-2013 г. насърчаването на правовата държава, борбата срещу безнаказаността, пълното зачитане на правата на човека и оказването на подкрепа на правителството на Гватемала при изграждането на капацитет на неговите сили за сигурност на основата на зачитането на човешките права;

10.  Подчертава, че е абсолютно необходимо органите в страната, в която се намира седалището на Централноамериканския парламент, да предприемат мерки за гарантиране на безопасността и физическата неприкосновеност на членовете на Централноамериканския парламент и безопасното провеждане на неговите заседания;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на Гватемала, Ел Салвадор и другите централноамерикански държави и на Централноамериканския парламент.

(1) ОВ C 59, 23.2.2001 г., стр. 286.
(2) ОВ C 53 E, 28.2.2002 г., стр. 403.
(3) ОВ C 127 E, 29.5.2003 г., стр. 688.
(4) ОВ C 64 E, 12.3.2004 г., стр. 609.
(5) ОВ C 157 E, 6.7.2006 г., стр. 494.
(6) Приети текстове, P6_TA(2006)0466.

Правна информация - Политика за поверителност