Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0101/2007

Dezbateri :

PV 15/03/2007 - 11.1
CRE 15/03/2007 - 11.1

Voturi :

PV 15/03/2007 - 12.1
CRE 15/03/2007 - 12.1

Texte adoptate :


Texte adoptate
PDF 201kWORD 47k
Joi, 15 martie 2007 - Strasbourg
Guatemala
P6_TA(2007)0084RC-B6-0101/2007

Rezoluţia Parlamentului European din 15 martie 2007 privind Guatemala

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare privind Guatemala şi, în special cele din 18 mai 2000(1), 14 iunie 2001(2), 11 aprilie 2002,(3) 10 aprilie 2003(4), 7 iulie 2005(5) şi 26 octombrie 2006 privind acţiunile împotriva lui Rios Montt(6),

–   având în vedere Acordul dintre Guvernul din Guatemala şi Organizaţia Naţiunilor Unite de instituire a unei Comisii internaţionale de anchetă împotriva impunităţii din Guatemala (CICIG), adoptat la 12 decembrie 2006,

–   având în vedere angajamentul său ferm şi permanent în vederea respectării acordurilor de pace şi a drepturilor omului în Guatemala,

–   având în vedere Acordul pentru dialog politic şi de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Republicile Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua şi Panama, pe de altă parte, semnat la 15 decembrie 2003,

–   având în vedere poziţia exprimată de Parlamentul Central American (PARLACEN) privind asasinarea a trei parlamentari din America Centrală,

–   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

A.   întrucât, la 19 februarie 2007, trei membri ai Parlamentului Central American, salvadorienii Eduardo José D'Aubuisson Munguía, William Rizziery Pichinte Chávez şi José Ramón González Rivas, precum şi şoferul lor, Gerardo Napoleón Ramírez, au fost asasinaţi cu brutalitate în timp ce se îndreptau cu maşina spre şedinţa plenară a PARLACEN, iar trupurile carbonizate şi abandonate ale acestora au fost găsite lângă oraşul Guatemala,

B.   întrucât presupuşii autori ai acestor infracţiuni de omor (Luis Arturo Herrera López, José Estuardo López, José Adolfo Gutiérrez şi Marvin Escobar Méndez), care au deţinut poziţii importante în cadrul Departamentului pentru Investigaţii Penale al Poliţiei din Guatemala, au fost ulterior asasinaţi în închisoarea de maximă securitate în care erau deţinuţi, în circumstanţe stranii, care nu au fost încă elucidate,

C.   întrucât există suspiciuni că aceste asasinate au avut ca scop împiedicarea anchetei în vederea descoperirii instigatorilor în cazul infracţiunilor de omor asupra membrilor PARLACEN,

D.   întrucât jurnaliştii de televiziune care au relatat despre asasinarea celor patru poliţişti au primit ameninţări cu moartea după difuzarea reportajului lor,

E.   întrucât, potrivit experţilor în domeniul drepturilor omului, câteva mii de omucideri sunt comise în fiecare an în Guatemala, însă numai în 2% dintre cazuri se fac arestări; întrucât sindicaliştii (cum ar fi Pedro Zamora în Puerto Quetzal), liderii ţăranilor şi familiile acestora au fost, de asemenea, ucişi la începutul lui 2007, iar martorii cazurilor de genocid în curs de cercetare, precum şi reprezentanţii legali ai victimelor genocidului şi diferite organizaţii din domeniul drepturilor omului se confruntă cu ameninţări, violări ale domiciliului şi jafuri,

F.   întrucât vicepreşedintele Eduardo Stein a mărturisit cât de dificilă este combaterea crimei organizate atunci când aceasta este adânc înrădăcinată în instituţiile publice; întrucât acest incident reflectă măsura în care crima organizată a pătruns în rândurile poliţiei guatemaleze, creşterea impunităţii şi deteriorarea siguranţei publice, şi subliniază necesitatea asumării responsabilităţii politice,

1.   îşi exprimă dezaprobarea totală faţă de toate crimele comise şi transmite condoleanţele sale familiilor victimelor;

2.   solicită guvernului guatemalez să garanteze deplina independenţă, libertate şi securitate a autorităţilor judiciare guatemaleze în anchetarea acestor crime, face apel la cooperarea deplină a autorităţilor politice, judiciare şi poliţieneşti din Guatemala şi El Salvador pentru anchetarea acestor incidente;

3.   îndeamnă Parlamentul din Guatemala să ratifice acordul de instituire a CICIG;

4.   invită Comisia Europeană şi Guvernul din Guatemala să convoace Grupul consultativ privind Guatemala, implicând ţările donatoare pentru a susţine punerea în aplicare a CICIG şi pentru a promova dialogul naţional împotriva impunităţii;

5.   îndeamnă Parlamentul din Guatemala să ratifice Statutul de la Roma a Curţii Penale Internaţionale. adoptat la 17 iulie 1998 şi să adapteze legislaţia internă în conformitate cu obligaţiile care decurg din Statutul de la Roma şi alte dispoziţii ale dreptului internaţional pertinente;

6.   invită Guvernul din Guatemala să adopte măsuri în vederea protejării agenţilor judiciari, a victimelor crimelor împotriva umanităţii care doresc să se facă dreptate, a apărătorilor drepturilor omului şi a martorilor care pot contribui la avansarea proceselor;

7.   salută măsurile de restructurare şi epurare a forţelor de securitate introduse de guvern;

8.   îşi exprimă sprijinul pentru poporul şi autorităţile guatemaleze în vederea continuării menţinerii statului de drept şi a încurajării dezvoltării economice, sociale şi politice, în folosul păcii şi al reconcilierii naţionale;

9.   îndeamnă Comisia să consolideze, în cadrul strategiei de cooperare cu Guatemala pentru perioada 2007-2013, promovarea statului de drept, combaterea impunităţii, respectarea deplină a drepturilor omului şi sprijinul acordat Guvernului din Guatemala pentru consolidarea capacităţilor forţelor sale de securitate, în temeiul respectării drepturilor omului;

10.   subliniază că este absolut necesar ca autorităţile din ţara în care PARLACEN îşi are sediul să asigure siguranţa şi să garanteze integritatea fizică a membrilor PARLACEN şi a reuniunilor acestuia;

11.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor din Guatemala, El Salvador şi din celelalte ţări din America Centrală, precum şi Parlamentului Central American.

(1) JO C 59, 23.2.2001, p. 286.
(2) JO C 53 E, 28.2.2002, p. 403.
(3) JO C 127 E, 29.5.2003, p. 688.
(4) JO C 64 E, 12.3.2004, p. 609.
(5) JO C 157 E, 6.7.2006, p. 494.
(6) Texte adoptate, P6_TA(2006)0466.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate